ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์"

พระราชสำนัก
25 ต.ค. 60

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระกุศร่วมกับกำลังพล กองทหารม้าเกียรติยศ ถวายเป็นพระราชกุศล

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังอาคารรับรองการเดินทาง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลร่วมกับกำลังพล กองทหารม้าเกียรติยศ ที่ร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ 6 ซึ่งเป็นริ้วขบวนสุดท้าย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้   สำหรับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 มีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้า แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทั้งในและนอกที่ตั้งหน่วย ต่อมาในปี 2555 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ โอนสายการบังคับบัญชาให้ถวายงานด้านการทรงม้าแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์โดยตรง โดยใช้ชื่อเต็มว่า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/f6aBBEovRWM  

 2,097
พินิจประเพณี
25 ต.ค. 60

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระกุศร่วมกับกำลังพล กองทหารม้าเกียรติยศ ถวายเป็นพระราชกุศล

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังอาคารรับรองการเดินทาง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลร่วมกับกำลังพล กองทหารม้าเกียรติยศ ที่ร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ 6 ซึ่งเป็นริ้วขบวนสุดท้าย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้   สำหรับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 มีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้า แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทั้งในและนอกที่ตั้งหน่วย ต่อมาในปี 2555 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ โอนสายการบังคับบัญชาให้ถวายงานด้านการทรงม้าแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์โดยตรง โดยใช้ชื่อเต็มว่า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/f6aBBEovRWM  

 2,097
พระราชสำนัก
17 ต.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดเทพศิรินทราวาส-วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระเจ้ายู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เป็นวัดที่ 1 จากนั้นเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่ 2   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Zd_ut5HE30c  

 1,504
พระราชสำนัก
16 ต.ค. 60

พระองค์หญิง ทรงม้าซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนที่ 6 ริ้วขบวนสุดท้ายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยขบวนยานยนต์ มีทหารม้า 77 ม้า นำและตาม ไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งตลอดเส้นทางของการซ้อมริ้วขบวนในวันนี้ ประชาชนให้ความสนใจไปรอชมเป็นจำนวนมาก    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/6DwXbeR5jRM

 2,291
พินิจประเพณี
16 ต.ค. 60

พระองค์หญิง ทรงม้าซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนที่ 6 ริ้วขบวนสุดท้ายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ซึ่งอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยขบวนยานยนต์ มีทหารม้า 77 ม้า นำและตาม ไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งตลอดเส้นทางของการซ้อมริ้วขบวนในวันนี้ ประชาชนให้ความสนใจไปรอชมเป็นจำนวนมาก    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/6DwXbeR5jRM

 2,291
พระราชสำนัก
25 ส.ค. 60

สื่อต่างชาติเผย 'พระองค์หญิง' - พระบรมวงศานุวงศ์จากบรูไน ทรงร่วมแข่งซีเกมส์ครั้งที่ 29

แชแนล นิวส์ เอเชีย สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่าในการแข่งขันครั้งนี้มีพระบรมวงศานุวงศ์ 2 พระองค์ เข้าร่วมการแข่งขันด้วย   พระองค์แรก คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงลงแข่งขันในฐานะนักกีฬาซีเกมส์เป็นครั้งที่สาม โดยซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ พระองค์ทรงคว้าเหรียญทองในการแข่งขันแบดมินตัน ประเภททีมหญิงมาครองแล้วครั้งหนึ่ง ซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่เมียนมา ทรงลงแข่งขันศิลปะบังคับม้า เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่มาเลเซีย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มาแล้ว   และ อีกพระองค์คือ ฟาอิก โบลเกียห์ พระโอรสวัย 19 ปี ของเจ้าชายเจฟรี โบลเกียห์ แห่งบรูไน และเป็นพระราชนัดดาของสุลต่าน ฮาสซานาล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ซึ่งเป็นในฐานะนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์สูง และเป็นนักเตะอนาคตของ เลสเตอร์ ซิตี้ แชมป์พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อปี 2016 โดยพระองค์ทรงร่วมการแข่งขันซีเกมส์ที่สิงคโปร์มาแล้ว และในซีเกมส์ ครั้งที่ 29  พระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติบรูไนอีกด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JdUMpMMn6QY    

 13,493
กีฬา
25 ส.ค. 60

เสื้อกล้ามไทยคว้า 2 ทอง มวยสากลฯ ซีเกมส์ 'พระองค์หญิง' ทรงประทานกำลังใจติดขอบสนาม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงทอดพระเนตรการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไมเทค กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเฝ้ารอรับเสด็จ   โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมมวยสากลชายไทยสามารถคว้าเหรียญเพิ่มได้ 2 เหรียญทอง จาก 'สด'ฉัตร์ชัย บุตรดี ในรุ่นแบนตั้มเวต 56 กก. และจาก 'เอ็ม' วุฒิชัย มาสุข ในรุ่นไลต์เวลเตอร์เวต 64 กก.       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VLx9u2TBo-o  

 1,237
พระราชสำนัก
23 ส.ค. 60

พสกนิกรปลาบปลื้ม 'พระองค์หญิง' นำทีมขี่ม้าไทย คว้าเหรียญเงินซีเกมส์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงม้าปริ้นซ์ ชาร์มมิ่ง นำทีมชาติไทย ลงชิงชัยการขี่ม้า ในประเภทศิลปะบังคับม้า ประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่มาเลเซียร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าร่วมทีมชาติไทย เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, ภัคจิรา ธงภักดิ์ และ อาริย์ณัฏฐา ชวตานนท์ ทำคะแนนคว้าอันดับ 2 ได้เหรียญเงินมาครอง ด้วยคะแนนรวม 206.211 คะแนน โดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพ มาเลเซีย ทำได้ 210.947 คะแนน และเหรียญทองแดง ได้แก่ สิงคโปร์ ทำได้ 201.289 คะแนน     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงกล่าวแสดงความดีใจ ต่อผลงานคว้าเหรียญเงิน ซีเกมส์ พร้อมกับนักกีฬาขี่ม้าร่วมทีมชาติไทยในปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีภาพที่ปวงชนชาวไทยทุกคนประทับใจที่สุดก็คือ ขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นรับเหรียญรางวัล ยังได้ทรงถือพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขึ้นโพเดี้ยมมาทรงรับรางวัลครั้งนี้ และทรงกอดพระบรมฉายาลักษณ์ไว้แนบพระองค์ขณะฉลองความสำเร็จด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Pc4qRE4Cb1g  

 13,734
กีฬา
22 ส.ค. 60

"พระองค์หญิง" ทรงพระปรีชา! นำทีมคว้าเหรียญเงินศิลปะบังคับม้าพร้อมนักกีฬาอีก 4 คนในซีเกมส์เช้านี้

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำทัพขี่ม้าไทย ที่ประกอบด้วย เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์, ภัคจิรา ธงภักดิ์ และอาริย์ณัฏฐา ชวตานนท์ คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้า ในกีฬาซีเกมส์ 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย เช้านี้ (22 สิงหาคม) ด้วยคะแนน 206.211 คะแนน ส่วนเหรียญทองเป็นของมาเลเซีย 210.947 คะแนน และทองแดง สิงคโปร์ 201.289 คะแนน   ก่อนหน้านี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเคยได้เหรียญทองแบดมินตัน ทีมหญิง ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ค.ศ.2005 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 5,505
กีฬา
18 ส.ค. 60

'พระองค์หญิง' ทรงร่วมแข่งกีฬาขี่ม้าใน 'ซีเกมส์' ที่มาเลเซีย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในประเภทศิลปะการบังคับม้า แข่งในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

 2,102
พระราชสำนัก
07 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2560   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2560 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า   ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dbZ--ND6L1Y  

 30,114
กีฬา
13 ธ.ค. 56

"พระองค์หญิง" ทรงซ้อมขี่ม้าได้ดี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำคณะนักกีฬาขี่ม้าไปฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้ง โดยได้ประทานสัมภาษณ์ว่า วันนี้ฝึกซ้อมได้ดี มีการควบคุมม้าได้ดีขึ้นมาก  ทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ส่วนการแข่งขันครั้งนี้พระองค์จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

 2,318
กีฬา
11 ธ.ค. 56

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าก่อนแข่งซีเกมส์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงลงซ้อมวันแรกเมื่อ 10 ธันวาคม 2556 ก่อนลุยศึก ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ เมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่า พร้อมรับสั่งม้าค่อนข้างตื่นตัวยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน นอกจากนี้ทรงเสวยส้มตำปูปลาร้าด้วยการปรุงจากพระหัตถ์ของพระองค์เองที่ครัวไทยด้วย

 2,781
พระราชสำนัก
09 ธ.ค. 56

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จถึงพม่า ประเดิมขี่ม้าซีเกมส์

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศพม่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 เวลา 12.05 น. เพื่อทรงร่วมการแข่งขันในกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่เมืองเนปิดอว์

 2,155

Top