ค้นหา :

ผลการค้นหา "เขื่อน"

สังคม
20 ม.ค. 63

เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสิงหนคร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีความรุนแรงเรื่อยมา ปัจจุบันได้รับการแก้ไขจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จนประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่หลังเขื่อนได้ติดตามจากรายงาน     ชายฝั่งทะเลพื้นที่ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ถูกคลื่นกัดเซาะสูงมากกว่า 5 เมตรต่อปี กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปวิเคราะห์สภาพปัญหา ศึกษาออกแบบรายละเอียด พร้อมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื่นที่โครงการฯ พร้อมจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นประชาชนถึง 2 ครั้ง    โดยเขื่อนฯ ของโครงการ แบ่งเป็นเขื่อนกำแพงคอนกรีตผิวบล็อก ตลอดความยาว1,750 เมตร เริ่มต้นที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองสิงหนคร สร้างเป็นเขื่อนกำแพงกันคลื่นผสม Block Revetment โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สันเขื่อนเป็นจงอย ป้องกันคลื่นกระเซ็นข้ามสันเขื่อน ตัวเขื่อนด้านหน้าหาด ช่วงแรกลาดชัน 1 : 1 โดยมีบล็อกคอนกรีต วางสลับบนผิวหน้าเขื่อนเป็นตารางหมากรุก คั่นด้วยพื้นที่ ชานพัก เพื่อสลายพลังงานคลื่น ตัว   เขื่อนช่วงที่ 2 ลาดชัน 1 : 3 โครงสร้างป้องกันทรายใต้เขื่อนไม่ให้ไหลออก ส่วนชั้นล่างตัวเขื่อนเป็นชั้นทรายถมบดอัดแน่น มีรูระบายน้ำออก ลดแรงดันต่อโครงสร้าง ใช้เสาเข็มคอนกรีต มีชั้นถุงทรายวางเรียง 3 ชั้นหน้าตีนเขื่อน เพื่อป้องกันการคุ้ยทราย และมีกล่องลวดบรรจุหินใหญ่เป็นตัวดักทรายด้านหน้าถุงทรายอีกชั้นหนึ่ง ด้านล่างสุดปูพื้นด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอห่อหุ้มชั้นหินขนาดเล็ก   เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลช่วยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่หลังเขื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว

 258
สังคม
27 พ.ย. 62

โขง คน เขื่อน : นักอนุรักษ์เตือนเขื่อนทำระบบนิเวศน์น้ำโขงเสียหาย

นักอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำโขง และนักวิชาการ ต่างสะท้อนความเป็นห่วงต่อพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง หลังจากมีเขื่อนเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยระบุว่าเหตุผลของเขื่อนที่ต้องการสร้างพลังงานไฟฟ้า เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อการลงทุน ขณะที่ปลาและระบบนิเวศน์แม่น้ำกลับเสื่อมลง        แม่น้ำอิง เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญภาคเหนือ ที่เป็นสาขาของแม่น้ำโขง และเป็นแม่น้ำเพียงไม่กี่สาย ที่ไหลจากทิศทางตอนใต้ คือพะเยา มุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือไปลงแม่น้ำโขง ที่บ้านปากอิง อำเภอเขียงของ จังหวัดเชียงราย แม่น้ำอิงจึงเหมือนแม่น้ำสาขาแทบทุกสาย ที่ปลาจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาเพาะพันธ์ในฤดูวางไข่ นั่นทำให้ชุมชนริมปากแม่น้ำ มักมีอาชีพประมง     แม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจากเขตประเทศลาว เข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดเลย เบื้องหน้าขององค์พระพุทธรูปบนเขาสูงนั้น คือหัวโค้งของแม่น้ำโขง ที่ไหลออกจากเมืองสะนะคาม ประเทศลาว กลายเป็นเขตแดนไทยลาว ที่บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน ระบบนิเวศน์ที่สำคัญของบริเวณนี้คือ ปากน้ำเหือง ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง ที่กั้นชายแดน-ไทยลาวไว้อีกฝั่งเช่นกัน ปากน้ำเหืองบริเวณนี้ จึงเป็นแหล่งขยายพันธ์ปลา เรื่อยยาวไปตามลำน้ำโขง เช่นแก่งคุดคู้ กระทั่งถึงอำเภอปากชม ตอนนี้ที่ปากแม่น้ำเหือง อยู่ห่างเขื่อนไซยะบุรี ในประเทศลาว ประมาณ 200 กิโลเมตร ตอนนี้ยังพอมีน้ำอยู่บ้าง จากการที่ลำน้ำค่อนข้างแคบแต่ลึก     แตกต่างกันอย่างชัดเจนกับบริเวณอำเภอปากชม ที่อยู่ห่างกันราวส 70 กิโลเมตร ที่ลำน้ำกว้างและมีเกาะแก่งโขดหินกระจายกันอยู่ จึงเหลือเพียงร่องน้ำลึกเท่านั้นที่ยังมีน้ำ และยิ่งเข้าสู่เขตตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย บริเวณนี้ยังสะท้อนภาพของน้ำโขงที่ลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัด  น้ำโขงในเขตตอนบน ตั้งแต่เชียงแสน ถึงหลวงพระบาง มีปริมาณมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับในตำบลบ้านม่วง ที่เหลือร่องน้ำไหลผ่าน      หากสำรวจตลอดความยาวของแม่น้ำโขง 4909 กิโลเมตร แล้วจะพบว่า แม่น้ำสายนี้ที่หล่อเลี้ยง 70 ล้านคนในลุ่มน้ำนี้ นับจากที่ไหลผ่านมณฑลชิงไห่ของจีน ยาวกว่า2,359 กิโลเมตร จากนั้นผ่านชายแดนเมียนมา ผ่านชายแดนลาว และเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทย ก่อนไหลบ่าเข้ากัมพูชา และไปสิ้นสุดปากแม่น้ำที่เวียดนาม เพื่อไหลลงสู่ทะเลจีนไต้     ตอนนี้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขง ต่างมองว่า แม่น้ำโขงซึ่งยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพันธุปลากว่า 1300 สายพันธุ์ อยู่ในภาวะเหมือนคนป่วยจากการ เกิดขึ้นของเขื่อนจำนวนมากบนแม่น้ำนี้      นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มองว่า เหตุผลของเขื่อนที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า เป็นเพียงข้ออ้างในการใช้ทรัพยากรเพื่อการลงทุน และพลังงานจากเขื่อนไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป     เขื่อนที่เกิดขึ้นตามแม่น้ำโขง ยังถูกมองจากนักวิชาการและนักอนุรักษ์ว่า แม้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมีกำไรทางการค้า แต่หากละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทบความเป็นอยู่ของคนด้วย มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธ หรือล้มเหลวมากขึ้นเช่นกันสที่จะมีกำไรทางการค้าการ

 1,334
สังคม-อาชญากรรม
21 ก.ค. 62

สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ 17 เขื่อนปริมาณน้ำต่ำกว่า 30%

นายสุทัศน์ วีสกุล เป็นผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำการเกษตร หรือ สสนก. บอกว่า ปีนี้ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติมาก 17 เขื่อน มีปริมาณน้ำต่ำกว่า 30%             ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/IsUJ-TbklEk

 892
ข่าวภูมิภาค
01 ส.ค. 61

เตือนอีสานรับมือวิกฤตน้ำโขง กรมชลแจ้ง 11 เขื่อนระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม

ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดภาคอีสาน ริมแม่น้ำโขงใกล้วิกฤต พบระดับน้ำล้นตลิ่ง เอ่อท่วมไร่นาและบ้านเรือนแล้วหลายจุด   ขณะที่ภาคเหนือ จ.เชียงราย ฝนยังตกหนักน้ำป่าจากเทือกเขานางนอนไหลเข้าท่วม 7 หมู่บ้านกลางดึก ชาวบ้านขนของหนีน้ำกันโกลาหล   ด้านกรมชลประทานแจ้ง 11 เขื่อนมีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมแล้ว ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนปราณบุรี กำลังเร่งพร่องน้ำออกจากเขื่อนให้กลับไปอยู่เกณฑ์ที่กำหนด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/f4lzrsJJdhU

 5,596
ข่าวภูมิภาค
04 พ.ค. 61

'ฉัตรชัย' ชี้ปี 61 ไม่กังวลภัยแล้ง แต่น้ำอาจเยอะประมาณปี 55

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าในปี 2561 นี้ไม่กังวลเรื่องภัยแล้ง แต่ปริมาณน้ำอาจจะเยอะประมาณปี 2555 โดยคาดว่าในเดือนส.ค.-ก.ย.จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ เตรียมบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/xtbl6a4IbYs

 1,827
อุทกภัย
22 พ.ย. 60

กรมชลฯ เตือน อ.เมือง-อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เตรียมขนของขึ้นที่สูง ชี้ปริมาณน้ำแม่น้ำเพชรบุรียังอยู่ขั้นวิกฤต

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีขณะนี้มีปริมาณน้ำสูงขึ้นเป็นระยะ กรมชลประทานออกประกาศเตือนให้ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำท่วมเขตอำเภอเมืองและอำเภัอบ้านแหลมขนของขึ้นที่สูง   จากสถานการการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีท้ายเขื่อนเพชรล่าสุดมีข้อมูลจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีว่าขณะนี้ได้ปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในปริมาณ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว มวลน้ำก้อนนี้จะเดินทางมาถึงเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีในเวลาประมาณ 16.00 น  จึงขอประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ 2 ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีช่วงอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมขนของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ำที่จะล้นตลิ่ง   นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เผยว่าจากการวัดปริมาณน้ำท้ายเขื่อนห้วยแม่ประจันต์เมื่อวานนี้มีน้ำ 432 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำก้อนนี้ได้เดินทางมาถึงเขื่อนเพชรแล้ว ทางเข็มทิศได้ผลักดันลงสู่คลองชลประทาน 4 สายและระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีขณะนี้เป็นปริมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่อยู่ในขั้นวิกฤต    จากมวลน้ำที่มีขนาดมาก ได้เริ่มไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรตั้งแต่อำเภอหนองหญ้าปล้องและบริเวณเหนือเขื่อนเพชรเป็นบางส่วนแล้ว ส่งผลให้พื้นที่หนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายางบางส่วนเริ่มมีน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน คลิปเสียง

 6,353
ข่าวภูมิภาค
30 ต.ค. 60

ระทึก ดินยุบตัวเป็นหลุมลึกกลาง ร.ร.ในกาญจนบุรี ผู้ว่าฯประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ยันไม่กระทบเขื่อนศรีนครินทร์

กาญจนบุรี-เกิดแผ่นดินยุบตัวเป็นหลุมลึกบริเวณโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง พื้นที่ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สร้างความเสียหายแก่อาคารเรียน บ้านพักครูและพื้นที่ภายในโรงเรียน ที่ยุบตัวเป็นหลุมลึกกว่า 20 เมตร จำนวน 2 จุด ทำให้ชาวบ้านและคณะครูของโรงเรียน เกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนที่กำลังใกล้จะถึงช่วงเปิดภาคเรียนนั้น   ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ดินยุบ พร้อมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพร้อมปิดกั้นพื้นที่ เตรียมนำวิศวกรเข้าตรวจสอบหาทางแก้ไข โดยทางโรงเรียนนำเอาเต้นท์มากางในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ ก่อนจะดำเนินการสร้างห้องเรียนชั่วคราวให้และจะเร่งประสานสำนักงานชลประทานเพื่อเร่งดำเนินการสร้างเส้นทางระบายน้ำเพื่อมิให้เกิดการกัดเซาะหน้าดิน และจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อโครงสร้างเขื่อนศรีนครินทร์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/7ax_jpPZDrA  

 8,544
สังคม-อาชญากรรม
28 ต.ค. 60

อธิบดีกรมชลฯ ปัดข่าวลือเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ยันไม่เป็นความจริง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน ล่าวถึงกรณีโซเชียลมีเดีย แชร์ข้อความระบุว่ากรมชลประทาน จะเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังวันที่ 26 ตุลาคม 60 ว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง   โดยทางกรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเท่าเดิมที่ 2,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงรักษาระดับการระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมถึงผันน้ำเข้าทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยยืนยันไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด   ในปัจจุบัน ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำที่ไหลผ่านลงมาถึงจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ไม่ส่งผลกระทบ ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่ผ่านมา              ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/otgR9c7G1Fs

 9,335
ข่าวภูมิภาค
27 ต.ค. 60

กรมชลฯ ปัดข่าวเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เป็นความจริง

วันที่ 27 ต.ค.2560 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีโซเชียลมีเดีย แชร์ข้อความระบุว่ากรมชลประทาน จะเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยกรมชลประทานยังคงระบายยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2560 จนกระทั่งขณะนี้ เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำที่ระดับเดิม และผันน้ำออกทางฝั่งตะวันตกและตะวันออก รวม 769 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด    ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าว ได้ไหลถึงจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานครแล้ว ไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ส่วนพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ตั้งแต่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท , อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรมบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี, อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง , อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังมีน้ำท่วม 14 จุด และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C.29A ที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังต่ำกว่าความจุของลำน้ำมาก ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่อย่างใด ในขณะที่สถานการณ์น้ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ลดลงอย่างต่อเนื่อง

 11,333
ข่าวภูมิภาค
24 ต.ค. 60

กรมชลฯเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รับมือระดับเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำ

กรมชลประทานแจ้งสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากปริมาณฝนตกกระจายในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนล่าง ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีระดับสูงขึ้น ขณะที่กรมชลประทานได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ โดยคงการระบายในอัตรา 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มทั้ง 2 ฝั่ง เข้าระบบเต็มศักยภาพ ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา สูงขึ้น +17.44 เมตร (รทก.)   ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และทำให้เกิดน้ำท่วมขยายวงกว้าง จึงจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำ ผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิม 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อีก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่ม   หากไม่มีฝนตกเพิ่มการระบายจะลดลงตามลำดับ โดยปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ประกอบกับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 จะส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี มีระดับเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบัน 20-25 เซนติเมตร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NN6gSjZErjk  

 8,514
ข่าวภูมิภาค
18 ต.ค. 60

ก.เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ ห้ามระบายน้ำเกิน 2.60 ล้านลบ.เมตรต่อวินาที มั่นใจฝนไม่ตกเพิ่มในพื้นที่น้ำท่วม ภาคกลางเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 เดือน

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่งกรมชลฯ ระบายน้ำไม่เกิน 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วง 7 วัน มั่นใจฝนไม่ตกเพิ่มในพื้นที่น้ำท่วม ภาคกลางเข้าสู่ภาวะปกติใน 1 เดือน     ช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมชลประทาน บินสำรวจสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ถึง จ.นครสวรรค์ พบว่า มีน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่เป็นการท่วมในพื้นที่เกษตรที่เก็บเที่ยวแล้วใช้เป็นทุ่งรับน้ำ รวมทั้งหมด 1.1 ล้านไร่ เทียบกับปี 2554 พื้นที่เกษตรภาคกลางน้ำท่วม 7.3 ล้านไร่ เป็นเพราะปัจจุบันมีการบริหารจัดการน้ำ ทั้งตัดยอดน้ำ พักน้ำ ดีขึ้น เมื่อรวมกับภาคเหนือตอนล่างแล้ว ข้อมูลล่าสุดระบุว่า น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 3 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีผลผลิตเสียหาย หรือข้าวจมน้ำเกิน 10 วัน อยู่ที่ร้อยละ 3    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สั่งการ 3 ข้อ คือ ข้อแรก ให้กรมชลฯ รักษาระดับการระบายน้ำไม่เกิน 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ภายใน 7 วัน ถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มให้ลดปริมาณการระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติ  ข้อ 2 สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเอาไว้ก่อน เมื่อน้ำลดจึงสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อรวดเร็วต่อการอนุมัติความช่วยเหลือจากภาครัฐ และสุดท้าย ให้เตรียมแผนการระบายน้ำจากทุ่งรับน้ำ ทั้ง บางระกำ และ 12 ทุ่งใต้เขื่อนเจ้าพระยา ที่เก็บน้ำได้มากกว่า 1 พันล้านลูกบาตรเมตร มากกว่าเขื่อนป่าสัก ไม่ให้พื้นที่ได้รับผลกระทบ   พร้อมทั้งให้กรมชลฯ ,จิสด้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาทุ่งรับน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำให้มากขึ้น พร้อมทั้งวางแผนปรับฤดูกาลเพราะปลูก เหมือนกับบางระกำโมเดล ที่สามารถเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวได้ก่อนน้ำหลาก    ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำหนุนสูงช่วง 16-18 ต.ค.ทำให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันที่ 17 อยู่ที่ 2,639 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้อยกว่าปี 54 ที่อยู่ระดับ 3,610 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และตั้งแต่วันที่ 19 ความกดอากาศสูงจะเข้ามา ทำให้ปริมาณฝนลดลง และจะไม่ตกตั้งแต่วันที่ 23 เป็นต้นไป    หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาท และ สั่งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งเยียวยาและสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับคนในพื้นที่ และช่วยเรื่องอาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา ตามที่นายกรัฐมนตรีกำชับ    

 2,002
ข่าวภูมิภาค
17 ต.ค. 60

สถานการณ์น้ำ 6 เขื่อนหลักประจำวันที่ 16 ต.ค.60 พบเขื่อนแควน้อยฯ-จุฬาภรณ์-อุบลรัตน์ น้ำเต็มความจุอ่าง

ปริมาณน้ำใน 6 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน, เขื่อนภูมิพล, เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์ ในวันที่ 16 ต.ค.2560 พบเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน, เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์ น้ำเต็ม 100% ของความจุ ไม่สามารถรับน้ำได้เพิ่มแล้ว ขณะที่เขื่อนที่เหลือ โดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็มีปริมาณน้ำสูง เกือบเต็มความจุอ่าง ขณะที่เขื่อนภูมิพลยังรองรับน้ำได้อีก 4,130 ล้านลบ.ม.   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/T4l15SxBFQ8  

 5,709
สังคม-อาชญากรรม
16 ต.ค. 60

กฟผ.โต้ข่าวลือ ยันไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์ วอน ปชช.อย่าหลงเชื่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่า จะระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลอีกกว่าวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯนั้น ขอยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง   เนื่องจากปัจจุบัน เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ได้หยุดการระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 60  เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยและไม่เป็นการซ้ำเติมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนทั้งสองแห่งอย่างต่อเนื่อง   ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกโดยเขื่อนภูมิพลยังรับน้ำได้อีกประมาณร้อยละ 30 ของความจุ และเขื่อนสิริกิติ์ยังรับน้ำได้อีกประมาณร้อยละ 20 ของความจุ ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/EqNi_MZitZY  

 2,345
ข่าวภูมิภาค
14 ต.ค. 60

ชาวบ้านร้อยเอ็ด-ชัยนาท อ่วมหนัก น้ำทะลักท่วมสูง หลังเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำ

ชาวบ้าน อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชี ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังน้ำทะลักท่วมสูง 1-2 เมตร จนกลายสภาพเป็นเกาะ ภายหลังเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพิ่มการระบายน้ำ ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน  ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ยังคงระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำผ่านเป็น 2,593 ลบ.ม/วินาที ชาวบ้าน อ.สรรพยา ต้องอพยพออกมานอนริมถนนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งทำกระสอบทรายกั้นน้ำและเร่งสูบน้ำออก ขณะที่สภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง            ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/O9nekI3Hkgc

 7,003
สังคม-อาชญากรรม
13 ต.ค. 60

ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจความพร้อมรับมือน้ำท่วม สั่งจับตาพื้นที่เสี่ยง 10 เขต

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนนอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในระยะทางรวม 77กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ 10 สำนักงานเขตที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  ได้แก่ เขตบางซื่อ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตบางกอกน้อย เขตคลองสาน และเขตราษฏร์บูรณะ      ส่วนในจุดฟันหลอริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยังไม่สามารถก่อสร้างเขื่อนถาวรได้ ระยะทางยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ทาง กทม.ก็ได้นำกระสอบทราย จัดเรียงเป็นเขื่อนสูง2.5เมตร เป็นแนวชั่วคราว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน                ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/_4fnvRcMfDQ                                

 2,720

Top