ค้นหา :

ผลการค้นหา "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์"

พระราชสำนัก
07 ธ.ค. 62

ในหลวง-พระราชินี เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์' ทรงเยี่ยมราษฎรไทยเชื้อสายจีน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์' และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน   วานนี้ 6 ธ.ค. เวลา 17.35 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปั้นลงรักปิดทอง เรียกว่า 'หลวงพ่อโต' หรือ 'หลวงพ่อวัดสามจีน' ได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก   เสร็จแล้วสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย) ถวายของที่ระลึกเป็นพระพุทธรูป 'พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร' ทองคำ หน้าตัก 5 นิ้ว   ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์' และการแสดงแสงสีเสียงในอุโมงค์ LED ที่หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และองค์กรต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกันจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อร่วมถวายราชสดุดี แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของบูรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ที่ทรงครองแผ่นดินและ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร    สำหรับนิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นภายในอุโมงค์ LED กว้าง 9 เมตร สูง 4 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบารมี    ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงถวายผลไม้มงคล ได้แก่ กล้วย ส้ม แอปเปิ้ล สาลี่ ลูกพลับ และเจไฉ่ หรือ อาหารเจ สำหรับถวายเจ้าแม่กวนอิม    โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ 'เกริกฟ้า ก้องไกร ประชาไทย ร่มเย็น' แสดงประวัติโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมราชจักรีวงศ์มาตลอดทุกยุคทุกรัชสมัย   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตลอดสองข้างทางของถนนเยาวราช ซึ่งต่างปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน มีผู้แทนบริษัท ห้างร้านบนถนนเยาวราชรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย   จากนั้นทรงพระราชดำเนินไปยังวัดมังกรกมลาวาส ตามเส้นทางถนนเสือป่า และถนนเจริญกรุง โดยตลอดเส้นทางมีประชาชนชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวต่างชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อชื่นชมพระบารมี เป็นจำนวนมาก   ในการนี้ ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย หรือพระสังกัจจายน์ แล้ว ทรงสักการะพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระประธานประจำอุโบสถ โอกาสนี้ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม, พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น และพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เฝ้า ถวายของที่ระลึกและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานตามจุดต่างๆ ภายในวัด ได้แก่ วิหารเทพเจ้าประจำวัด, วิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว์, (กะ-สิด-ติ-คัน-โพ-ทิ-สัด), วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์, วิหารสังฆปริณายกองค์ที่ 6 แห่งจีนนิกายณาน     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/QfM22FT3Dy8

 2,639
พระราชสำนัก
07 ธ.ค. 62

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์' และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานในพระอุโบสถ ทรงกราบ พระพุทธทศพลญาณ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูนปั้นลงรักปิดทอง เรียกว่า 'หลวงพ่อโต' หรือ 'หลวงพ่อวัดสามจีน' พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธทศพลญาณ และได้มีพระราชดำรัสว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก   วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เดิมชื่อ วัดสามจีน เชื่อกันว่า ชาวจีน 3 คน ร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญ ในปี 2482 พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และเปลี่ยนชื่อวัดเป็น 'วัดไตรมิตรวิทยาราม' มีความหมายว่า “เพื่อน 3 คน ร่วมกันสร้างวัดนี้"   จากนั้นทรงพระดำเนินไปมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสุวรรณปฏิมากร หรือ พระสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด หน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร ส่วนพระเกศมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม เป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ 99.99% สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือ เพื่อประดิษฐานยังวัดสำคัญ พระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมาก ทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ขุนนางผู้หนึ่งจึงแอบเอาปูนไล้พระพุทธรูปทองคำ แล้วอัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกร ต่อมาบริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก ได้ขอเช่าที่วัด (ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้าง) เป็นโรงเลื่อยจักร จึงได้อัญเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีย์ และปลูกเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้หลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เมื่อพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จ จึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน แต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออก จึงทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2498     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/k1uNHEH_0iI

 3,302
สังคม-อาชญากรรม
06 ธ.ค. 62

ปชช.เตรียมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่เยาวราช

บรรยากาศการเตรียมพร้อมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์"    โดยบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ มีจุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ชาวจีนได้พึ่งใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยาม    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DUDmdGJlRB8

 1,591
สังคม
06 ธ.ค. 62

ปชช.เตรียมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่เยาวราช

บรรยากาศการเตรียมพร้อมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์"    โดยบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ มีจุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ชาวจีนได้พึ่งใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยาม    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DUDmdGJlRB8

 1,591
สังคม
06 ธ.ค. 62

เชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้ารับสเด็จฯ บริเวณเยาวราชวันนี้

ภาคธุรกิจและประชาชนบนถนนเยาวราช พร้อมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์' และทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวไทย-จีน ในวันนี้ (6 ธ.ค. 62)   เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีดังนี้ 1.วัดไตรมิตรวิทยาราม 2.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 3.โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ 4.วัดมังกรกมลาวาส มีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ปรับถนนและผิวจราจร ปรับภูมิทัศน์ ประดับธง และป้ายผ้าทรงพระเจริญตลอดทั้งสาย และคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งรอบรับประชาชนได้ราว 20,000 คน ทางกรุงเทพจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้ารับเสด็จในวันนี้ โดยขอความร่วมมือให้สวมเสื้อสีเหลือง และเข้ามายังบริเวณพื้นที่ก่อน 15.00 น. รวมไปถึงช่วยกันรักษาความสะอาดละความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ด้วย    ในส่วนของภาคเอกชน อย่างเช่น กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ได้ประดับอาคารด้วยผ้าแถบสีเหลืองและสีม่วงอย่างสวยงาม พร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่บนตัวตึก และจอแอลอีดี.ฉายพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์ เตรียมพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์'    ตลอดถนนเยวราชมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะตรงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ จุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ชาวจีนได้พึ่งใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยาม เล่าเรื่องผ่านการฉายภาพเสมือนจริงบนจอแอลอีดี รูปแบบอุโมงค์ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม    นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงผูกมิตรสัมพันธ์กับชาวจีนมาโดยตลอด มีขบวนพาเหรดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 10 ขบวน และเยาวราชสตรีทฟู้ด ที่ยกร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อบนถนนเยาวราชและจากทั่วประเทศกว่า 200 ร้าน มาให้บริการฟรีจำนวน 150,000 ชุด ใ10 ที่ทรงผูกมิตรสัมพันธ์กับชาวจีนมาโดยตลอด / ขบวนพาเหรดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 10 ขบวน และ 4.เยาวราชสตรีทฟู้ด ที่ยกร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อบนถนนเยาวราชและจากทั่วประเทศกว่า 200 ร้าน มาให้บริการฟรีจำนวน 150,000 ชุด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/w8TOTI3juMo    

 259
พระราชสำนัก
05 ธ.ค. 62

ชาวเยาวราชพร้อมรับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดนิทรรศการ 'ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์' พรุ่งนี้

ภาคธุรกิจ และประชาชนบนถนนเยาวราช พร้อมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ ในวันพรุ่งนี้     กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ได้ประดับอาคารด้วยผ้าแถบสีเหลืองและสีม่วงอย่างสวยงาม พร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ขนาดใหญ่บนตัวตึก และจอแอลอีดี ฉายพระราชกรณียกิจ ตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์       โดยประชาชนเตรียมพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนในวันพรุ่งนี้     ขณะที่ตลอดถนนเยาวราช จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ประดับทิวธง และป้ายผ้าทรงพระเจริญตลอดทั้งสาย โดยเฉพาะตรงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ จุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ ที่จะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ชาวจีนได้พึ่งใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยาม       โดยจะเล่าเรื่องผ่านการฉายภาพเสมือนจริงบนจอแอลอีดี รูปแบบอุโมงค์ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม นอกจากนั้น ยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงผูกมิตรสัมพันธ์กับชาวจีนมาโดยตลอด      ขบวนพาเหรดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 10 ขบวน และ 4.เยาวราชสตรีทฟู้ด ที่ยกร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อบนถนนเยาวราชและจากทั่วประเทศกว่า 200 ร้าน มาให้บริการฟรีจำนวน 150,000 ชุด

 2,224

Top