ค้นหา :

ผลการค้นหา "เอกนิตินิติทัณฑ์ประภาศ"

เศรษฐกิจ
07 ต.ค. 62

สรรพากร เตรียมปรับปรุงค่าลดหย่อนภาษี ไม่ให้เอื้อคนรวย ลดภาระชนชั้นกลาง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรกำลังศึกษาเพื่อปรับปรุงค่าลดหย่อนและยกเว้นทางภาษีมากกว่า 20 รายการ หลังจากการสำรวจของกรมพบว่าคนที่มีฐานะดีคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากร 65 ล้านคน ได้ประโยชน์จากค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีมากที่สุด   ดังนั้นกรมจึงจะปรับปรุงค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีใหม่ โดยพิจารณาว่าค่าลดหย่อนใดมีความจำเป็นบ้าง ถ้าค่าลดหย่อนใดไม่มีความจำเป็นก็อาจตัดออกไป หรือบางรายการอาจปรับวงเงินลดหย่อนให้น้อยลง เพื่อไม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะทำให้คนรวยได้รับค่าลดหย่อนน้อยลง ขณะที่คนชนชั้นกลางจะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยลดภาระภาษีให้คนชนชั้นกลางได้มากขึ้น”   ปัจจุบันค่าลดหย่อนทางภาษีบางรายการ เช่น เงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาทนั้น คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือคนรวย เพราะมีเงินมากพอที่จะลงทุนใน LTF เต็มวงเงินที่ 500,000 บาท เป็นต้น   โดยกรมกำลังศึกษารูปแบบกองทุนลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีแทน LTF ที่สิทธิประโยชน์ภาษีกำลังสิ้นสุดลงปลายปีนี้ โดยได้รับข้อเสนอของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่ให้ลดวงเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 250,000 บาท แต่ต้องลงทุนยาว 7 ปีปฏิทินมาพิจารณาอยู่   ทั้งนี้ ปัจจุบันสรรพากรกำหนดให้มีค่าลดหย่อนมากกว่า 20 รายการ เช่น ให้ค่าลดหย่อนส่วนตัวรายละ 60,000 บาท ค่าลดหย่อนบุตรรายละ 30,000 บาท ค่าลดหย่อนอุปการะพ่อแม่รายละ 30,000 บาท ค่าลดหย่อนคนพิการรายละ 60,000 บาท เบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) คนละ 15% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยจากเงินกู้บ้านไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เป็นต้น   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/CsB4lfzN7h8

 2,271
เศรษฐกิจ
09 ก.ย. 62

สรรพากรหวั่นเก็บภาษี vat ต่ำกว่าเป้า เหตุคนไม่จับจ่าย-เงินบาทแข็งค่า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ปีนี้มีแนวโน้มจะต่ำกว่าเป้า เห็นได้จากตัวเลขการจัดเก็บภาษีแวตเดือน มิ.ย.ขยายตัวติดลบ 5.6% และเดือน ก.ค. ขยายตัวติดลบ 9.1% ทำให้ยอดประเมินการจัดเก็บรอบ 10 เดือนขยายตัวติดลบที่ 2.1%   สาเหตุที่ทำให้ยอดจัดเก็บภาษีแวตต่ำกว่าเป้ามาจาก 2 สาเหตุ คือ เศรษฐกิจขยายตัวในลักษณะชะลอลง ทำให้การบริโภคในประเทศหรือการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวตามไปด้วย   และปัจจัยจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ยอดภาษีที่จัดเก็บจากการนำเข้าลดลง ซึ่งภาษีแวตเก็บจาก 2 ส่วน มีสัดส่วนอย่างละ 50% ส่วนปีหน้ายังน่าหนักใจหากเศรษฐกิจไม่กระเตื้องขึ้นและเงินบาทยังแข็งค่า ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/uWnaI7UPE0E

 1,163
เศรษฐกิจ
11 มิ.ย. 62

สรรพากรเร่งศึกษานโยบาย รัฐบาลใหม่ ไม่ให้กระทบเสถียรภาพการคลัง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุ กรมสรรพากรอยู่ในระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายภาษีของรัฐบาลชุดใหม่ว่ามีข้อดีและข้อเสีย เพราะแม้ว่าหลายมาตรการจะส่งผลดีต่อประชาชน แต่ถ้าการจัดเก็บรายได้แผ่นดินลดลง ก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศ มีผลต่อเสถียรภาพการคลัง   สำหรับกรณีมีการเสนอให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% และเว้นภาษีสินค้าออนไลน์ 2 ปี จะกระทบกับการจัดเก็บหรือไม่นั้น ขณะนี้ ทีมงานกรมสรรพากรกำลังดูว่ามีนโยบายช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง การลดภาษีจะกระทบกับเสถียรภาพการคลังหรือไม่ จำเป็นต้องมีการหารายได้อื่นมาชดเชย   ซึ่งขณะนี้พิจารณาไว้หลายแนวทาง เช่น เสนอแนวทางลดหรือเลิกรายการลดหย่อนภาษีบางรายการลง จากปัจจุบันกรมสรรพากรให้สามารถนำรายจ่ายบางประเภทมาหักลดหย่อนภาษีได้ อาทิ ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ และค่าลดหย่อนเฉพาะกิจ เช่น โครงการช็อปช่วยชาติ ที่ให้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/fZo2DFuInho

 1,141
เศรษฐกิจ
23 เม.ย. 62

สรรพากรเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล ใครใช้เงินสดเป็นกลุ่มเสี่ยง คนใช้ออนไลน์เป็นลูกค้าชั้นดี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร อภิบายถึงการภาษี e-payment  จุดประสงค์เพื่อเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์ โดยความพยายามสรรพากร มีประเทศสิงคโปร์เป็นต้นแบบ ให้อำนาจกรมสรรพากรขอข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของแต่ละบุคคลจากธนาคารได้โดยตรง รวมถึงข้อมูลภาษี   พร้อมเตรียมใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analysis วิเคราะห์พฤติกรรม โดยผู้ที่ใช้เงินสดจะถือเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่ผู้ที่ทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นลูกค้าชั้นดี ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/2ysY8x4yX6A

 3,959
เศรษฐกิจ
22 เม.ย. 62

สรรพากรเก็บภาษี 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 62 พุ่งเกินเป้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 จากเดือน ต.ค.61 ถึงล่าสุดเดือน มี.ค.62   กรมสรรพากรได้จัดเก็บรายได้รวมที่ 823,000 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งจัดเก็บได้ 769,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% หรือเพิ่มขึ้น 54,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเป้าประมาณการพบว่าสูงกว่าเป้า 3% หรือ 23,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายทั้งปีตั้งเป้าไว้ที่ 2 ล้านล้านบาท คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามเป้าแน่นอน   ซึ่ง 6 เดือนที่ผ่านมา กรมจัดเก็บรายได้ได้เกินเป้ามาตลอด ถือเป็นการจัดเก็บเกินเป้าในรอบ 6-7 ปี อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจครึ่งปีหลังยังน่าห่วง เนื่องจากมีความเสี่ยงความไม่แน่นอนทางการเมือง และความผันผวนเศรษฐกิจ   โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และเวิลด์แบงก์ ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลงมาต่ำกว่า 4% ทำให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจ จึงไม่จับจ่ายซื้อของทำให้การซื้อขายลดลง อาจทำให้สถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนได้รับผลกระทบ รวมทั้งการจัดเก็บภาษีของกรมโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งเป็นรายได้หลัก ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vBVczvgT6rE

 8,404

Top