ค้นหา :

ผลการค้นหา "กสทช"

เทคโนโลยี
14 พ.ย. 62

กสทช.หารือสวีเดนดันประมูล 5g ปีหน้า ยังกังวลเรื่องการใช้ประโยชน์-อุปกรณ์รองรับ

กุมภาพันธ์ปีหน้า ไทยจะเปิดประมูลคลื่นความถี่สำหรับ 5G เพื่อไม่ให้เสียโอกาสด้านการลงทุน เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งล่าสุด เลขาธิการ กสทช. อยู่ที่สวีเดน เพื่อติดตามความคืบหน้าการประมูล 5G    โดยการหารือระหว่าง กสทช. และ สวีดีช โพสต์ แอนด์ เทเลคอม ออโทริตี้ (PTS) ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อมูล และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการประมูลคลื่นความถี่สำหรับ 5G ที่ไทยมีกำหนดการประมูลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปีหน้า สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 700 , 1,800 , 2600 เมกะเฮิร์ตซ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์ ขณะที่สวีเดนมีแผนจะประมูลคลื่น 3.5 และ 2.3 กิกะเฮิร์ต ในปีหน้าเช่นกัน    ทั้งนี้ ข้อกังวลที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันคือ ความไม่ชัดเจนของการใช้ประโยชน์จากคลื่น 26 กิกะเฮิร์ตซ์ ที่หลายประเทศยังไม่มั่นใจในความต้องการของตลาด รวมถึงอุปกรณ์ที่จะมารองรับการใช้งาน ทำให้เอกชนลังเลที่จะเข้าประมูล ดังนั้นในการรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่ 13 พ.ย. - 12 ธ.ค.นี้ หากผลออกมาว่าตลาดยังไม่ต้องการก็อาจยกคลื่นดังกล่าวออกจากการประมูลครั้งนี้ไปก่อน แต่อย่างไรก็ตามคลื่นอื่นๆ จะยังคงประมูลตามแผนเพื่อให้ 5G ของไทยเกิดได้ภายในปีหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่เป็นนโยบายสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ   ขณะที่ค่ายมือถือเตรียมนำข้อคิดเห็นเรื่องระยะเวลาการถือใบอนุญาต ที่สวีเดนให้ผู้ประกอบการนานกว่า 20 ปี เข้าเสนอในเวทีรับฟังความเห็น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการคืนทุน ท่ามกลางความไม่ชัดเจนในการใชงาน 5G ในระยะยาว   ส่วนคลื่นที่เหมาะกับ 5G อย่างย่าน 3,400 – 3,700 เมกะเฮิร์ตซ์ กสทช.มีแผนจะเรียกคืนคลื่นดังกล่าวจากไทยคม แล้วให้ไทยคมไปใช้คลื่นความถี่ย่าน 4,200 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ประชาชนผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านราย คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 9 เดือนและจะสามารถเปิดประมูลคลื่นย่านนี้ได้ราวเดือนกันยายนปีหน้า คาดว่าจะนำคลื่นมาใช้งานได้จริงราวปี 2564

 391
สังคม-อาชญากรรม
06 ต.ค. 62

กสทช.-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ถ.พระราม 9

วันที่ 6 ต.ค. 62 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในเส้นทางถนนพระราม 9 ตั้งแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกผังเมือง ระยะทางรวม 2 ฝั่ง 1.7 กม. โดยทำการรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน และมัดรวบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ก่อนเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางอื่นต่อไป   สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 62 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 22 เส้นทาง รวมระยะทาง 143.60 กิโลเมตร และในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 106 เส้นทาง แบ่งเป็นภาคเหนือ 31 เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 เส้นทาง ภาคกลาง 20 เส้นทาง และภาคใต้ 27 เส้นทาง ระยะทางรวม 306.65 กิโลเมตร     

 2,131
สังคม
06 ต.ค. 62

กสทช.-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ถ.พระราม 9

วันที่ 6 ต.ค. 62 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในเส้นทางถนนพระราม 9 ตั้งแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกผังเมือง ระยะทางรวม 2 ฝั่ง 1.7 กม. โดยทำการรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งาน และมัดรวบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ก่อนเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางอื่นต่อไป   สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 62 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 22 เส้นทาง รวมระยะทาง 143.60 กิโลเมตร และในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 106 เส้นทาง แบ่งเป็นภาคเหนือ 31 เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 เส้นทาง ภาคกลาง 20 เส้นทาง และภาคใต้ 27 เส้นทาง ระยะทางรวม 306.65 กิโลเมตร     

 2,131
เศรษฐกิจ
02 ต.ค. 62

กสทช.มอบเงินเยียวยา 820 ล้านคืนช่อง 13 และ 28 เดินหน้าปรับทัพข่าวเข้มข้นช่อง 33

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จ่ายเงินค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด จำนวน 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 SD และช่อง 3 FAMILY รวมทั้งสิ้น 820,230,912.44 บาท   โดยแบ่งเป็นช่อง 3 SD (ช่อง 28) จำนวน 903 ล้านบาท เมื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย , หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 4 , หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และ หักเงินรายปีนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) แล้วจะเหลือเงินชดเชยสุทธิ จำนวน 661 ล้านบาท   ส่วนช่อง 3 FAMILY (ช่อง 13) ได้รับค่าชดเชย จำนวน 226 ล้านบาท โดยเมื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย, หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 4 , หักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และหักเงินรายปีนำส่งกองทุน กทปส.จะเหลือเงินชดเชยสุทธิจำนวน 158 ล้านบาท   สำหรับประเด็นที่ยังมีปัญหาคือโครงข่าย (MUX) ที่ต้องมีการปรับจูนต่างๆ ยืนยันว่า จะต้องดำเนินการปรับจูนให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 63   ด้านนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) กล่าวย้ำจุดยืนว่าช่อง 33 จะเน้นเพิ่มความเข้มข้นรายการข่าว เพื่อให้ขึ้นอับดับ 1 ทั้งแพลตฟอร์ม ทีวีและออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มเห็นผังรายการต่างๆ โดยเห็นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ (1 ต.ค.62) เป็นวันแรก และจะมีการปรับเปลี่ยนทุกรายการภายในไตรมาส 4 ของปีนี้   ส่วนออนไลน์ซึ่งหลายคนจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ขอให้ติดตาม เพราะหากมีการรวมแฟนเพจของแต่ละรายการของช่อง 3 จะพบว่าจำนวนแฟนเพจมีมากถึง 14 ล้านคน โดยให้จับตาช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี นอกจากนี้ยังขอบคุณผู้ชมรายการทั้งทางช่อง 13 และ 28 พร้อมยืนยันว่ารายการยอดนิยมของทั้ง 2 ช่อง จะมีการนำมาออกอากาศในช่อง 33 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/fZF1OYc5DKI

 1,993
ข่าวภูมิภาค
03 ก.ย. 62

กสทช. จับมือ 5 ค่ายมือถือ ออกมาตรการบรรเทาน้ำท่วม 8 จังหวัดภาคอีสาน จากพายุโพดุล

กสทช. พร้อมค่ายโทรศัพท์ ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ 8 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทั้งมาตรการขยายเวลาชำระค่าบริการ – การลงทะเบียนขยายเวลาการใช้งานเพิ่มอีก 7 วัน   วันที่ 3 ก.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. เรียกประชุมโอเปอเรเตอร์ทุกราย ทั้ง AIS ,TRUE ,DTAC ,TOT และ CAT เพื่อรายงานสถานการณ์การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ทางภาคอีสาน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล    ที่ประชุมจึงได้ข้อสรุปในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ 1.ร้อยเอ็ด 2.สกลนคร 3.มุกดาหาร 4.อุดรธานี 5.นครพนม 6.อำนาจเจริญ 7.กาฬสินธุ์ 8.ยโสรธร ถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว แต่ในหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง ยังมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทางออกมาชำระค่าบริการ หรือเติมเงิน    ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการออกไป โดยประชาชนยังสามารถใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามปกติไม่ถูกตัด ส่วนลูกค้าระบบเติมเงิน ขอให้ประชาชนกด *170# โทรออก เพื่อลงทะเบียนขยายเวลาการใช้งานให้เพิ่มอีก 7 วัน นับตั้งแต่ลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2562   ด้านสถานีฐานทั้งหมดในพื้นที่สามารถกลับมาใช้งานได้เกือบทั้งหมดแล้ว เหลือประมาณ 10 กว่าสถานีฐาน ที่ไม่มีไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ตัดไฟเพื่อเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมเสา และสายไฟฟ้า คาดว่าในวันนี้น่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ     ขอบคุณข้อมูล : MisterBan     ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อีสานอ่วม น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย อพยพเด็กตาบอดขอนแก่นวุ่น-ครูมุกดาหารต้องปีนบันไดลิงไปสอนเด็ก

 1,772
เศรษฐกิจ
01 ส.ค. 62

กสทช.เบรคท่อร้อยสายสื่อสาร หลังค่ายอื่นร้องเรียน ทรูได้ผูกขาด

จากกรณีโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ที่มีผู้ประกอบการโทรคมนาคมร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีและกสทช. ว่าเป็นโครงการที่มีการผูกขาดรายเดียว   ล่าสุดกสทช. จึงเชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคม 6 ราย ที่ยื่นเรื่องและเชิญ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที ที่เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และให้ทรูได้สิทธิ์รับเหมาเพียงเจ้าเดียว มาร่วมพูดคุย   โดย กสทช.ขอให้กรุงเทพธนาคม ส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการท่อร้อยสายของ กทม.และอัตราค่าบริการท่อร้อยสายด้วย มาให้ กสทช.พิจารณา ว่าได้ดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมหรือไม่   หากไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. ขอให้ปรับปรุงให้ถูกต้อง และหากยังไม่ส่งเอกสารมาให้ กสทช.ตรวจสอบ ก็ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/GG1XYTuqRNY

 667
เศรษฐกิจ
10 ก.ค. 62

กสทช.เตรียมเงิน 2,932 ล้าน เยียวยา 7 ช่องคืนทีวีดิจิทัล ช่อง 13-28 จอดำ 1 ต.ค.นี้

ความคืบหน้าการคืนใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า   ขณะนี้ กสทช.ได้รับเอกสารการขอรับเงินคืน สำหรับการเยียวยาจากคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลครบ 7 ช่องแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาการคืนเงินให้ครบ 7 ช่อง คาดว่าจะมีข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือน ก.ค.นี้ โดยคณะอนุกรรมการเยียวยาคืนเงินให้ทีวีดิจิทัลที่คืนใบอนุญาต ได้พิจารณาทยอยคืนเงินแล้ว 5 ช่อง คือ   ช่อง 19 สปริงนิวส์ วงเงิน 500 ล้านบาท ช่อง 26 สปริง วงเงิน 675 ล้านบาท ช่อง 20 ไบรท์ทีวี วงเงิน 371 ล้านบาท ช่อง 21 วอยซ์ ทีวี วงเงิน 378.45 ล้านบาท ช่อง 14 อสมท.แฟมิลี่ 163.29 ล้านบาท   ส่วนช่อง 13 แฟมิลี่ และช่อง 28 เอสดี นั้น ทางบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด ได้ส่งรายละเอียดพร้อมจำนวนเงินคืนมาด้วย โดย กสทช. ต้องส่งให้คณะอนุกรรมการเยียวยาฯพิจารณาก่อน โดยช่อง 13 ขอคืนวงเงิน 162.54 ล้านบาท ช่อง 28 เอสดี ขอคืน 680.08 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่ กสทช. ต้องคืนเงินให้กับทีวีดิจิทัล 7 ช่อง รวมราว 2,932 ล้านบาท   สำหรับการยุติการออกอากาศ โดย 3 ช่อง คือ ช่อง 19 สปริงนิวส์ ช่อง 26 สปริง และ ช่อง 20 ไบรท์ ยุติการออกอากาศหรือจอดำตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.นี้, ช่อง 21 วอยซ์ทีวี จอดำตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62, ช่อง 14 อสมท. จอดำ 16 ก.ย.นี้ และ ช่อง 13 ช่อง 28 จอดำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/QTmv-j-M-Kc

 1,757
เศรษฐกิจ
20 มิ.ย. 62

กสทช.จัดสรรคลื่น 700 ครบทั้ง 3 ค่ายมือถือ ได้เงินชดเชยทีวีดิจิทัล 3.6 หมื่นล้าน

กสทช.แจ้งผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีผู้เข้าร่วมขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด   ทำให้มีราคาการอนุญาตทั้งสิ้น 52,752 ล้านบาท และมีรายได้จากการจัดสรรฯ เข้ารัฐรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 56,444.64 ล้านบาท โดยรายได้ดังกล่าวจะนำไปจ่ายให้กับทีวีดิจิทัลที่คืนช่องให้กับกสทช. ในจำนวนเงินประมาณ 36,000 ล้านบาท และที่เหลืออีกประมาณ 20,000 ล้านบาท จะส่งเข้าเป็นรายได้รัฐ   สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรคลื่น ต้องนำเงินงวดแรกพร้อมหลักประกันมาชำระให้แก่ สำนักงาน กสทช. ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 วัน ซึ่ง สำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน อย่างไรก็ดี คลื่น 700 MHz ตามขั้นตอนจะสามารถนำมาใช้บริการได้ในเดือนต.ค. 2563 หลังจากทีวีดิจิตอลส่งมอบคืนคลื่นให้กับกสทช. แล้ว ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/64z8iNOj-VQ

 496
สังคม-อาชญากรรม
19 มิ.ย. 62

ทุ่ม 2 หมื่นล้าน นำสายสื่อสารลงดิน พลิกโฉม กทม.ไม่รกตา เสร็จภายใน 2 ปี

กทม.และ กสทช.ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการส่งเสริมพัฒนาและกำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 2,450 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 2 ปี โดยไม่กระทบผิวจราจร รวมมูลค่าโครงการรวมกว่า 20,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2562 ต้องดำเนินโครงการให้ได้อย่างน้อย 600 กม. และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จอย่างช้าสุดไม่เกินเดือนมิ.ย.2564   ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 จุด ได้แก่ บริเวณถนนวิทยุ ช่วงถนนพระรามที่ 1 – ถนนเพชรบุรี และช่วงถนนพระรามที่ 1 – ถนนพระรามที่ 4, บริเวณถนนรัชดาภิเษก และบริเวณถนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งภายหลังโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ หากบริษัทเอกชนไม่ให้ความร่วมมือ นำสายโทรคมนาคมลงดิน จะถือว่ามีความผิด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ruSZIjftHzQ

 1,263
เศรษฐกิจ
14 มิ.ย. 62

ใช้ ม.44 สั่งยืดอายุบอร์ด กสทช. สานต่อแก้ปัญหาทีวีดิจิทัล อายุเกิน 70 ยังทำงานได้

คสช.ออกคำสั่งระงับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. ไว้ก่อน จนกว่า พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (พ.ร.บ.กสทช.) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งกรรมการ กสทช.ใช้บังคับ หรือจนกว่านายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ ครม.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น   และให้กรรมการ กสทช.ที่มีอายุครบ 70 ปี ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่า พ.ร.บ.กสทช.จะมีผลบังคับใช้ หรือจนกว่าจะพ้นตำแหน่งเพราะเหตุอื่น   ทั้งนี้การออก ม.44 ดังกล่าว เป็นความพยายามของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.ที่ต้องการให้บอร์ด กสทช.ชุดปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมทีวีและโทรคมนาคมจะแล้วเสร็จ ประกอบกับตาม พ.ร.บ.กสทช.ฉบับเดิม เมื่อกรรมการ กสทช. อายุครบ 70 ปี ถือว่าพ้นหน้าที่ กสทช.โดยสมบูรณ์   โดยปี 63 จะมี กสทช. 2 คน คือ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร และนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ หากไม่มีการแก้ไขด้วยการออกคำสั่ง คสช.ครั้งนี้ จะทำให้กรรมการ กสทช.เหลือเพียง 4 คน คือ พ.อ.นที ศุกลรัตน์, นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา, นายธวัชชัย จิตภาษ์นันท์, พล.ท.พีรพงษ์ มานะกิจ เท่านั้น   ซึ่งจะประสบปัญหาในการทำงานมาก เนื่องจากทั้ง 4 คน มีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตลอดเวลาการทำงานเกือบ 10 ปี ทั้งนี้ กสทช.ชุดปัจจุบัน เข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อปี 54 ที่ผ่านมา ซึ่งตามกฎหมายเดิม กสทช.มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี แต่เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 คสช.มีคำสั่งที่ 7/2561 ให้ระงับกระบวนการสรรหา และให้ดำรงตำแหน่งเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น   ดังนั้น หากนายฐากรต้องแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลและโทรคมนาคมให้สัมฤทธิผล ก็ต้องให้กรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันอยู่ไปจนกว่าการแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. เพื่อการสรรหากรรมการ กสทช.ชุดใหม่จะแล้วเสร็จ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/qHTpnDRwM7Y

 1,403
เศรษฐกิจ
22 พ.ค. 62

'หัวเว่ย' ฮึดสู้! ไม่สนโดนแบน เตรียมฟ้องกลับสหรัฐฯ กสทช.ยันเครื่องในไทยใช้ได้ปกติ

จากกรณีกูเกิล (Google) ออกคำสั่งห้ามมิให้อัปเดตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนมือถือหัวเว่ย (Huawei) สมาร์ทโฟนแบรนด์ดังจากจีน ตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ให้ขึ้นบัญชีดำยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมจากจีน อันเป็นผลมาจากการทำสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน โดยจะกระทบถึงแอปพลิเคชั่นสำคัญอย่าง Play Store, Gmail, Youtube, Google Chome และ Google Map สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้มือถือหัวเว่ยไปทั่วโลก   ทั้งนี้ทางหัวเว่ยได้ตอบโต้ด้วยการงัดระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า Hongmeng ที่ซุ่มพัฒนาไว้ตั้งแต่ปี 2012 มาแทนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และจะไม่จัดส่งแร่แรร์เอิร์ธซึ่งเป็นแร่หายากในการผลิตชิปให้กับสหรัฐฯ   รวมทั้งจะฟ้องกลับรัฐบาลสหรัฐฯ จากคำสั่งแบนธุรกิจของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่ามีความไม่โปร่งใสและเลือกปฏิบัติ โดยไม่มีหลักฐานการชี้แจงในการแบนสินค้า เช่นเดียวกับการอ้างว่าหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามสหรัฐฯ ซึ่งทางหัวเว่ยก็จะต่อสู้เช่นกัน เพื่อปกป้องตลาดโลก ในการวางระบบการสื่อสารต่อไปในอนาคต   ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ได้สอบถามไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อขอความชัดเจน ว่าจะกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้าง ก็ได้คำตอบว่า ประชาชนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตหัวเว่ยอยู่แล้ว จะยังใช้งานได้ตามปกติ ส่วนที่จะได้รับผลกระทบ คือ การอัพเดทข้อมูลอุปกรณ์ หรือ แอพลิเคชั่นบางตัวที่เป็นของสหรัฐฯอาจทำไม่ได้ในบางบริการ   ขณะเดียวกันโทรศัพท์ที่ยังวางขายอยู่ขณะนี้ หากซื้อมาใช้ก็ยังใช้งานได้เช่นกัน แต่หากหัวเว่ยผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมา ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะใช้การแอพลิเคชั่นของทางสหรัฐไม่ได้ เช่น ยูทูป เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นต้น ส่วนบริษัทเอกชนไทย ที่ใช้บริการโครงข่ายต่างๆขอหัวเว่ย ก็ยังใช้งานได้ตามปกติ เพียงแต่ภาคเอกชนของสหรัฐ ที่ใช้โครงข่ายของหัวเว่ยนั้นก็จะใช้ไม่ได้   

 5,567
เศรษฐกิจ
15 พ.ค. 62

กสทช.เคาะราคาประมูลคลื่น 700 mhz เปิดที่ 1.7 หมื่นล้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำหรับคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ นำออกจัดสรรจำนวน 30 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ ราคา 17,854 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขชำระเงินใน 10 ปีจ่ายงวดแรกพร้อมสิทธิ์การใช้คลื่นวันที่ 1 ต.ค. 2563 ระยะเวลาการอนุญาต 15 ปี   ทั้งนี้ ค่ายมือถือที่เข้ารับจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาการชำระค่าคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จาก 4 งวด เป็น 10 งวด ตามคำสั่ง ม.44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)   โดยในวันที่ 19 มิ.ย. ช่วงเช้า จะเปิดให้ 3 ค่ายมือถือ ที่จะเข้ารับการจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ มายื่นเอกสารพร้อมวางหลักประกันจากสถาบันการเงิน 880 ล้านบาท รวมถึงการเลือกช่วงคลื่นความถี่ด้วย และช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อว่าค่ายมือถือรายใดได้คลื่นย่านใด หากเลือกย่านคลื่นซ้ำกัน จะให้จับสลาก ถ้ารายใดไม่มายื่นเอกสารก็ถือว่าหมดสิทธิ์ขยายอายุการชำระเงินค่าคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์   ส่วนสาเหตุที่ กสทช.นำคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ มาจัดสรรครั้งนี้ 30 เมกะเฮิรตซ์ จากเดิมจะนำมาจัดสรร 45 เมกะเฮิรตซ์นั้น เนื่องจากตามคำสั่ง คสช.ให้สำนักงาน กสทช.นำมาจัดสรรเพียง 30 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนที่เหลือ 15 เมกะเฮิรตซ์นั้น ต้องนำมาเปิดประมูล ซึ่งการเปิดประมูลต้องนำเสนอให้บอร์ด กสทช.พิจารณาต่อไป ส่วนเงื่อนไขการประมูลเบื้องต้น กำหนดไว้ที่ใบละ 5 เมกะเฮิรตซ์ ราคา 8,927 ล้านบาท เวลาผ่อนชำระต้องรอบอร์ด กสทช.อนุมัติ ว่าจะให้ผ่อนจ่าย 4 ปี, 10 ปี หรือ 15 ปี   ทั้งนี้ หากค่ายมือถือทั้ง 3 ราย มารับการจัดสรรคลื่น 700 กสทช.จะได้เงินประมาณ 53,562 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ กสทช. มีเงินจ่ายให้ทีวีดิจิทัลที่คืนใบอนุญาต ค่าเช่าโครงข่าย Mux และส่งเป็นรายได้แผ่นดินด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CT7Qs972_n0

 1,122
เศรษฐกิจ
11 พ.ค. 62

7 ช่องทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาต-สูญพันธุ์ช่องเด็ก ทยอยยุติการออกอากาศ ส.ค.62 - 4 องค์กรสื่อออกแถลงการณ์ร่วม เร่งเยียวยาคนทีวีดิจิทัลตกงาน

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการทีวีดิจิทัล เมื่อ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้ายื่นหนังสือแสดงความจำนงค์ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตามคำสั่งคสช. มาตรา 44 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการคืนช่องทีวี สามารถแสดงความจำนงค์ได้ภายในเวลา 16.30 น. ของเมื่อวานนี้ (10 พ.ค.)   โดยสรุป พบว่า มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จำนวน 7 ช่อง มายื่นหนังสือขอคืนใบอนุญาต แล้ว ส่วนใหญ่เป็นช่องข่าว ประกอบด้วย ช่องไบรท์ทีวี ช่อง 20 / สปริงนิวส์ 19 (แจ้งวันที่ 9 พ.ค.) / ช่องวอยซ์ ทีวี 21    ส่วนช่อง SD (แสตนดาร์ด วาไรตี้) มีช่อง สปริงส์นิวส์ 26 (หรือ ช่อง NOW เดิม) (แจ้งวันที่ 9 พ.ค.) และ ช่อง 3SD (28)     ขณะที่ช่องเด็ก หรือช่องแฟมิลี่ มีการขอคืน 2 ช่อง คือ ช่อง 13 แฟมิลี่ และ ช่อง14 MCOT Family ซึ่งหากรวมกับช่อง Loca ของ บริษัทไทยทีวี ที่จอดำไปก่อนหน้านี้แล้ว ก็จะทำให้ช่องรายการเด็ก หรือช่องแฟมิลี่ ไม่เหลือแม้แต่ช่องเดียว และหลังจากนั้น จะมีช่องทีวีดิจิทัล ภาคธุรกิจเหลือเพียง 15 ช่อง และเมื่อรวมกับทีวีสาธารณะ จะเหลือทั้งหมด 19 ช่อง   ขั้นตอนหลังจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องส่งแผนยุติกิจการให้ กสทช. รับทราบภายใน 60 วัน (แต่หากทำแผนไม่ทันสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 30 วัน) พร้อมทั้งต้องส่งแผนการแจ้งให้ผู้ชมรับทราบผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันยุติออกอากาศจริง    และหลังจากยื่นเอกสารทั้งหมดแล้ว กสทช. จะใช้เวลาอีกราว 30-45 วัน พิจารณาแผนทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรค์ และการเลิกจ้างพนักงานเป็นหลัก / หากไม่มีปัญหา จึงจะอนุมัติให้ยุติประกอบกิจการได้ ซึ่งคาดว่าแต่ละช่องจะทยอยยุติออกอากาศภายในเดือน สิงหาคม หรือ 3-4 เดือนนับจากนี้    ส่วนการจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับผู้ประกอบกิจการนั้น จะได้รับคืนหลังจากยุติกิจการไปแล้ว 1 วัน โดยจะนำเงินจาก “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ” มาจ่ายไปก่อน ทั้งนี้เงินชดเชยคืนของแต่ละช่องจะได้รับในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในช่วง 5 ปีที่ประกอบกิจการทำธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยขณะนี้กสทช.ได้สรุปสูตรในการจ่ายผู้ประกอบการไว้แล้ว ทั้งนี้คาดว่าแต่ละช่อง จะได้เงินคืนเฉลี่ยประมาณ 55% ของเงินประมูลที่จ่ายไป   ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. ได้ย้ำแนวทางของนายกรัฐมนตรีว่าให้ผู้ประกอบการที่จะคืนช่อง จะต้องเยียวยาพนักงานให้ดีกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบช่องละประมาณ 300 คน       บมจ.บีอีซีเวิลด์แถลงชี้แจงหลังคืนใบอนุญาตช่อง 13 และช่อง 28 ต่อ กสทช.   บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคืนช่อง 13 และช่อง 28 ต่อ กสทช. ตามคำสั่ง คสช.มาตรา 44 ที่ให้เยียวยาผู้ประกอบการ เพื่อคืนใบอนุญาต และรองรับการปรับตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้ตัดสินใจคืนใบอนุญาต ตามที่คำสั่ง คสช.ได้เปิดโอกาสไว้   บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลช่อง 13 และช่อง 28 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปแล้ว บมจ. บีอีซีเวิลดิ์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยยังคงสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพ ที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ชม ทางช่อง 3 และช่อง 33 และจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ต่อไป    ตลอด 5 ปีของการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง 13 และช่อง 28 บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลิตรายการสาระ ความรู้ ความบันเทิง มอบให้แก่ผู้ชมมาโดยตลอด บมจ. บีอีซีเวิลด์ ขอขอบคุณผู้ชม ที่กรุณาให้ความสนับสนุน และติดตามชมรายการของทางสถานีฯ มาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่เชื่อมั่นในรายการของทางสถานีฯ โดยเสมอมา         4 องค์กรสื่อออกแถลงการณ์ เร่งเยียวยาคนทีวี   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย,สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ออกแถลงการณ์ร่วม มีใจความว่า มีความเข้าใจในสถานการณ์ และห่วงใยต่อสภาวะการว่างงานของพนักงานสังกัดทีวีดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการคืนใบอนุญาตที่จะมีผู้ได้รับผลกระทบจานวนมากเป็นประวัติการณ์ในแวดวงสื่อสารมวลชน จึงมีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะ    1. เรียกร้อง กสทช. ให้ขอความร่วมมือ/กำชับผู้ประกอบการที่คืนใบอนุญาต ได้ดำเนินการดูแลชดเชยเยียวยาพนักงานที่ตกงาน มากกว่าที่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด    2. ขอให้ผู้ประกอบการ เจ้าของสื่อ ชดเชยเยียวยาพนักงานที่ตกงานด้วยความเป็นธรรมและมากกว่าพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด เนื่องจากเป็นการปิดบริษัทอย่างกะทันหัน ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด      นอกจากนี้ กสทช.ยังแถลงเรื่องค่ายมือถือ สรุปมี 3 ค่ายมือถือ AIS, DTAC และ TrueMove ขอใช้สิทธิในการขยายเวลาชำระค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จาก 4 ปี เป็น 10 ปี และต้องรอดูหลักเกณฑ์ในการจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ หากไม่พอใจในราคา ก็ขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนตรงนี้ได้ แต่การจัดสรรคลื่นครั้งนี้ เงินส่วนหนึ่งจะนำมาชดเชยให้ทีวีดิจิทัล          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/gj8x95uKTg0

 2,380
เศรษฐกิจ
10 พ.ค. 62

คืน 7 ช่อง ทีวีดิจิทัล เหลือ 19 ช่อง ส.ค. นี้

หลังจากที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้เปิดเผยข้อมูลการเข้ายื่นหนังสือแสดงความจำนงค์ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตามคำสั่งมาตรา 44 คสช. ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการคืนช่องทีวี สามารถแสดงความจำนงค์ได้    ได้ข้อสรุปว่า มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จำนวน 7 ช่อง มายื่นหนังสือขอคืนใบอนุญาต ประกอบด้วย ช่องข่าว ช่องไบรท์ทีวี ช่อง 20, ช่องสปริงนิวส์ 19, ช่องวอยซ์ ทีวี 21    ช่อง SD (แสตนดาร์ด) มีช่อง สปริงส์นิวส์ 26 หรือ (ช่อง NOW เดิม) และ ช่อง 3SD (28) ขณะที่ช่องเด็ก หรือ ช่องแฟมิลี่ มีคืน 2 ช่อง คือ ช่อง 13 แฟมิลี่ และ ช่อง14 MCOT Family   ส่งผลให้ขณะนี้ เหลือช่องทีวีดิจิทัล 15 ช่อง รวมกับช่องสาธารณะ 4 ช่อง รวมทั้งหมดเหลือ 19 ช่อง ดังนี้     สำหรับขั้นตอนหลังจากวันนี้ไป ผู้ประกอบการจะต้องส่งแผนยุติกิจการให้ กสทช. รับทราบภายใน 60 วัน แต่หากทำแผนไม่ทันสามารถขอขยายเวลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน 30 วัน พร้อมทั้งต้องส่งแผนการแจ้งให้ผู้ชมรับทราบผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันยุติออกอากาศจริง    ซึ่ง กสทช. จะใช้เวลาอีกราว 30-45 วัน พิจารณาแผนทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร และการเลิกจ้างพนักงานเป็นหลัก หากไม่มีปัญหาจึงจะอนุมัติให้ยุติประกอบกิจการได้ ซึ่งคาดว่าจะทยอยยุติออกอากาศภายในเดือน สิงหาคม 2562   ส่วนการจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับผู้ประกอบกิจการนั้น จะได้รับคืนหลังจากยุติกิจการไปแล้ว 1 วัน โดยจะนำเงินจาก ‘กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ’ มาจ่ายไปก่อน    ทั้งนี้ เงินชดเชยคืนของแต่ละช่องจะได้รับในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในช่วง 5 ปีที่ประกอบกิจการทำธุรกิจทีวีดิจิทัล    โดยขณะนี้ กสทช. ได้สรุปกำหนดสูตรในการจ่ายผู้ประกอบการไว้แล้ว ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ยื่นเอกสาร กสทช.จะตั้งสมมติฐานว่าได้กำไรแต่ละช่องเฉลี่ยได้คืนประมาณ 55% ของเงินประมูลที่จ่ายไป เช่น ช่อง 3 หากคืน 2 ช่อง ก็จะแยกรายละเอียดแต่ละช่อง   

 2,765
เศรษฐกิจ
10 พ.ค. 62

‘บีอีซีเวิลด์’ แถลง หลังคืน 2 ช่องทีวีดิจิทัล 13 family-28 sd

จากมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามคำสั่งมาตรา 44 ให้เยียวยาผู้ประกอบการ และให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคืนใบอนุญาตได้ เพราะรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาของการแข่งขันที่สูงในธุรกิจทีวีดิจิทัล จากจำนวนช่องที่มากเกินไป ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาไม่ได้โตขึ้นแต่กลับมีการหดตัวของเม็ดเงินโฆษณา อีกทั้งกิจการโทรทัศน์ ยังโดนผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมที่หันไปรับชมรายการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลส่วนมากต้องแบกรับปัญหาการขาดทุน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้ตัดสินใจคืนใบอนุญาตตามที่คำสั่ง คสช. ได้เปิดโอกาสไว้    วันนี้ (10 พ.ค.2562) บริษัทบีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง 13  และ ช่อง 28 ต่อ กสทช. ไปแล้ว    บมจ. บีอีซีเวิลด์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยจะยังคงสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพ ที่ให้ทั้งความบันเทิงและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทางช่อง 3 และ 33 และจะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ต่อไป   ตลอด 5 ปีของการประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง 13 และ ช่อง 28 บริษัทได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในการผลิตรายการ สาระความรู้ ความบันเทิงมอบแก่ผู้ชมมาโดยตลอด    บมจ. บีอีซีเวิลด์ ขอขอบคุณผู้ชมที่กรุณาให้ความสนับสนุนและติดตามชมรายการของทางสถานีฯ มาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่เชื่อมั่นในรายการของสถานีฯ โดยเสมอมา       ข่าวที่เกี่ยวข้อง 7 ช่องทีวีดิจิทัล ขอคืนใบอนุญาตแล้ว ทยอยยุติออกอากาศ ภายใน ส.ค. นี้

 3,659

Top