ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"

พระราชสำนัก
18 ต.ค. 59

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๙ 'เทวาพาคู่ฝัน'

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๙ เทวาพาคู่ฝัน (Dream Of Love Dream of You) ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะประทับ ณ เมืองดาโวส์เช่นกัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย       ขอบคุณ youtube Light Lighting     เนื้อเพลง ช่างงามทัศน์ทิวเขตคามงดงามน่าดู ทั้งมวลล้วนมีเป็นคู่ชิดชูเชยชมรมย์รื่น แต่ฉันดวงใจผูกพันใฝ่ฝันทุกคืน เฝ้าปองเคียงครองคู่ชื่นให้รื่นเริงใจ โลกนั้นดังเมืองสวรรค์เทวัญสร้างไว้ พิศดูเป็นคู่ทุกสิ่งล้วนมีรักจริงยิ่งใหญ่ อันธรรมชาติไซร้ใช้แรงความรักความใคร่ ย้อมชีวิตให้ยืนยง อยู่เดียวเปลี่ยวใจหทัยใฝ่ฝัน เดชกามเทพพันผูกใจให้หลง แม้เคยทำคุณบุญส่ง ฟ้าคงปรานีดีอยู่ โปรดจงประทานความเอ็นดู ให้มียอดชู้เป็นคู่ชูใจ จวบวันทิวาเฉิดฉันตะวันสดใส ฟ้าดลบันดาลรักให้สมดังดวงใจมุ่งมั่น เฝ้าวอนพระทรงเสกพรไหว้วอนทุกวัน โศกทรวงดวงใจอัดอั้นตื้นตันอุรา จวบวันราตรีเฉิดฉันดวงจันทร์แจ่มฟ้า พบความรักดังใจมั่นเหมือนเดือนตะวันกลางหล้า สมพรจากฟ้าพระทรงประทานปวงข้า ชีวิตในหล้ายืนยง ขอบคุณ Youtube cokefreshfx

 3,876
พระราชกรณียกิจ
18 ต.ค. 59

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๙ 'เทวาพาคู่ฝัน'

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๙ เทวาพาคู่ฝัน (Dream Of Love Dream of You) ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะประทับ ณ เมืองดาโวส์เช่นกัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย       ขอบคุณ youtube Light Lighting     เนื้อเพลง ช่างงามทัศน์ทิวเขตคามงดงามน่าดู ทั้งมวลล้วนมีเป็นคู่ชิดชูเชยชมรมย์รื่น แต่ฉันดวงใจผูกพันใฝ่ฝันทุกคืน เฝ้าปองเคียงครองคู่ชื่นให้รื่นเริงใจ โลกนั้นดังเมืองสวรรค์เทวัญสร้างไว้ พิศดูเป็นคู่ทุกสิ่งล้วนมีรักจริงยิ่งใหญ่ อันธรรมชาติไซร้ใช้แรงความรักความใคร่ ย้อมชีวิตให้ยืนยง อยู่เดียวเปลี่ยวใจหทัยใฝ่ฝัน เดชกามเทพพันผูกใจให้หลง แม้เคยทำคุณบุญส่ง ฟ้าคงปรานีดีอยู่ โปรดจงประทานความเอ็นดู ให้มียอดชู้เป็นคู่ชูใจ จวบวันทิวาเฉิดฉันตะวันสดใส ฟ้าดลบันดาลรักให้สมดังดวงใจมุ่งมั่น เฝ้าวอนพระทรงเสกพรไหว้วอนทุกวัน โศกทรวงดวงใจอัดอั้นตื้นตันอุรา จวบวันราตรีเฉิดฉันดวงจันทร์แจ่มฟ้า พบความรักดังใจมั่นเหมือนเดือนตะวันกลางหล้า สมพรจากฟ้าพระทรงประทานปวงข้า ชีวิตในหล้ายืนยง ขอบคุณ Youtube cokefreshfx

 3,876
พระราชสำนัก
18 ต.ค. 59

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๘ 'อาทิตย์อับแสง'

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๘ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย   บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๘ ชื่อเพลง : อาทิตย์อับแสง ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2492 ขับร้องโดย : คุณศิริลักษณ์ ผ่องโชค       เนื้อเพลง เคยชม ร่วมภิรมย์ใจ ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่ รักพันหัวใจเรามั่น รักเอย เคยอยู่เคียงกัน ร่มเย็นมิเว้นวายวัน ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง ทิวางาม ยามอยู่เคียงคง สุริยาแสงส่ง ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ ร้างกัน วันห่างไปไกล มืดมนหมองมัวปานใด เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน ไกลกัน พาพรั่นใจครวญ ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน รักเอย เลยกลับอาวรณ์ ค่ำคืนฝืนใจไปนอน ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน ทิวาทราม ยามห่างดวงกมล สุริยาหมองหม่น ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม หวังคอย คอยเฝ้าโมงยาม จวบจนทิวาเรืองงาม สบความรักยามคืนคง   ขอบคุณ Youtube cokefreshfx  

 7,409
พระราชกรณียกิจ
18 ต.ค. 59

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๘ 'อาทิตย์อับแสง'

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๘ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย   บทเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ ๘ ชื่อเพลง : อาทิตย์อับแสง ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปี : พ.ศ.2492 ขับร้องโดย : คุณศิริลักษณ์ ผ่องโชค       เนื้อเพลง เคยชม ร่วมภิรมย์ใจ ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่ รักพันหัวใจเรามั่น รักเอย เคยอยู่เคียงกัน ร่มเย็นมิเว้นวายวัน ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง ทิวางาม ยามอยู่เคียงคง สุริยาแสงส่ง ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ ร้างกัน วันห่างไปไกล มืดมนหมองมัวปานใด เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน ไกลกัน พาพรั่นใจครวญ ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน รักเอย เลยกลับอาวรณ์ ค่ำคืนฝืนใจไปนอน ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน ทิวาทราม ยามห่างดวงกมล สุริยาหมองหม่น ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม หวังคอย คอยเฝ้าโมงยาม จวบจนทิวาเรืองงาม สบความรักยามคืนคง   ขอบคุณ Youtube cokefreshfx  

 7,409
ต่างประเทศ
16 ต.ค. 59

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะส่งผู้แทนพระองค์ร่วมลงนามแสดงความอาลัย

สำนักพระราชวังอิมพีเรียลของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและจักรพรรดินี มิชิโกะ ได้ส่ง นายชิคาโอะ คาวาอิ ผู้แทนพระองค์ไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 2,683
ประมวลประวัติศาสตร์
16 ต.ค. 59

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะส่งผู้แทนพระองค์ร่วมลงนามแสดงความอาลัย

สำนักพระราชวังอิมพีเรียลของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและจักรพรรดินี มิชิโกะ ได้ส่ง นายชิคาโอะ คาวาอิ ผู้แทนพระองค์ไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 2,683
ต่างประเทศ
16 ต.ค. 59

พสกนิกรไทยในโอ๊คแลนด์พร้อมใจร่วมถวายความอาลัย

พสกนิกรชาวไทยในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลั่งไหลเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่วัดญาณประทีป กันอย่างพร้อมเพรียง     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/Q9p0IP2VSoA

 3,109
ประมวลประวัติศาสตร์
16 ต.ค. 59

พสกนิกรไทยในโอ๊คแลนด์พร้อมใจร่วมถวายความอาลัย

พสกนิกรชาวไทยในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลั่งไหลเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่วัดญาณประทีป กันอย่างพร้อมเพรียง     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/Q9p0IP2VSoA

 3,109
กีฬา
16 ต.ค. 59

นักเตะ 'เลสเตอร์-เอฟเวอร์ตัน' ร่วมสวมปลอกแขนสีดำลงสนาม ถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่9

เลสเตอร์ ซิตี้ และ เอฟเวอร์ตัน 2 สโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สวมปลอกแขนสีดำไว้ทุกข์ลงสนาม เพื่อเป็นการไว้อาลัยและนอบน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/digxwIlShVI

 4,069
ประมวลประวัติศาสตร์
16 ต.ค. 59

นักเตะ 'เลสเตอร์-เอฟเวอร์ตัน' ร่วมสวมปลอกแขนสีดำลงสนาม ถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่9

เลสเตอร์ ซิตี้ และ เอฟเวอร์ตัน 2 สโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สวมปลอกแขนสีดำไว้ทุกข์ลงสนาม เพื่อเป็นการไว้อาลัยและนอบน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/digxwIlShVI

 4,069
ข่าวภูมิภาค
16 ต.ค. 59

ชาวไทยมุสลิมในศรีสะเกษร่วมละหมาดดูอาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันประกอบพิธีละหมาดดุอา ขอพรจากพระเจ้า เพื่อน้อมส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย   ขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศ แต่งกายสุภาพทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด อ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรมุสลิมในเวลาก่อนละหมาดวันศุกร์ นำเสนออุคุตบะห์ (ธรรมกถา) วันศุกร์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ จัดกิจกรรม นิทรรศกาลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม และเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิฐานเพื่อให้นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญของราชอาณาจักรไทยสืบไป     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/c3RjFbSszQQ

 2,220
ประมวลประวัติศาสตร์
16 ต.ค. 59

ชาวไทยมุสลิมในศรีสะเกษร่วมละหมาดดูอาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันประกอบพิธีละหมาดดุอา ขอพรจากพระเจ้า เพื่อน้อมส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย   ขณะที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศ แต่งกายสุภาพทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด อ่านคำถวายอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรมุสลิมในเวลาก่อนละหมาดวันศุกร์ นำเสนออุคุตบะห์ (ธรรมกถา) วันศุกร์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ จัดกิจกรรม นิทรรศกาลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนาอิสลาม และเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิฐานเพื่อให้นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญของราชอาณาจักรไทยสืบไป     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/c3RjFbSszQQ

 2,220
ข่าวภูมิภาค
16 ต.ค. 59

พสกนิกรไทยทั่วประเทศพร้อมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย ฯลฯ พร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศกันอย่างพร้อมเพรียง     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/FBBSvYT72F8

 1,650
ประมวลประวัติศาสตร์
16 ต.ค. 59

พสกนิกรไทยทั่วประเทศพร้อมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย ฯลฯ พร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศกันอย่างพร้อมเพรียง     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/FBBSvYT72F8

 1,650
การเมือง
16 ต.ค. 59

'วิษณุ' น้ำตาคลอ เผยสมเด็จพระบรมฯ รับสั่งขอให้ทุกอย่างเป็นปกติเหมือนในหลวงรัชกาลที่9 ยังสถิตอยู่

วิษณุเผยผู้สำเร็จราชการแทนมีอำนาจลงนามรับรองร่างรัฐธรรมนูญได้ พระบรมฯ รับสั่งนายกรัฐมนตรี ให้คงสถานการณ์ของประเทศเหมือนครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศยังอยู่   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ อาจใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1ปี ขอให้ได้มีการทำพิธีถวายความอาลัยเป็นเวลา 1ปี ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าจะจัดขึ้นเมื่อใด พร้อมชี้แจงว่าการขึ้นครองราชย์และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นคนละส่วนกัน เพราะการขึ้นครองราชย์เป็นการสืบสันตติวงศ์ แต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการพระราชพิธีหรือการสวมมงกุฎ ต้องถือฤกษ์ที่ดี ถ้าไม่มีก็จำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีฤกษ์ที่เหมาะสม ซึ่งหลายประเทศที่เป็นราชอาณาจักรก็จะใช้วิธีเดียวกัน   นายวิษณุยืนยันว่า จะไม่มีการโยงกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกับกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นคนละส่วนกัน โดยมีการอ้างอิงการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ 70 ปีที่แล้ว   นายวิษณุกล่าวถึงตำแหน่งประธานองคมนตรีว่า ขณะนี้ไม่ได้ว่างลงเพราะ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นทั้งประธานองคมนตรีและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว แต่ในรัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานองคมนตรีไปพร้อมกัน และให้ที่ประชุมองคมนตรีเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีไปพรางก่อน จนกว่าประธานองคมนตรีจะยุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทน โดยไม่ต้องมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเพราะทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมายโดยอัตโนมัติ โดยผู้สำเร็จราชการแทนสามารถลงนามในร่างรัฐธรรมนูญ เพราะในอดีตเคยมีผู้สำเร็จราชการแทนที่ลงนามร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ   นายวิษณุยังปฏิเสธกระเเสข่าวผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มีอำนาจในการเสนอชื่อพระเจ้าแผ่นดินว่า ไม่เป็นความจริง ไม่สามารถเสนอได้ เพราะการเสนอชื่อเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องแจ้งรัฐสภาลงมติรับทราบ จากนั้นประธานสภาจะอัญเชิญขึ้นครองราชย์ และประกาศให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งจะถือว่ามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์ ซึ่งระหว่างที่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รัชทายาทจะไม่มีอำนาจใดๆ เว้นแต่การเป็นเจ้าภาพในพระราชพิธี เหมือนเช่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้บัญชาการในพระราชพิธีพระบรมศพและทรงใส่พระทัยเป็นอย่างมาก   ทั้งนี้นายวิษณุได้ร่ำไห้และกล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับสั่งต่อนายกรัฐมนตรีว่าในช่วงนี้อย่างน้อยให้อยู่เป็นปกติ เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศยังทรงสถิตอยู่ อย่าทำให้รู้สึกเหมือนแผ่นดินว่างเปล่าและอย่าทำให้ทุกอย่างเหมือนเป็นอดีตเร็วนักเลย เก็บไว้ให้เป็นปัจจุบัน เรื่องอย่างนี้เราเป็นลูก เราเป็นหลาน เราเป็นญาติ เราก็คงเคยทำอย่างนี้กับพ่อกับแม่ของเรา คู่สมรส คนรักของเราที่เสียชีวิต เหมือนบางครั้งที่เรากินข้าว แล้วตั้งเก้าอี้ แล้วเรียกแม่เรียกพ่อ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/UEODwXMaYt0  

 6,156

Top