ค้นหา :

ผลการค้นหา "พยุหยาตราทางชลมารค"

สังคม
12 ธ.ค. 62

พสกนิกรสวมเสื้อเหลือง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พสกนิกร ต่างปลื้มปิติที่ได้ร่วมพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีขึ้นในรอบ 93 ปี และต่างประทับใจที่ได้ชมขบวนเรือที่มีคุณค่าตอนการเรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย       ทันทีที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พสกนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ถวายพระพระชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ที่ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกร สร้างความปลืมปิติให้กับพสกนิกรที่ตั้งใจมาชื่นชมพระบารมี และต่างบันทึกภาพช่วงเวลาประวัติศาสตร์    เช่นเดียวกับวินาทีที่เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรตนราชกัญญา ประทับมาด้วย พสกต่างปลาบปลื้มที่มีโอกาสได้เห็นพระราชพิธีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก และอาจเป็นครั้งเดียวในชีวิตสำหรับหลายคนที่ตั้งใจเดินทางจากต่างจังหวัด   พสกนิกรต่างประทับใจความงดงาม ความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือที่่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงตั้งใจมาชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ปี 2454 จึงมีอายุถึง 108 ปี เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ที่ลำแรกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และลำปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 6 ใช้ครั้งแรกในปี 2457 จึงมีอายุ 105 ปี รวมถึงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ซึ่งสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เมื่อปี 2539 และเรือทั้ง 52 ลำที่ต่างมความหมายเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย   นอกจากนี้พสกนิกรตั้งใจมาฟังการเห่เรือ ที่มีการประพันธ์กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาใหม่ ซึ่งถือว่าได้ฟังจากของจริงไม่ใช่จากห้องเรียน   ในจำนวนนี้มีพสกนิกรหลายคนที่เคยร่วมชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่ 9 ต่างตั้งใจมาในวันนี้และเลือกมานั่งชมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อได้มองไปยังโรงพยาบาลศิริราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ส่งต่อมายังรัชกาลที่ 10   ตลอดเวลา 40 นาที ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ที่ขบวนพยุหยาตราทาชลมารค ผ่านไปตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่ท่าวาสุกรี ไปถึงท่าราชวรดิษฐ์ ได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย ที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นพระราชพิธีที่งดงามที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกและมีขึ้นอีกครั้งในรอบ 93 ปีตั้งแต่ปี 2469 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 

 421
พระราชสำนัก
09 ธ.ค. 62

สารคดีพิเศษ ชุด พยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

สารคดีพิเศษ 'ชุดพยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย' ตอนที่ 1 เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วกระบวน 'พยุหยาตราทางชลมารค' เป็นอีกพิธีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562   การเสด็จพระราชดำเนิน โดยริ้วกระบวน พระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ไทย เป็นโบราณราชประเพณี ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การเสด็จพระราชดำเนินทางบกเรียกว่า 'พยุหยาตราทางสถลมารค' การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ เรียกว่า 'พยุหยาตราทางชลมารค'    เป็นการแสดงถึงบรมพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปในการรบ หรือแม้แต่การพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ รวมทั้ง มีการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ให้ประชาชนได้เฝ้าชื่นชมพระบารมี   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีกันถ้วนหน้า ด้วยความปลื้มปิติแล้วนั้น    ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เบื้องปลาย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เส้นทางจากท่าวาสุกี ถึงท่าราชวรดิษฐ์ ระยะทาง ๓.๔ กิโลเมตร   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มิได้เสด็จราชดำเนินเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เนื่องในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ อัญเชิญพระพุทธรูป พระไตรปิฎก และพระสงฆ์ เรียกว่า ขบวนพุทธพยุหยาตรา และบูรณะซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่เสียหายอย่างหนัก จากการถูกระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนสามารถจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ ตามโบราณราชประเพณี และมีการสร้างเรือพระที่นั่งเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เพิ่มขึ้นอีก ๑ ลำ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ทำให้มีเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น ๕๒ ลำ    ในรัชกาลที่ ๙ มีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวม ๑๗ ครั้ง เป็นการเสด็จพระราชดำเนิน ๑๔ ครั้ง อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๑ ครั้ง และจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธี ๒ ครั้ง   โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งหลังสุด จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

 330
พระราชสำนัก
09 ธ.ค. 62

สารคดีพิเศษ "ชุดพยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย" ตอนที่ 1

สารคดีพิเศษ "ชุดพยุหยาตรกษัตรา บรมราชาภิเษกสมัย" ตอนที่ 1 เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วกระบวน "พยุหยาตราทางชลมารค" เป็นอีกพิธีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

 802
พระราชสำนัก
08 ธ.ค. 62

บรรยากาศการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาธิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวานนี้ (7 ธ.ค.) มีขบวนเรือและกำลังพล รวมถึงฝีพายได้แต่งกายเสมือนจริง ซึ่งซักซ้อมเตรียมการอย่างเรียบร้อยและสง่างาม   โดยขบวนเรือทั้ง 52 ลำ เริ่มตั้งขบวนเรือ ที่ท่าวาสุกรีก่อนจะ เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีมุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง และจะเทียบที่ท่าราชวรดิฐ การจัดรูปขบวนแบ่งเป็น 5 ริ้ว 3 สาย รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งริ้วสายที่สำคัญคือริ้วสายกลาง เป็นเรือสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป, เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งทรง, เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือศรีสักหลาด โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรรี นารีรัตนราชกัญญา ประทับ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งรอง   นอกจากนี้ยังมีเรืออีเหลือง (เรือกลองนอก) เรือแตงโม (เรือกลองใน) ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ พร้อมด้วยเรือตำรวจ 3 ลำ และเรือแซง 1 ลำ   นอกจากการซ้อมริ้วขบวนเรือในวันนี้แล้ว ยังได้มีการซ้อมริ้วขบวนราบ ด้วยเช่นกัน โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ได้เทียบที่ท่าราชวรดิฐ กองทัพภาคที่ 1 ได้ทำการฝึกซ้อมริ้วขบวนราบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ขบวนหน้า เป็นขบวนนำ ขบวนพระบรมพระราชอิสริยยศ หรือ “ขบวนเสด็จ” เป็นขบวนกลาง และขบวนหลังเป็นขบวนตาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะประทับบนพระราชยานพุดตานทอง จากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย และยาตราโดยริ้วขบวนราบ ออกจากท่าราชวรดิฐมาตามถนนมหาราชก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ที่ประตูวิเศษไชยศรี แล้วเสด็จไปสู่พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำริ้วขบวนราบ รวมระยะทาง 820 เมตร ความยาวริ้วขบวน 400 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใช้กำลังพลประมาณ 800 นาย เดินในท่าเดินกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย เพลงมาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง มาร์ชธงชัยเฉลิมพล สรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพบก   ซึ่งตลอดเส้นทางที่ริ้วขบวนเรือ และริ้วขบวนราบเคลื่อนผ่าน มีประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาจับจองพื้นที่ เพื่อชมความงดงามและบันทึกภาพความงดงามเก็บไว้เป็นที่ระลึก   สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะมีการซ้อมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายโดยจะเริ่มเวลา 13.30 น. เนื่องจากระดับน้ำในเวลาดังกล่าว จะเท่ากับในวันพระราชพิธี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม นี้     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/wwImr7Mmy8M

 442
สังคม-อาชญากรรม
25 ต.ค. 62

เชิญร่วมชมนิทรรศการ ขบวนพยุหยาตราชลมารค 25 ต.ค. - 11 พ.ย.62 ณ ท้องสนามหลวง

เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. ณ ท้องสนามหลวง   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่   โดยนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา 2.ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร 3.ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน 4.เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/g_R9bZJmiW0

 1,529
สังคม
25 ต.ค. 62

เชิญร่วมชมนิทรรศการ ขบวนพยุหยาตราชลมารค 25 ต.ค. - 11 พ.ย.62 ณ ท้องสนามหลวง

เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น. ณ ท้องสนามหลวง   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่   โดยนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา 2.ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร 3.ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน 4.เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/g_R9bZJmiW0

 1,529
สังคม-อาชญากรรม
22 ต.ค. 62

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 2 - 'วิษณุ' แจง 4 เหตุผลเลื่อนวันพระราชพิธี

กองทัพเรือได้ซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 2 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม พร้อมเพรียง ของเรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ พร้อมกำลังพลประจำเรือ 2,200 นาย กลางลำน้ำเจ้าพระยาในการซ้อมใหญ่วันนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งเสมือนจริงทุกประการ   โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งทรง / เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ได้มีการประดับฉัตรเครื่องสูง อาภรณ์ภัณฑ์เรือพระที่นั่ง อย่างสวยงามสมพระเกียรติ   ตลอดบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมชมขบวนเรือ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และยืนยันว่าเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกร ประชาชนสามารถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้ตลอด ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐสำหรับกำหนดการซ้อมเรือพระราชพิธี จะซ้อมย่อย 4 ครั้ง (วันที่ 12 , 19 , 26 พฤศจิกายน และวันที่ 3 ธันวาคม )และซ้อมใหญ่วันที่ 9 ธันวาคมนี้ เวลา 15.30 น.ก่อนวันจริง พร้อมกำหนดจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในวันที่ 5 ธันวาคม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจริงในวันที่ 12 ธันวาคม เวลา 15.30 น.   พร้อมยืนยันว่าการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกร ไม่ใช่การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน อย่างที่เข้าใจผิด ประชาชนสามารถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้ตลอด ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพรพยา โดยสามารถใช้ราม หมวก กันแดด และใช้กล้อง หรือโทรศัพท์ ได้ตามอัธยาศัย ส่วนการแต่งกายขอให้เป็นไปด้วยความสุภาพ เน้นใส่เสื้อสีเหลือง นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้เพิ่มความรู้ให้ประชาชนโดยจัดนิทรรศกาลเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีด้วย บริเวณท้องสนามหลวง   ทั้งนี้ จากการที่กองทัพเรือ คำนวณกระแสน้ำต่อวินาทีแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลและมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวข้างต้น   ซึ่งเหตุผลของการเลื่อน สรุปได้ 4 ข้อใหญ่ ดังนี้   1.ทำอย่างไรให้เกิดความสง่างาม   2.ดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือ และปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   3.ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรือ เนื่องจากต้องมีระยะต่อ ระยะเคียงเป็นขบวนพยุหยาตราที่สวยงาม และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการนำเทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้เพื่อคุมระยะห่างของเรือ   และ 4. เพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดต่อประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำ   ดังนั้น 4 ปัจจัยดังกล่าว หากยังเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คงไม่เป็นผลดี ถ้าเลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม จะสามารถควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในแบบแผนได้ จึงเป็นที่มาของการเลื่อนในครั้งนี้   ด้านพลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ยืนยันว่าเหตุผลที่จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการพระราชพิธี เพราะได้ตรวจวัดกระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง ส.ค. - ก.ย. ที่ผ่านมา มีอิทธิพลน้ำทะเล หนุนสูง ประกอบกับมีพายุ ทำให้น้ำสูงขึ้น 40เมตรต่อนาที ทำให้ เรือพายเมื่อยกฝีพายขึ้น เรือจะถอยหลัง ส่วน เดือน ธ.ค. ตรวจสอบแล้วอิทธิพลปัญหาทางสภาพอากาศ มีน้อยกว่า ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3KR-gwhlgWU

 3,274
สังคม
22 ต.ค. 62

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 2 - 'วิษณุ' แจง 4 เหตุผลเลื่อนวันพระราชพิธี

กองทัพเรือได้ซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 2 สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม พร้อมเพรียง ของเรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ พร้อมกำลังพลประจำเรือ 2,200 นาย กลางลำน้ำเจ้าพระยาในการซ้อมใหญ่วันนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งเสมือนจริงทุกประการ   โดยเฉพาะเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งทรง / เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ได้มีการประดับฉัตรเครื่องสูง อาภรณ์ภัณฑ์เรือพระที่นั่ง อย่างสวยงามสมพระเกียรติ   ตลอดบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมชมขบวนเรือ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และยืนยันว่าเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกร ประชาชนสามารถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้ตลอด ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิฐสำหรับกำหนดการซ้อมเรือพระราชพิธี จะซ้อมย่อย 4 ครั้ง (วันที่ 12 , 19 , 26 พฤศจิกายน และวันที่ 3 ธันวาคม )และซ้อมใหญ่วันที่ 9 ธันวาคมนี้ เวลา 15.30 น.ก่อนวันจริง พร้อมกำหนดจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในวันที่ 5 ธันวาคม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินจริงในวันที่ 12 ธันวาคม เวลา 15.30 น.   พร้อมยืนยันว่าการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกร ไม่ใช่การเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน อย่างที่เข้าใจผิด ประชาชนสามารถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้ตลอด ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพรพยา โดยสามารถใช้ราม หมวก กันแดด และใช้กล้อง หรือโทรศัพท์ ได้ตามอัธยาศัย ส่วนการแต่งกายขอให้เป็นไปด้วยความสุภาพ เน้นใส่เสื้อสีเหลือง นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้เพิ่มความรู้ให้ประชาชนโดยจัดนิทรรศกาลเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีด้วย บริเวณท้องสนามหลวง   ทั้งนี้ จากการที่กองทัพเรือ คำนวณกระแสน้ำต่อวินาทีแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลและมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวข้างต้น   ซึ่งเหตุผลของการเลื่อน สรุปได้ 4 ข้อใหญ่ ดังนี้   1.ทำอย่างไรให้เกิดความสง่างาม   2.ดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือ และปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง   3.ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรือ เนื่องจากต้องมีระยะต่อ ระยะเคียงเป็นขบวนพยุหยาตราที่สวยงาม และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะมีการนำเทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้เพื่อคุมระยะห่างของเรือ   และ 4. เพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่จะเกิดต่อประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำ   ดังนั้น 4 ปัจจัยดังกล่าว หากยังเป็นวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คงไม่เป็นผลดี ถ้าเลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม จะสามารถควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในแบบแผนได้ จึงเป็นที่มาของการเลื่อนในครั้งนี้   ด้านพลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ยืนยันว่าเหตุผลที่จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการพระราชพิธี เพราะได้ตรวจวัดกระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง ส.ค. - ก.ย. ที่ผ่านมา มีอิทธิพลน้ำทะเล หนุนสูง ประกอบกับมีพายุ ทำให้น้ำสูงขึ้น 40เมตรต่อนาที ทำให้ เรือพายเมื่อยกฝีพายขึ้น เรือจะถอยหลัง ส่วน เดือน ธ.ค. ตรวจสอบแล้วอิทธิพลปัญหาทางสภาพอากาศ มีน้อยกว่า ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3KR-gwhlgWU

 3,274
พระราชสำนัก
18 ต.ค. 62

โปรดเกล้าฯ เลื่อนพระราชพิธี เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค จาก 24 ต.ค. เป็น 12 ธ.ค.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมหารือกัน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงตามที่มีการประกาศ และเชิญชวนประชาสัมพันธ์ว่าจะมีพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้เวลา 15:30 น หลังจากที่มีการซ้อมย่อยมา 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริงแล้วในวันนี้   ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าหากจะมีพระราชพิธี ในวันเวลาเดิม จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพของน้ำและอากาศ ความพร้อมดังนั้นเพื่อให้มีความพร้อมและไม่กระทบกับขบวนเรือ การเสด็จพระราชดำเนิน รวมถึงประชาชน จึงได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกไปและได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เลื่อนเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.   โดยยังคงมีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค 52 ลำท่าเดิม และหากเป็นไปตามกำหนดเดิม จะทำให้ขบวนเรือไม่สามารถรักษาแบบแผนและความสวยงามของขบวนเรือไว้ได้ จึงต้องให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปก่อน แต่ก่อนที่จะมีพิธีในวันที่ 12 ธันวาคม จะมีการซ้อมใหญ่ อีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ตามกำหนดเวลาเดิม   ทั้งนี้ก่อนวันที่ 12 ธันวาคมจะมีงานพระราชพิธีขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค จะมีงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และในวันที่ 6 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จประพาสสำเพ็ง จากนั้นในวันที่ 8 ธันวาคมจะเสด็จเปิดงานอุ่นไอรัก ซึ่งรายละเอียดของหมายกำหนดการทั้งหมดจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคมเวลา 10:00 น. ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Sb-S7MhRXBQ

 2,081
สรุปข่าว
18 ต.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 18 ต.ค.62 จับเสี่ยท็อปคาสนามบิน-ถกพรบ.งบประมาณปี63วันแรก-พักร.ร.ศรีพันวาจ่ายแค่ร้อยเดียว

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ให้เลื่อนการพระราชพิธี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15:30 น. ตามที่รัฐบาลกราบบังคมทูล ฝ่าอะอองธุลีพระบาท ขอพระราชทาน พระบรมราชวินิจฉัย เนื่องจากกระแสน้ำเชี่ยวและสภาพอากาศไม่อำนวย     ขณะที่วานนี้ กองทัพเรือ ได้จัดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยเป็นการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 1 มีกำลังพลฝีพายเรือ 2,200 นายเข้าร่วมฝึกซ้อม ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : โปรดเกล้าฯ เลื่อนพระราชพิธี เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค จาก 24 ต.ค. เป็น 12 ธ.ค.   -แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภี (ท้อง) และมีพระปรอท (ไข้)     ผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของกระเปาะของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูล ขอพระราชทานประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่ง ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ จากพระอาการประชวรติดเชื้อพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่)    -ถกพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 วันแรก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม แจกแจงงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ยืนยันถ้าความมั่นคงไม่เกิด เสถียรภาพไม่เกิด เศรษฐกิจก็พัฒนาไม่ได้ ก่อนหยอดมุกถาม สส.ในสภาฯ ปิดท้าย เราคนไทยด้วยกัน ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : นายกฯเปิดฉากแจง พรบ.งบปี 63 'สมพงษ์' อัดใช้งบมักง่าย อีกไม่นานประเทศล้มละลาย   -นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภา อภิปรายชี้ร่าง พรบ.งบประมาณฉบับนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย งบประมาณถูกใช้ไปกับภาคส่วนที่ไม่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซื้อยุทโธปกรณ์ที่ไม่ได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชน ทุ่มเงินมหาศาลไปในด้านความมั่นคงที่ไม่ได้จำเป็นเร่งด่วน จัดสรรงบกลางสูงจนน่าเป็นห่วง ใช้อัดฉีดแจกฟรีตามอำเภอใจเกินตัว จนขาดดุลเรื้อรังเพิ่มทุกปี ถ้าไม่หยุดแนวทางนี้ ไม่นานประเทศจะล้มละลาย   ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : นายกฯเปิดฉากแจง พรบ.งบปี 63 'สมพงษ์' อัดใช้งบมักง่าย อีกไม่นานประเทศล้มละลาย   - เกิดการโต้เถียงกันระหว่าง พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กับนายศุภชัย โพธิ์สุรองประธานสภาฯ หลัง พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ อภิปรายว่า รัฐบาลไม่มีอำนาจและความชอบธรรมในการจัดทำร่างงบมาณรายจ่ายประจำปี เพราะพลเอกประยุทธ์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน กระทั่งถูกรองประธานสภาฯ เตือนให้อภิปรายให้เข้าประเด็นเนื้อหาของพรบ.งบประมาณ   -มาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย ททท. ยกตัวอย่างยั่วน้ำลายนักเที่ยว ร.ร.หรูศรีพันวา ภูเก็ต ราคากว่า 40,000 บาท เหลือ 100 บาท นั่งเครื่องบินส่วนตัวชมทะเลอันดามันเหลือแค่ 100 บาท 1 คนได้ 1 สิทธิ ลงทะเบียน 11-12 พ.ย.และ 11-12 ธ.ค. หากแย่งลงทะเบียนไม่ทัน สามารถเข้าร่วมแคมเปญ เที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก ได้โดยซื้อไม่จำกัด ย้ำต้องเที่ยวก่อนสิ้นปีเท่านั้น   ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.เปิดตัว 'ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย' งัดโปรยั่วนักเที่ยว นอนศรีพันวาแค่คืนละร้อย    -เสี่ยท็อปเดินทางถึงไทย ก่อนถูกรวบตัวส่งขัง สน. ดอนเมือง รอส่งตัวพรุ่งนี้เช้า ในคดีพ.ร.บ.เช็ค หลังกลับจากฮ่องกง เจ้าตัวยืนยันคดีเช็คจบไปแล้ว แต่คู่กรณีไม่ยอมถอนคดี ส่วนหลอกสาวบุรีรัมย์แต่งงาน แจงมีบันทึกชำระหนี้สินทุกอย่างแล้ว ฝ่ายสาวไม่ต้องจ่ายอะไร พร้อมยันฝ่ายที่ถูกหลอกแต่งงานคือตนเองไม่ใช่ฝ่ายสาว เตรียมปรึกษาทนายความต่อสู้ทุกคดีที่เป็นข่าว ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : จับ 'เสี่ยท็อป' คาดอนเมือง ตามหมายจับคดีเช็คเด้ง โต้ตัวเองต่างหากที่ถูกหลอกแต่งงาน    -ศาลอนุมัติหมายจับ 5 ผู้ต้องหาแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง ได้แก่ คิว-ตี๋-เฟิร์ส-ปิงปอง-โนบิตะ โดน 4 ข้อหาหนัก ร่วมทำลัลลาเบลเสียชีวิต ตี๋เครียดหนักเพิ่งทราบเรื่องหมายจับ เหนื่อยที่ต้องทนเป็นจำเลยสังคม อยากผูกคอตายแต่คิดได้ว่าต้องสู้ เพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ยันจะสู้ถึงที่สุด เตรียมมอบตัววันนี้ 4 คน ยกเว้นโนบิตะที่มีธุระที่อุดรฯ หวังไม่ถูกค้านประกันตัว   ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'ตี๋' แก๊งบ้านบางบัวทอง เครียดหนัก อยากฆ่าตัวตาย หลังศาลออกหมายจับ 4 ข้อหาเอี่ยวคดี 'ลัลลาเบล'   -อเมซอนออกโรงชี้แจง หลังลูกค้าเผยคลิปสุดสะพรึง เจอเกล็ดของแข็งคล้ายพลาสติกใสในแก้วโกโก้ถึง 2 แก้ว สั่งปิดสาขาต้นเรื่องแล้ว พบสาเหตุมาจากน้ำแข็งไม่ได้คุณภาพ ผู้ผลิตน้ำแข็งแจงเกิดจากบรรจุภัณฑ์ในน้ำแข็ง ตอนนี้เปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกใสแทนแล้ว ผู้เสียหายบอกได้รับกระเช้าและกล่องกิฟท์เซ็ตรวมทั้งคำขอโทษ ทางร้านยืนยันจะรับผิดชอบการตรวจร่างกาย แต่ยังกังวลว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ เพราะกินไปแล้วตั้งครึ่งแก้ว ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : อเมซอนสั่งปิดสาขา ขอโทษลูกค้าเจอพลาสติกในแก้วน้ำปั่น ชี้น้ำแข็งไม่ได้มาตรฐาน   -แตกตื่นทั้งคัน หลวงพี่เครียดประสาทหลอน ขณะกำลังไปทอดกฐิน คว้ามีดจี้คอตัวเองและพนักงานบนรถทัวร์ ภายในสถานีขนส่งชัยภูมิ บอกให้รถทัวร์พาไปส่งที่วัด ตำรวจใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เป็นผล อาศัยทีเผลอตำรวจเข้าชาร์จตัวพระได้อย่างปลอดภัย ค้นย่ามเจอยารักษาโรคเพียบ พนง.เล่าพระนั่งรถตามปกติไม่โวยวาย กระทั่งถึง บขส. คนขับรถมาเรียกกลับเจอมีด   -สุดอำมหิต คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ 2 ตายายในร้านขายของชำที่ราชบุรี ทุบหัวยายตายคาที่ ทำร้ายตาที่ป่วยติดเตียงเจ็บสาหัส เด็กชายอายุ 9 ปี ที่เป็นลูกค้าที่เข้าไปซื้อลูกอมภายในร้านเล่าว่า ตะโกนเรียกยายจะจ่ายเงินค่าลูกอมแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ เดินไปหลังร้านเห็นเลือดท่วม จึงวิ่งมาบอกพี่สาว ตร.คาดคนร้ายทำทีมาซื้อของ เห็นยายอยู่คนเดียวจึงก่อเหตุ แต่ยายฮึดสู้จึงโดนฆ่าจนตาย และทำร้ายตาที่เห็นเหตุการณ์ เกิดเหตุช่วงฝนตกหนักไม่มีคนได้ยินเสียงร้อง ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : อำมหิต! ฆ่าชิงทรัพย์ ทุบหัวยายดับคาร้านขายของชำ - ตาป่วยติดเตียงเจ็บสาหัส   -จนท.ปกครองเมืองเลย บุกจับกุมผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด รัวยิงหนุ่มวัย 35 ล้มฟุบจมกองเลือด ใส่กุญแจมือรุมกระทืบซ้ำสุดท้ายเสียชีวิต ป้าผู้ตายเล่า จนท.แสดงบัตรอ้างเป็น ปปส.ได้ยินเสียงปืนหลายนัด เห็นจนท.ทำร้ายหลานชายทารุณ ร้องขอชีวิตหลานไม่มีใครฟัง ยันไม่เผาศพ จะสู้จนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม ด้าน 2 ใน 7 ผู้ก่อเหตุเป็นกำนันและผู้ช่วยกำนันเข้ามอบตัว ยอมรับยิงจริงเพื่อป้องกันตัว เพราะผู้ตายมีมีด พบยาบ้าในบ้าน 12 เม็ด ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : โวย จนท.จับยาเสพติด รัวยิงชายวัย 35 ใส่กุญแจมือรุมกระทืบซ้ำ ญาติขอความเป็นธรรม ลั่นไม่เผาศพ    -เปิดคลิปหลอนชวนขนลุกที่อ่างทอง เด็กหญิงวัย 14 ปี นั่งร้องไห้ กรีดร้องโหยหวน ญาตินำพระเครื่อง สายสิญจน์มาคล้องคอ อาการจึงสงบลง แม่เด็กเล่าลูกปวดหัว ปวดท้อง พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่ระหว่างทางเกิดกรีดร้องขึ้นว่าบอกว่าพบเห็นวิญญาณที่อยู่ข้างทางจะนำตัวไปอยู่ด้วย หมอดูบอกมีสัมภเวสีเข้ามาแฝงร่าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไม่ปกป้อง เนื่องจากตะเคียน 2 ท่อนอยู่ใต้บ้านอยากขึ้นมาอยู่ข้างบน วอนผู้เชื่อสิ่งลี้ลับมาช่วยขุดต้นตะเคียน ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : คลิปหลอน ด.ญ.วัย 14 ร้องโหยหวนคล้ายถูกผีเข้า หมอดูชี้มีสัมภเวสีแฝงเข้าร่าง แนะขุดต้นตะเคียนใต้บ้าน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/UWdukJsz1cg

 11,256
ประชาสัมพันธ์
16 ต.ค. 62

ais ขอเชิญลูกค้าเซเรเนด ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เอไอเอส เซเรเนด ขอเชิญลูกค้าเซเรเนด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒   ในวันซ้อมใหญ่ (๒๑ ต.ค. ๖๒) และวันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (๒๔ ต.ค. ๖๒)   ณ จุดรับชมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามหาราช   รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ais.co.th/serenade/activity  

 495
สังคม-อาชญากรรม
08 ส.ค. 62

แจ้งซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี ต้องหยุดเดินเรือข้ามฟากสะพานพระปิ่นเกล้า-ท่าพระจันทร์ ครึ่งวันเช้า 8 ส.ค.

คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) จะทำการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00-12.00 น. จะมีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งจะปิดการจราจรทางน้ำ   ส่งผลให้เรือข้ามฟากจากสะพานพระปิ่นเกล้า-ท่าพระจันทร์ ต้องหยุดเดินเรือ ดังนั้นทางคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือ กอร.ร่วมพระราชพิธีฯ จึงขอความร่วมมือ ขสมก. จัดรถชัตเติ้ลบัสรับส่งประชาชน จากท่าเรือเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ไปส่งยังท่าพระจันทร์และท่ามหาราช โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Y6J0MhzV8Ls

 994

Top