ค้นหา :

ผลการค้นหา "ภาษี"

เศรษฐกิจ
13 ก.ค. 60

สรรพากรยันกม.ภาษีอีคอมเมิร์ซสร้างความเป็นธรรมให้เอกชนไทย หวั่นเข้า ครม.ไม่ทัน ก.ค.นี้

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำร่างพ.ร.บ.การจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หลังจากปิดรับฟังความเห็นแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รวบรวมรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมเสนอให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.อนุมัติอีกครั้ง โดยยอมรับอาจจะไม่ทันตามแผนเดิมที่จะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณา    สำหรับร่างพ.ร.บ.ภาษีดังกล่าวนั้น เชื่อว่า จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับนิติบุคคลในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้นิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในการประกอบกิจการนั้นมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ให้ถือว่า นิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทย และให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีด้วย ขณะเดียวกัน จะยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่นำเข้าทางไปรษณีย์ที่มีราคาต่ำกว่า 1,500 บาทด้วย   ทั้งนี้ กรณีประเภทที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี คือ ใช้โดเมนท้องถิ่นของไทย สร้างระบบการชำระเงินเป็นสกุลไทยหรือโอนเงินจากประเทศไทย รวมถึงกรณีอื่นๆด้วย นอกจากนี้ยังกำหนดให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ประกอบกิจการในไทย แต่ได้รับเงินได้จากค่าโฆษณาออนไลน์ ค่าใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ ให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายในอัตรา 15% และนำส่งกรมสรรพากร เป็นต้น    นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซื้อขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง หรือ ให้บริการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

 2,964
เศรษฐกิจ
06 ก.พ. 60

รมว.คลัง ยันฐานะการเงินของไทยยังแข็งแกร่ง แจงปรับขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

รมว.คลัง ยันฐานะการเงินของไทยยังแข็งแกร่ง ชี้เงินคงคลังเหลือ 7.4 หมื่นล้านบาท เหตุจากบริหารเงินสดคงเหลือ หวังประหยัดภาระดอกเบี้ย พร้อมศึกษาแก้ไขกม.เงินคงคลัง กันวงเงินกู้ฉุกเฉินระยะสั้น 8 หมื่นล้านบาท ได้แต่ไม่จำเป็นต้องกู้จริง การขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินไม่เกี่ยวกับเงินรัฐหด   นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดถึงกรณีที่มีกระแสว่าเงินคงคลังที่มีอยู่ขณะนี้ลดลง และมีผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศว่า สถานะการคลังของประเทศ หรือเงินคงคลังที่หมายถึงเงินสดคงคลังที่เหลืออยู่ ซึ่งในความเป็นจริงมีเพียง 50,000-100,000 ล้านบาทในการบริหารจัดการต่างๆ ก็เพียงพอ ดังนั้นยืนยันเงินคงคลังยังอยู่ในสถานะที่ดีอยู่ ไม่ได้ถังแตก โดย ณ เดือน ธ.ค. 59 ซึ่งเป็นตัวเลขที่หักลบรายได้และรายจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้น 74,907 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดำเนินการตามนโยบายที่ต้องการไม่ให้มีเงินสดคงคลังเหลือสูงเกินไป จนเป็นภาระในการชำระดอกเบี้ยที่ไม่จำเป็น โดยหากลดเงินดังกล่าวได้ 100,000 ล้านบาท จะลดค่าดอกเบี้ยได้ 2,000 ล้านบาท    ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา เคยมีการเก็บเงินคงคลังไว้สูงถึง 4 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมองว่าไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด โดยรายได้ของรัฐบาลมาจากสองส่วนหลักคือ รายได้จากการจัดเก็บภาษี และเงินกู้ รัฐบาลดำเนินนโยบายเรื่องของการกู้เงินตามความจำเป็นไม่กู้มาเก็บเอาไว้ซึ่งจะทำให้เสีย   อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คล่องในการบริหารจัดการเงินสดคงคลัง จึงได้สั่งการให้ศึกษาการแก้ไขกฎหมายเงินคงคลัง ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน.ให้สามารถกันเงินกู้ฉุกเฉินระยะสั้นวงเงิน 80,000 ล้านบาท ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นต้องกู้เงินไว้ก่อนเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งทำให้สภาพคล่องในการบริหารเงินคงคลังมีประสิทธิภาพและประหยัดภาระดอกเบี้ยมากขึ้น     ส่วนกรณีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินภายในประเทศนั้น ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับเงินคงคลังที่ลดลง แต่เป็นการปรับขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล อัตรา 5 ต่อลิตร แต่ ภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินจัดเก็บเพียง 20 สตางค์ต่อลิตร จึงควรปรับให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น ส่วนการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนั้นเป็นดุลยพินิจของแต่ละสายการบินในการแข่งขัน จึงจะไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ลดลงอย่างแน่นอน  

 2,893
เศรษฐกิจ
01 ก.พ. 60

ผู้บริโภคเตรียมจ่ายเพิ่ม 150 หลังสายการบินโลว์คอสต์ขอขึ้นราคาทุกที่นั่ง รับภาษีน้ำมันขยับ

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และ น้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษามีผลตั้งแต่ วันที่ 25 ม.ค.2560 ส่งผลให้ สายการบินต้นทุนต่ำ(โลว์คอสต์ แอร์ไลน์) หลายสายการบิน ประกาศขอบวกเพิ่มค่าภาษี สรรพสามิตน้ำมันให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน แล้ว   วานนี้ (31 ม.ค.) สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ออกประกาศแจ้งว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบินรหัส FD) ขอประกาศบวกเพิ่มค่าภาษี สรรพสามิตน้ำมัน ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2560 เป็นต้นไป   เช่นเดียวกันสายการบิน นกแอร์ออกประกาศลักษณะเดียวกันว่า ให้สอดคล้องกับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน และน้ำมันหล่อลื่น สายการบิน นกแอร์ (DD) ซึ่งเปิดให้บริการ เส้นทางบินภายในประเทศไทย ขอประกาศเก็บภาษีสรรพสามิต (น้ำมัน) ให้สะท้อนต้นทุน ที่แท้จริงในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบิน ภายในประเทศ ซึ่งจะรวมอยู่ใน ค่าโดยสารที่แสดงทางหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 ก.พ.2560 เป็นต้นไป ด้านแหล่งข่าวจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ กล่าวว่า เตรียมบวกค่าภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน เช่นเดียวกัน

 3,658
การเมือง
14 ม.ค. 60

สรรพากร เตรียมเสนอ ครม. ออกมาตรการภาษีช่วยเหลือประชาชน-เอกชนภาคใต้

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.สัปดาห์หน้า พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติม เพื่อลดภาระทางภาษีทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ หลังปริมาณน้ำลดลง เพื่อเยียวยานอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านอื่นทั้งซ่อมถนน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยให้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลสามารถนำเงินจากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสำนักงานมาเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 1 แสนบาท โดยกรมสรรพากรสามารถออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ได้ทันทีหลังครม.อนุมัติ    พร้อมกันนี้ กรมสรรพากร ยังขอความร่วมมือให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านส่วนราชการ องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินบริจาค โดยเฉพาะสื่อมวลชน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปให้ผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560-31 มีนาคม 2560 ให้มาติดต่อแจ้งขึ้นทะเบียนการรับบริจาคภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เปิดรับบริจาค ย้อนหลังให้ถึง 1 มกราคม เมื่อรับบริจาคแล้วทุกหน่วยงาน ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบขอบคุณสำหรับการรับบริจาค เพื่อไม่ต้องนำเงินบริจาคเป็นรายรับองค์กรจะมีภาระภาษีเพิ่มเติมอีก          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/2SXC5Zhaf04

 1,026
การเมือง
21 ส.ค. 58

นายกฯแจงปรับ ครม.ชุดใหม่ ยันไม่โกรธเคืองใคร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีว่า ในวันนี้ได้มีการโปรดเกล้าฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการปรับประมาณ 20 ตำแหน่ง ส่วนคนที่ถูกปรับออกไป ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ส่วนกรณีหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ปฏิเสธไม่รับตำแหน่งที่ปรึกษานั้น นายกฯกล่าวว่า ตนไม่ได้โกรธเคืองกับใครเป็นเศษ ไม่รับก็อย่ารับ ตนไม่ได้ขัดใจกับใคร เว้นแต่ท่านจะขัดใจกับผม ท่านจะโกรธหรือเคืองผม ผมก็เคารพ ซึ่งต้องมีการวางระยะห่างซึ่งกันและกัน ซึ่งหลังจากนี้จะมีงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจะทำงานตามเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อฝากความหวังไปยังรัฐบาลชุดใหม่ได้รับช่วงต่อ ส่วนกรณีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาแสดงความน้อยใจนั้น นายกฯกล่าวว่า จะน้อยใจอะไรตนเอง สิ่งที่ได้สั่งงานไปถือว่ายังช้าอยู่ ช้าเพราะตนหรือเปล่าไม่รู้ ตนอาจจะบกพร่องเองก็ได้ ตนเองเป็นลูกผู้ชายพอ กล้าทำกล้ารับ ไม่ได้โกรธอะไร ให้เกียรติทุกคน อย่างไรก็ตามการปรับครม.จะส่งผลดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนและงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มแก้ปัญหาเป็นระยะ แต่คาดหวังให้ทุกคนสบายใจ เมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาใหม่จะต้องสานงานต่อจากเดิม เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องต่อ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/d4H3oYvlT0g    

 1,821
เศรษฐกิจ
19 ส.ค. 58

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรเรียกถกทีมเศรษฐกิจหารือภาษีที่ดิน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกทีมรัฐมนตรีจากกระทรวงเศรษฐกิจทั้งนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ,นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ,นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน ,นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ และนายอำนวย ปะติเส รมช.เกษตร เข้าประชุมภายหลังการประชุม ครม. โดยหารือเรื่องร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยตามหลักการจะเก็บเฉพาะที่ดิน แต่ไม่ได้เก็บในทันที เพราะจะเริ่มเก็บภายใน 3 ปี หลังจากที่ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบได้เร็วๆ นี้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/AbeehfUqVNE    

 2,009
เศรษฐกิจ
18 ส.ค. 58

สมหมาย ชี้ระเบิดราชประสงค์ กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้เหตุระเบิดใหญ่ย่านราชประสงค์ กระทบความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยอย่างยิ่ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/Ex0r9DNjLns  

 2,722
เศรษฐกิจ
14 ส.ค. 58

สมหมายพร้อมยอมรับกระแสข่าวปรับครม.

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าพร้อมยอมรับกระแสข่าวปรับครม. ยันที่ผ่านมาทำงานเต็มที่ ชี้กระแสข่าวปรับ ครม.มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/SKBZlxlmfwY

 1,878
เศรษฐกิจ
24 ก.ค. 58

สมหมาย ยันไม่ลาออก วอนรัฐหาคนปล่อยข่าวกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน

สมหมาย ยันไม่ลาออก วอนรัฐหาคนปล่อยข่าว รับมีผลกระทบเชื่อมั่นเอกชน พร้อมเดินหน้าทำงานต่อ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมตรีและไม่มีความคิดที่จะลาออกตามที่มีกระแสข่าวออกมา โดยขณะนี้ยังทำงานตามปกติ เพราะยังมีงานที่ต้องสานต่ออีกหลายอย่าง โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนอกเหนือจากการปรับโครงสร้างภาษี เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามกระแสที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่มีต่อรัฐบาลเพราะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจะได้รับความเชื่อมั่นจากภาคเอกชนน้อย ดังนั้นเมื่อเกิดกระแสการทำงานที่ไม่ประสานกันของรัฐบาลขึ้นจะยิ่งทำลายความเชื่อมั่นนักลงทุนให้ลดลงไปอีก ดังนั้น หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องเร่งหาผู้ปล่อยข่าวและจัดการให้เด็ดขาด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/fCWbCmAe_m0    

 1,422
เศรษฐกิจ
24 ก.ค. 58

สมหมาย ชี้ข่าวปรับ ครม. กระทบความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

นายสมหมาย ภาษี รมว.การคลัง ชี้กระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/zXV1G0jirro  

 3,416
เศรษฐกิจ
23 ก.ค. 58

สมหมาย โต้ข่าวลือยื่นใบลาออก รมว.คลัง

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โต้กระแสข่าวยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง รมว.การคลัง โดยอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพ ชี้ไม่เป็นความจริง ลั่นพร้อมทำงานและได้รับกำลังใจดีในการทำงาน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/1WOBW66FoCs    

 2,005
เศรษฐกิจ
16 ก.ค. 58

สมหมาย รับศก.ไทยครึ่งปีหลังชะลอตัวกว่าต้นปี คาดโตแค่ 2.6%

รมว.คลัง รับเศรษฐกิจครึ่งปีหลังชะลอตัวกว่าครึ่งปีแรก เหตุส่งออกติดลบเพิ่มขึ้น ทำจีดีพีทั้งปีขยายตัวเพียง 3% มองภัยแล้งไม่รุนแรงไปกว่านี้แล้ว ด้านตลาดหุ้นดัชนีมีแนวโน้มดีขึ้น นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวน้อยกว่าครึ่งปีแรก โดยจะขยายตัวได้เพียง 2.6% เนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้การส่งออกของไทยครึ่งปีหลังจะติดลบ 1.3% ขณะที่ทั้งปีคาดจะติดลบ 1.7% รวมทั้งปัญหาภัยแล้งในประเทศ แม้ว่าการลงทุนภาครัฐจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้เศรษฐกิจทรงตัวได้ตาม จึงคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้ 3%    ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/7GJnYxZmlNI  

 2,037
เศรษฐกิจ
10 ก.ค. 58

สมหมายหวั่นวิกฤตเศรษฐกิจจีนกระทบไทย

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับด้วยว่าเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมากกว่าปัญหาเศรษฐกิจยุโรปหรือปัญหาหนี้กรีซ เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่ โดยมีมูลค่าทางการตลาดใหญ่กว่าไทยถึง 6 เท่า และการส่งออกไปจีนมีมากถึง 12% ของการส่งออกทั้งหมด ดังนั้นหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจะส่งผลกระต่อไทยอย่างมาก ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง โดยจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบ 2559 และงบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงจะเพิ่มการขาดดุลปี 2560 เป็น 4%ของงบประมาณปี 2559 ที่ขาดดุล 2.9% เพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  http://youtu.be/oqKMrQ59hcg    

 1,977
เศรษฐกิจ
06 ก.ค. 58

รมว.คลังเสนอใช้ ม.44 กระตุ้น ขรก.เกียร์ว่างแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายสมหมาย ภาษี รมว.การคลัง เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมเสนอใช้ ม.44 กระตุ้นข้าราชการที่เกียร์ว่าง ไม่เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/FMqfmKA0wGc    

 1,899
เศรษฐกิจ
26 มิ.ย. 58

สมหมาย ชี้ภัยแล้งกระทบจีดีพีลด 0.5%

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในไทย อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของเศรษฐกิจไทยปี 58 ลดลงประมาณ 0.5% ต่อปี เนื่องจากส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลด    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/bvfl1ShLjzI    

 1,362

Top