ค้นหา :

ผลการค้นหา "สูตรคิดคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์"

การเมืองเข้มข้น
08 พ.ค. 62

กกต. ประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว ทั้งหมด 26 พรรค อนาคตใหม่มากสุด 50 ที่นั่ง

วันที่ 8 พ.ค. 62 กกต. ประกาศผลการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว โดยมีจำนวน 26 พรรค ได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตามสูตรคำนวณของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รวม มี ส.ส. บัญชีรายชื่อ 149 คน โดยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ได้ ส.ส.เขต เกินจำนวน ส.ส.พึงมีแล้ว จึงไม่ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก   ผลการคำนวณมีดังนี้   พรรคพลังประชารัฐ 18 คน, พรรคอนาคตใหม่ 50 คน, พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน, พรรคภูมิใจไทย 12 คน, พรรคเสรีรวมไทย 10 คน, พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน, พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน, พรรคประชาชาติ 1 คน, พรรคเพื่อชาติ 5 คน, พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน, พรรคชาติพัฒนา 2 คน, พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3 คน, พรรครักผืนป่าประเทศไทย 2 คน, พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน, พรรคพลังชาติไทย 1 คน, พรรคประชาภิวัฒน์ 1คน, พรรคไทยศรีวิไลย์ 1คน, พรรคพลังไทยรักไทย 1 คน, พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน, พรรคประชานิยม 1 คน, พรรคประชาธรรมไทย 1 คน, พรรคประชาชนปฏิรูป 1คน, พรรคพลเมืองไทย 1 คน, พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน, พรรคพลังธรรมใหม่ 1 คน, พรรคไทรักธรรม 1 คน   รวม 149 คน            

 21,671
การเมืองเข้มข้น
24 เม.ย. 62

มติศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กกต. ขอวินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

มติศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กกต. ขอวินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ชี้เป็นอำนาจ ของ กกต. ในการคำนวณ ตามรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. โดย กกต. ยังไม่ได้ใช้อำนาจดังกล่าวจึงยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย   ข่าวสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคําร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นว่า กรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งเป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น    รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ผู้ร้องจึงไม่อาจ ยื่นคําร้องโดยตรงในประเด็นนี้โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) ได้   ส่วนคําร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องจะคํานวณหาจํานวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่ และการดําเนินการดังกล่าวขอบด้วย รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ นั้น    ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) ว่า กรณีดังกล่าว เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทําหลังจากมีการประกาศผล การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว และข้อเท็จจริงตามคําร้องยังไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ใช้หน้าที่และอํานาจตามที่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ    กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้ว คําร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้    

 6,513
การเมืองเข้มข้น
17 เม.ย. 62

'สมชัย' อดีต กกต.สอนมวยคิดปาร์ตี้ลิสต์ ยันพรรคเล็กต้องไม่ได้ ส.ส.

นายสมชัย จึงประเสริฐ อดีตกรรมการ กกต. กล่าวว่า จากปัญหาการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดวิธีคำนวณไว้ 2 วิธี วิธีแรกเป็นการคำนวณตามปกติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 (3) ส่วนวิธีที่สอง เป็นการคำนวณในกรณีมีพรรคการเมืองบางพรรคได้จำนวน ส.ส.เขตเกินกว่าจำนวน ส.ส.พึงมี หรือโอเวอร์แฮงก์   โดยจะคำนวณตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 (5) ที่ผ่านมามีการเอาทั้ง 2 รูปแบบมารวมกันจึงทำให้เกิดความมั่ว และอาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การคำนวณต้องนำเอาคะแนนบัตรดีรวมจากทุกพรรคการเมือง นำมาหารด้วย 500 จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน และนำค่าเฉลี่ยดังกล่าว มาหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งทั่วประเทศ จะได้จำนวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค ในส่วนนี้พรรคที่ได้คะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน จะถือว่าเป็นพรรคสอบตก ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ   แต่หากจัดสรรให้พรรคเหล่านี้ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (4) อย่างไรก็ตามการไม่จัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อให้พรรคที่ได้คะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ย ไม่ถือว่าคะแนนเสียงตกน้ำ เพราะคะแนนทั้งหมดถูกนำมาคำนวณแล้ว เมื่อพรรคเหล่านี้สอบตกก็ต้องไปจัดสรรให้พรรคอื่นที่มีคะแนนเกินค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน   จากการคำนวณเบื้องต้น คิดว่าจะมีเพียง 16 พรรคเท่านั้นที่จะได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ส่วนกรณีที่ กกต.ชุดปัจจุบันยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้น กกต.สมัยตนก็เคยมีกรณียื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ   แต่ปรากฏว่าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับไว้พิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตอบกลับมาว่าไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายของ กกต. กรณีนี้หากไม่เข้าเงื่อนไขศาลรัฐธรรมนูญอาจไม่รับเรื่องไว้พิจารณา หรือหากอยากช่วย กกต. ก็อาจรับเรื่องไว้ แต่อาจไม่ตีความให้ชัดว่าควรคำนวณอย่างไร เพราะอาจเกินอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BedyJhS8fCw

 8,740
การเมืองเข้มข้น
11 เม.ย. 62

ปธ.กกต.ชี้ยังไม่สรุปวิธีคิดปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อไทยขู่ถ้ายังฝืน กม.ต้องรับผิดชอบ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ยืนยันว่า กกต.ยังไม่ได้มีข้อสรุป หรือมติใดๆในการคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ทั้งนี้จะประชุมและพิจารณากม.ที่เกี่ยวข้องว่ามีข้อต่างกันอย่างไร แต่ก็มีแนวคิดในการคำนวณไว้อยู่แล้ว ขอให้รอมติที่ประชุมก่อน   ขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยได้เปิดแถลงการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของ กกต.ในรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจน ไม่สามารถคำนวณตามอำเภอใจใครได้ ที่ประชุมจึงให้ทำหนังสือเป็นทางการยื่นให้ กกต. หากไม่ปฏิบัติถือว่า กกต.จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ   นายภูมิธรรม เวชยชัย กล่าวว่า กกต.ต้องทำตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ถ้าคำนวณเป็นอื่นแล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าถูกต้อง ถือว่า กกต.พยายามจงใจทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ต้องไปว่ากันในวันข้างหน้าจะอ้างว่าทำถูกกฎหมายอ้างได้ แต่ถ้าผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบ ภาคประชาชน พรรคการเมือง มีข้อคิดเห็นทางเดียวกัน ล้วนร้องขอให้ กกต.กระทำการให้ถูกกฎหมาย การเข้าชื่อยื่นถอดถอน ประชาชนทำได้   พรรคเพื่อไทยจะไม่หยุดแค่นี้ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราโอเคแต่ถ้าไม่จะใช้ทุกช่องทางตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ มีช่องทางไหนพอทำได้จะทำทุกช่องทาง กกต. ยังมีปัญหาค้างไว้หลายเรื่อง เราขอข้อมูลดิบ กกต. ยังไม่ตอบไม่แสดงท่าทีใดเลย อยากให้ กกต. กล้าหาญ ถ้ายืนยันว่าไม่ผิดรัฐธรรมนูญ 7 เสือ กกต.บอกมาให้ชัดเจน   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/1IATPYFVAbg    

 2,483
การเมืองเข้มข้น
10 เม.ย. 62

ประธาน กกต. ระบุ ยังไม่เลือกรูปแบบวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รับอาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

วันที่ 10 เม.ย. 62 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม กกต. ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ในการพิจารณารูปแบบการคำนวณสัดส่วน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ว่า    ขณะนี้ยังไม่มีเรื่องใดได้ข้อสรุป และยังไม่มีมติใดๆ ออกมา ซึ่งหลังจากนี้จะกลับขึ้นไปประชุมกันต่อ ทั้งนี้ กกต.จะพิจารณาข้อความในมาตรา 128 ตาม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. และ มาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร แต่ยืนยันว่า มีแนวคิดในการคำนวณไว้อยู่แล้ว ขอให้รอมติจากที่ประชุมก่อน โดยสำนักงานได้เสนอเรื่อง และวิธีการคำนวณมายังคณะกรรมการ กกต. แล้ว    ส่วนรูปแบบที่กำหนดไว้ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือ เจตนารมณ์ของกฎหมาย จำเป็นจะต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่นั้น ประธาน กกต. ยอมรับว่า เป็นหนึ่งในประเด็นที่กรรมการ กกต.จะพิจารณาด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่อยากให้ความเห็น เพราะที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงกลัวจะเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งหากมีความชัดเจนใดๆ จะมอบให้สำนักงานเป็นผู้แถลงข่าว   ก่อนหน้านั้น สำนักงาน กกต.ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ โดยให้ผู้บริหาร และพนักงาน กกต.ได้ทรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน กกต. ก่อนที่จะรดน้ำพรขอ จากกรรมการการเลือกตั้ง 6 คน และเลขาธิการ กกต. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีของไทย ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะร่วมประชุมในเวลา 15.00น. เพื่อพิจารณารูปแบบการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อต่อเนื่อง หลังสำนักงานได้เสนอรูปแบบให้พิจารณา     

 5,597
การเมืองเข้มข้น
09 เม.ย. 62

เพื่อไทยจ่อทำหนังสือค้าน กกต.คิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ อนาคตใหม่ชี้ละเมิดสิทธิ ถูกนับอย่างไม่เท่าเทียม

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมพรรค เพราะเห็นว่าวิธีการคำนวณเบื้องต้นของ กกต. น่าจะคลาดเคลื่อนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนด   เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 91 เขียนไว้ชัดโดยเฉพาะวรรค 4 ว่าการคำนวณต้องได้ไม่เกินจำนวน ส.ส.พึงมี วิธีการในรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังมีคะแนน ส.ส.ตกน้ำอยู่ วันนี้ต้องถือคะแนน ส.ส.พึงมีเป็นพื้นฐาน สูตรคำนวณตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจน   หากจะขยายผลให้พรรคที่มีคะแนนไม่ถึงจำนวน ส.ส.พึงมี มี ส.ส.ได้ อาจขัดรัฐธรรมนูญ เราชี้แจงไปแล้วหาก กกต.ยังยืนยันเช่นนี้ก็ต้องตีความกัน วันที่ 10 เม.ย.นี้หากที่ประชุมพรรคเห็นตรงกัน จะทำหนังสือยื่นคัดค้าน กกต.อย่างเป็นทางการ หากยังฝืนจะทำก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้น   น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุทางพรรคจะมีแถลงการณ์เร็วๆนี้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ ละเมิดสิทธิเสียง ปชช.ทำให้ถูกนับอย่างไม่เท่าเทียม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0gQTVMwSCs8

 1,292
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
09 เม.ย. 62

เพื่อไทยจ่อทำหนังสือค้าน กกต.คิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ อนาคตใหม่ชี้ละเมิดสิทธิ ถูกนับอย่างไม่เท่าเทียม

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมพรรค เพราะเห็นว่าวิธีการคำนวณเบื้องต้นของ กกต. น่าจะคลาดเคลื่อนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนด   เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 91 เขียนไว้ชัดโดยเฉพาะวรรค 4 ว่าการคำนวณต้องได้ไม่เกินจำนวน ส.ส.พึงมี วิธีการในรัฐธรรมนูญใหม่ก็ยังมีคะแนน ส.ส.ตกน้ำอยู่ วันนี้ต้องถือคะแนน ส.ส.พึงมีเป็นพื้นฐาน สูตรคำนวณตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจน   หากจะขยายผลให้พรรคที่มีคะแนนไม่ถึงจำนวน ส.ส.พึงมี มี ส.ส.ได้ อาจขัดรัฐธรรมนูญ เราชี้แจงไปแล้วหาก กกต.ยังยืนยันเช่นนี้ก็ต้องตีความกัน วันที่ 10 เม.ย.นี้หากที่ประชุมพรรคเห็นตรงกัน จะทำหนังสือยื่นคัดค้าน กกต.อย่างเป็นทางการ หากยังฝืนจะทำก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้น   น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุทางพรรคจะมีแถลงการณ์เร็วๆนี้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ ละเมิดสิทธิเสียง ปชช.ทำให้ถูกนับอย่างไม่เท่าเทียม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0gQTVMwSCs8

 1,292
การเมืองเข้มข้น
09 เม.ย. 62

'สมชัย' เห็นต่าง กกต.สอนสูตรคำนวณ ส.ส. ยันได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่ 14 พรรค

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ แถลงสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชี รายชื่อต่อผู้สื่อข่าวอย่างละเอียด นายสมชัยกล่าวว่า การคำนวณต้องยึดตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (1)-(7) สิ่งที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.กำหนด ไม่ได้มีปัญหา สามารถถอดค่านำมาคำนวณได้   แต่สูตรที่ตนคำนวณแตกต่างจากผลลัพธ์ที่ กกต.ออกมาชี้แจง ว่าจะมีพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 25 พรรคที่ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่สูตรของตนมีเพียง 16 พรรค โดยตัดพรรคเพื่อไทยที่ได้ ส.ส.เขต 137 คนออกไป เพราะได้ ส.ส.เขตเกินจำนวน ส.ส.ที่พึงมี และตัดพรรคประชาชาติออก เนื่องจากได้จำนวน ส.ส. พึงมีที่ 6.8316 และได้ ส.ส.เขตมาแล้ว 6 คน ทำให้เศษที่เหลือสำหรับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ถึง 1 คน จึงต้องตัดทิ้ง เท่ากับเหลือ 14 พรรค   นายสมชัยกล่าวว่า ต้องนำมาปรับอัตราส่วนใหม่ให้รวมแล้วได้ 150 คน มีรายละเอียดดังนี้ พรรคพลังประชารัฐได้ 21 คน พรรคอนาคตใหม่ 56 คน พรรคประชาธิปัตย์ 22 คน พรรคภูมิใจไทย 13 คน พรรคเสรีรวมไทย 11 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 5 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน พรรคเพื่อชาติ 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน พรรคชาติพัฒนา 2 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 2 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน และพรรคพลังชาติไทย 1 คน   ส่วนอีก 58 พรรคเล็กที่ไม่ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นไปตามที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (5) กำหนดว่าการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใด มี ส.ส.เกินจำนวนที่จะพึงมีได้ เป็นข้อความเดียวกับที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 91 (4) เนื่องจากทั้ง 58 พรรค ได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประชากร 71,057.4980 คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน จึงต้องตัดทิ้งไปตั้งแต่แรก   โดยจะนำสูตรคำนวณนี้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ กกต.กลางอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ อยากให้ กกต.ดูข้อความใน พ.ร.บ.ว่าด้วยเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (5) ที่กำหนดจะไม่ทำให้พรรคการเมืองมี ส.ส.เกินกว่าจำนวนที่พึงมีให้ดีๆว่า แปลว่าอะไร ยังมีเวลาอีกเดือนกว่าจะถึงวันที่ 9 พ.ค. ที่ กกต.ต้องประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการร้อยละ 95 จึงขอให้ กกต.จัดเวทีรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งนักกฎหมาย นักคณิตศาสตร์ หรือจะเชิญตนก็ยินดี เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว กกต.ค่อยตัดสินใจว่าสูตรที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/4WZE1wr_Fqw  

 2,367
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
09 เม.ย. 62

'สมชัย' เห็นต่าง กกต.สอนสูตรคำนวณ ส.ส. ยันได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่ 14 พรรค

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้สมัคร ส.ส.สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ แถลงสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชี รายชื่อต่อผู้สื่อข่าวอย่างละเอียด นายสมชัยกล่าวว่า การคำนวณต้องยึดตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (1)-(7) สิ่งที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.กำหนด ไม่ได้มีปัญหา สามารถถอดค่านำมาคำนวณได้   แต่สูตรที่ตนคำนวณแตกต่างจากผลลัพธ์ที่ กกต.ออกมาชี้แจง ว่าจะมีพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 25 พรรคที่ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่สูตรของตนมีเพียง 16 พรรค โดยตัดพรรคเพื่อไทยที่ได้ ส.ส.เขต 137 คนออกไป เพราะได้ ส.ส.เขตเกินจำนวน ส.ส.ที่พึงมี และตัดพรรคประชาชาติออก เนื่องจากได้จำนวน ส.ส. พึงมีที่ 6.8316 และได้ ส.ส.เขตมาแล้ว 6 คน ทำให้เศษที่เหลือสำหรับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ถึง 1 คน จึงต้องตัดทิ้ง เท่ากับเหลือ 14 พรรค   นายสมชัยกล่าวว่า ต้องนำมาปรับอัตราส่วนใหม่ให้รวมแล้วได้ 150 คน มีรายละเอียดดังนี้ พรรคพลังประชารัฐได้ 21 คน พรรคอนาคตใหม่ 56 คน พรรคประชาธิปัตย์ 22 คน พรรคภูมิใจไทย 13 คน พรรคเสรีรวมไทย 11 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 5 คน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน พรรคเพื่อชาติ 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน พรรคชาติพัฒนา 2 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 2 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน และพรรคพลังชาติไทย 1 คน   ส่วนอีก 58 พรรคเล็กที่ไม่ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นไปตามที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (5) กำหนดว่าการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใด มี ส.ส.เกินจำนวนที่จะพึงมีได้ เป็นข้อความเดียวกับที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 91 (4) เนื่องจากทั้ง 58 พรรค ได้คะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประชากร 71,057.4980 คะแนนต่อ ส.ส. 1 คน จึงต้องตัดทิ้งไปตั้งแต่แรก   โดยจะนำสูตรคำนวณนี้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ กกต.กลางอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้ อยากให้ กกต.ดูข้อความใน พ.ร.บ.ว่าด้วยเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 128 (5) ที่กำหนดจะไม่ทำให้พรรคการเมืองมี ส.ส.เกินกว่าจำนวนที่พึงมีให้ดีๆว่า แปลว่าอะไร ยังมีเวลาอีกเดือนกว่าจะถึงวันที่ 9 พ.ค. ที่ กกต.ต้องประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการร้อยละ 95 จึงขอให้ กกต.จัดเวทีรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย ทั้งนักกฎหมาย นักคณิตศาสตร์ หรือจะเชิญตนก็ยินดี เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว กกต.ค่อยตัดสินใจว่าสูตรที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/4WZE1wr_Fqw  

 2,367
การเมืองเข้มข้น
09 เม.ย. 62

สนช.ยันสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ มีแค่สูตรเดียว ไม่ได้เพิ่งมาคิดหลังเลือกตั้ง

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวถึงสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ยันมีสูตรคำนวณมีเพียงสูตรเดียว ตามที่ กกต.ชี้แจง และไม่ได้มาคิดกันภายหลังเมื่อทราบผลการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.   ซึ่งสูตรดังกล่าว ในการประชุม กมธ. วิสามัญเคยถกเถียงกันจนตกผลึกแล้ว สามารถขอดูข้อมูลได้จากบันทึกการประชุม กมธ. วิสามัญ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 และครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 และสรุปชัดเจน ในครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561   ส่วนข้อโต้แย้งสูตรคิด ที่ทำให้พรรคซึ่งได้คะแนนดิบต่ำกว่า 71,000 คะแนน ได้ ส.ส. พึงมี 1 คน นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ส.ส. เขตที่ชนะยังมีคะแนนต่างกัน บางเขตต้องได้ถึง 4 หมื่นคะแนนจึงชนะ บางเขต 2 หมื่นคะแนนก็ชนะ   ซึ่งตามสูตรคิดหา ส.ส. บัญชีรายชื่อตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นั้นคะแนน 71,000 โดยประมาณที่นำมาใช้หา ส.ส. พึงมีนั้น จะนำมาเจาะจงตายตัวไม่ได้ซึ่ง 71,000 คะแนน ตั้งไว้คิดสำหรับรอบแรกเท่านั้น เมื่อยอดรวมมี ส.ส. เกิน 500 คน ก็ต้องคิดเทียบสัดส่วน และปัดเศษตามสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Udd4i4rnSqA

 2,574
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
09 เม.ย. 62

สนช.ยันสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ มีแค่สูตรเดียว ไม่ได้เพิ่งมาคิดหลังเลือกตั้ง

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวถึงสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ยันมีสูตรคำนวณมีเพียงสูตรเดียว ตามที่ กกต.ชี้แจง และไม่ได้มาคิดกันภายหลังเมื่อทราบผลการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.   ซึ่งสูตรดังกล่าว ในการประชุม กมธ. วิสามัญเคยถกเถียงกันจนตกผลึกแล้ว สามารถขอดูข้อมูลได้จากบันทึกการประชุม กมธ. วิสามัญ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 และครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 และสรุปชัดเจน ในครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561   ส่วนข้อโต้แย้งสูตรคิด ที่ทำให้พรรคซึ่งได้คะแนนดิบต่ำกว่า 71,000 คะแนน ได้ ส.ส. พึงมี 1 คน นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ส.ส. เขตที่ชนะยังมีคะแนนต่างกัน บางเขตต้องได้ถึง 4 หมื่นคะแนนจึงชนะ บางเขต 2 หมื่นคะแนนก็ชนะ   ซึ่งตามสูตรคิดหา ส.ส. บัญชีรายชื่อตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นั้นคะแนน 71,000 โดยประมาณที่นำมาใช้หา ส.ส. พึงมีนั้น จะนำมาเจาะจงตายตัวไม่ได้ซึ่ง 71,000 คะแนน ตั้งไว้คิดสำหรับรอบแรกเท่านั้น เมื่อยอดรวมมี ส.ส. เกิน 500 คน ก็ต้องคิดเทียบสัดส่วน และปัดเศษตามสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Udd4i4rnSqA

 2,574
เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง
09 เม.ย. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 9 เม.ย.62 ถอดยศทักษิณเพิ่ม-บิ๊กโจ๊กปรากฏตัว-จับหนุ่มฆ่าข่มขืนแหม่มสาวบนเกาะสีชัง

-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมทุกจังหวัดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยสมพระเกียรติ ขณะที่ 76 จังหวัดทั่วไทยเริ่มประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก วันนี้เวียนเทียนสมโภชน์ พรุ่งนี้จะอัญเชิญน้ำอภิเษกมาเก็บไว้ที่ ก.มหาดไทย กรุงเทพฯ ก่อนทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมที่วัดสุทัศน์ฯ 18 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมทุกจังหวัด จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยสมพระเกียรติ   -ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศนายทักษิณ ชินวัตร ออกจากนายกองใหญ่ นายกองอาสารักษาดินแดน หลังมีพระราชโองการเรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา เหตุต้องคำพิพากษาคดีอาญา ถึงที่สุดให้จำคุกและหลบหนีออกนอกประเทศ   ขณะที่รายการกู๊ดมันเดย์ที่นายทักษิณจัดออนไลน์ได้หายออกไปจากแชนแนล 2 สัปดาห์แล้ว โดยหลังผ่านงานแต่งงานลูกสาวที่ฮ่องกง นายทักษิณก็ไม่มีการโพสต์ภาพหรือเคลื่อนไหวทางออนไลน์ออกมาอีก ถอดยศนายกองใหญ่ 'ทักษิณ' เจ้าตัวเงียบไร้ความเคลื่อนไหว หลังงานแต่งลูกสาวที่ฮ่องกง    -สมชัย อดีต กกต.แถลงสูตรคิดคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยันมีพรรคที่ได้ ส.ส.เพียง 14 พรรค ไม่ใช่ 25 พรรค ตามที่ กกต.คิด โดยต้องยึดหลัก รธน.ม.91 และกฎหมายเลือกตั้งส.ส.มาตรา 128 ตั้งแต่ (1) ถึง (7) โดยต้องตัดพรรคเพื่อไทย(พท.) ที่ได้ส.ส.เขต 137 คน เกินกว่าจำนวนส.ส.พึงมี 111 คน ทำให้ไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ และตัดพรรคประชาชาติออก เนื่องจากได้จำนวนส.ส.พึงมีที่ 6.8316 และได้ส.ส.เขตมาแล้ว 6 คน ทำให้เศษที่เหลือสำหรับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ถึง 1 คน จึงต้องตัดทิ้ง ทำให้เหลือ 14 พรรค   เมื่อนำมาปรับอัตราส่วนใหม่ให้รวมแล้วได้ 150 คน จะได้ดังนี้ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 21 คน พรรคอนาคตใหม่ 56 คน พรรคปชป. 22 คน พรรคภูมิใจไทย(ภท.) 13 คน พรรคเสรีรวมไทย 11 คน พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) 5 คน พรรคเศษฐกิจใหม่ 6 คน พรรคเพื่อชาติ 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) 4 คน พรรคชาติพัฒนา(ชพน.) 2 คน พรรคพลังท้องถิ่นไท 2 คน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 1 คน พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน และพรรคพลังชาติไทย 1 คน 'สมชัย' เห็นต่าง กกต.สอนสูตรคำนวณ ส.ส. ยันได้ปาร์ตี้ลิสต์แค่ 14 พรรค    -นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สนช.ยืนยันว่าตาม กม.มีเพียงสูตรเดียวเท่านั้น จะมีพรรคเล็กได้ 1 ส.ส.ยันไม่ได้มาคิดสูตรนี้กันภายหลังรู้ผลเลือกตั้ง สามารถขอดูข้อมูลได้จากบันทึกการประชุม สนช.ยันสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ มีแค่สูตรเดียว ไม่ได้เพิ่งมาคิดหลังเลือกตั้ง    -ภูมิธรรม เลขาพรรคเพื่อไทย เตรียมนำเรื่องการคำนวณ ส.ส.ของ กกต.เข้าที่ประชุมพรรค ชี้เป็นการคิดที่คลาดเคลื่อนจาก รธน.กำหนด พรรคจะยื่นหนังสือคัดค้าน กกต.หากยังฝืนจะทำ ด้านพรรคอนาคตใหม่จะมีแถลงการณ์เร็วๆนี้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ ละเมิดสิทธิเสียง ปชช.ทำให้ถูกนับอย่างไม่เท่าเทียม เพื่อไทยจ่อทำหนังสือค้าน กกต.คิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ อนาคตใหม่ชี้ละเมิดสิทธิ ถูกนับอย่างไม่เท่าเทียม    -นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. โพสต์เฟซจัดอันดับที่สุดการเลือกตั้ง 62 ยัน กกต.จัดเลือกตั้งโปร่งใส แต่มีการกล่าวหา กกต.อย่างไม่มีข้อเท็จจริง ทั้งที่ กกต.ชี้แจงที่มาที่ไปได้ทุกเรื่อง ถ้ามีหลักฐานก็ควรยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ แต่ไม่ใช่มากล่าวหากันโดยปราศจากความจริง กกต. เผย 11 ที่สุดแห่งการเลือกตั้ง62 ชี้ปลอดภัยที่สุดในโลก-เรื่องร้องเรียนน้อยที่สุด   -คสช.แถลงตอบโต้แอมเนสตี้ ยันไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง เพราะการพูดแสดงความเห็นยังทำได้ปกติ ไม่มีปัจจัยไปบีบบังคับใครได้ ยันผู้ถูกกล่าวหาได้นับสิทธิตามปกติ ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกม.ไม่ต่างจากคดีอื่นๆ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุแห่งพฤติกรรมและพยานหลักฐาน   ด้านพรรคอนาคตใหม่บอกว่าเป็นวิจารณญาณของ ปชช.ว่าจะเชื่อแบบไหน เพราะคดีเกิดเมื่อ4-5ปีที่แล้ว แต่เพิ่งมาดำเนินคดีช่วงหลังเลือกตั้ง ยันพรรคและนายธนาธรจะสู้เพื่อความยุติธรรม และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทย คสช.แถลงโต้แอมเนสตี้ ปัดใช้กระบวนการยุติธรรมปิดปาก 'ธนาธร'   -บิ๊กโจ๊กเข้ารายงานตัวที่ ศปก.ตร. สีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนบอกสื่อทางโทรศัพท์ว่า สบายดี สุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องการโยกย้าย บอกถ้าพูดเองจะไม่เหมาะสม ด้านคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเลื่อนถกตั้ง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) คนใหม่เป็นพรุ่งนี้ ผบ.ตร.เป็นประธานเอง คาดโยกบิ๊กโจ๊กเป็น ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกฯ ด้านศรีวราห์ปฏิเสธตั้งสอบบิ๊กโจ๊ก 6 ข้อหา 'บิ๊กโจ๊ก' ยิ้มแย้มปรากฏตัว ศปก.ตร. ยัน "ผมโอเค สบายดี ขอบคุณคนที่เป็นห่วง" ปัดพูดปมถูกโยกย้าย   -เลขา ป.ป.ส.แจงจับ อ.ซ้ง มูลนิธิข้าวขวัญ ไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง ปัดเอื้อประโยชน์ให้ใคร ย้ำกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษ ผู้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจะผิดกฎหมาย ยันมีแค่ 2 องค์กรที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต คือองค์การเภสัชและกรมแพทย์แผนไทย ป.ป.ส.ยันจับ 'อ.ซ้ง มูลนิธิข้าวขวัญ' ไม่เกี่ยวการเมือง ย้ำกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องขออนุญาตครอบครอง   -จับหนุ่มฆ่าข่มขืนนทท.เยอรมันบนเกาะสีชัง ให้หินทุบหัว ลากศพหมกร่องหินจุดชมวิว สารภาพเสพยาไอซ์มาก่อน ขอมีเพศสัมพันธ์แต่สาวไม่เล่นด้วย ก่นลงมือกลัวเหยื่อไปแจ้ง ตร.มาจับ จึงใช้หินทุบหน้าผาก ท้ายทอย ใบหน้าจนตาย สำนักข่าวตปท.ตีข่าวฉาวบอกประเทศไทยอันตราย นทท.ถูกฆ่าข่มขืนบ่อยครั้ง รวบหนุ่มหื่นฆ่าข่มขืนแหม่มสาวบนเกาะสีชัง สารภาพเสพยาไอซ์ ขอมีเซ็กส์แต่เหยื่อไม่เล่นด้วย สื่อนอกตีข่าวฉาวชี้ไทยอันตราย   -จับชายวัย 58 ปี มีศักดิ์เป็นตาข่มขืนหลานสาวอายุ 5 ขวบ ที่ยายนำมาฝากดูแล จนเด็กเจ็บทนไม่ไหวบอกความจริงกับยาย ตร.ตามจับได้ถึงบ้าน สารภาพทำมา 5 ครั้ง เพราะความหน้ามืด จับชายวัย 58 ปีข่มขืนหลานสาว 5 ขวบ เด็กเจ็บทนไม่ไหวบอกยาย สารภาพทำมา 5 ครั้ง บอกทำไปเพราะหน้ามืด   -ตร.จับสาวประเภทสองลวงโลก เปิดเพจแชร์ทองเชิดเงินล้าน สารภาพเงินนำไปเสพสุข เลี้ยงผู้ชาย เช่าห้องพักราคาแพง ตอนนี้เงินหมด ต้องทำงานที่บาร์เกย์รับแขกต่างชาติย่านสีลม จนสุดท้ายถูกจับ รวบสาวประเภท 2 โกงเงินแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก นำเงินเปย์ผู้ชาย สุดท้ายหมดตัวหนีไม่รอด    -รถบัสเบรคแตกถอยหลังลงเขา ถ.304 ช่วงเขาใหญ่-ทับลาน คนขับตั้งสติได้หักท้ายชนแบริเออร์เพื่อหยุดรถ 40 ชีวิตรอดตายหวุดหวิด คาดสาเหตุสายท่อลมเบรคแตก ทำให้เบรคไม่อยู่   -บิ๊กป้อมคุมเข้มลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ คาดโทษสูงสุดเมาแล้วขับ,ขับรถเร็ว,ขับรถประมาท ขอให้เข้าใจ จนท.อาจไม่ได้รับความสะดวกบ้างแต่ก็เพื่อความปลอดภัย     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/2xxFTMNwY3M

 5,329

Top