ค้นหา :

ผลการค้นหา "ภัยแล้ง"

ต่างประเทศ
30 พ.ย. 59

ไฟป่าโหมไหม้ครั้งใหญ่ในเทนเนสซี จากเหตุภัยแล้ง สั่งอพยพ ปชช.ด่วน

เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในรัฐเทนเนสซี ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ควันปกคลุมพื้นที่จนมองไม่เห็น บ้านเรือนหลายหลังกับโรงแรม 1 แห่งถูกไฟไหม้วอด ต้องอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย จากรายงานพบว่าหลายรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา กำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรง เนื่องจากผลกระทบภัยแล้งครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ 

 1,589
ข่าวภูมิภาค
17 ต.ค. 59

วัดบ้านไร่เผย ในหลวง ร.9 พระราชทานเงินคืน 'หลวงพ่อคูณ' 72 ล้าน ขุดบึงแก้ปัญหาภัยแล้ง

พระภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญที่ช่วยให้ชาวบ้าน 15 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 3,000 ครัวเรือน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี พระภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เปิดเผยว่า ในอดีตชาวอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประสบกับปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ประชาชนในพื้นที่ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ต่อมาเมื่อปี 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาที่วัดบ้านไร่ ซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โดยได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธียกมณฑปพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว้บนหลังคาอุโบสถของวัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณจึงได้ถวายเงินให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 72 ล้านบาท แต่พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินคืนให้กับวัดบ้านไร่ทั้งหมด เนื่องจากพระองค์ท่านทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปี และมีความเป็นห่วงชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงพระราชทานเงินคืนให้กับวัดบ้านไร่เพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งต่อมาหลวงพ่อคูณจึงได้ดำเนินการขุดลอกบึงวัดบ้านไร่พื้นที่ 75 ไร่ที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้ทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง และต่อมาในปี 2546 วัดบ้านไร่จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มอีก 102 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 177 ไร่ และได้ดำเนินการขุดเป็นบึงกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ จนปัจจุบันบึงแห่งนี้กลายเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยให้ชาวบ้าน 15 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 3,000 หลังคาเรือน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลโครงการในพระราชดำริยังส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามตรวจดูบึงวัดบ้านไร่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MXe4Ms0APMU

 34,574
ธ ทรงอยู่ในใจไทย
17 ต.ค. 59

วัดบ้านไร่เผย ในหลวง ร.9 พระราชทานเงินคืน 'หลวงพ่อคูณ' 72 ล้าน ขุดบึงแก้ปัญหาภัยแล้ง

พระภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญที่ช่วยให้ชาวบ้าน 15 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 3,000 ครัวเรือน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี พระภาวนาประชานาถ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เปิดเผยว่า ในอดีตชาวอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประสบกับปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ประชาชนในพื้นที่ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ต่อมาเมื่อปี 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาที่วัดบ้านไร่ ซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โดยได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธียกมณฑปพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว้บนหลังคาอุโบสถของวัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณจึงได้ถวายเงินให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 72 ล้านบาท แต่พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินคืนให้กับวัดบ้านไร่ทั้งหมด เนื่องจากพระองค์ท่านทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปี และมีความเป็นห่วงชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงพระราชทานเงินคืนให้กับวัดบ้านไร่เพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งต่อมาหลวงพ่อคูณจึงได้ดำเนินการขุดลอกบึงวัดบ้านไร่พื้นที่ 75 ไร่ที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้ทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง และต่อมาในปี 2546 วัดบ้านไร่จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มอีก 102 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 177 ไร่ และได้ดำเนินการขุดเป็นบึงกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ จนปัจจุบันบึงแห่งนี้กลายเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยให้ชาวบ้าน 15 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 3,000 หลังคาเรือน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลโครงการในพระราชดำริยังส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามตรวจดูบึงวัดบ้านไร่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MXe4Ms0APMU

 34,574
ข่าวภูมิภาค
15 พ.ค. 59

จนท.จ่อปิดน้ำตกเขาชะเมา หลังแล้งจัดทำน้ำแห้ง - ปลาพลวงลอยตาย

นายสัมพันธ์ พึ่งโพธิ์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง เตรียมเสนออธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ให้ปิดการท่องเที่ยวน้ำตกชั่วคราว หลังประสบภัยแล้งทำให้ไม่มีน้ำและยังส่งผลให้ปลาพลวงลอยตายเกลื่อน     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/POvInwjq8zM

 1,900
เศรษฐกิจ
04 พ.ค. 59

ปรับเป้าส่งออกไทยทั้งปีติดลบ 0.1% หอการค้าชี้ภัยแล้งฉุดเชื่อมั่นผู้บริโภคดิ่งในรอบ 7 เดือน

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกในเดือนมีนาคม 2559 มีมูลค่า 18,680.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดลบ 1.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยลบมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจของตลาดหลัก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรปและจีน ที่ยังไม่ฟื้นตัวตามคาดการณ์ ประกอบกับค่าเงินบาทที่ผันผวนทำให้การส่งออกของไทยยังคงติดลบ ส่งผลให้การส่งออกในช่วงไตรมาส ที่ 1 ติดลบที่ 4.46% โดยกลุ่มสินค้าที่ส่งออกติดลบมากที่สุด คือ เคมีภัณฑ์ ติดลบ 14.61% ผลิตภัณฑ์ยาง ติดลบ 12.54% และ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ติดลบ6.69% ทั้งนี้คาดการณ์ว่าการส่งออกในปี 2559 จะมีมูลค่าประมาณ 214,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือติดลบ 0.1% จากที่เคยคาดการณ์ว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวเป็นบวก ได้ 2%  ด้านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน เม.ย.59 อยู่ที่ 72.7 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 61.5 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 68.0 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 88.5 ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่ำสุดในรอบ 7 เดือน นับตั้งแต่เดือนต.ค. 2558 จากปัจจัยลบคือ ความกังวลปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และรายได้ของประชาชนในภูมิภาค   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WrwiaJABTqo    

 1,375
ต่างประเทศ
14 เม.ย. 59

เวเนซุเอลาเผชิญภัยแล้ง เขื่อนแห้งขอดเกือบเป็นทะเลทราย

เวเนซุเอลาเผชิญภัยแล้งหนัก จนเขื่อนขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามีปริมาณน้ำแห้งขอดจนเกือบจะกลายเป็นทะเลทรายซาฮาร่า ขณะประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการดับไฟฟ้าของทางการประกอบกับภาวะภัยแล้ง

 1,788
ข่าวภูมิภาค
28 มี.ค. 59

ปภ. เผยภัยแล้ง กระจาย 22 จังหวัด ทั่วประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ล่าสุดมีพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติรวม 22 จังหวัด พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ   สำหรับพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 4.55 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ หรือ 3411 หมู่บ้าน กระจายอยู่ 22 จังหวัด 97 อำเภอ แยกเป็น   ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ น่าน พิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ชัยนาท สระบุรี ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สตูล       นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน ทั้ง ประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงสูบน้ำจากแหล่งใกล้เคียง ซึ่งที่ผ่านมา สามารถเพิ่มน้ำดิบเ ข้าระบบการผลิตน้ำประปา 6 ล้าน 4 แสนลิตร รวมถึงน้ำอุโภคบริโภคกว่า 221 ล้านลิตร ส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง 18 ศูนย์ฯ ครอบคลุม 76 จังหวัด หรือผ่านสายนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง    

 1,944
ข่าวภูมิภาค
16 มี.ค. 59

ทั่วไทยอากาศร้อน หลายพื้นที่เผชิญภัยแล้งคุกคามต่อเนื่อง

ทั่วไทยมีสภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิบางพื้นที่สูงกว่า 40 องศา พร้อมเผชิญภัยแล้งคุกคามต่อเนื่อง แหล่งน้ำแห้งขอด ขาดน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/6fAWP0koToo  

 884
การเมือง
12 มี.ค. 59

นายกฯ ระบุแก้ภัยแล้งแบบเป็นระบบ ชูแนวคิด 'smart farmer'

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ออกรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวถึง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง โดยรัฐบาลได้เน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้รู้จักการทำอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย เป็น Smart farmer เพราะการทำสิ่งเดิมๆ อาจจะเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบัน เพราะว่าภัยธรรมชาติมากขึ้นทุกปีๆ แนะยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ “หลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่” ตามแนวทางการจัดสรรที่ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้ว โดยให้แบ่งเป็น 4 ส่วน อัตราส่วน 3:3:3:1 หมายความถึง30/30/30/แล้วก็10 หมายถึงว่า 3 แรก หรือ 30 % แรก เป็นการขุดสระเก็บกักน้ำในฤดูฝน ให้มีน้ำใช้ตลอดปี      ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/PI86l40ZFOU    

 1,255
ข่าวภูมิภาค
11 มี.ค. 59

แล้งคุกคามหลายพื้นที่ทั่วไทย ปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักเหลือใช้ได้ 15%

ภัยแล้งคุกคามหลายพื้นที่ทั่วไทย ส่งผลให้หลายพื้นที่ขาดน้ำในการใช้อุปโภคบริโภค บางจุดขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ส่งผลกระทบกับการเกษตรและน้ำกินน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนภูมิพล ในวันที่ 10 มี.ค.2559 พบมีปริมาณน้ำเหลือใช้การได้ 15%  ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/vua5lOFlJog

 1,696
สังคม-อาชญากรรม
11 มี.ค. 59

ก.ท่องเที่ยวฯรณรงค์เล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำช่วงหน้าแล้ง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมออกแนวทางรับมือภัยแล้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำเล่นสงกรานต์ในลักษณะประพรม ไม่เน้นการสาดน้ำแบบฟุ่มเฟือย เพื่อประหยัดน้ำในช่วงภัยแล้ง     ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/PCvqeeU3H_4   

 1,485
ข่าวภูมิภาค
08 มี.ค. 59

แล้งหนักกระทบน้ำตกใน จ.ลำปางแห้งขอด

ลำปาง-น้ำตกพระเสด็จ ซึ่งอยู่ในสวนป่าแม่ทรายคำ เขตบ้านวังเงิน ต.นิคมพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเทือกเขาดอยผากิ่ง โดยเป็นป่าที่อยู่ห่างตัวเมืองลำปางประมาณ 25 กิโลเมตร มีสภาพแห้งขอด ไม่สวยเหมือนที่ผ่านมา กระทบกับน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้าน อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/u8hDRHvrM2A  

 2,072
ข่าวภูมิภาค
08 มี.ค. 59

ภัยแล้งทำพิษ ถนนทรุดตัวหลายจุดในภาคกลาง

พบถนนเลียบคลองทรุดเป็นแนวยาวและเกิดดินสไลด์ จากเหตุภัยแล้ง ทำให้น้ำในลำคลองลดลง จนทำให้แนวเขื่อนและถนนทรุดตัว ส่งผลให้ถนนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ในหลายพื้นที่ของภาคกลาง อาทิ นครปฐม, อยุธยา และปทุมธานี จนท.แขวงการทางเร่งลงพื้นที่ซ่อมแซม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/T6lTLRTHLEI    

 2,750
ข่าวภูมิภาค
06 มี.ค. 59

ชาวนาปทุมฯ ลงขันจ้างคนสูบน้ำเข้านาข้าวกำลังตั้งท้อง หลังแล้งหนัก

ความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งทั่วไทยยังวิกฤติ ล่าสุดชาวนาเมืองปทุมธานีถึงขั้นต้องลงขันจ้างคนเข้ามาสูบน้ำเข้านาที่กำลังตั้งท้อง เพื่อไม่ให้ยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/qPfezhW88t8

 1,359
เศรษฐกิจ
05 มี.ค. 59

พณ.ดึงน้ำดื่มขวดเป็นสินค้าอ่อนไหว หลังวิกฤติภัยแล้งรุนแรง

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ปีนี้มาเร็วกว่าปกติ  ทางกระทรวงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิด ล่าสุดมีคำสั่งนำสินค้า น้ำดื่มบรรจุภาชนะผนึก เข้าไปอยู่ในรายการสินค้าควบคุมจับตาเป็นพิเศษหรือ Sensitive List ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป    ขณะที่ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ จะเชิญผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 11 ยี่ห้อ สมาคมผู้ผลิตน้ำดื่ม และชมรมผู้ผลิตน้ำดื่ม มาหารือและขอความร่วมมือในการผลิตน้ำดื่มให้เพียงพอและจัดตั้งจุดกระจายสินค้าให้ครอบคุลมทั่วประเทศ    ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ทั่วไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤติแหล่งน้ำทางธรรมชาติแล้งขอด อาทิ ปราจีนบุรี สุโขทัย ฯลฯ ชาวบ้านต้องจ้างรถมาขุดดินเพื่อหาน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคแล้ว   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/z0w9dHAXdjM

 3,257

Top