ค้นหา :

ผลการค้นหา "สารเคมีปนเปื้อน"

สังคม
15 พ.ย. 62

เช็คก่อนดื่ม! ผลตรวจพบสารปนเปื้อนใน 'น้ำส้มคั้น' ตามตลาด-ห้างฯ หลายยี่ห้อ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดข้อมูลผลการทดสอบน้ำส้มคั้น ที่จำหน่ายในท้องตลาดและห้างสรรพสินค้า กว่า 30 ยี่ห้อ ที่มีการทดสอบปริมาณน้ำตาลพบน้ำส้มคั้น 100 มิลิลิตร มีปริมาณน้ำตาลสูงสุดที่ 13.8 กรัม และน้อยสุดที่ 4.9 กรัม ส่วนการตรวจสารกันบูดพบมี 4 ยีห้อที่มีการใข้สารกันบูดแต่ปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐาน   นอกจากนั้น มีการตรวจวัดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์น้ำส้มคั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้ง 30 ยี่ห้อ พบ 18 ยีห้อ มีสารเคมีตกค้าง 13 ชนิด โดยสารเคมีที่พบมีการตกค้างในผลิตภัณฑ์น้ำส้มมากที่สุดคือ สารเคมีอิมาซาลิล ซึ่งเป็นสารเคมีป้องกันเชื้อราที่พบในน้ำส้มแปดยี่ห้อ รองลงมาคือ สารเคมีกำจัดแมลง และมี 1 ยี่ห้อ ที่พบสารคลอไพริฟอส ตกค้างในผลิตภัณฑ์ โดยสารเคมีกลุ่มนี้หากมีการสะสมในร่างกายจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาท   ส่วนของการทดสอบยาปฏิชีวนะ ยังไม่พบในกลุ่มตัวอย่าง มีเพียงรายงานการตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เคยพบการใช้ยาปฏิชีวนะในไร่ส้มและมีการในผลส้ม

 5,869
เศรษฐกิจ
13 พ.ย. 62

ส่งผักผลไม้นำเข้าตรวจแล็บ ตปท. อึ้งเจอสารปนเปื้อนเกินมาตรฐานอื้อ

มีรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบผักผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และได้ส่งผักผลไม้ 30 ตัวอย่าง ไปยังห้องแล็บต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบหาสารเคมีอันตราย   ล่าสุด กมธ.ได้รับผลตรวจสอบที่ส่งกลับมา 15 ตัวอย่าง พบว่า 13 ตัวอย่าง มีค่าสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐาน อาทิ องุ่น ลูกพลับ บร็อกโคลี ผักผลไม้เหล่านี้นำเข้าจากต่างประเทศ จึงถือภัยเงียบจ่อปะทุทุกครัวเรือน พร้อมผลักดันให้เกษตรกรเดินหน้าใช้เกษตรอินทรีย์แทนสารเคมี     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rol9P38XGB4

 6,103

Top