ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระราชสำนัก
13 พ.ย. 62

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เป็นองค์ประธานเปิดงาน 'วิศวกรรมแห่งชาติ 2562'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระพระองค์ เป็นองค์ประธานเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมือเทคโนโลยีล้ำสมัยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด  “Engineering for Society : Digital Transformation” และเสวนาเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ จำนวน 54 หัวข้อ    เพื่อต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงาน ธุรกิจอุตสาหกรรมและประเทศไปสู่สังคมยุคดิจิตอลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รองรับไทยแลนด์ 4.0 พบกับกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ การจัดประกวดต่าง ๆ คลินิกช่างตอบปัญหาประชาชนฟรีในงาน การจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือด้านวิศวกรรม ร่วมสัมมนาที่น่าสนใจกับผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ   นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันหุ่นยนต์นักสู้ชิงแชมป์ประเทศไทย งานนี้จัดระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน และกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย รองรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเวทีโลก   โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน ประชาชนทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและบุคคล สร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทวิศวกรรมต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นเวทีทางวิชาการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้ายั่งยืน

 7
พระราชสำนัก
13 พ.ย. 62

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบชายแดนภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบและเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง    วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08 นาฬิกา 27 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 80 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 1106 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้น เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 60 ชุด ไปมอบแก่ทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4601 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เสร็จแล้ว เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 30 ถุง ไปมอบเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 3301 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ต่อจากนั้น เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 40 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ      เสร็จแล้ว พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 20 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ และญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ วัดลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อจากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพสถานที่เกิดเหตุ ณ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทางลุ่ม จากนั้นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวน 6 ราย ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา     

 6
พระราชสำนัก
13 พ.ย. 62

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระแก้วมรกต - ทรงเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นราชประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน   จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย ทรงเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   และมีพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบ เหรียญรูปทรงหยดน้ำ เนื้อนวโลหะ มีลักษณะสำคัญคือ ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย ส่วนด้านหลังมีพระปรมาภิไธย วปร. และข้อความ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้าง จำนวน 999 เหรียญ   สำหรับ พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศ มีความงดงาม ด้วยพุทธลักษณะเป็นแก้วผลึกสีขาวใสบริสุทธิ์ โบราณเรียก "บุษย์น้ำขาว" หรือ "เพชรน้ำค้าง" เดิมเรียกกันว่า พระแก้วผลึกขาว ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต   จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/x6tGzmKpPqU

 27
พระราชสำนัก
08 พ.ย. 62

ในหลวง-ราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิต จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานี

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทุ่งสะเดา และจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562    ได้แก่ ญาติของนางสาวกมลวรรณ อุทัยธรรม ณ บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ญาติของนายสุพจน์ จันทร์วิมาน ณ บ้านเลขที่ 23/5 หมู่ 4 บ้านบ่อหว้า ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และญาติของนางธนารัตน์ ไชยปัญญา ณ บ้านเลขที่ 48/3 หมู่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้   อนึ่ง เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิต จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทุ่งสะเดา และจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านทางลุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562    ได้แก่ ญาติของนางสาวกมลวรรณ อุทัยธรรม ณ บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ญาติของนายสุพจน์ จันทร์วิมาน ณ บ้านเลขที่ 23/5 หมู่ 4 บ้านบ่อหว้า ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และญาติของนางธนารัตน์ ไชยปัญญา ณ บ้านเลขที่ 48/3 หมู่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

 59
พระราชสำนัก
01 พ.ย. 62

รองผู้ว่าฯ สงขลา เชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพทหารเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ใน จ.ปัตตานี

วานนี้ เวลา 19 นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปวางที่หน้าหีบศพ  สิบตรีพงษ์มิตร แก้วบัว ตำแหน่งผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่ 1  กองร้อยทหารพราน 4210  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 42  ซึ่งได้รับมอบหมายให้ออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่บ้านราวอ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี   โดยในระหว่างเดินทางกลับฐานปฏิบัติการ สิบตรีพงษ์มิตร แก้วบัว ได้เกิดอาการวูบหมดสติ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา    โอกาสนี้ พระบรมวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพ สิบตรีพงษ์มิตร แก้วบัว ด้วย   และวันนี้  เวลา 11 นาฬิกา  ที่บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ญาติ สิบตรีพงษ์มิตร แก้วบัว  การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้  ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ครอบครัวของสิบตรีพงษ์มิตร แก้วบัว  อย่างหาที่สุดมิได้  

 118
พระราชสำนัก
26 ต.ค. 62

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชินี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการถวายผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดมกุฎกษัตริยาราม และวัดอรุณราชวราราม   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/edY41pN3oJU      

 4,514
พระราชสำนัก
24 ต.ค. 62

'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯทอดพระเนตรคอนเสิร์ต นักร้องโอเปร่าระดับโลก 'โฆเช่ การ์เรรัส'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร คอนเสิร์ตอำลากรุงเทพมหานคร ของนายโฆเซ การ์เรรัส นักร้องโอเปร่าระดับโลก ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง   การนี้ ทรงทอดพระเนตรการแสดงทั้งภาคแรก และภาคที่ 2 จนจบการแสดง เมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pue4TTTXqAg

 9,241
พระราชสำนัก
24 ต.ค. 62

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลาและบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต   จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/y52zgMinVGE

 1,961
พระราชสำนัก
23 ต.ค. 62

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 197 คน         ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/RwNrMlqoT4s

 1,580
พระราชสำนัก
23 ต.ค. 62

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร    เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 9 เสร็จแล้ว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/Go5_1iB7hEw

 6,220
พระราชสำนัก
22 ต.ค. 62

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ-วัดโพธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MnXsp9y83nw

 19,092
พระราชสำนัก
18 ต.ค. 62

โปรดเกล้าฯ เลื่อนพระราชพิธี เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค จาก 24 ต.ค. เป็น 12 ธ.ค.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมหารือกัน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงตามที่มีการประกาศ และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ว่าจะมีพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้เวลา 15:30 น หลังจากที่มีการซ้อมย่อยมา 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริงแล้วในวันนี้   ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าหากจะมีพระราชพิธี ในวันเวลาเดิม จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพของน้ำและอากาศ ความพร้อมดังนั้นเพื่อให้มีความพร้อมและไม่กระทบกับขบวนเรือ การเสด็จพระราชดำเนิน รวมถึงประชาชน จึงได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกไปและได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.   โดยยังคงมีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 52 ลำท่าเดิม และหากเป็นไปตามกำหนดเดิม จะทำให้ขบวนเรือไม่สามารถรักษาแบบแผนและความสวยงามของขบวนเรือไว้ได้ จึงต้องให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อน แต่ก่อนที่จะมีพิธีในวันที่ 12 ธันวาคม จะมีการซ้อมใหญ่ อีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ตามกำหนดเวลาเดิม   ทั้งนี้ก่อนวันที่ 12 ธันวาคมจะมีงานพระราชพิธีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค จะมีงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และในวันที่ 6 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จประพาสสำเพ็ง จากนั้นในวันที่ 8 ธันวาคมจะเสด็จเปิดงานอุ่นไอรัก ซึ่งรายละเอียดของหมายกำหนดการทั้งหมดจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคมเวลา 10:00 น. ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Sb-S7MhRXBQ

 1,509
พระราชสำนัก
17 ต.ค. 62

ในหลวง เสด็จฯ พร้อมด้วยพระราชินี ทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ที่กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทจากสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ เพื่อใช้ในภารกิจในการป้องกันประเทศ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกทั้งทดแทนเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ปลดระวางประจำการไปแล้ว   เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช หมายเลขเรือ 471 ได้ทำพิธีตัดแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่นแรกตามแบบธรรมเนียมของทหารเรือทั่วโลก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ในวันที่ 23 มกราคม 2560    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/YmVMHDSpl1U

 2,864
พระราชสำนัก
16 ต.ค. 62

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า-พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า   ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอ คือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน"   เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำไปแก้ปัญหา และพระราชทานแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ   ตลอดจนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ผู้สนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่นำเสนอสาระที่เป็นหลักคิด หลักการ และหลักปฏิบัติ ในเชิงกระบวนการที่เป็นสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกระบบนิเวศ เพื่อนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ   จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตราเดิม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญที่มีความสวยงาม และทันสมัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามอาคาร อันมีความหมายว่า "สถานที่รวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับเหรียญอันเป็นที่อนุรักษ์เหรียญกษาปณ์" ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1K9FlIp0ivo

 3,830
พระราชสำนัก
25 ก.ย. 62

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๒   ในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ   จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   จากนั้นเสด็จไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/e5Ron73lHBA

 7,610

Top