ค้นหา :

ผลการค้นหา "ปตท"

เศรษฐกิจ
03 ก.พ. 60

ปตท.ปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 60 สต. ดีเซล 20 สต./ลิตร พรุ่งนี้

     ปตท. ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร และดีเซลปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (4 ก.พ. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้   เบนซิน 95: 35.36 บาท/ลิตร  แก๊สโซฮอล 95: 28.25 บาท/ลิตร  แก๊สโซฮอล 91: 27.98 บาท/ลิตร  E20: 25.74 บาท/ลิตร  E85: 20.29 บาท/ลิตร  ดีเซล 26.59 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

 3,887
ประชาสัมพันธ์
17 ม.ค. 60

กลุ่ม ปตท. พาน้องๆตะลุยฝันวันเด็ก ตามรอยพ่อสู่พลังที่ยั่งยืน

ในงาน “ตะลุยฝันวันเด็กกับ กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสานพระราชปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน” ส่งมอบความรู้คู่ความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วยกิจกรรมท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. วิภาวดีรังสิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ประทับใจและซึมซับน้อมนำความรู้ที่ได้ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 14 มกราคม 2560 - นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท    ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ กลุ่ม ปตท.ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสาน      พระราชปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจ  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือ การเป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นพลังในการสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริง” การจัดงานวันเด็กกลุ่ม  ปตท. ในปีนี้ มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานควบคู่กันไป โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการ “ท่องแดนพลังงาน ตามรอยพระราชา” ทั้งยังให้น้องๆเพลิดเพลินไปกับเกม รวมถึงกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังได้จัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนก  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อีกด้วย กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ  ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กในวันนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากที่ ปตท. แห่งนี้แล้ว กลุ่ม ปตท.  ได้จัดงานวันเด็กขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ รวมถึงสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง  และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติม    

 1,344
ประชาสัมพันธ์
09 พ.ย. 59

ปตท. สำนักงานใหญ่ เปิดจำหน่ายข้าวจากโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมการเปิดจำหน่ายข้าว ที่อาคาร ปตท. สนญ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา โดยมี คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา ซึ่ง ปตท. ได้ประสานงานกับเครือข่ายเกษตรกรจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มต่างๆ หมุนเวียนนำข้าวสารคุณภาพมาจำหน่ายรอบแรกในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และอาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต รวมทั้งสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center 1365 และ www.pttplc.com

 3,965
ข่าวภูมิภาค
01 พ.ย. 59

ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสายบุรีรัมย์-สุรินทร์ กางเต้นท์ให้เกษตรกรนำข้าวสารมาขายฟรี

     จากกรณีข้าวเปลือกมีราคาตกต่ำ เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 5-6 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรทำนาเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตภาคอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี แต่ขายได้ราคาต่ำกว่าทุน ซึ่งได้มีหลายหน่วยงานได้พยายามออกมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ขณะที่ข้าวของเกษตรกรได้เริ่มสุขและทยอยเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรยังได้รับความเดือดร้อน        ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้หาแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้น เช่นที่ปั้มน้ำมัน ปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดวงวิกรมปิโตเลียม ถนนสายบุรีรัมย์-สุรินทร์ บริเวณบ้านสวายจีก เจ้าของปั้ม ได้นำเต้นท์ขนาด 4 x 20 เมตร มาตั้งภายในปั้ม ใกล้กับร้านจำหน่ายอาหารทั่วไป เพื่อเปิดให้ชาวนานำข้าวสารมาจำหน่ายฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีประชาชนที่พบเห็นมาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก         โดยพบว่า ได้มีเกษตรกรทยอยนำข้าวสารมาขายแล้ว ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนำมาวางขายก็มีประชาชนที่มาแวะปั้มน้ำมันเห็นเกษตรกรนำมาวางจำหน่ายก็เข้ามาอุดหนุนทันที        ขณะที่นางหวน กริดรัมย์ อายุ 54 ปี เกษตรกรทำนาข้าวในตำบลสวายจีก ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับปั้มน้ำมัน บอกว่า หลังจากข้าวราคาถูก ได้นัดรวมตัวกับชาวบ้านนำข้าวไปสีในโรงสีหมู่บ้านเอาไว้ก่อน แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหน พอรู้ว่ามีปั้มน้ำมันอนุญาตให้วางขายได้โดยไม่คิดค่าเช่า ต่างดีใจ และทยอยนำข้าวมาวางจำหน่าย โดยหลังจากนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรนำข้าวมาวางขายอีกเป็นจำนวนมาก        ด้าน น.ส.ปริฉัตร ปะโสทากัง ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง บอกว่า เข้ามาแวะที่ปั้มเห็นเกษตรกรนำข้าวสารมาวางไว้ จึงรู้เลยว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ จึงเข้ามาแวะอุดหนุน และถือว่าเจ้าของปั้มมีน้ำใจที่พยายามช่วยเหลือชาวนาที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้        ขณะที่ นายวิเชียร วงศ์วิกรม เจ้าของปั้มน้ำมัน เปิดเผยว่า ปกติผู้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในปั้มจะคิดค่าเช่าวันละ 200 บาท ต่อเนื้อที่ 2 ตารางเมตร และเมื่อเห็นชาวนาเดือดร้อน จึงสละที่บริเวณในปั้มประมาณ 120 ตารางเมตร พร้อมเต้นท์มากางให้เกษตรกรนำข้าวสารมาขายโดยไม่คิดค่าเช่า โดยจะช่วยเหลือจนกว่านโยบายของรัฐจะช่วยเหลือได้ หรือจนกว่าข้าวของเกษตรกรจะหมดในฤดูกาลนี้ และหากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในลักษณะนี้อีกก็พร้อมจะช่วยเหลือลักษณะดังกล่าวต่อไปอีก

 227,926
ประชาสัมพันธ์
04 ต.ค. 59

สนช. และ กลุ่ม ปตท. ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายพระราชกุศลฯ

  พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำนวน 79 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 2,370,000 บาท ณ วัดราชาธิวาสวิหาร    

 1,126
ประชาสัมพันธ์
06 ก.ย. 59

แลกแต้ม ลุ้นรถ กับ ptt blue card ลงทะเบียนสมัครระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2559

      "แลกแต้ม ลุ้นรถ กับ PTT Blue Card" ลุ้นรับรถ Mazda CX-3 จำนวน 3 คัน ทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ แค่ใช้ Blue Point ทุกๆ 20 คะแนน แลกรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ ยังไม่หมด!   ยังมีสิทธิ์ลุ้นเติมน้ำมันฟรี 1 ปี จำนวน 60 รางวัล และลุ้นรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มที่ Cafe Amazon ฟรีตลอดปี จำนวน 60 รางวัล รวมกว่า 123 รางวัล อย่ารอช้า!! แลกรับสิทธิ์ได้ทาง www.pttbluecard.com/blueluckydraw หรือทาง PTT Blue Card Mobile Application ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 59 ยิ่งแลกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก (20 คะแนน = 1 สิทธิ์ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)   พิเศษ!!!!  สำหรับเพื่อนๆ ที่สมัครบัตรภายใน 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59 รับทันที 1 สิทธิ์ลุ้น และสามารถสะสมคะแนนเพิ่ม เพื่อนำไปแลกรับสิทธิ์ชิงโชคได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.pttbluecard.com, PTT Blue Card Mobile Application, และ PTT Contact Center โทร. 1365 ------------------------------------------------ สมัครสมาชิก PTT Blue Card ฟรี! ได้เลยที่นี่ https://goo.gl/42pJFZ

 2,657
ประชาสัมพันธ์
30 พ.ค. 59

นิสิตสถาบันวิทยสิริเมธีเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร ผวพ. ให้การต้อนรับคณะนิสิตของสถาบันวิทยสิริเมธีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ ปตท. ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เพื่อให้เห็นภาพ โดยรวมของหน่วยงานและแนวทางการผลิตงานวิจัยของบริษัท     นอกจากนี้ ยังได้มีผู้แทนของนักวิจัยรุ่นใหม่มาเล่าถึงประสบการณ์และการอยู่บนเส้นทางสายอาชีพนักวิจัย (Success Story of Researcher) ในงานด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ยานยนต์และพลังงานประยุกต์ และสิ่งแวดล้อม โดยนักวิจัยตัวแทนทุกท่านต่างให้ข้อแนะนำแก่น้องๆ นิสิตไปในทิศทางเดียวกันว่าการจะเป็นนักวิจัย หน่วยงานเอกชนที่ดีและจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม และจะต้องมีความกระตือรือร้นหาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ตนเองอยู่เสมอ มีความเป็นผู้นำ โดยนักวิจัยไม่จำเป็นจะต้องอยู่แค่ในห้องปฏิบัติการในการผลิตผลงานวิจัยแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักวิจัยสามารถปฏิบัติงานนอกห้องปฏิบัติการได้โดยต้องอาศัยพื้นฐานของการเป็นนักวิจัยในการผลิตผลงานให้สอดคล้องและรองรับกับธุรกิจของบริษัทได้   เพื่อให้นิสิตสถาบันวิทยสิริเมธีได้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีจึงได้นำนิสิตเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Process & Petrochemical Laboratory และ Engine Test Laboratory โดยระหว่างการเยี่ยมชมก็ได้มีผู้แทนนักวิจัยมาบรรยาย และให้คำอธิบายเพิ่มเติมหากนิสิตมีข้อสงสัย ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้นิสิตของสถาบันวิทยสิริเมธีทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มที่และมีแนวทางที่ดีที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมตัวสำหรับการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีให้แก่หน่วยงาน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต    

 2,779
เศรษฐกิจ
04 ก.พ. 58

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาโซฮอล์ทุกชนิด 50 สต./ลิตร มีผล 4 ก.พ.

ปตท. และบางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สต.ต่อลิตร E85 ปรับขึ้น 30 สต.ต่อลิตร มีผล 4 ก.พ. 2558 เวลา 05.00 น. ส่งผลให้แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.40 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 26.08 บาทต่อลิตร E20 ราคา 24.68 บาทต่อลิตร E85 ราคา 21.98 บาทต่อลิตร

 4,088
เศรษฐกิจ
16 ม.ค. 58

ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมัน 60 สต./ลิตร มีผลวันนี้

ปตท. และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ลด 20 สตางค์/ลิตร มีผล 16 ม.ค. 58 เวลา 05.00 น. โดยมีราคาใหม่ดังนี้ เบนซิน 95: 34.36 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95: 27.30 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91: 25.98 บาท/ลิตร E20: 24.58 บาท/ลิตร E85: 21.88 บาท/ลิตร ดีเซล 25.49 บาท/ลิตร 

 8,050
เศรษฐกิจ
08 ม.ค. 58

ปตท.-บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมัน 20-60 สต./ลิตร

ปตท.-บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ 60 สต. , E20 ลด 40 สต. , E85 ลด 20 สต. ดีเซลราคาคงเดิม

 7,090
ประชาสัมพันธ์
29 ธ.ค. 57

ปตท. ตรึงราคาน้ำมันและ lpgภาคขนส่ง คืนความสุขให้ประชาชนช่วงวันหยุดปีใหม่

ปตท. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันและ LPG ภาคขนส่ง พร้อมสำรองและขนส่งเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ เพื่อร่วมคืนความสุขให้ประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่   ปตท. พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ ให้เดินทางอย่างปลอดภัย ไร้กังวล อย่างมีความสุข โดยไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจีภาคการขนส่งหน้าสถานีบริการ พร้อมแคมเปญ “ส่งความสุขให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่”   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและก๊าซแอลพีจีภาคการขนส่งหน้าสถานีบริการ อีกทั้งเตรียมแผนการสำรองและการขนส่งน้ำมัน LPG และ NGV เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในการเดินทางของประชาชนทั่วประเทศในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้   ในส่วนของการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ปตท. ได้วางแผนให้คลังน้ำมันของ ปตท. ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  สำรองน้ำมันอย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงหยุดปีใหม่ นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณรถขนส่งน้ำมัน เพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้น้ำมันมากกว่าปกติ โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่อยู่บนเส้นทางสายหลักและมีการท่องเที่ยวหนาแน่น  เช่น อ.ปาย   จ.แม่ฮ่องสอน  และ อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นต้น อีกทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในช่วงวันหยุดยาว ปตท. จึงได้ให้สถานีบริการ NGV ปรับเวลาในการขนส่งก๊าซให้เร็วขึ้น โดยเน้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตามช่วงเวลาเดินทางขาไปและขากลับ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมี NGV ใช้อย่างเพียงพอตลอดการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ 26 ธ.ค. 2557 ถึง 4 มกราคม 2558   นอกจากการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศแล้ว  ปตท. ยังร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยรายการ     • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นราคาพิเศษ ลดราคาจากราคาจำหน่ายปกติ 15-30% พร้อมเปลี่ยนถ่ายฟรี     • กิจกรรม “กอดลุ้นทอง กับก๊อดจิแฟมิลี่ ที่ PTT Life Station” เมื่อผู้บริโภคเติมน้ำมันผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ ครบ 800 บาทขึ้นใบ หรือสะสมภาพก๊อดจิผ่านแอพพลิเคชั่น ครบตามกติกาที่กำหนด จะได้รับสิทธิในการจับรางวัลก๊อดจิทองคำ      • แอพพลิเคชั่น PTT Life Station ผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางปีใหม่ ด้วยการค้นหาสถานีบริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีจำหน่ายในแต่ละสถานีบริการ       •โครงการ “PTT Blue Card Happiness Year Happiness Point : ส่งมอบความสุขสู่ปี 2015 พิเศษสำหรับสมาชิก PTT Blue Card    โดยรายละเอียดของทุกกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูล และแจ้งการใช้บริการได้ที่ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Call Center)  ปตท. โทร.1365 (เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือทาง http://www.pttplc.com/th/Media-Center/Promotion/Pages/ความสุขเกิดขึ้นทุกมุม.aspx   “ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคจะใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากง่วงหรือเหนื่อย สามารถแวะพักได้ที่สถานีบริการ ปตท. หรือเลือกเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นได้ที่ร้านคาเฟ่อเมซอน ทุกแห่งพร้อมให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ปตท. มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย และให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางทุกท่าน เพื่อให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่นี้” นายไพรินทร์ กล่าวย้ำในตอนท้าย  

 4,390
เศรษฐกิจ
12 ธ.ค. 57

ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 50สต./ลิตร

ปตท. และ บางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลดลงแค่ 20 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้(12 ธ.ค.57) เวลา 05.00 น. ส่งผลให้ราคาน้ำมันในสถานีบริการของ ปตท.และบางจากฯ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 39.36 บาท, แก๊สโซฮอล 95 ลิตรละ 32.30 บาท, แก๊สโซฮอล 91 ลิตรละ 30.28 บาท, E20 ลิตรละ 28.98 บาท, E85 ลิตรละ 22.68 บาท และดีเซล ลิตรละ 27.89 บาท

 4,123
ประชาสัมพันธ์
11 ธ.ค. 57

ประมวลภาพโครงการ "ptt pure power pure newzealand กับเรื่องเล่าเช้านี้.com"

      กิจกรรมดีดีกับเรื่องเล่าเช้านี้.com  พาแฟนข่าวที่ร่วมกิจกรรมและเป็นผู้โชคดีไปเปิดประสบการณ์ และดูงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้เกี่ยวกับ " พลังงานทดแทน " ณ ประเทศนิวซีแลนด์     เมื่อเร็วๆนี้ -บริษัท บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมชวนแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้.com ร่วมรักษ์โลกและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน กับโครงการ  " PTT PURE POWER PURE NEWZEALAND กับเรื่องเล่าเช้านี้.com "  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนข่าว และได้พาผู้โชคดีไปดูงานโครงการต้นแบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง        วัตถุประสงค์โครงการ เป็นโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้กับแฟนข่าวผู้เข้าชม  เวปไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ ได้ร่วมตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน โดยผู้สนับสนุนหลัก คือบริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน ) และผู้ร่วมสนับสนุน บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน )  ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมสนับสนุนโครงการ โดยผู้โชคดีจะได้เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน  ณ ประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่  13 - 18  พฤศจิกายน 2557 เมืองอ็อคแลนด์  เมืองโรโตรัว เมืองเตาโป  และเมืองควีนสตรีทมอลล์    นโยบายพลังงาน...นิวซีแลนด์           นโยบายพลังงานของประเทศนิวซีแลนด์ ใส่ใจเรื่องพลังงานทดแทนและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมานาย David Parker รัฐมนตรีฯที่ดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิวซีแลนด์ ประกาศให้นิวซีแลนด์เลิกใช้หลอดไฟชนิดที่มีเส้นลวดภายใน (incandescent lights) โดยจะมีการใช้ทดแทนด้วยหลอดไฟประหยัดพลังงาน อาทิ หลอดไฟเรืองแสง (compact fluorescent) พร้อมกับมีการเปิดร่างยุทธศาสตร์พลังงานของนิวซีแลนด์ซึ่งเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable)     นิวซีแลนด์จัดเป็นประเทศที่น่าจะให้ความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งลดปัญหามลภาวะทางอากาศ นิวซีแลนด์มีสร้างโรงงานประกอบอุปกรณ์การเติมก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะNGV และมีการแลกเปลี่ยนความรู้สนับสนุนทางเทคโนโลยีในเรื่องพลังงานทดแทน รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการดัดแปลงรถยนต์ขนาดต่างๆ ระบบการขนส่ง และมาตรฐานระเบียบด้านความปลอดภัยเป็นอย่างสูง นิวซีแลนด์ใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพมากกว่า 2 ใน3 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ ทั้งๆนี้ประเทศเขามีถ่านหินใช้ แถมยังสามารถ ผลิตก๊าซธรรมชาติเองได้เพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งประเทศได้เลยทีเดียว   กิจกรรมดูงานพลังงานทดแทน  กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า  Te Uku  Wind Farm       หากพูดถึงพลังงานทดแทนกับประเทศนิวซีแลนด์ ก็คงต้องเป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงในด้านนี้เพราะว่าพลังงานกว่า 70% ในเมืองกีวีนั้นมาจากพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าทั้งเมืองมาจากไฟฟ้าพลังลมทั้งสิ้น ในประเทศนิวซีแลนด์นั้นเขาได้เปิดเสรีด้านการพลังงานซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจพลังงานกันอย่างออกนอกหน้า โดยการไฟฟ้าของนิวซีแลนด์ได้แปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจเรียกว่า บริษัทเมอริเดียน กับบริษัท เจเนสิส ยังมีคู่แข่งคือบริษัทเอกชน เช่น คอนแทค เอเนอจี ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ ออริจินเอเนอจีของออสเตรเลีย และบริษัททรัสต์พาวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคชาตินิวซีแลนด์ที่ทำให้มีการแข่งขันกันเองในธุรกิจพลังงาน ทำให้ผู้บริโภค มีทางเลือกมากขึ้น      กังหันลม คือเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับและแปลงพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้ และนำพลังงานกลมาใช้เพื่อสูบน้ำโดยตรงหรือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า    ชื่อในภาษาอังกฤษของกังหันลมได้แก่ wind turbine, wind generator, wind power unit (WPU), wind energy converter ซึ่งจะแตกต่างกับกังหันลมยุคเก่าที่ใช้คำว่า windmill   ประเภทของกังหันลม  1. กังหันลมเพื่อสูบน้ำ (Wind Turbine for Pumping) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัดและแบบสูบชัก 2. กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานทั้ง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) และกังหันลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine)     บริษัทเอกชนต่างๆ หันมาเน้นพลังงานทดแทน เช่น พลังงานความร้อนใต้โลกซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มากเป็นอันดับที่สองของประเทศในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหรือพลังงานความร้อนใต้โลกนั้นมีปัญหาเดียวกันคืองบประมาณที่ค่อนข้างสูง และแหล่งพลังน้ำหรือความร้อนค่อนข้างจำกัด แต่จะมีแผนมารองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ดียิ่งๆขึ้นไป     ที่มาของข้อมูล http://www.meridianenergy.co.nz     ข้อดีของพลังงานลม - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้พลังงานลมยังปราศจากสารก่อมลพิษอื่นๆ อีกด้วย - มีความสมดุลด้านพลังงานที่ดีเยี่ยม - การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่เกิดจากการผลิต ติดตั้ง และให้บริการของกังหันลมที่มีช่วงอายุโดยเฉลี่ย 20 ปีถูก "ทดแทน" หลังดำเนินการผลิต 3-6 เดือน ซึ่งเท่ากับการผลิตพลังงานมากกว่า 19 ปีโดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมเลย - ดำเนินงานได้รวดเร็ว - ฟาร์มกังหันลมสามารถสร้างเสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ โดยใช้รถเครนติดตั้งหอคอยของกังหันลม ส่วนเชื่อมต่อกับปีกหมุน (โครงยึด) และ ใบพัดเหนือฐานคอนกรีตเสริมกำลัง  ด้วยเงินลงทุนที่เท่ากัน พลังงานลมสร้างงานมากกว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 5 เท่า และผลิตพลังงานได้มากกว่า 2.3 เท่า - เป็นแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากลมที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกาล และไม่ถูกกระทบโดยราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขึ้นๆ ลงๆ นอกจากนี้ยังไม่ต้องอาศัยการทำเหมือง ขุดเจาะ หรือ ขนส่งไปยังสถานีจ่ายไฟฟ้า      ข้อเสียของพลังงานลม             ความไม่แน่นอนของพลังงานลมสร้างปัญหาน้อยกว่าการจัดการสายส่งไฟฟ้าที่ผู้สงสัยในเรื่องนี้ได้คาดไว้มาก ความต้องการพลังงานที่ขึ้นลงไม่แน่นอนและความผิดพลาดจากโรงไฟฟ้าทั่วไปที่จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทำให้ต้องอาศัยระบบสายส่งไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นมากกว่าพลังงานลม และประสบการณ์การใช้งานจริงแสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้าในประเทศสามารถปฏิบัติงานส่งไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ ตัวอย่างเช่น ในคืนวันลมแรง กังหันลมผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 50% ในทางตะวันตกของเดนมาร์ก แต่งานที่มากเช่นนั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจัดการได้  นอกจากนี้ การสร้างสายส่งไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงยังลดปัญหาความไม่แน่นอนของลม โดยทำให้ความเร็วลมเปลี่ยนแปลงในหลายๆ พื้นที่ เพื่อทำให้แต่ละที่สมดุลซึ่งกันและกัน              ประมวลภาพและบรรยากาศสนุกสนานของแฟนข่าวผู้โชคดี พร้อมกับการดูงานที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน  ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ผ่านมานี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดี บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน ) และผู้ร่วมสนับสนุน บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน )  ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ "PTT PURE POWER PURE NEW ZEALAND กับเรื่องเล่าเช้านี้.com " ครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วย และ แฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้.com          โปรดติดตามกิจกรรมดีดีที่จะพาแฟนข่าวไปเปิดประสบการณ์ด้วยกันในกิจกรรมต่อไปเร็วๆนี้         

 2,969
เศรษฐกิจ
02 ธ.ค. 57

ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 60 สต./ลิตร

ปตท.และ บางจากปิโตรเลียม ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 60 สตางค์/ลิตร (ชนิดอื่นราคาคงเดิม) มีผล 2 ธ.ค. 57เวลา 05.00 น. โดยราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95: 40.76 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95: 33.70 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล91: 31.68 บาท/ลิตร E20: 30.38 บาท/ลิตร E85: 22.88 บาท/ลิตร ดีเซล 28.79 บาท/ลิตร

 2,698
เศรษฐกิจ
18 พ.ย. 57

น้ำมันลด 60สต. เว้นดีเซล-e85 ปรับขึ้นราคา lpg เพิ่ม 50 สต. ต่อ กก.

ปตท. และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 และดีเซลคงเดิม มีผล 18 พ.ย. 57 ทำให้ราคาขายเบนซิน 95 อยู่ที่ 41.66 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.60 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 32.58 บาท/ลิตร E20 ลิตรละ 31.28 บาท E85 ลิตรละ 22.88 บาท และดีเซล 23.39 บาท/ลิตร ขณะที่ กบง.มีมติลดการอุดหนุนขายปลีก LPG ลง ส่งผลให้ราคาขาย LPG ภาคขนส่งและครัวเรือนพรุ่งนี้เพิ่มขึ้น 0.50 บาท/กก. พร้อมทั้งส่งสัญญาณให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดราคาขายเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง 0.60 บาท/ลิตร แต่ดีเซล และ E85 ไว้เท่าเดิม 

 2,867

Top