ค้นหา :

ผลการค้นหา "โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์"

พระราชสำนัก
19 พ.ย. 62

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ ประชวรหลอดพระโลหิตตีบ เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการแน่นพระอุระ (อก) และพระหทัย (หัวใจ) เต้นเร็ว คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อถวายการตรวจพระหทัยอย่างละเอียด   ผลการฉีดสีของหลอดพระโลหิตที่ไปเลี้ยงพระหทัยพบว่า มีการตีบของหลอดพระโลหิต 1 เส้น แต่ไม่จำเป็นต้องถวายการรักษาด้วยการทำบอลลูนหรือการใส่ขดลวด คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานปรับพระโอสถ และขอพระราชทานให้ประทับพัก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการตรวจรักษา รวมทั้งขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   สำนักพระราชวัง   18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/x5187UF-CXA

 2,678
พระราชสำนัก
13 พ.ย. 62

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก

วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 38 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม จัดขึ้น    เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเอง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของตนเอง ที่อาจนำมาซึ่งโรคเบาหวานในอนาคต รวมทั้งความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การออกซุ้มบริการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว และให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลของสุขภาพ    พร้อมกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “C-diabetes” ที่ใช้ในการดูแลคนไข้เบาหวาน และคนไข้เบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การปฏิบัติตัวเมื่อน้ำตาลต่ำ แจ้งเตือนการกินยาได้ ระบบบันทึกน้ำตาลแบบใหม่ พร้อมมีการเตือนความผิดปกติเมื่อน้ำตาลสูงหรือต่ำ และเมื่อน้ำตาลต่ำจนเป็นอันตราย สามารถตั้งค่าให้ส่งข้อความแจ้งเตือนกับผู้ติดต่อฉุกเฉินได้ นอกจากนี้สามารถถ่ายรูปอาหารแต่ละมื้อที่สอดคล้องกับผลน้ำตาลในเลือดมื้อนั้นๆ และแจ้งเตือนการนัดหมายของแพทย์ได้ด้วย    ภายในงานยังมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน วินิจฉัย และการดูแลรักษาเบาหวานในเด็ก วัยรุ่น และวัยหนุ่มสาว ซึ่งมีแนวโน้มเป็นเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก นอกจากนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เริ่มโครงการจัดตั้ง Transition diabetes clinic คลินิกเบาหวานเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในระยะยาว

 400
พระราชสำนัก
06 พ.ย. 62

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันนี้ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่องานด้านสังคมสงเคราะห์ การสาธารณะสุข และงานคหกรรมศาสตร์ โดยทรงให้ความรู้ในการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะแก่ประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งทุกครั้งที่เสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆ จะทรงแนะนำการแปรรูปถนอมอาหาร ตลอดจนทรงประกอบอาหารในเมนูที่มีค่าทางโภชนาการ ประทานแก่ประชาชนด้วย

 67
พระราชสำนัก
04 พ.ย. 62

ปชช.ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมูลนิธิฯ นี้ตั้งขึ้นนี้เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุน ให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยาก

 72
พระราชสำนัก
18 ต.ค. 62

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ จากพระอาการประชวรติดเชื้อพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่)

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภี (ท้อง) และมีพระปรอท (ไข้) คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2562   ผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูล ขอพระราชทานประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IVWbG8gWKzM

 2,172
พระราชสำนัก
09 ก.ย. 62

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'สมเด็จพระพันปีหลวง' เสด็จฯประทับ รพ.จุฬาฯ เพื่อติดตามพระอาการ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า คณะแพทย์ ฯ ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2562 เพื่อติดตามพระอาการ และถวายการตรวจเพิ่มเติมตามกำหนดการเดิมที่ได้วางไว้   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 8 กันยายน พุทธศักราช 2562
   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bXa535GfIBg

 652
พระราชสำนัก
23 ก.ค. 62

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'สมเด็จพระพันปีหลวง' พระอาการประชวรดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า ในช่วงเย็นของวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระปรอท (ไข้) ร่วมกับทรงพระกรรสะ (ไอ) มากขึ้น   ผลการตรวจพระวรกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูล เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกลชิด   พระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BGNzjU84RhI

 1,409
สังคม-อาชญากรรม
20 ก.ค. 62

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดตัว โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดตัว โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า 22 โครงการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล    โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทย ซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซับซ้อนแก่ประชาชนทุกระดับ ให้มีโอกาสเข้าถึงในการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง    ซึ่งในอนาตคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทยยังมีแผนงานที่จะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเช่นนี้   โครงนี้เปิดรับประชาชนที่สนใจเข้ารับการรักษา จำนวน 650 ราย โดยแบ่งกลุ่มการรักษาออกเป็น โครงการหลัก 5 กลุ่มโครงการ    โดยเฉพาะกลุ่มโครงการรักษาโรคเรื้อรังและปลูกถ่ายอวัยวะ   โครงการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นและฝังช่องทางให้ยาไขสันหลังเพื่อรักษาภาวะปวดเรื้อรัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   อ.นพ.มาร์วิน เทพโสพรรณ หน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ภาวะปวดจากโรคมะเร็งไม่เพียงจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการทํางานและการดํารงชีวิตประจําวันของผู้ป่วย แต่ยังเป็นภาระต่อครอบครัว การฝังช่องทางการให้ยาทางไขสันหลังถาวรนับเป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่นๆ แล้วไม่ได้ผลดี มีผลการศึกษารองรับว่าการรักษาปวดมะเร็งที่ดีจะทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นร่วมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    เครื่องกระตุ้นไขสันหลัง เป็นการรักษาอาการปวดหลังร้าวลงขาเรื้อรังในผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่ได้ผลดี หรือปวดมากขึ้น อาการปวดเหล่านี้อาจรุนแรงถึงขั้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน และต้องลาออกจากงานประจำ ทั้งนี้ยังมีรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Neurology ในปี ค.ศ. 2009 พบว่า การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นไขสันหลังเพื่อรักษาภาวะปวดเรื้อรังจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีประสิทธิภาพดีกว่าการผ่าตัดซ้ำ สำหรับโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ หน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะดำเนินการรักษาภาวะปวดเรื้อรังด้วยการรักษาขั้นสูงโดยฝังเครื่องกระตุ้นหรือฝังช่องทางให้ยาทางไขสันหลังแก่ผู้ป่วยจำนวน 10 ราย เพื่อให้กลับมาดําเนินชีวิตประจําวันได้เป็นปกติ นอกจากนั้นแล้วยังช่วยลดอุบัติการณ์ของการกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ พร้อมทั้งนําไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/pDmvgusgsF0

 7,029
สังคม-อาชญากรรม
05 ก.ค. 62

รพ.จุฬาฯ แถลงอาการป่วย 'วินัย ไกรบุตร' เผยเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน-เกิดได้กับทุกคน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พร้อมด้วยนายหัฒศนัย ไกรบุตร หรือวินัย ไกรบุตร ร่วมแถลงข่าวการรักษาอาการป่วยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โรคผิวหนังมีจำนวนหลายพันโรค เพราะผิวหนังเป็นอวัยวะที่อยู่ภายนอก เมื่อเกิด ผื่น ตุ่ม ฝี หรือมีร่องรอยต่างๆ มักจะเห็นได้ง่าย จึงทำให้มีการตั้งชื่อโรคผิวหนังต่างๆ มากมาย บางชื่ออาจไม่เป็นที่คุ้นหูมากนักสำหรับคนไทย อาทิ เพมฟิกอยด์ ทำให้เข้าใจว่าเป็นโรคใหม่ ทั้งๆ ที่จริงมีมานานแล้ว ร่างกายของแต่ละคนมักมีโอกาสทำงานผิดปกติ โดยที่ตนเองไม่รู้ตัว อาจเนื่องมาจากสาเหตุที่ระบบอื่นๆ ในร่างกายเข้ามาจัดการควบคุมดูแลกันเอง ทำให้ไม่มีอาการแสดงออกมา   ภูมิต้านทานของคนเรานั้นมีหน้าที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม และมะเร็ง คล้ายกับตำรวจ ทหาร ที่คอยปกป้องประเทศ ต้องฆ่าศัตรูโดยต้องไม่ทำร้ายประชาชนของตนเอง แต่บางครั้งภูมิต้านทานเหล่านี้ก็จำผิด เลยกลับมาทำอันตรายอวัยวะของตนเองทำให้เกิดโรค แพ้ภูมิ ตัวเองขึ้น   ในส่วนของโรคตุ่มน้ำพอง เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบได้ไม่บ่อย แต่ก็ไม่ใช่โรคหายาก สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มาทำลายโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังหลุดออกจากกันกลายเป็นตุ่มน้ำและแผลถลอก รอยโรคสามารถพบได้ทั้งผิวหนังและเยื่อบุ โรคที่พบบ่อย มี 2 กลุ่ม ได้แก่ โรคเพมฟิกัสและโรคเพมฟิกอยด์     ขณะที่นายวินัย เปิดใจครั้งแรก ไม่คาดคิดจะเกิดโรคนี้กับตนเอง ขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคน 

 17,304
พระราชสำนัก
11 มี.ค. 62

แถลงการณ์ฉบับที่ 3 'พระองค์โสม' อาการพระโลหิตออกที่พระสมองดีขึ้น เสด็จออกจากห้องไอซียู

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3   ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เพื่อรักษาพระอาการพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูงนั้น   วันนี้ คณะแพทย์ที่ถวายการรักษาได้แจ้งว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้นโดยลำดับ ทรงรู้พระองค์ดีขึ้น ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายได้มากขึ้น ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระสมอง พบว่าก้อนพระโลหิตในพระสมองเริ่มจางหายไป ไม่พบมีภาวะแทรกซ้อน ความดันพระโลหิตควบคุมได้ดี คณะแพทย์ได้กราบทูลให้เสด็จออกจากห้องไอซียู ไปประทับ ณ ห้องประทับส่วนพระองค์ เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป   คณะแพทย์มีความเห็นว่า ยังจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด จึงได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาต ให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 10 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/21A2XlOJHNU

 2,014
พระราชสำนัก
03 ก.พ. 62

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ 'พระองค์โสม' พระโลหิตออกที่พระสมอง

วานนี้ (2 กุมภาพันธ์) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า   คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกำลังอย่างฉับพลัน   คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่า มีพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูง คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด คณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงงดพระกรณียกิจสักระยะหนึ่ง        ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/ykG4XXeW_Os

 7,473
พระราชสำนัก
20 ธ.ค. 61

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ 'สมเด็จพระราชินี ใน ร.9' เสด็จฯตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ ณ รพ.จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 สำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า   “คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Check-up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน” ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/xXPkd_zPwcw

 1,700
สังคม-อาชญากรรม
30 ต.ค. 61

สภากาชาดไทย-รพ.จุฬาฯ เปิดรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม

สภากาชาดไทยร่วมกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม และไม่เคยได้รับการรักษาใดๆมาก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกณท์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ตึกว่องวานิชชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564671 และ 02-2564693 ในวันและเวลาราชการ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CdQ-7JJLYe4  

 3,590
ประชาสัมพันธ์
30 ต.ค. 61

สภากาชาดไทย-รพ.จุฬาฯ เปิดรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม

สภากาชาดไทยร่วมกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การรักษาผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมะเร็งเต้านม และไม่เคยได้รับการรักษาใดๆมาก่อน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกณท์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ตึกว่องวานิชชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564671 และ 02-2564693 ในวันและเวลาราชการ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CdQ-7JJLYe4  

 3,590
พระราชสำนัก
20 ก.ย. 61

สำนักพระราชวัง แถลง ฉ.3 พระอาการ 'พระองค์โสม' เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า   ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อทรงรักษาพระอาการอักเสบติดเชื้อจากเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงกรณ์ให้ทราบแล้วนั้น   บัดนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นมากจนเกือบเป็นปกติ สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับที่วังเทเวศร์ได้ ในวันพุธที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2561 ในการนี้ คณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 19 กันยายน พุทธศักราช 2561 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1X7xlQUB_5A

 1,656

Top