ค้นหา :

ผลการค้นหา "เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับชีวิตเกษตรกร"

เศรษฐกิจ
12 ส.ค. 62

'พุทธิพงษ์' เตรียมนำเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร คาด 3 เดือนเห็นผล

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มีนโยบายจะนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยจะมีการคัดเลือกจังหวัดที่ประชากรมีรายได้น้อยที่สุดของประเทศ มา 5-10 จังหวัด เพื่อมาเป็นจังหวัดนำร่อง ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยเพิ่มรายได้ใหักับครัวเรือน โดยขอให้นำรายชื่อจังหวัดมาเสนอให้กระทรวงภายใน 2 สัปดาห์   ทั้งนี้ ดีอีจะนำระบบดิจิทัลไปช่วยประชาชนในระดับฐานรากในกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะเลือก 1 จังหวัดนำร่องที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำสุดก่อน และจะทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร โดยจะนำดิจิทัลไปใช้วางแผนการเพาะปลูก พัฒนาผลผลิต วางแผนการตลาด ว่าผลผลิตจะนำไปขายใคร ช่องทางใด จะสร้างเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน คาดว่าภายใน 3 เดือน รายได้ภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้น     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/vV7nHEGcsCA

 1,061

Top