ค้นหา :

ผลการค้นหา "ช่อพรรณิการ์"

การเมือง
21 ม.ค. 63

'ธนาธร' นำ สส. ประกาศเดินหน้าทำงานการเมืองต่อ หลังศาล รธน.วินิจฉัยไม่ยุบอนาคตใหม่ ชี้ไม่ได้ล้มล้างการปกครอง

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกนั่งบัลลังค์ อ่านคำวินิจฉัย กรณีนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยกล่าวหาว่า พรรคอนาคตใหม่ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามตรามาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ และ มาตรา 92 ของกฎหมายพรรคเมือง เนื่องจากมีข้อบังคับและสัญลักษณ์ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกข้อบังคับพรรคการเมืองนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งพรรคการเมือง ที่ถืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง และแม้กฎหมายพรรคการเมืองจะบัญญัติห้ามไม่ให้ข้อบังคับพรรคมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง แต่ในขั้นตอนการจัดตั้งพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองมีหน้าที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้ว หากนายทะเบียนเห็นว่าคำขอจดจัดตั้งพรรคการเมือง ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้อนุญาตตั้งพรรคการเมืองได้ ซึ่งกรณีของพรรคอนาคตใหม่ ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่า ข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครอง ตามที่ผู้ร้องกล่าวหา   อย่างไรก็ตาม หากปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังว่าข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ไม่เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองจริง ก็เป็นหน้าที่และอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องรายงานต่อ กกต. และมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวได้ แต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่าพรรคอนาคตใหม่ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครอง   ศาลเห็นว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องเพราะห่วงใยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะข้อบังคับใช้ถ้อยที่ไม่ชัดเจน ระบุเพียงว่าพรรคจะยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ถ้อยคำดังกล่าวควรขยายความมาจากมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่า ประเทศไทย มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ ตามกฎหมายพรรคการเมืองได้ แต่ทั้งนี้ กกต.มีอำนาจสั่งให้เพิกถอนได้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญต่อไป   ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่า พรรคอนาคตใหม่ และ นายธนาธร จึงรุ่งเรือกิจ ตลอดจนกรรมการบริหารพรรค คลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตก เป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยมมีแนวคิดต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย ทั้งก่อนและหลังตั้งพรรคอนาคตใหม่นั้น เห็นว่าการพิจารณาเรื่องนี้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากสื่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยมิได้ปรากฏข้อเท็จจริง ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามที่มีการกล่าวหา จึงฟังไม่ได้ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง ส่วนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันอีกส่วน   จากข้อพิจารณาดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้อง ไม่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ ในการล้มล้างการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ แต่อย่างใด     ทางด้าน นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค พร้อมด้วย สส.พรรคอนาคตใหม่ ร่วมกันแถลงหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยกคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยนายปิยบุตรเห็นว่าคดีนี้ไม่ควรเป็นคดีแต่แรก ยืนยันว่านายธนาธร ตน และพรรคอนาคตใหม่ ไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สิ่งที่คิดคือการรักษาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้ยั่งยืน มั่นคง เพราะไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับการทำรัฐประหารพรรคการเมือง กลุ่มประชานไม่ได้เป็นผู้ที่คิดล้มล้างการปกครอง แต่การรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญตั้งตัวเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ ต่างหากที่ล้มล้างการปกครอง   แม้วันนี้คำร้องของนายณฐพร โตประยูรจะ ถูกยกออกไป แต่ยังมีคำร้องที่ต้องการทำลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ ดังนั้นเชื่อว่ามีแต่การเปิดทางให้คนใหม่ๆ เข้ามาต่อสู้ในกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตย   พรรคอนาคตใหม่ไม่ผิด ไม่เป็นเหตุยุบพรรค จึงขอร้องนักร้องเรียนทั้งหลาย ให้ยุติการร้องต่างๆที่ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องกลับ นายณฐพร เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะร้องกันไปมา   ส่วนคดีกู้เงินของพรรค ที่อยู่ระหว่้างขั้นตอนการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย และหลายพรรคการเมืองก็มีการกู้ยืมเช่นกัน แต่กลับเลือกปฏิบัติกับพรรคอนาคตใหม่พรรคเเดียว   ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงผลักดัน ให้มาถึงจุดนี้ วันนี้พรรคอนาคตใหม่ได้รับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าให้เดินต่อไป ดังนั้นจึงขอสัญญาต่อประชาชนว่า พรรคอนาคตใหม่จะทำงานในสภาผู้แทนราษฎร มุ่งมั่นทำงานในสภาอย่างสร้างสรรค์ ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขัน ให้สมกับที่ประชานไว้วางใจ และมุ่งมั่นที่จะทำให้คำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เป็นจริงให้ได้ แม้ตัวเองไม่ได้เข้าสู่สภา แต่ก็จะไปพบประชาชนในทุกภาค เพื่อรับฟังปัญหามาแก้ไขให้ประชาชน   พร้อมกันนี้นายธนาธร ได้กล่าวขอบคุณครอบครัว ทั้งพี่สาวและน้องชาย ที่มาให้กำลังใจ รวมถึงทีมงานพรรค ส.ส.แะสมาชิกพรรคทุกคน บอกการเดินทางนี้เพิ่งเริ่มต้น จากการจดตั้งพรรคจนถึงวันนี้ยังไม่ถึง สองปี ยังมีอีกกหลายเรื่องที่พรรคต้องทำ เพื่อผลักดันให้เป็นจริง เป็นตัวแทนประชนให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้า ยืนยันต่อจากนี้จะเดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรทางสังคมต่อไป ทั้งกิจกรรมวิ่งไล่ลุง และกิจกรรมอื่นๆ เพราะการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิเสรีภาพ ไม่ได้หวังให้กดดันศาล   ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การแถลงข่าวของพรรคอนาคตใหม่ไม่มีการขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญ เหมือนพรรคการเมือง หรือนักการเมืองอื่นๆที่เวลาศาลยกฟ้องจะขอบคุณกระบวนการยุติธรรม

 1,785
การเมือง
21 ม.ค. 63

ชี้ชะตาวันนี้! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ ข้อหาล้มล้างระบอบการปกครอง ลุ้น! ยุบไม่ยุบ?

องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกขึ้นนั่งบัลลังก์ศาลเวลา 11.30 น. บรรยากาศ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ มีประชาชนบางส่วนมาให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่ แต่โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ ขณะที่ทางศาลรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรับชมการอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคผ่านจอมอนิเตอร์ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่แจ้งว่าผู้ถูกร้อง ทั้งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และบรรดาแกนนำพรรค จะไม่เดินทางมาฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง ส่งเพียงทนายความ ขณะเดียวกันมีตัวแทนองค์กรจากสหภาพยุโรป และสถานทูตอังกฤษเขาสังเกตการณ์การตัดสินคำวินิจฉัยวันนี้ด้วย   โดยคดีนี้ ผู้ร้องคือนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวหาว่า พรรคอนาคตใหม่ และบรรดากรรมการบริหารพรรค กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 92 ของกฎหมายพรรคการเมือง โดยอ้างว่าพรรคอนาคตใหม่มีพฤติการณ์ล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากในข้อบังคับของพรรคไม่เขียนสนับสนุนระบอบการปกครอง ประกอบกับสัญลักษณ์ 3 เหลี่ยมของพรรคคล้ายคลึง กับ ‘สมาคมอิลูมิเนติ’ ที่เป็นองค์กรอยู่เบื้องหลังการล้มล้างระบอบกษัตริย์ในทวีปยุโรปตลอดจนพฤติกรรมสวนบุคคลภายในพรรค จึงเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดขบวนการ ‘ปฏิกษัตริย์นิยม’ ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค   คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เรียกไต่สวนพยาน ทั้งที่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง ทำให้ทั้งพรรคอนาคตใหม่เองและฝ่ายต่าง ๆ มั่นใจว่าจะไม่มีถึงขั้นยุบพรรคแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาล   สำหรับแนวทางวินิจฉัยคดีนี้ คือ ยุบพรรค หรือยกคำร้อง หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริงกรรมการบริหารพรรค จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองทันที ซึ่งกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส. ก็ต้องพ้นจากความเป็น ส.ส. ด้วย ส่วน ส.ส. ที่เหลือต้องย้ายไปพรรคใหม่ภายใน 60 วัน แต่หากศาลยกคำร้อง ก็จะทำให้ข้อกล่าวหานั้นตกไป   สำหรับพรรคอนาคตใหม่เตรียมประกาศท่าทีหลังทราบผลการตัดสินคดียุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหากผล ทำให้แกนนำที่เป็น ส.ส. ซึ่งอยู่ในกรรมการบริหารพรรค ต้องพ้นสภาพไปด้วย บรรยากาศที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ ได้จัดพื้นที่ไว้รองรับผู้สนับสนุนที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างคึกคัก โดยมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ 4 จอ เพื่อเกาะติดการอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคของศาลรัฐธรรมนูญแบบนาทีต่อนาที   ส่วนความเคลื่อนไหวของแกนนำ คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และนายปิยบุตร แสงกนกุล เลขาธิการพรรค ได้นัดหมาย ส.ส. รวมตัวบนชั้น 8 เพื่อประชุมเป็นการภายใน และได้แจ้งสื่อมวลชนว่า ทันทีหลังผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จะแถลงท่าทีของพรรคไม่ว่าผลจะออกมาในทางบวก หรือลบ แน่นอนประเด็นสำคัญต้องจับตาอนาคตตของพรรคอนาคตใหม่ หากผลออกมาเป็นลบ และถูกยุบพรรค   นอกจากจะส่งผลถึงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ อาจจะเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วย ซึ่งเมื่อไปดูพบว่า จาก 15 คน มีถึง 10 คน ที่เป็นแกนนำ โดยเฉพาะนายปิยบุตร แสงกนกุล เลขาธิการพรรค และนางสาวพรรณิการ์ วาณิช โฆษกพรรคเพื่อไทย มีสถานะเป็นส.ส. ที่ต้องพ้นสภาพไปด้วย ขณะที่อีกด้านต้องจับตาส.ส. ที่เหลือ สามารถย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน 60 วัน ซึ่งก่อนหน้านี้นายปิยบุตร ประกาศบนเวทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ว่าได้เตรียมพรรคสำรองไว้แล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด

 3,065
การเมือง
14 ม.ค. 63

'บิ๊กตู่' ไม่ติดใจใครจะเชียร์-วิ่งไล่ 'ธนาธร' ชี้คนอัดอั้นรัฐบาลล้มเหลว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดตัวแคมเปญ ยุวชนสร้างชาติ ในช่วงหนึ่งเปิดเผยว่า ยืนยันว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ไม่ว่าจะพรรคใดก็เชื่อทุกคนทำเพื่อประเทศ ใครจะเชียร์หรือมาวิ่งไล่ก็เคารพความเห็นทุกฝ่าย แต่ไม่อยากให้มาเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ หากมีเรื่องไหนที่เห็นต่างกันก็ควรจะมาพูดคุยกัน ไม่อยากให้กลับไปใช้กำลังฆ่ากันเหมือนอดีตที่ผ่านมา   ด้านนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เผยว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุง เป็นการตื่นตัวของภาคประชาชน และเป็นการส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยิน ถึงความล้มเหลวของรัฐบาล ต้องการระบายความอัดอั้นตันใจ ถือเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่รัฐประหาร 2557   น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า งานวิ่งไล่ลุง มีคนทุกช่วงวัย ทั้งรุ่นคุณป้า คุณลุง คนทำงาน ไปยันเด็กมัธยมต้น ถ้าจะประเมินคิดว่ากลุ่มที่เป็นวัยรุ่นมี 60% ที่เหลือเป็นคนที่มีอายุอาจจะ 30-40% เป็นภาพของสังคมที่มีคนทุกวัยมาร่วม อย่างน้อยในวันที่ 12 ม.ค. ได้เห็นเรื่องที่ดีคือไม่มีฝ่ายใดพยายามจัดงานให้ชนในสถานที่เดียวกัน แม้จะชนวันเวลาแต่คน 2 กลุ่มไม่มีทางมาปะทะกันแน่นอน   ภาพที่เกิดขึ้นอาจจะดูเป็นการวัดมวลชนกันแต่เป็นสัญญาณที่ดีว่า คงจะหมดสมัยแล้วที่จะนำมวลชนมาปะทะกัน ทุกคนคงไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้น ความเห็นแตกต่างเป็นเรื่องปกติที่ควรจะเป็น สิ่งที่เราอยากเห็นคือ อย่าเอาคนมาปะทะกันให้เกิดความรุนแรง อย่าไปใช้วาจาดูถูก ดูหมิ่น ยุยงกันไปมาทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเกลียดกันมากขึ้น เพราะคนที่ความเห็นต่างกันมีแนวโน้มที่จะเกลียดกันง่ายอยู่แล้ว อีกอย่างคือ รัฐบาลเองควรจะอำนวยความสะดวกให้แสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน   ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุงและวิ่งเชียร์ลุงว่า น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ความขัดแย้งในสังคมรอบใหม่ระหว่างกลุ่มคน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์กับกลุ่มสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ แสดงให้เห็นว่า 5 ปีที่ผ่านมาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า การบริหารประเทศภายใต้ คสช.ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถปลดล็อกความขัดแย้งของสังคมได้ ทำให้การรัฐประหารเมื่อปี 2557 เป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่ไม่คุ้มค่า เป็นการยึดอำนาจที่เสียของอีกครั้งหนึ่ง ไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยตามเป้าหมายที่ คสช.ประกาศไว้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/3kIJslbj2Hk

 1,178
สรุปข่าว
12 ม.ค. 63

ประเด็นข่าวรอบวัน 12 ม.ค.63 นายกฯออสเตรเลียรับข้อผิดพลาดแก้ปัญหาไฟป่า - ปธน.ไต้หวันชนะเลือกตั้งสมัยที่ 2

'ช่อ' พร้อมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังสตช.ส่งหนังสือถึงสภา   นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฏรขอตัว 3 ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีชุมนุมแฟลชม็อบ ประกอบด้วย ตนเอง นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคและนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว      ส่วนตัวไม่มีความเห็นอะไร ให้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ สำหรับเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครองนั้นให้เป็นดุลยพินิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องให้สภาลงมติว่าจะส่งตัวหรือไม่ และหากปิดสมัยประชุมก็พร้อมจะไปรายงานตัวอย่างแน่นอน แต่หากสภาลงมติเห็นว่าจะให้ส่งตัวพวกตนก่อนจะปิดสมัยประชุม ก็พร้อมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก     แม่ร่ำไห้รับศพลูกสาวถูกฆ่าฝังดินทำพิธีที่บ้านเกิด แม่สุดเศร้า เดินทางมาที่ รพ.ศิริราช รับร่าง น้องกุ๊กกิ๊ก เหยื่อ ไอซ์หีบเหล็ก ก่อนนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด จ.สกลนคร ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอบเพียงยังไม่ทราบผล ต้องรอผลตรวจละเอียดอีกครั้ง     จากกรณีหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช 26 บุกบ้านพักท้ายซอยเพชรเกษม 47 ย่านบางแค จับกุมนายอภิชัย หรือไอซ์ องค์วิศิษฐ์ พร้อมปืนขนาด 9 มม. และยาไอซ์ ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.วรินทร์ธรณ์ หรือกุ๊กกิ๊ก ไชยเชษฐ อายุ 22 ปี นำมาขังไว้ในหีบจนเสียชีวิต ก่อนโทรศัพท์ติดต่อเรียกนายเฉลิมชนม์ งะบัว ลูกน้องซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในคุก ช่วยกันนำศพไปฝังดินในพงหญ้าหลังบ้าน บริเวณสุสานบรรพบุรุษ โดยผู้ตายหายตัวไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา     ล่าสุด วันที่ 12 ม.ค.63 บรรยากาศที่หน่วยนิติพยาธิ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นสถานที่ที่นำร่าง นางสาววรินทร์ธรณ์ มาทำการผ่าชันสูตร และเก็บรักษารอทางครอบครัวมาติดต่อรับ ได้มีนางศึกษาพร ไชยเชษฐ มารดา พร้อมครอบครัวญาติและเพื่อน เดินทางมาติดต่อขอรับร่างเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าบ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ตามหลักพิธีทางศาสนา     โดยจะทำพิธีส่งสการ และสวดบำเพ็ญกุศล 3 วัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก ซึ่งทางนางศึกษาพร ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้า เสียใจ ยังคงร้องไห้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน     โดยขณะที่มีการเคลื่อนย้ายร่างน้องกุ๊กกิ๊ก ออกมาจากห้องเพื่อขึ้นรถเตรียมเดินทาง นางศึกษาพร ได้กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า กลับบ้านนะลูก แม่มารับแล้ว ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นแม่ของน้องกุ๊กกิ๊ก ระบุเพียงว่ายังไม่ทราบ ต้องรอผลการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง     ด้านพันตำรวจเอกนครินทร์ สุคนธวิท รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ระบุว่า หลังจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอภิชัย ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและโดยวิธีการทารุณโหดร้าย รวมถึงซ่อนเร้นอำพรางศพ ซึ่งหากศาลอนุมัติหมายจับแล้วก็จะนำไปอายัดตัวนายอภิชัย จากในเรือนจำมาดำเนินคดีต่อไป        จับแล้ว! หนุ่มไต้หวันฆ่าเมียชาวจีนยัดกระเป๋าทิ้งทะเล เผยปมขัดแย้งธุรกิจ-สัญชาติลูก   ชลบุรี - จับแล้ว ผัวไต้หวัน ฆ่าเมียจีน สารภาพบีบคอจนตาย ก่อนจับมัดมือมัดเท้า ยัดกระเป๋าโยนทิ้งทะเล เผยปมปัญหาทะเลาะธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก กับสัญชาติลูกวัย 3 เดือน     จากกรณีที่ พบศพศพผู้เสียชีวิต เป็นหญิงสาวคาดว่า สัญชาติจีน อายุไม่เกิน 30 ปี สวมเสื้อลายทหาร กางเกงขาสั้นสีดำ สวมรองเท้าเอซิค สีขาว สภาพศพอยู่ในลักษณะงอตัว ที่บริเวณศีรษะถูกพันด้วยผ้าเทปสีเหลืองปิดตาทั่วทั้งศีรษะ และถูกคลุมด้วยถุงขยะสีดำอีกชั้น รัดด้วยเชือกไนร่อนสีเขียวอีกชั้น ที่บริเวณมือทั้งสองข้างถูกรัดด้วยเช่นกันกับที่บริเวณข้อเท้าทั้งสอง      จากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่อยรอยหรือบาดแผลตามร่างกาย คาดเสียชีวิตจากการถูกเชือกรัดคอและถูก ผ้าเทปสีเหลืองปิดตาปิดจมูกจนขาดอากาศหายใจ เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 2-3 วัน เหตุเกิดที่บริเวณชายหาดบางพระ ม.3 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 10 มกราคม 2563     ล่าสุด เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งค่ำคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้กระจายกำลังออกติดตามหาตัวคนร้าย จนกระทั่งสืบทราบว่า คนร้ายที่ก่อเหตุลงมือฆ่าหญิงสาวในครั้งนี้เป็นสามีของเธอเอง โดยหลักฐานชิ้นสำคัญที่นำพาไปสู่การจับกุมในครั้งนี้ มาจากการซื้อของ 3 สิ่ง พร้อมกัน อาทิ เทปกาวสีเหลือง เชือกสีขาว สีเขียว ถุงดำ ที่ร้านขายอุปกรณ์ช่าง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี      หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามตัวคนร้าย จนมาพบว่าคนร้ายพักอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าเลขที่ 301 ชั้น 3 ภายในคอนโด ราชาแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการปิดล้อม พร้อมรายงานไปยัง พล.ต.ต.ประการ ประจง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.อนุการ ธรรมวิจารณ์ ผกก.สภ.ศรีราชา พ.ต.ท.พิสิทธิ์ ตั้งศิริเสถียร รอง ผกก.สืบสวน สภ.ศรีราชา พ.ต.ต.อรรคพงษ์ จตุพรม สว.สืบสวน สภ.ศรีราชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ได้ร่วมกันเข้าจับกุมโดยทันที      ทราบชื่อคือนายลู่ จื่อหยาง อายุ 38 ปี สัญชาติไต้หวัน เป็นสามีของ น.ส.เลี่ยว ลี่ลี่ อายุ 33 ปี สัญชาติจีน ผู้เสียชีวิตถูกฆ่ายัดกระเป๋าโยนทิ้งทะเล ทั้งนี้ภายหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวนายลู่ ผู้ก่อเหตุมีสีหน้าค่อยข้างตึงเครียด เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวขึ้นรถยนต์กระบะ ไปสอบสวนที่ สภ.ศรีราชา อย่างรวดเร็ว     เบื้องต้น จากการสอบสวน นายลู่ จื่อหยาง ผู้ก่อเหตุ ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรม น.ส.เลี่ยว ลี่ลี่ อายุ 33 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นภรรยาจริง โดยปมปัญหาที่ลงมืฆ่า น.ส.เลี่ยว ในครั้งนี้ เกิดจากปัญหาการทำธุรกิจขายเสื้อผ้าส่งออก ที่ทำกันในครอบครัว และเพื่อนสาวของ น.ส.เลี่ยว จนเกิดมีปัญหาทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง      ในขณะเดียวกันทั้งคู่ก็ยังมีปากเสียงกันถึงเรื่องการให้สัญชาติลูกน้อย วัย 3 เดือน ว่าจะเป็นสัญชาติใด จนกระทั่งล่าสุดในวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ถึงขั้นลงมือลงมือ ส่งผลให้ นายลู่ จื่อหยาง ลงมือบีบคอ น.ส.เลี่ยว ลี่ลี่ จนขาดอาการหายใจ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา      หลังจากนั้น นายลู่ จื่อหยาง ก็ได้เดินไปซื้อของ 3 สิ่ง อาทิ เทปกาวสีเหลือง เชือกสีขาว สีเขียว ถุงดำ ที่ร้านขายอุปกรณ์ช่าง ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋า แล้วนำขึ้นท้ายรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ ฮอนด้า สีขาว แล้วนำไปโยนทิ้งบริเวณชายทะเลบางแสน      ซึ่งหลังก่อเหตุ นายลู่ จื่อหยาง ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่ ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าจับกุมตัวได้     อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบร่วมพยานหลักฐานทั้งหมด และสอบปากคำผู้ก่อเหตุอยู่ โดยในช่วงเย็นนี้จะมีการแถลงข่าวการจับกุม และสรุปคดีนี้ต่อสื่อมวลชนอย่างละเอียดอีกครั้ง       ผู้นำไต้หวันชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 นั่งเก้าอี้ต่อ   ประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน ผู้นำไต้หวันจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า หรือ ดีพีพี กล่าวขอบคุณชาวไตัหวันที่สนับสนุนจนทำให้ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัย หลังชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 8 ล้าน 1 แสน 7 หมื่นเสียง คิดเป็นร้อยละ 57.1 จากผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 14 ล้านคน      พร้อมขอให้ทางการจีนเคารพสันติภาพและประชาธิปไตยของไต้หวัน รวมถึงไม่ข่มขู่คุกคามและยั่วยุไต้หวัน       ผู้นำออสเตรเลียยืดอกรับผิดมาตรการแก้วิกฤตไฟป่า   นายกรัฐมนตรี สก็อต มอร์ริสัน ผู้นำออสเตรเลีย แสดงความเสียใจ และยอมรับในข้อผิดพลาด ในการทำงานรับมือวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ หลังเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน ที่ไม่สามารถจัดการสถานการณ์ไฟป่าได้      ซึ่ง นายกรัฐมนตรี มอร์ริสัน ยังไม่มีนโยบายจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ดีพอ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทำให้ไฟป่าในออสเตรเลีย มีความรุนแรง, เกิดขึ้นบ่อยครั้ง , จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ     จนถึงขณะนี้ ผู้เสียชีวิตจากไฟป่าแล้ว อย่างน้อย 28 คน อาคารบ้านเรือนถูกเผาวอด 2 พันหลัง และพื้นที่ป่าที่ถูกเผาไป มีขนาดใหญ่กว่า รัฐอินเดียน่าของสหรัฐฯ เสียอีก     อย่างไรก็ตาม ฝนที่โปรยปรายลงมา และ อากาศที่เย็นลง ในวันนี้ ทำให้สถานการณ์ไฟป่าเริ่มผ่อนคลาย แต่ในรัฐนิว เซาธ์ เวลส์ ยังมีไฟป่าอย่างน้อย 123 แห่ง ที่ยังลุกไหม้ และอีก 47 จุด ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้     ขณะที่ รัฐบาลกลางออสเตรเลีย เตรียมอนุมัติงบฉุกเฉิน 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น แก่ผู้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ซึ่งสร้างความบอบช้ำและเสียขวัญให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก     และเมื่อคืนที่ผ่านมา มีการฉายภาพบนตัวอาคาร ซิดนีย์ โอเปร่า เฮ้าส์ ในนครซิดนีย์ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนนักผจญเพลิง และ ชาวออสเตรเลียในชุมนุมที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า มีการฉายภาพถ่ายพนักงานดับเพลิง ข้อความให้กำลังผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่า นานหลายเดือน       ทรัมป์ทวีตสนับสนุนอิหร่านประท้วงเหตุเครื่องบินยูเครนตก   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ทวีตข้อความผ่านสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์ @realDonaldTrump เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฟาร์ซีที่ใช้ในอิหร่าน ระบุว่าสนับสนุนชาวอิหร่านที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อกดดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินโดยสารยูเครนตกในกรุงเตหะราน ที่ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ 176 คน เสียชีวิตทั้งหมด ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมเรียกร้องให้อิหร่าน อนุญาตให้กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเข้าสังเกตการณ์การชุมนุมในอิหร่านได้       ส่วนการชุมนุมในอิหร่าน มีรายงานว่านายโรเบิร์ต มาแคร์ ทูตอังกฤษประจำอิหร่าน ถูกควบคุมตัว โดยทางการอิหร่านระบุว่า พบนายโรเบิร์ตอยู่ในพื้นที่ชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรุงเตหะราน เมื่อคืนที่ผ่านมา    

 727
การเมือง
12 ม.ค. 63

'สนธิรัตน์' ค้านทุกกิจกรรมการเมืองบนถนน หวั่นวิกฤตชาติเหมือนฮ่องกง - 'ช่อ' เผยได้เอกสารเรียกตัวปมแฟลชม็อบแล้ว พร้อมให้ความร่วมมือ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุง และเดินเชียร์ลุง เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ว่า เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมาย แต่ที่ไม่อยากเห็นคือการนำกิจกรรมไปสู่การทำการเมืองบนถนน เราต้องทบทวนบทเรียนของประเทศไทย เราอยู่ในวังวนการใช้การเมืองนอกระบบ และนำปัญหามาให้ประเทศมาตลอดในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา       วันนี้ประเทศก้าวมาสู่ประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายเรียกร้อง มีกลไกในการแก้ปัญหา มีสภาผู้แทนราษฎร มีการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ      ดังนั้น อยากเห็นกิจกรรมที่อยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่อยากเห็นกิจกรรมใดๆ นำไปสู่กลไกนอกสภา นำไปสู่การแตกแยก เกลียดชังระหว่างประชาชน เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากเห็นความสงบของประเทศ ความขัดแย้งไม่เกิดประโยชน์กับใครบนโลกใบนี้ จะทำให้การแก้ปัญหายากขึ้นกว่าเดิม     “เราเคารพการแสดงออกความคิดทางการเมือง แต่ขอให้จำกัดขอบเขต ไม่อย่างนั้นประเทศจะถอยหลังกลับไปสู่วังวนเดิม ประโยชน์นั้นจะกลับไปสู่คนบางกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้เกิดกับคนทั้งประเทศ จึงไม่อยากเห็นประเทศไทยพลาดพลั้ง ก้าวไปสู่วิกฤติคล้ายกับฮ่องกง ซึ่งจะทำให้ประเทศฟื้นตัวได้ยากขึ้น ไม่ได้บอกว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ผิด แต่ให้ทุกฝ่ายตระหนักและมองภาพใหญ่ของประเทศเป็นที่ตั้ง ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญ อะไรไม่ดีก็ดำเนินแก้ไข แต่อย่าเอาประชาชนลงไปปะทะกันข้างล่าง”     ช่อ พรรณิการ์ เผยได้รับหมายเรียกคดีแฟลชม็อบที่ สตช.ส่งถึงประธานสภาฯแล้ว ระบุพร้อมไปรายงานตัวหากสภาฯมีมติแม้อยู่ในสมัยประชุมสภาฯ ยันพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ดึงเรื่องขับ 4 ส.ส.งูเห่าให้ล่าช้า ชี้เป็นขั้นตอนทางธุรการ

 2,205
การเมือง
07 ม.ค. 63

'บิ๊กป้อม' ปราม 'วิ่งไล่ลุง' อย่าผิด กม.แล้วกัน บอกตัวเองเดินยังจะไม่ไหว ไม่ร่วมเดินเชียร์ลุง 'ช่อ' แฉถูกคุกคามไม่ให้จัดหลายจังหวัด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกิจกรรมวิ่งไล่ลุง ที่จะจัดในวันที่ 12 ม.ค.2563 ณ สวนรถไฟ     โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ต้องติดตามอะไร เขาวิ่งกันอยู่ ที่ไหน แค่รู้ว่าวิ่งกันอยู่ที่สวนรถไฟก็พอแล้ว จะให้ทำอย่างไร วิ่งแต่อย่าให้ผิดกฎหมายแล้วกัน เมื่อถามอีกว่า กลุ่มผู้ทำกิจกรรมกังวลว่าจะมีการระงับไม่ให้ใช้สถานที่ของสวนรถไฟ พล.อ.ประวิตรกล่าวย้อนว่า สั่งปิดที่ไหน รัฐบาลให้ทำกิจกรรมแล้วไม่ให้ใครสั่งปิดหรอก   ส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นเขามีคนดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก เมื่อถามว่ากิจกรรมดังกล่าวมีนักการเมือง ทั้งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคฯ เข้าร่วมด้วย รองนายกฯกล่าวว่า “ผมจะทำยังไงได้ ผมไม่ใช่ช่อนี่ เขาจะวิ่งแล้วจะไปทำ อย่างไร” เมื่อถามย้ำว่าจะไปร่วมกิจกรรมตามคำเชิญของกลุ่มผู้จัดหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ผมจะไปยังไง ผมเดินยังจะไม่ไหวอยู่แล้ว”   ด้าน น.ส.พรรณิการ์ ระบุว่า ตอนนี้ดูเหมือนว่าเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนกำลังถูกคุกคาม จากกรณีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 ม.ค. มีการจัดกิจกรรมกระจายไปในหลายสิบจังหวัดทั่วประเทศไทย ที่ผ่านมาผู้จัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในกรุงเทพฯถูกคุกคาม ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทั้งที่เป็นรูปแบบที่สงบสันติ เป็นการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/PVivrGkykNQ

 2,210
การเมือง
06 ม.ค. 63

'ช่อ-ธนาธร' ลงชื่อร่วมวิ่งไล่ลุง คนร่วมลงทะบียนนับหมื่น

คณะผู้จัดงานวิ่งไล่ลุง นำโดย นายธนวัฒน์ วงค์ไชย ได้มีการตั้งโต๊ะเปิดลงทะเบียน "วิ่งไล่ลุง" เพิ่มเติม ที่สวนครูองุ่น ปากซอยทองหล่อ 3 ตั้งแต่ 10.00น. - 20.00น. โดยมีประชาชนมารอเข้าแถวลงทะเบียนจำนวนมากหลังพลาดโอกาสลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทัน ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ รวมถึงผู้กำกับการ สน. ทองหล่อ ที่มาสังเกตการณ์ ด้วยตัวเอง ซึ่งกิจกรรมวิ่งไล่ลุงจะจัดขึ้น ในวันที่ 12 ม.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 05.00-09.00 น. ที่สวนรถไฟ   โดยนายธนวัฒน์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า 10,000 คน กิจกรรมจัดที่เดียว ที่สวนรถไฟ เท่านั้นโดยได้รับการอนุญาตจากสวนรถไฟแล้ว พร้อมเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถมาเป็นกำลังใจได้ ยืนยันว่าการจัดยังคงดำเนินต่อไป เชื่อว่าผู้ใหญ่จะไม่กลับคำ ที่ได้อนุญาตไว้แล้ว เพราะเป็นการวิ่งเท่านั้นไม่ได้มีการจัดม้อบปราศรัยทางการเมือง ส่วนที่มีข่าวจัดในจังหวัดอื่นๆ อีก 18 จังหวัดด้วยนั้น ยืนยันว่าเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนที่จัดกันเอง   นายธนวัฒน์ ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดติดตามทีมงานจัดวิ่งครั้งนี้ มีการติดตามตัวรวมทั้งโทรศัพท์มาถามข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่อง   การลงทะเบียนในวันนี้ มี น.ส. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ มาลงทะเบียนร่วมวิ่งไล่ลุง พร้อมกล่าวว่า ได้มาลงทะเบียนหลังจากที่พลาดไปทางออนไลน์และได้ลงทะเบียนแทน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางไปต่างประเทศ ด้วย ส่วนคนอื่นๆภายในพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นสิทธิที่แต่คนจะร่วมหรือไม่ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้คุยกันในพรรค แต่นายธนาธร และตนจะไปวิ่งแน่นอน   พร้อมแสดงความเป็นห่วงที่กิจกรรมครั้งนี้ถูกจับตามองจากผู้มีอำนาจ และห่วงว่าจะถูกสวนรถไฟยกเลิกกระทันหรือไม่ เพราะจะเป็นปัญหากับคนที่ลงทะเบียนชำระเงินไปแล้วได้ ส่วนที่มีการมองว่าเป็นการก่อม็อบนั้น ยืนยันว่ากิจกรรมนี้เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ คสช. ร่างขึ้นมาเอง ตราบใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายปิดถนนเป็นเดือนๆ ปิดสนามบิน หรือทำให้การจราจรติดขัด เพราะ วิ่งกันแต่ในสวนไม่ได้เดือดร้อนใคร ก็สามารถทำได้ ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่นั้น ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันในพรรค เป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ แต่ส่วนตัว และ นายธนาธร เข้าร่วมอย่างแน่นอน ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/sRsgRMH33eg

 5,341
สรุปข่าว
26 ธ.ค. 62

ที่สุด 10 อันดับบุคคลในข่าวแห่งปี 2019

10 อันดับบุคคลในข่าวแห่งปี 2019 ในปี 2562 นี้ มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายจนเป็นที่พูดถึงกันภายในสังคม และมีหลายบุคคลที่กลายเป็นคนในข่าวจนดังในชั่วข้ามคืน ไม่ว่าจะเป็นดารา ศิลปิน นักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำระดับสูง หรือแม้แต่บุคคลในสังคมที่มีอิทธิพลต่อประชาชน ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี มาดูกันว่าใน 1 ปี ที่ผ่านมานี้ มีบุคคลใดบ้างที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจนกลายเป็นกระแส Talk of The Year 2019     อันดับที่ 10 ‘แน็ก ชาลี’ หนุ่มติสต์สุดแปลกรีวิวแหกทุกกฎ กลายเป็นหนุ่มติสต์ตัวพ่อของวงการ สำหรับหนุ่ม ‘แน๊ก ชาลี’ หลังกลับมาเป็นกระแสดังเปรี้ยงบนโลกโซเชียล ที่พูดถึงความติสต์และความแปลกของแน็ก โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ที่คนทั่วไปไม่นิยมเลี้ยง เช่น ตัวเงินตัวทอง / จิ้งจก / หนูบ้าน และอีกหลายชนิด   จากกระแสดังกล่าวทำให้หนุ่มแน็ก มีทั้งงานละคร ซีรีส์ การรีวิว รวมไปถึงอีเว้นต์ต่าง ๆ ติดต่อเข้ามาอย่างมากมาย และได้ดึงเอา ‘น้องอาเธอร์’ หลานชายเข้ามาร่วมเฟรมในการรับงานนี้ด้วย ซึ่งไม่ว่าจะปล่อยคลิปอะไรออกมา ก็เรียกเสียงหัวเราะได้หมด จนงานติดต่อมาอินบ็อกซ์แทบแตก ทำให้เจ้าตัวต้องประกาศเบรครับรีวิว ทุ่มเวลาให้กับการถ่ายหนัง ก่อนเมคมันนี่รับทรัพย์ยาว ๆ ถึงปี 2020   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/162408     อันดับที่ 9 ‘ลิซ่า Blackpink’ สาวไทยเฉิดฉายใน K-POP เป็นอีก 1 สาวสวย ที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ นั่นก็คือ ‘ลิซ่า BLACKPINK’ หรือ ลลิษา มโนบาล ที่บอกได้เลยว่าปังไม่หยุด หลังก่อนหน้านี้ได้ขึ้นแท่นเป็นผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในทวีปเอเชีย ประจำปี 2019 และยังติดอันดับ 2 ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก   และเธอยังเป็นที่พูดถึงในตลอดทั้งปี 2562 เพราะด้วยความสามารถอันล้นหลาม ที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์ความน่ารักสดใส เป็นตัวของตัวเอง จนทำให้เธอนั้นฮอตสุด ๆ ในช่วงปีนี้ ต้องบอกเลยว่ากว่าเธอจะมายืนอยู่ในจุด ๆ นี้ได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องอดทนต่อพลังลบต่าง ๆ มาอย่างมากมาย   โดยย้อนไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลังมีกระแสการโจมตีจากคอมเมนต์ของชาวเกาหลีบางส่วนที่พูดถึงสาว ‘ลิซ่า’ ในทางเหยียดหน้าตาและเชื้อชาติ จนทำให้เหล่าแฟนคลับทั่วโลก และเหล่าดารา - นักร้องของไทย ต้องออกมาปกป้อง พร้อมติดแฮชแท็ก #RespectLisa จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับต้น ๆ ของทวิตเตอร์ประเทศไทย   ล่าสุด ได้รับรางวัล THE STANDARD Person of the Year 2019 ในสาขา The Most Popular Person of the Year และยังเป็นศิลปินเคป็อป ผู้มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวมากกว่า 25 ล้านคน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/156840     อันดับที่ 8 หนุ่มแว่นหัวร้อน ด่ากราดคนไทยเป็นพวกชนชั้นต่ำ เป็นอีก 1 บุคคล ที่ทำให้คนไทยลืมไม่ลงเลยจริง ๆ จากกรณีหนุ่มแว่นนักเรียนนอก ขับเก๋งป้ายแดง ระเบิดอารมณ์ด่าทอดูหมิ่นคนไทย หลังขับรถเฉี่ยวชนหนุ่มกระบะบน ถ.อักษะ ลามหมิ่นเบื้องสูง ดูถูกคนไทยทั้งประเทศ และพูดทิ้งท้ายว่า "บ้านรวย มีเงินเก็บ 1 ล้านบาท อยู่บ้านหรูหลังละ 5 ล้าน"   แถมงานนี้โลกโซเชียลยังออกมาช่วยกันขุดแฉวีรกรรมอีกหลายกรณี ที่เคยขับรถปาดหน้าโชว์นิ้วกลางใส่รถอื่น 30 นาที ขณะที่เจ้าตัวได้ออกมากล่าวขอโทษทุกคนที่อาจพูดแรงไป พูดอะไรพลั้งปากไปบ้าง ด้วยความที่เป็นคนรักรถ พอเห็นรถเสียหายก็หงุดหงิด ประกอบกับอาการที่เป็นอยู่เลยทำให้ดูรุนแรง พร้อมยกมือไหว้ขอโทษ ก่อนจะหงายการ์ดป่วยซึมเศร้า ควบคุมตัวเองไม่ได้   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/153975     อันดับที่ 7 ‘แม่มณี แชร์ลวงโลก’ สยบข่าวลือ ‘ท้องจริงไม่มีหลอก’ เรียกได้ว่าเป็นอีก 1 คดีที่ถูกพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีผู้เสียหาย ‘แชร์เงินออมแม่มณี’ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เพื่อเอาผิดกับ น.ส.วันทนีย์ หรือเดียร์ เจ้าของฉายา ‘แม่มณี’ หลอกลงทุนออมเงิน มูลค่าความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาท จนถูกจับได้แบบหมดสภาพพร้อมแฟนหนุ่ม   ก่อนจะมีช็อตปรี๊ดแตก ด่าไล่นักข่าว ไม่ตอบคำถามและขู่จะฟ้อง แต่แล้วก็กลับลำมาคุยกับนักข่าวแบบเปิดใจ และขอบคุณนักข่าวที่ทำให้ได้มีโอกาสพูด ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ได้หนี ไม่ได้โกง ไม่ได้ทำความผิด แต่ที่ไม่มีเงินคืนให้เพราะบัญชีถูกอายัด ก่อนที่จะมีข่าวอึ้งอีกรอบ เมื่อแม่มณี ออกมาเปิดเผยว่าตั้งท้องได้ 2 เดือนก่อนถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจำ   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/157009     อันดับที่ 6 ศรีสุวรรณ จรรยา – เจ้าพ่อแห่งการจับผิด ยื่นฟ้องร้องยุบ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ผู้เป็นเจ้าพ่อแห่งการจับผิด ยื่นฟ้อง - ยื่นสอบ ร้องยุบพรรคนู้นพรรคนี้ วีกรรมของบุคคลนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่เล่นๆ โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลเลือกตั้งฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การจี้ให้ กกต.ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ปมดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเอี่ยวการเมือง, ชวนถกคุณสมบัติบิ๊กตู่ ว่าสามารถลงเป็นแคนดิเดตนายกฯ ได้หรือไม่ รวมถึงเรื่องการบริจาคเงินในงานเลี้ยงโต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐ   แต่ดูเหมือนคู่ปรับสำคัญต้องยกให้ พรรคอนาคตใหม่ ทั้งการยื่นคำร้องให้ กกต.สอบสวนประวัติของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จนนำไปสู่การขอยุบพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ยังไม่ได้เลือกตั้ง จากนั้นยังคงขุดคุ้ยประวัติของนายธนาธรจนเกิดปมปัญหาการถือหุ้นสื่อ และปมให้เงินพรรคอนาคตใหม่กู้ยืม 110 ล้านบาท ลามไปถึงการยื่นเอาผิด ช่อ พรรณิการ์ ปมภาพไม่บังควรในชุดครุย จนกระทั่งล่าสุด ได้ไปยื่นคำร้องต่อ กกต.ให้สอบแกนนำพรรคอนาคตใหม่ จากการปลุกระดมแฟลชม็อบ ใจกลางเมืองกรุง พร้อมให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ เรียกได้ว่าฉะกันตั้งแต่ต้นปีถึงท้ายปีแบบไม่มีหยุดเลยทีเดียว   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/162079     อันดับที่ 5 บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ – กู้ภัยใจพระ ฮีโร่น้ำท่วมอุบลฯ วิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ จ.อุบลราชธานี และหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า แต่สถานการณ์ได้สร้างวีรบุรุษ เมื่อ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงและกู้ภัยจิตอาสาเบิกเงินส่วนตัว 1 ล้านบาทมาช่วยผู้ประสบภัย พร้อมทั้งเปิดบัญชีให้คนอื่น ๆ สามารถร่วมบริจาคกับตนได้ จนทำให้ยอดบริจาคนั้นทะลุ 300 ล้านบาท ภายใน 4 วัน และนำเงินนั้นไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อุบลฯ   แต่ก็ไม่วาย มีผู้ไม่หวังดีหลายรายออกมาสร้างบัญชีปลอม หลอกรับเงินบริจาค ทั้งยังเกิดดราม่าระหว่างบิณฑ์กับทางรัฐบาล เกิดกระแสข่าวว่าคนในรัฐบาลติดต่อให้บิณฑ์โอนเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม เข้าบัญชีของสำนักนายกรัฐมนตรี หรือกระทั่งตอนรัฐบาลจัดกิจกรรม ‘ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม’ ก็มีกระแสว่าเป็นการชักชวน (แกมบังคับ) ให้บิณฑ์ต้องนั่งเครื่องกลับมาร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพ ทั้ง ๆ ที่เขากำลังช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ที่อุบลฯ   นอกจากนี้ยังโดนดราม่าสอบเงินบริจาคว่าอาจไม่โปร่งใส จนเจ้าตัวต้องออกมาเปิดโต๊ะแถลงว่าตนนั้นนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือชาวบ้านครบหมดแล้ว เรียกได้ว่า ทำดีตั้งมากมายแต่ก็ยังมีมารมาขัดขวางอยู่วันยังค่ำ   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/160876     อันดับที่ 4 ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร จากหัวหน้าอุทยานกลายเป็นเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่า ‘บิลลี่’ ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีฆ่าเสือดำในทุ่งป่านเรศวร เมื่อปลายปี 2561 แต่ต่อมาในช่วงกลางปี 2562 เขากลับกลายเป็น 1 ในผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของ บิลลี่ - พอละจี รักจงเจริญ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก - บางกลอย   เริ่มจากการที่ดีเอสไอพบชิ้นส่วนกระดูกในถังน้ำมัน บริเวณสะพานแขวนที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และมีการคาดการณ์ว่า นายชัยวัฒน์น่าจะมีเอี่ยวกับเรื่องนี้ จนนำไปสู่การขอศาลฯ ออกหมายจับนายชัยวัฒน์พร้อมพรรคพวก   ด้านนายชัยวัฒน์มายืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเอง ด้วยการขอเข้ามอบตัว พร้อมยืนยันว่า ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายบิลลี่ และขอศาลประกันตัวในเวลาต่อมา จากนั้นได้ตระเวนไปออกสื่อต่างๆ ตัดพ้อว่าตนนั้นถูกทำให้เป็นจำเลยสังคม ถูกยัดข้อกล่าวหา และอ้างว่ารู้ตัวคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด พร้อมบอกว่ากระดูกที่เจอไม่ใช่ของบิลลี่แน่นอน   ร้อนไปถึงดีเอสไอต้องออกมาโต้กลับ พร้อมยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวนายชัยวัฒน์ แต่ว่าศาลได้ยกคำร้องของดีเอสไอไป สุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปในปีหน้าว่า สรุปแล้วนายชัยวัฒน์นั้นผิดจริงหรือถูกยัดเยียดข้อกล่าวหากันแน่   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/157244     อันดับที่ 3 บิ๊กแดง - พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นอีกปีที่เหล่าบิ๊ก ๆ ถูกพูดถึงในสังคมเป็นอย่างมาก กับน้องใหม่ในตระกูลบิ๊กที่ได้นั่งเก้าอี้ผบ.ทบ. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ บิ๊กแดง ที่มีประเด็นพีค ๆ ให้ได้พูดถึงในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง 62 ด้วยการให้พรรคเพื่อไทยไปฟังเพลง หนักแผ่นดิน เหตุเพราะมีนโยบายให้มีการยกเลิกเกณฑ์ทหาร ตัดงบกระทรวงกลาโหม ทำให้หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้กันเป็นอย่างมาก แม้จะเพิ่งเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ไม่เท่าไหร่ แต่ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ของผู้บัญชาการได้อย่างไม่ให้เสียชื่อตำแหน่ง อย่างนี้เขาเรียกว่า “อยู่เป็น”   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/138797     อันดับที่ 2 สามขุนพลอนาคตใหม่ ธนาธร + ปิยบุตร + ช่อ พรรณิการ์ พรรคน้องใหม่ อย่างพรรคอนาคตใหม่ ที่ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีชงของพรรคนี้ เพราะไม่ว่าจะอ้าปากหรือทำอะไรก็ดูเหมือนจะผิดไปทุกเรื่อง โดยเฉพาะ 3 แกนนำของพรรค ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล และ ช่อ - พรรณิการ์ วานิช ผู้เปรียบเป็นโจทก์ของกกต.เข้าเล่นงานซัดทุกหมัด   โดยเฉพาะประเด็นของนายธนาธร หัวหน้าพรรค กรณีถือหุ้นสื่อและปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่ จนท้ายที่สุดโดนถอดจากการเป็น ส.ส. และล่าสุดมีประเด็นข่าวสด ๆ ร้อน ๆ ส่งท้ายปี ที่สามขุนพลของพรรคจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ #กลัวที่ไหน #ไม่ถอยไม่ทน รวมตัวกันที่สกายวอล์ค จนกลายเป็นประเด็นว่านายธนาธรปลุกระดมสร้างความแตกแยก จนโดนไปอีกข้อหา ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558   งานนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนพรรคอนาคตใหม่ก็มีแต่ข้อหาจ่อเหมือนกล้องวงจรปิดตลอดเวลา ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าชะตาของ 3 แกนนำพรรคอนาคตใหม่จะรอดพ้นจากน้ำมือ กกต.หรือไม่ ต้องมาลุ้นกัน   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/163271     อันดับที่ 1 สองแซ่บในสภา เอ๋ ปารีณา + เต้ มงคลกิตติ์ ถ้าหากพูดถึงบุคคลทางการเมืองที่มีรายชื่อบนข่าวหน้า 1 มากที่สุด คงหนีไม่พ้น ส.ส.ราชบุรี เอ๋ - ปารีณา ไกรคุปต์ จากพรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกสังคมจับตามองในเรื่องของคดีบุกรุกป่า แต่ปารีณากลับปฏิเสธข้อกล่าวหา ซึ่งต้องทำให้มองย้อนกลับไปถึงพ่อของเธอ เมื่อนายทวี ไกรคุปต์ ได้พูดถึงนิสัยลูกสาวของตน ว่า เพราะตนส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ จึงติดนิสัยของอเมริกัน ทำให้ปารีณาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ยอมฟังใครแม้แต่พ่อแม่ และก่อนที่ปารีณาจะกลับมาโด่งดังในคดีต่าง ๆ   ดูจากประวัติของเธอแล้วปารีณาเป็นบุคคลที่ขึ้นโรงขึ้นศาลบ่อยพอ ๆ กับเข้าประชุมสภา ผิดกับสิ่งที่เธอเคยแสดงออกในอดีต ผู้ครองตำแหน่งนางงามมิตรภาพ จากเวทีนางสาวไทย แต่ตอนนี้มิตรภาพของเธอดูเหมือนจะไม่เหลือซะแล้ว   มาที่ฝ่ายชายต้องยกให้ เต้ - มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ผู้รับหน้าที่ฝ่ายบันเทิงของข่าวการเมือง อย่างกรณีที่ออกมาพูดวีรกรรมสมัยเป็นเรียนที่มีเรื่องชกต่อยเป็นประจำ และเป็นคนไม่ค่อยใช้ลูกน้อง เพราะลูกน้องไม่โหดเท่าตน จนทำให้ศิษย์เก่าและปัจจุบันร่วมสถาบัน ร่วมลงรายชื่อ ถอดถอนนายมงคลกิตติ์ และยังมีนักมวยหลายคนก็แห่คอมเม้นท์ในเชิงเสียดสีประชดประชันนายมงคลกิตติ์ อาทิ “ผมกลัวแล้วครับ”, “คนแบบนี้ไม่เกิน 60 วินาที” จนท้ายที่สุดนักเลงเก๋าไม่จริงก็ต้องรีบออกมาขอโทษแทบไม่ทัน   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.bectero.com/news/143739  

 21,306
การเมือง
26 ธ.ค. 62

ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตายุบพรรคอนาคตใหม่ 21 ม.ค. นี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่   กรณีนี้ นายธราธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงินซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด ฝ่าฝืนมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย   โดยหลังจากนี้จะแจ้งไปยังผู้ร้องและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นแก้ข้อกล่าวหาได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับสำเนาคำร้อง   ส่วนคดีที่ นายณฐพรโตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยกล่าวหา แกนนำพรรคอนาคตใหม่ใช้สิทธิ์เสรีภาพในการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ต้องไต่ส่วนเพิ่ม   จึงนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11:30 น. สำหรับกรณีนี้ผู้ร้องกล่าวหาพฤติการณ์ของแกนนำพรรคอนาคตใหม่ในหลายประเด็นทั้งกรณีข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ที่เขียนในลักษณะไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-JPhJpZyato

 993
การเมือง
25 ธ.ค. 62

'ช่อ' รับกังวลอนาคตใหม่ถูกยุบ เชื่อ ปชช.เข้าใจ ลั่น! จะทำให้เห็นว่ายุบพรรคก็ไร้ความหมาย

น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุถึงกรณีที่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องกรณีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า หากรับคำร้องและไม่มีการเรียกสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอาจจะทำให้นัดอ่านคำวินิจฉัยภายใน 2-3 สัปดาห์   ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ยอมรับว่าสมาชิกพรรคส่วนใหญ่กังวลเรื่องการยุบพรรค รวมถึงยังสับสนว่าหากการยุบพรรคเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งทำให้พรรคอนาคตใหม่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ว่าการยุบหรือไม่ยุบพรรค เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ แต่พรรคอนาคตใหม่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการยุบพรรคไม่ควรเกิดขึ้นบ่อย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการยุบพรรคการเมืองไปแล้วกว่า 20 พรรค   ทั้งนี้หากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริง น.ส.พรรณิการ์ มองว่า ควรทำให้เหมือนกับว่าไม่มีการยุบพรรค คือ ส.ส. ย้ายไปสังกัดพรรคอื่น สมาชิกพรรคไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่ เพื่อทำให้เห็นว่าการยุบพรรคไม่มีความหมาย เพราะ พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่สถาบันทางกฎหมาย แต่เป็นการรวมกลุ่มคนที่ไม่สามารถยุบได้   ส่วนกรณีที่ศาลยกคำร้องพรรคอนาคตใหม่ที่ยื่นฟ้องกกต.เกี่ยวกับการเร่งรีบทำคดีถือหุ้นสื่อวี-ลัค มีเดีย น.ส.พรรณิการ์ ระบุว่า ไม่สามารถดำเนินการอย่างไรต่อได้ แต่เชื่อว่าประชาชนจะเห็นปัญหาการเร่งรัดทำคดีของกกต.และเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 2,044
การเมือง
19 ธ.ค. 62

‘ศรีสุวรรณ’ ร้องกกต.สอบแกนนำอนาคตใหม่ระดม ‘แฟลชม็อบ’ เล่นใหญ่ให้พิจารณายุบพรรค!

นายศรีสุวรรณ จรรยา เข้ายื่นคำร้องไต่สวนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีแกนนำพรรคอนาคตใหม่ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ปลุกระดมจัดกิจกรรมการชุมนุมบริเวณสกายวอล์ค หน้าหอศิลป์   โดยนายศรีสุวรรณกล่าวว่า เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายนักการเมือง มาตรา 45 ก่อกวนคุกคามทำให้บ้านเมืองไม่สงบผิดศีลธรรม เป็นเหตุให้กกต.เสนอรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่  

 2,070
การเมือง
18 ธ.ค. 62

'ช่อ' แจงโพสต์ตัดต่อคำขวัญวันเด็กแค่มุกตลก ตอกกลับเอาพลังงานไปจับข่าวปลอมจะดีกว่า

จากกรณีที่ช่อ-พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ลักษณะใช้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคดี รู้หน้าที่พลเมืองไทย พร้อมมีข้อความด้านล่างว่า อย่าลืมไปสกายวอร์กพรุ่งนี้   ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สั่งความให้นิติกรสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้องทุกข์ กล่าวโทษแล้ว   ทางช่อ พรรณิการ์ ได้ชี้แจงว่า นี่เป็นแค่เรื่องตลก ประชาชนก็เข้าใจ อีกทั้งตอนที่โพสต์ได้ใส่ข้อความวงเล็บไว้ว่า นายกไม่ได้กล่าว ไม่เข้าใจทำไมถึงไม่รู้สึกถึงความตลกบ้างเลยหรือ เอาพลังงานไปจับข่าวปลอมดีกว่ามาทำเรื่องนี้หรือไม่ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/k11hEI3gyag

 7,594
สรุปข่าว
18 ธ.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 18 ธ.ค.62 ไล่ล่าสมคิด เดอะริปเปอร์-เอาผิดคนปล่อยข่าวภาษีผ้าอนามัย-จ่อเก็บภาษีสินค้าออนไลน์จาก ตปท.

-ตร.ไล่ล่า พร้อมจับตาย สมคิด พุ่มพวง หรือสมคิด เดอะริปเปอร์เมืองไทย ฆาตกรต่อเนื่อง  6 ศพ ตั้งค่าหัว 50,000 บาท  ชุดสืบสวนระดมกำลัง พลิกอีสานควานหาตัว ประกาศเป็นบุคคลอันตราย ทางการต้องการตัวมากที่สุด MOST WANTED เผยเส้นทางการหลบหนีหลังฆ่าแม่บ้านรายล่าสุด ปีนรั้วบ้านออกไปจากนั้นเดินไปทางเส้นทางป่าหญ้า เดินเท้าทะลุไปยังตลาด บขส. มีเจ้าของป่าอ้อยเห็นเป็นคนสุดท้าย ขึ้นรถโดยสารเข้าพื้นที่ยโสธร ตร.ตรวจสอบทุกเบาะแสยังไม่เจอตัว ขอสื่อช่วยเผยแพร่เตือน ปชช. ชุดสืบสวนปูพรม 4 จุดตามทะเบียนราษฎร์ จ.ตรัง ยังไม่พบตัว ญาติวอนให้มอบตัวก่อนถูกวิสามัญ เผยที่ผ่านมาไม่เคยกลับบ้าน ไม่เคยติดต่อใคร ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยมีแนวคิดจะติดกำไล EM ผู้ต้องขังคดีอุจฉกรรจ์ที่พ้นโทษตลอดชีวิต แต่ติดที่หลักมนุษยชนและข้อจำกัดบางอย่าง ไม่ใช่วัวหายล้อมคอก   ส่วนที่วัดศรีสว่าง บ้านศรีสุข จ.ขอนแก่น สุดเศร้า ทางญาติทำพิธีเผา ส่งดวงวิญญาณ นางรัศมี มุลิจันทร์  เหยื่อรายที่ 6 ของสมคิด พุ่มพวง ลูกชายและญาติขอให้ศพแม่เป็นเหยื่อคนสุดท้าย ขอให้รับโทษเด็ดขาด คาใจกรมราชทัณฑ์และระบบยุติธรรมไทยปล่อยคนชั่ว ออกมาสู่สังคมอย่างง่ายดาย ฆ่าคนมาแล้ว 5 ศพ ได้รับโทษแค่ 14 ปี และยังลดจากโทษจากประหารชีวิต เป็นจำคุกตลอดชีวิต เห็นว่านายสมคิดไม่ได้มีสำนึกที่จะกลับตัว กลับใจ ออกมาแล้วยังฆ่าคนตายอีก   พ่อหมอนวดสาวที่ถูกนายสมคิดฆ่าเป็นรายที่ 4 เมื่อปี 48 แปลกใจทำไมได้ออกจากเรือนจำเร็วเช่นนี้ อยากให้ตำรวจตามจับตัวให้ได้ และเมื่อจับได้แล้วอยากเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตสถานเดียว เพราะสิ่งที่นายสมคิดทำไว้มันโหดร้ายเกินไป ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : เปิดนิสัย 'สมคิด พุ่มพวง' พูดจาดีดูแลเมีย รู้กม. มีปมไม่เลือกฆ่าคนในชัยภูมิ    -อาจารย์อ้อยนับถือลัทธิแปลกเก็บศพกว่าครึ่งเดือน สวดภาวนาหวังให้ฟื้นคืนชีพ เข้าพบพนักงานสอบสวนให้การวกวนบอก ตัวเองไม่ผิดไม่กลัว อ้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอำนาจพลังของพระเจ้า คนจิตใจไม่บริสุทธิ์จะได้กลิ่นเหม็นของศพ ตำรวจรอผลชันสูจน์จ่อแจ้งข้อหาปิดบังอำพรางศพ ยังแถถ้า ตร.ไม่เข้าไปอีก 3 วันก็ฟื้น เพื่อนบ้านขอให้ย้ายออกจากหมู่บ้าน ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : จ่อแจ้งข้อหาอำพรางศพ 'อ.อ้อย' ลัทธิแปลก อ้างศพใกล้ฟื้นแต่โดนจับก่อน ซัดคนใจไม่บริสุทธิ์จะได้กลิ่นเหม็น   -ตุ๊กตาตัวเงินตัวทอง 4 ตัวติดรายชื่ออดีต 4 ส.ส.อนาคตใหม่ที่โดนขับออกจากพรรค โผล่หน้าห้องประชุมพรรคอนาคตใหม่ ช่อ พรรณิการ์ยัน 4 ส.ส.ทำผิดซ้ำซาก พรรคมีอุดมการณ์ ใครทำไม่ได้ก็ควรถูกขับออกจากพรรค ให้ ปชช.จับตาว่าจะไปอยู่พรรคใด 2 ส.ส.จันทบุรี จารึก-ฐนภัทร เตรียมจับมือซบพรรคเล็ก แต่ยังอุบชื่อไว้ก่อน ปฏิเสธไปอยู่พรรคใหญ่ เกรงถูกมองเป็นงูเห่า ศรีนวลยังไม่ตัดสินใจเป็นพรรคไหน แต่มี 4-5 พรรคมาทาบทาม ตัวเต็งพรรคภูมิใจไทย เพราะคุมงานด้านสาธารณสุขอยู่ ซึ่งส่วนตัวสนใจและถนัด รับอยู่อนาคตใหม่ด้วยความอึดอัด ธนาธรยังไม่ยอมรับไหว้ มั่นใจคนเลือกที่ตัวคน ไม่ได้เลือกพรรค ด้าน กกต.ยันไม่นับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับการทำทุจริตเลือกตั้ง เพียงแต่ส.ส.ทั้ง 4 คนต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 30 วัน และอนาคตใหม่จะไม่สามารถเลื่อน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาแทนคนที่ถูกขับได้ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'ศรีนวล' จ่อซบภูมิใจไทย 'มงคลกิตติ์' พร้อมอ้าแขนรับ 4 งูเห่าอนาคตใหม่   -พุทธิพงษ์ รมว.ดีอี สั่งเอาผิดคนให้ข่าวรัฐบาลขึ้นภาษีผ้าอนามัย ไม่ไว้หน้าใคร ไม่ว่าจะนักการเมืองหรือบุคคลใดก็ตาม ส่วนกรณีช่อ พรรณิการ์ นำข้อความที่เป็นการนำคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 จากนายกรัฐมนตรีไปตัดต่อเพิ่มเติมถ้อยคำ เอาไปโพสต์ในสื่อโซเชียล รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า นิติกรของสำนักนายกรัฐมนตรีไปแจ้งความต่อ บก.ปอท. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'พุทธิพงษ์' สั่งเอาผิดไม่ไว้หน้า คนปล่อยข่าวเก็บภาษีผ้าอนามัย 'เกศปรียา' โต้ไม่ได้โจมตี รบ.   -ด้าน ช่อ พรรณิการ์ บอกถึงข้อความที่ระบุว่า“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และอย่าลืมไปสกายวอร์คพรุ่งนี้ ต่อท้ายนั้น ตนก็เข้าใจว่าเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้น และ ปชช.ทุกคนที่เห็นก็คงเข้าใจเหมือนกันว่า เป็นมุกตลก และภาพดังกล่าวก็ไม่ใช่ตนที่เป็นคนตัดต่อ ในโพสต์มีเขียนในวงเล็บไว้ว่า “นายกรัฐมนตรี ไม่ได้กล่าวไว้” พอรู้ว่าโดนแจ้งก็รู้สึกตลก และคิดว่าทางผู้แจ้งและศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ น่าจะมีอารมณ์ขันมากกว่านี้ ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'ช่อ' แจงโพสต์ตัดต่อคำขวัญวันเด็กแค่มุกตลก ตอกกลับเอาพลังงานไปจับข่าวปลอมจะดีกว่า    -เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ ชี้แจงถึงกรณีการออกมาให้ข่าวเรื่องผ้าอนามัย ว่าไม่ได้ต้องการเล่นเรื่องนี้เป็นดราม่าหรือโจมตีรัฐบาล เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าผ้าอนามัย เป็นสินค้าที่จัดอยู่ในหมวดของเครื่องสำอาง ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย สามารถมีเพดานภาษีได้ถึง 40% แม้รัฐบาลจะระบุว่าไม่มีนโยบายขึ้นภาษีผ้าอนามัย แต่กฎหมายก็ยังเปิดช่องเพราะผ้าอนามัยอยู่ในหมวดเครื่องสำอาง จึงอยากสะท้อนไปยังรัฐบาล เพื่อพิจารณาเปลี่ยนหมวดหมู่ของผ้าอนามัยไปอยู่ในเวชภัณฑ์ หรือหมวดที่เหมาะสมมากกว่า ย้ำว่าตนเองมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ และไม่เคยให้ข้อมูลว่ารัฐบาลจะขึ้นภาษีผ้าอนามัย ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : 'พุทธิพงษ์' สั่งเอาผิดไม่ไว้หน้า คนปล่อยข่าวเก็บภาษีผ้าอนามัย 'เกศปรียา' โต้ไม่ได้โจมตี รบ.   -นายกฯเสียใจว่าข่าวภาษีผ้าอนามัยถูกปล่อยโดยฝ่ายการเมือง ดังนั้นต้องไปดูว่าจะมีคดีความหรือไม่ ซึ่งใครที่เสนอข่าวเฟคนิวส์และมีผลกระทบมาก็ในสังคมก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่เข้าใจว่าสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไร   -คลังเดินหน้าเอาจริง เก็บภาษีสินค้าออนไลน์ ใครสั่งของออนไลน์จาก ตปท.ทางไปรษณีย์ โดนเก็บภาษี VAT 7% ทุกระดับราคา จากเดิมยกเว้นไม่เก็บภาษีราคาไม่เกิน 1,500 บาท ปลัดคลังชี้เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้ผู้ประกอบการไทย เตรียมเสนอ ครม.คาดเริ่มใช้ปี 63 ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : คลังลุยจัดเก็บภาษีสินค้าออนไลน์ ใครสั่งจาก ตปท.เก็บหมดไม่มียกเว้น    -โจรหมวกกันน็อกชิงทรัพย์ร้านทองในห้างเทสโก้ โลตัส วังหิน ชักปืนยิงใส่กระจก 2 นัดแล้วเข้ามากวาดสร้อยคอ 40 เส้น ร่วม 100 บาท พนง.ร้านโดนกระจกบาดคอเจ็บ ร้านนี้เคยถูกชิงทรัพย์มารอบหนึ่งแล้วเมื่อ ต.ค.ที่ผ่านมา ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ร้านเดิม! โจรควงปืนยิงเปิดทาง กวาดทอง 40 เส้นกว่า 2.4 ล้าน กลางห้างโลตัส วังหิน   -ศาลประทับรับฟ้องแก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง-น้ำอุ่น เป็นจำเลยรวม 6 คนคดีลัลลาเบล โดน 4 ข้อหามอมเหล้า-อนาจาร-กักขังหน่วงเหนี่ยวและซ่องโจร คำฟ้องระบุพฤติการณ์รู้เห็นเป็นใจจัดปาร์ตี้ จ้างลัลลาเบลชงเหล้า ให้ดื่มจนเมาจนไม่สามารถขัดขืนได้ ก่อนที่น้ำอุ่นจะพาไปอนาจารขึ้นคอนโด คนอื่นร่วมสนับสนุน ไม่ขัดขวางและช่วยเหลือ ศาลนัดสอบคำให้การ 18 ธ.ค. นี้ เวลา 9.00 น. ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : ศาลประทับรับฟ้อง 'แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง-น้ำอุ่น' โดน 4 ข้อหาคดี 'ลัลลาเบล'   -หนุ่มวัย 38 หลั่งน้ำตา ร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังตกเป็นแพะคดีฆ่าคนตาย ลั่นแม้เคยติดยาแต่ไม่เคยฆ่าใคร วันเกิดเหตุบำบัดยาเสพติดในค่าย มีพยานยืนยัน แต่มาถูกจับยิงคนตาย ถูกขัง 3 เดือนนึกว่าจะจบ ต่อมามีหมายศาลอัยการสั่งฟ้อง ไม่รู้จะทำอย่างไร ไม่มีเงินประกันตัว 5 แสน ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : หนุ่มวัย 38 ร้องศูนย์ยุติธรรม ตกเป็นแพะคดีฆ่าคนตาย ลั่นถึงเคยติดยาก็ไม่คิดฆ่าคน    -สามีโหดใช้มีเแทงภรรยาสาหัสต่อหน้าลูกวัย 9 ขวบ เข้ามอบตัวแล้ว อ้างเมียนอกใจหลายครั้ง ให้อภัยมาตลอด วันเกิดเหตุมีชายอื่นมาหาเลยเกิดเรื่อง ยันไม่ได้ตั้งใจแทงภรรยา แต่มีการยื้อยุด ทำให้มีดคัดเตอร์ที่พกติดตัวตลอดขณะทำงาน พลาดไปโดน ดูข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : มอบตัวแล้ว! สามีหึงโหดแทงเมียปางตายต่อหน้าลูก อ้างไม่ได้ตั้งใจแทง แฉฝ่ายหญิงคบชายหลายคน    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DAripjEvAJA

 25,699
สรุปข่าว
17 ธ.ค. 62

เร่งล่าตัวฆาตรกรฆ่ารัดคอหญิงวัย 51 ปี - นร.เทคนิคขี่จักรยานยนต์ชนรถพ่วง เจ็บ 3 ราย - เร่งเอาผิดโฆษกฝ่ายค้าน โพสต์บิดเบือน

ตำรวจเร่งล่าตัวฆาตรกรฆ่ารัดคอหญิงวัย 51 ปี   ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น เผยการติดตามตัวนายสมคิด พุ่มพวง ฆาตรกรฆ่ารัดคอหญิงวัย 51 ปี ที่ อ.กระนวน เป้าหมายยังคงอยู่ที่ภาคอีสาน แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด ส่วนข่าวที่ว่ามีชาวบ้านพบเบาะแสผู้ต้องหาอยู่ในพื้นที่กุมภวาปี จ.อุดรธานี ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง   นร.เทคนิคขี่จักรยานยนต์ชนรถพ่วง เจ็บ 3 ราย   นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกขี่จักรยานยนต์ชนรถพ่วง ขณะเดินทางไปเรียนบนถนนสายบ้านมะขามสูงแสงดาว อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 คน เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วเร่งนำส่งโรงพยาบาลทันที  ส่วนที่ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบชายอายุ 48 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง เสียชีวิต   รัฐมนตรีเร่งเอาผิดโฆษกฝ่ายค้าน โพสต์บิดเบือน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งความเอาผิด ช่อ พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่แล้ว หลังจากที่โพสต์บิดเบือนคำขวัญวันเด็กนายกฯ ขณะที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประกาศข่าวเก็บภาษีผ้าอนามัย และข่าวการเตรียมออกพราะราชกำหนดฉุกเฉินเป็นข่าวปลอม เตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนิคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าว   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/MxXarbnsRtI  

 6,129
การเมือง
17 ธ.ค. 62

รัฐฯจ่อฟันเอาผิด 'ช่อ - เกศปรียา' ฐานปล่อยข่าวปลอม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงกรณี น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ ให้ข่าวบิดเบือน ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยในสัดส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือย นั้น   ยืนยันว่า ขณะนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งจัดการกับขบวนการข่าวปลอม FakeNews ที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ ทั้งกรณีการ ปล่อยข่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยดังกล่าว และ การปล่อยข่าวออก พรก.ฉุกเฉิน ในช่วงการชุมนุมของพรรคอนาคตใหม่ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งทั้ง2 เรื่องนี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ประกาศให้เป็นข่าวปลอมแล้ว และอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินคดี เก็บข้อมูลหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือบุคคลใด หากมีเจตนาเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับใครก็ตาม ก็จะดำเนินคดีอย่างแน่นอน ซึ่งเมื่อวานนี้ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เร็วนี้จะได้เห็นการออกหมายศาลเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมีชี้แจงหรือ ออกหมายจับตามกระบวนการต่อไป   ส่วนกรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ทวิต ภาพเอกสารคำขวัญวันเด็ก ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการบิดเบือนเพิ่มข้อความเชิญชวนเยาวชนออกไปชุมนุมกับพรรคอนาคตใหม่นั้น เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ นิติกรของสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปแจ้งความดำเนินคดีและร้องทุกข์กล่าวโทษกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ปอท.    เนื่องจากเป็นคำขวัญที่ออกในนามนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นพบว่า น.ส.พรรณิการ์ เป็นคนแรกที่นำภาพดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องไปตรวจสอบว่าจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะหากนำเข้าสู้ระบบคอมพิวเตอร์คนแรก ตะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ม.14(1) อย่างแน่นอน

 4,192

Top