ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระบรมมหาราชวัง"

พระราชสำนัก
03 พ.ค. 62

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพร้อมสมเด็จพระราชินี ทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต   ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต และปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กับศาลหลักเมือง และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระบรมมหาราชวัง ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   เวลา 16.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต รถยนต์พระที่นั่งถึงพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงกราบ   จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงปฐมบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงกราบ   จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลหลักเมือง เมื่อถึงศาลหลักเมือง เสด็จเข้าหอพระพุทธรูป ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสด็จเข้าศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมือง เสด็จเข้าศาลเทพารักษ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ ทรงกราบ   จากนั้นเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสำราญ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมานขึ้นทางบันไดงิ้ว เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ   จากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช เสด็จไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร แล้วทรงกราบ   จากนั้นเสด็จไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์กลาง ทรงจุดธูปเทียนสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ จากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์ตะวันออก เสด็จเข้าห้องพระบรรทม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร พระแท่นราชบรรจถรณ์   จากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยที่ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน (เวลาพระฤกษ์ 16.09 น.-20.30น.) ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหางปักที่เครื่องสังเวย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง เมื่อพระครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวงจบเสด็จไปทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าประตูสนามราชกิจ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VuJcsMEuy50

 14,242
ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
03 พ.ค. 62

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพร้อมสมเด็จพระราชินี ทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต   ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต และปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กับศาลหลักเมือง และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระบรมมหาราชวัง ก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   เวลา 16.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต รถยนต์พระที่นั่งถึงพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงกราบ   จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงปฐมบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงกราบ   จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลหลักเมือง เมื่อถึงศาลหลักเมือง เสด็จเข้าหอพระพุทธรูป ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสด็จเข้าศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลหลักเมือง เสด็จเข้าศาลเทพารักษ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าหอกลอง เจ้าเจตคุปต์ ทรงกราบ   จากนั้นเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูศักดิ์ไชยสิทธิ์ ประตูราชสำราญ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เสด็จขึ้นหอพระสุราลัยพิมานขึ้นทางบันไดงิ้ว เสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทิศบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ   จากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช เสด็จไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร แล้วทรงกราบ   จากนั้นเสด็จไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์กลาง ทรงจุดธูปเทียนสักการะเทวดารักษาเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ จากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน องค์ตะวันออก เสด็จเข้าห้องพระบรรทม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเศวตฉัตร พระแท่นราชบรรจถรณ์   จากนั้นเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยที่ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน (เวลาพระฤกษ์ 16.09 น.-20.30น.) ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหางปักที่เครื่องสังเวย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง เมื่อพระครูพราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวงจบเสด็จไปทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่หน้าประตูสนามราชกิจ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VuJcsMEuy50

 14,242
พระราชสำนัก
01 ม.ค. 62

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 ม.ค.62 สำนักพระราชวัง ได้เปิดพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจุดลงนามถวายพระพรของประชาชน คือเต็นท์สีขาวบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน โดยเปิดให้ประชาชนลงนามตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สาธุชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 

 604
พระราชสำนัก
06 ธ.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย   เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธมหาราช ฉ(ฉะ) ปริวัตน์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะ   กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก , สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานเหนือราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์   จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร 15 ไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 15 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธมหาราช ฉ(ฉะ) ปริวัตน์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา   และทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก , สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ https://youtu.be/vcX84sO1V88  

 1,748
สังคม-อาชญากรรม
30 ต.ค. 60

สำนักพระราชวังเปิดวัดพระแก้ว-พระบรมมหาราชวัง ให้ นทท.เข้าชมตามปกติ 30 ต.ค.นี้

สำนักพระราชวัง เตรียมเปิดให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาชม ความงดงามของวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังอีกครั้งตามปกติในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นี้ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ทั้งนี้ซุ้มบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ตั้งอยู่ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ ก็ยังเปิดให้ประชาชนนำพวงมาลัย ดอกไม้สด มาถวายสักการะได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/J1o3JEdNQ34  

 1,070
วิดีโอเต็มรายการ
29 ต.ค. 60

พระราชพิธีเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการอัญเชิญพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี ผ่านหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี           ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วย           เวลา 10 นาฬิกา 42 นาที เสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรซึ่งประดิษฐานในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่พาทย์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ประดิษฐานบนพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระ                 จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนภัตตาหารถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์รูปอื่น พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบ แล้วถวายอนุโมทนา พระสงฆ์ 4 รูป รับอนุโมทนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและรับอนุโมทนารวม 5 รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา               ระหว่างพระสงฆ์รับพระราชทานฉันในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานสำหรับอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไว้ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ตำรวจหลวง มหาดเล็กเป็นคู่แห่ 4 สาย นายทหารราชองครักษ์เป็นคู่เคียงพระที่นั่งราเชนทรยานทรงพระโกศพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยเครื่องพระอภิรุมชุมสายมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ พระกลด บังพระสูรย์ พัดโบก ภูษามาลาประคอง และมหาดเล็กพระราชพิธีอัญเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศ ไว้พร้อม             เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เชิญเสด็จและยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ออกทางพระทวารพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขตะวันออกไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตาม             เจ้าพนักงานภูษามาลาประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศประโคมกระทั่งมโหระทึกสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะพร้อมแล้ว ยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินตามพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่อัฒจันทร์ตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระวิมานแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระสัมพุทธพรรณโณพาศแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี                        

 5,479
พระราชสำนัก
27 ต.ค. 60

ประมวลภาพพระราชพิธีเก็บพระอัฐิและริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังพระบรมมหาราชวัง

     ประมวลภาพพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์ ก่อนเคลื่อนริ้วขบวนไปยังพระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางพสกนิกรที่มาเข้าร่วมพระราชพิธีอย่างล้มหลาม                                          

 11,364
ประมวลประวัติศาสตร์
27 ต.ค. 60

ประมวลภาพพระราชพิธีเก็บพระอัฐิและริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังพระบรมมหาราชวัง

     ประมวลภาพพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์ ก่อนเคลื่อนริ้วขบวนไปยังพระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางพสกนิกรที่มาเข้าร่วมพระราชพิธีอย่างล้มหลาม                                          

 11,364
สังคม-อาชญากรรม
19 ต.ค. 60

ปชช.หลั่งไหลถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

โดยบรรยากาศในช่วงเช้ามีประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนำพวงมาลัยดอกไม้มาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเตรียมพานจำนวน 9 พานวางไว้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้สำหรับถวายพวงมาลัยและดอกไม้สด โดยเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมากั้นตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณประตูท่าช้าง จนถึงถนนหน้าศาลหลักเมือง เพื่อแบ่งเลนถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เปิดจุดคัดกรองทั้ง 2 จุด ที่บริเวณประตูท่าช้างและประตูคัดกรองริมคลองหลอดระหว่างถนนศาลหลักเมือง และกระทรวงกลาโหม ท่ามกลางจิตอาสาที่ประจำจุดคอยอำนวยความสะดวกการจราจร และ คอยแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อความรวดเร็ว    ครอบครัวศรีรักษ์ ชาวจังหวัดตรัง มาพร้อมกัน 5 คน ทั้งครอบครัว บอกว่า มาเป็นครั้งแรก เนื่องจากฐานะที่บ้านไม่ค่อยดี ถ้าเดินทางมาต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แม้ว่าอยากจะมาตั้งแต่วันแรกๆ วันนี้พาลูกชายคนเล็กที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ตั้งแต่ 6เดือน มาหาหมอที่ รพ รามาธิบดี ซึ่งลูกชายได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรับเป็นคนไข้ในพรเองค์ หลังครอบครัวเขียนจดหมายถึงสำนักพระราชวัง 3 ฉบับ รักษามา5 ปี จนหายเป็นปกติแล้ว ทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สอนลูกทุกคนให้เป็นคนดี และน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ          

 2,233
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
19 ต.ค. 60

ปชช.หลั่งไหลถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

โดยบรรยากาศในช่วงเช้ามีประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนำพวงมาลัยดอกไม้มาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งวัน เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเตรียมพานจำนวน 9 พานวางไว้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้สำหรับถวายพวงมาลัยและดอกไม้สด โดยเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมากั้นตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณประตูท่าช้าง จนถึงถนนหน้าศาลหลักเมือง เพื่อแบ่งเลนถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เปิดจุดคัดกรองทั้ง 2 จุด ที่บริเวณประตูท่าช้างและประตูคัดกรองริมคลองหลอดระหว่างถนนศาลหลักเมือง และกระทรวงกลาโหม ท่ามกลางจิตอาสาที่ประจำจุดคอยอำนวยความสะดวกการจราจร และ คอยแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อความรวดเร็ว    ครอบครัวศรีรักษ์ ชาวจังหวัดตรัง มาพร้อมกัน 5 คน ทั้งครอบครัว บอกว่า มาเป็นครั้งแรก เนื่องจากฐานะที่บ้านไม่ค่อยดี ถ้าเดินทางมาต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แม้ว่าอยากจะมาตั้งแต่วันแรกๆ วันนี้พาลูกชายคนเล็กที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ตั้งแต่ 6เดือน มาหาหมอที่ รพ รามาธิบดี ซึ่งลูกชายได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านรับเป็นคนไข้ในพรเองค์ หลังครอบครัวเขียนจดหมายถึงสำนักพระราชวัง 3 ฉบับ รักษามา5 ปี จนหายเป็นปกติแล้ว ทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สอนลูกทุกคนให้เป็นคนดี และน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ          

 2,233
แชร์ออฟเดอะเดย์
17 ต.ค. 60

แห่แชร์ภาพ "เมฆรูปหัวใจ" ลอยเหนือพระบรมหาราชวัง วันซ้อมริ้วขบวนฯ

  วันนี้(17 ต.ค.) ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพท้องฟ้า บริเวณเหนือพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยบนท้องฟ้า ปรากฎเมฆก่อตัวเป็นรูปหัวใจ สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนที่ไปร่วมพิธี พร้อมกับถ่ายภาพและคลิปวีดีโอมาเผยแพร่ต่อกันในโลกออนไลน์ในเวลาต่อมา      

 38,117
ประมวลประวัติศาสตร์
17 ต.ค. 60

แห่แชร์ภาพ "เมฆรูปหัวใจ" ลอยเหนือพระบรมหาราชวัง วันซ้อมริ้วขบวนฯ

  วันนี้(17 ต.ค.) ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพท้องฟ้า บริเวณเหนือพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยบนท้องฟ้า ปรากฎเมฆก่อตัวเป็นรูปหัวใจ สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนที่ไปร่วมพิธี พร้อมกับถ่ายภาพและคลิปวีดีโอมาเผยแพร่ต่อกันในโลกออนไลน์ในเวลาต่อมา      

 38,117
พระราชสำนัก
11 ต.ค. 60

โปรดเกล้าฯจัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ให้ ปชช.ร่วมถวายความอาลัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด ทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนวางพวงมาลัยกราบถวายสักการะ   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยและทรงเห็นถึงความรัก ความอาลัยของประชาชนต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และไม่สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ได้อย่างทั่วถึง   เนื่องจากต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐาน ณ ซุ้มที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประตูมณีนพรัตน์ และประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน เพื่อให้ประชาชน ได้มาวางพวงมาลัยกราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ได้ โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระรูปเดียวกับที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   ประชาชนที่จะเดินทางมาโดยรถยนต์ให้เดินมาจากโรงแรมรัตนโกสินทร์เข้าถนนอัษฎางค์ ริมคลองหลอดเลี้ยวขวาข้ามสะพานหลังศาลหลักเมือง ผ่านจุดคัดกรองแล้วเดินผ่านถนนระหว่างศาลหลักเมืองกับกระทรวงกลาโหม   ส่วนประชาชนที่มาทางเรือ จากท่าช้าง หรือท่าพระจันทร์ แล้วเดินเข้าสู่จุดคัดกรองบริเวณท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน โดยจะเริ่มเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะได้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 8 นาฬิกา เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 15, 21, 22 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะได้หลังเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวน   พร้อมกันนี้นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการซ้อมเสมือนจริงในวันที่ 21 ต.ค.นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมซ้อมในริ้วขบวนด้วย และวันที่ 15 ต.ค.นี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร นายวิษณุ เครืองาม และพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ที่ทำหน้าที่แทนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เนื่องจาก พล.อ.ประวิตร ต้องอำนวยการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ศูนย์อำนวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และตน รวม 6 คน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะประชาสัมพันธ์และทำการปิดจราจรตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. เพื่อดูแลความเรียบร้อย       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Lzig9_ILz0k    

 10,699
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
11 ต.ค. 60

โปรดเกล้าฯจัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ให้ ปชช.ร่วมถวายความอาลัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด ทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนวางพวงมาลัยกราบถวายสักการะ   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยและทรงเห็นถึงความรัก ความอาลัยของประชาชนต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และไม่สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ได้อย่างทั่วถึง   เนื่องจากต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐาน ณ ซุ้มที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประตูมณีนพรัตน์ และประตูวิเศษไชยศรี ถนนหน้าพระลาน เพื่อให้ประชาชน ได้มาวางพวงมาลัยกราบถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ได้ โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระรูปเดียวกับที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   ประชาชนที่จะเดินทางมาโดยรถยนต์ให้เดินมาจากโรงแรมรัตนโกสินทร์เข้าถนนอัษฎางค์ ริมคลองหลอดเลี้ยวขวาข้ามสะพานหลังศาลหลักเมือง ผ่านจุดคัดกรองแล้วเดินผ่านถนนระหว่างศาลหลักเมืองกับกระทรวงกลาโหม   ส่วนประชาชนที่มาทางเรือ จากท่าช้าง หรือท่าพระจันทร์ แล้วเดินเข้าสู่จุดคัดกรองบริเวณท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน โดยจะเริ่มเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะได้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2560 เวลา 8 นาฬิกา เป็นต้นไปตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 15, 21, 22 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเปิดให้เข้ากราบถวายสักการะได้หลังเสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวน   พร้อมกันนี้นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการซ้อมเสมือนจริงในวันที่ 21 ต.ค.นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาร่วมซ้อมในริ้วขบวนด้วย และวันที่ 15 ต.ค.นี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร นายวิษณุ เครืองาม และพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ที่ทำหน้าที่แทนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เนื่องจาก พล.อ.ประวิตร ต้องอำนวยการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ศูนย์อำนวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และตน รวม 6 คน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะประชาสัมพันธ์และทำการปิดจราจรตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. เพื่อดูแลความเรียบร้อย       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Lzig9_ILz0k    

 10,699
สังคม-อาชญากรรม
09 ต.ค. 60

สวนนงนุชพัทยานำต้นดาวเรืองพันธุ์คิงเยลโล บานเหลืองสะพรั่งเข้าประดับพระเมรุมาศ

สวนนงนุช พัทยา พร้อมจิตอาสา นำต้นดาวเรืองชุดแรกเข้าพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรมประดับพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คาดใช้เวลา 3 วัน จะปลูกดาวเรืองแล้วเสร็จทั้งหมด   เจ้าหน้าที่สวนนงนุชพัทยา และจิตอาสากว่า 200 คน ช่วยกันขนย้ายต้นดาวเรือง ชุดแรกจำนวน 3 หมื่นต้น เข้าพื้นที่ก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมประดับพระเมรุมาศ เพื่อเริ่มปลูกต้นดาวเรืองในพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศเป็นวันแรก หลังจากสวนนงนุชพัทยา ได้ปลูกไม้ประดับแล้วเสร็จทั้งหมด   นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า จะต้องใช้ดอกดาวเรืองทั้งหมดประมาณ 1 แสนต้น แต่ได้เตรียมสำรองไว้ถึง 3 แสนต้น หากต้นดาวเรืองต้นใดมีสภาพไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนต้นใหม่ทันทีซึ่งเจ้าหน้าที่สวนและจิตอาสา จะนำต้นดาวเรืองเข้ามาปลูกเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ทั้งนี้ต้นดาวเรืองที่นำมาในวันนี้มีทั้งต้นที่ปลูกลงดิน และบางต้นจะปลูกลงในกระถางที่ตั้งอยู่โดยรอบพระเมรุมาศ   สำหรับต้นดาวเรืองที่นำมาใช้ประดับพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศ เป็นดาวเรืองพันธุ์คิงเยลโล ลักษณะเด่นมีดอกมีสีเหลือง ทรงพุ่มสวย และมีลำต้นแข็งแรง อายุ 1 เดือนครึ่งและเมื่อปลูกครบ 2 เดือน ดอกดาวเรืองจะเบ่งบานเต็มที่ ซึ่งเมื่อถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต้นดาวเรืองจะมีอายุครบ 2 เดือนพอดี ทำให้ทั่วบริเวณพื้นที่โดยรอบพระเมรุมาศจะมีสีเหลืองสวยงาม   สำหรับภาพรวมการปรับภูมิทัศน์ ในส่วนของไม้ดอกและไม้ประดับ ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า หากปลูกต้นดาวเรืองแล้วเสร็จ จะถือว่างานคืบหน้าร้อยละ 95 ส่วนที่เหลือจะเป็นการเก็บรายละเอียดภายในพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ และการตัดแต่งต้นมะขามโดยรอบสนามหลวงให้เป็นพุ่มสวยงาม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AKd9wNlmeB8  

 51,255

Top