ค้นหา :

ผลการค้นหา "น้ำอภิเษก"

พระราชสำนัก
20 เม.ย. 62

รมต.มหาดไทย เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวัดพระแก้ว

ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมตั้งริ้วขบวนพิธีเชิญน้ำอภิเษก ที่ผ่านพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร    โดยในเวลา 06.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เชิญคนโทน้ำอภิเษกทั้ง 86 ใบจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวนารามราชวรมหาวิหาร มายังรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก   ก่อนที่ในเวลา 07.00 น. ริ้วขบวนจะค่อยๆเคลื่อนออกมา นำโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ // ผู้อัญเชิญธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และขบวนเชิญพานพุ่ม จากนั้นจึงเป็นขบวนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เดินนำขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก   เส้นทางการเคลื่อนขบวน ใช้เส้นทางถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน แล้วตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา รวมระยะทาง 1,940 เมตร ซึ่งริ้วขบวนในวันนี้ จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที   และเมื่อริ้วขบวนถึงด้านหน้าประตูสวัสดิโสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เเละ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน นำไปวางบนจุดที่กำหนด บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนทยอยเข้าไปตั้งแถวบริเวณด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดรตามลำดับ    จากนั้น จึงเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไว้รอถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคมคมนี้   โดยพิธีมีประชาชนหลายคน ที่มาร่วมชมความงดงามของริ้วขบวน และร่วมในพิธีครั้งสำคัญนี้ เพราะเป็นครั้งแรกที่จะมีโอกาสได้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจ และดีใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/pKExHxk3ntk

 1,767
ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
20 เม.ย. 62

รมต.มหาดไทย เชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวัดพระแก้ว

ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมตั้งริ้วขบวนพิธีเชิญน้ำอภิเษก ที่ผ่านพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร    โดยในเวลา 06.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เชิญคนโทน้ำอภิเษกทั้ง 86 ใบจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวนารามราชวรมหาวิหาร มายังรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก   ก่อนที่ในเวลา 07.00 น. ริ้วขบวนจะค่อยๆเคลื่อนออกมา นำโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ // ผู้อัญเชิญธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และขบวนเชิญพานพุ่ม จากนั้นจึงเป็นขบวนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร และผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เดินนำขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก   เส้นทางการเคลื่อนขบวน ใช้เส้นทางถนนดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง และเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน แล้วตรงไปยังประตูสวัสดิโสภา รวมระยะทาง 1,940 เมตร ซึ่งริ้วขบวนในวันนี้ จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที   และเมื่อริ้วขบวนถึงด้านหน้าประตูสวัสดิโสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เเละ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน นำไปวางบนจุดที่กำหนด บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนทยอยเข้าไปตั้งแถวบริเวณด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดรตามลำดับ    จากนั้น จึงเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปเก็บรักษา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไว้รอถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคมคมนี้   โดยพิธีมีประชาชนหลายคน ที่มาร่วมชมความงดงามของริ้วขบวน และร่วมในพิธีครั้งสำคัญนี้ เพราะเป็นครั้งแรกที่จะมีโอกาสได้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจ และดีใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/pKExHxk3ntk

 1,767
พระราชสำนัก
19 เม.ย. 62

ริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ฯ ไปยังพระอุโบสถวัดพระแก้ว

การเตรียมริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง   โดยตัวแทนแต่ละจังหวัดได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม มายังรถเชิญคนโทน้ำ ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระแก้ว   ซึ่งริ้วขบวนจะประกอบด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือ ตามมาด้วยผู้เชิญธงชาติและตราสัญลักษณ์ ขบวนเชิญพานพุ่ม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ก่อนปิดท้ายขบวนด้วยผู้เชิญคนโทน้ำทั้ง 86 คน และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รวมระยะทางของริ้วขบวนทั้งสิ้น 1,940 เมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที   เมื่อถึงแล้วจะเชิญพานพุ่มไปวางไว้บนจุดที่กำหนดไว้บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายพระราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจะตั้งแถวหน้าปราสาทพระเทพบิดร ก่อนเชิญคนโทน้ำไปเก็บรักษาไว้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อรอถวายในพระราชพิธี[รมราชาภิเษกในวันที่ 4 พ.ค.2562 ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประกาศปิดการจราจรทั้งสิ้น 16 เส้นทาง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/sRbYRveMwbI

 1,199
ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
19 เม.ย. 62

ริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ฯ ไปยังพระอุโบสถวัดพระแก้ว

การเตรียมริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง   โดยตัวแทนแต่ละจังหวัดได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม มายังรถเชิญคนโทน้ำ ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระแก้ว   ซึ่งริ้วขบวนจะประกอบด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือ ตามมาด้วยผู้เชิญธงชาติและตราสัญลักษณ์ ขบวนเชิญพานพุ่ม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ก่อนปิดท้ายขบวนด้วยผู้เชิญคนโทน้ำทั้ง 86 คน และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รวมระยะทางของริ้วขบวนทั้งสิ้น 1,940 เมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที   เมื่อถึงแล้วจะเชิญพานพุ่มไปวางไว้บนจุดที่กำหนดไว้บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายพระราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจะตั้งแถวหน้าปราสาทพระเทพบิดร ก่อนเชิญคนโทน้ำไปเก็บรักษาไว้ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อรอถวายในพระราชพิธี[รมราชาภิเษกในวันที่ 4 พ.ค.2562 ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประกาศปิดการจราจรทั้งสิ้น 16 เส้นทาง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/sRbYRveMwbI

 1,199
สังคม-อาชญากรรม
19 เม.ย. 62

แจ้งปิด 16 เส้นทางเช้า 19 เม.ย. ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ฯ ไปวัดพระแก้ว

ในช่วงเช้าวันนี้ (19 เม.ย.) จะมีริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทาง บช.น. จึงได้แจ้งปิดการจราจร 16 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น.   ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 16 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์) 2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า) 3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า) 4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า) 5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์) 6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า) 7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ) 8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย 9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี) 10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี) 11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย 12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.) 13) ถนนหับเผย 14) ถนนหลักเมือง 15) ถนนกัลยาณไมตรี 16) ซอยสราญรมย์ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/LSY0TKb7Nlw

 1,368
คู่มือประชาชน
19 เม.ย. 62

แจ้งปิด 16 เส้นทางเช้า 19 เม.ย. ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ฯ ไปวัดพระแก้ว

ในช่วงเช้าวันนี้ (19 เม.ย.) จะมีริ้วขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์เทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทาง บช.น. จึงได้แจ้งปิดการจราจร 16 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00-11.00 น.   ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 16 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนบํารุงเมือง (แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสําราญราษฎร์) 2) ถนนตะนาว (จากแยกคอกวัว ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า) 3) ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า) 4) ถนนตีทอง (จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า) 5) ถนนอุณากรรณ (จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์) 6) ถนนดินสอ (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า) 7) ถนนราชดําเนินกลาง ฝั่งขาออก (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกผ่านพิภพ) 8) ถนนราชดําเนินในตลอดสาย 9) ถนนราชินี (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี) 10) ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกสะพานช้างโรงสี) 11) ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย 12) ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ ถึง แยกวงเวียน รด.) 13) ถนนหับเผย 14) ถนนหลักเมือง 15) ถนนกัลยาณไมตรี 16) ซอยสราญรมย์ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/LSY0TKb7Nlw

 1,368
พระราชสำนัก
19 เม.ย. 62

พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากทั่วประเทศ ณ วัดสุทัศน์ฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ได้มีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   โดยมีการเชิญคนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก ที่มาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 86 ใบ ที่ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมในพิธี แบ่งเป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 9 ใบ และน้ำอภิเษก 77 ใบ ซึ่งจะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562   โดยในเวลา 17.19 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทรงจุดเทียนชัย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดา อ่านประกาศชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีจุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราช   จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ที่คนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก จากจังหวัดต่างๆ ภายในราชวัติ   พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีป สั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่คนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษกภายในราชวัติ   ต่อมา นายกรัฐมนตรี, ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระสวดภาณวาร จุดเทียนทอง-เงิน และเครื่องบูชากระบะมุก จุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัยซ้าย-ขวา เป็นอันเสร็จพิธี ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/R3-uZALXQ8M

 583
ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
19 เม.ย. 62

พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากทั่วประเทศ ณ วัดสุทัศน์ฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ได้มีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   โดยมีการเชิญคนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก ที่มาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 86 ใบ ที่ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมในพิธี แบ่งเป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 9 ใบ และน้ำอภิเษก 77 ใบ ซึ่งจะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562   โดยในเวลา 17.19 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทรงจุดเทียนชัย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดา อ่านประกาศชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีจุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราช   จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ที่คนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก จากจังหวัดต่างๆ ภายในราชวัติ   พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีป สั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่คนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษกภายในราชวัติ   ต่อมา นายกรัฐมนตรี, ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระสวดภาณวาร จุดเทียนทอง-เงิน และเครื่องบูชากระบะมุก จุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัยซ้าย-ขวา เป็นอันเสร็จพิธี ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/R3-uZALXQ8M

 583
สรุปข่าว
19 เม.ย. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 19 เม.ย.62 ยื่นยุบพรรคเศรษฐกิจใหม่-ฆ่าข่มขืนสาวริมหาดจอมเทียน-ปลดล็อกซื้อชุดตรวจhivได้เอง

-เชิญน้ำอภิเษกไปวัดพระแก้วไปวันนี้ 7.30 น. จะมีการเชิญน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษกจำนวน 86 ใบจากวิหารหลวงวัดสุทัศน์ฯไปวัดพระแก้ว สำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.2562 แจ้งปิดการจราจร 16 เส้นทางวันนี้ ตั้งแต่ 06.00-11.00 น. แจ้งปิด 16 เส้นทางเช้า 19 เม.ย. ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ฯ ไปวัดพระแก้ว   -อากาศร้อนปีนี้รุนแรง อุตุฯพยากรณ์เหนือทะลุ 43 องศา อีสาน-กลาง 41 องศา กทม.ทะลุ 40 องศาวันนี้ ลำปางอุณหภูมิพุ่ง 43 องศาต่อเนื่อง 6 วัน อ.เถินพุ่ง 43.7 องศา ลำปางสบายดีไหม? เจอครบวันเดียว แผ่นดินไหว-พายุถล่ม-อากาศร้อนจัดพุ่ง 43.7 องศา   -เกิดเหตุแปลก เมื่อผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจใหม่ของมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ มายื่นหนังสือต่อ กกต.ขอให้ยุบพรรคเศรษฐกิจใหม่ของตัวเองและระงับผลการเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค อ้างว่าถูกครอบงำจากคนภายนอกที่สั่งการชี้นำ ทำให้พรรคไม่ได้ดำเนินการโดยอิสระ   ระบุผู้สมัครแบบเขต 350 เขต มิ่งขวัญให้เงินสมัครคนละ 15,000 บาท นัดประชุมผู้สมัครเพื่อแนะแนวทางอีกครั้ง แต่นายมิ่งขวัญไม่ได้นัดจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรู้มาว่าเป็นเพราะมีนายทุนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค บงการควบคุมชี้นำพรรค เช่น สนับสนุนงบผู้สมัคร ทำป้ายหาเสียง จัดตั้งแกนนำต่างๆ ซึ่งเป็นการขัดรธน. ด้านนายวีระ สมความคิด โพสต์แสดงความเห็นว่า รู้ว่าพรรคถูกครอบงำตั้งนานแล้ว แต่ทำไมเพิ่งมาแฉตอนนี้ ลูกพรรคเศรษฐกิจใหม่ยื่นยุบพรรคตัวเอง อ้างมีคน'บงการ-ครอบงำ' กก.บห.เตรียมแถลงบ่ายวันนี้!   -กกต.มีมติให้นับคะแนนใหม่เขต 1 นครปฐมทั้ง 236 หน่วยเลือกตั้ง และอีก 9 เขตเลือกตั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักร หลังมีหลักฐานว่าอาจมีการนับคะแนนไม่ถูกต้อง มีผลต่อผู้ชนะ โดยผู้สมัครอนาคตใหม่ที่ได้ลำดับที่ 2 ห่างจากผู้ได้ลำดับที่ 1 จำนวน 147 คะแนน มายื่นเรื่องต่อ กกต.   พร้อมมีมติให้เลือกตั้งใหม่ เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ชุมพร 28 เม.ย.นี้ เนื่องจากจำนวนคนมาใช้สิทธิไม่ตรงกับบัตรเลือกตั้ง กกต.สั่งนับคะแนนใหม่เขต 1 นครปฐม - เลือกตั้งใหม่เขต 2 ชุมพร   -ปิยบุตร อนาคตใหม่วิจารณ์ข้อเสนอของไพบูลย์ นิติตะวัน ที่ให้ใช้บทเฉพาะกาลของมาตรา 270 ให้ส.ว.ร่วมโหวตกม.งบประมาณและ กม.ต่างร่วมกับ ส.ส.ได้ เพื่อแก้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ระบุ ม.270 ที่ยกขึ้นมาเป็นบทเฉพาะกาล ถ้าเช่นนี้ก็มีแค่ ส.ว.จากการที่ คสช.แต่งตั้งอย่างเดียวจบ ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง การตีความรธน.ต้องเริ่มจากหลักก่อนไม่ใช่ข้อยกเว้นมาใช้ตลอด   นิพิฏฐ์ ปชป.ชี้เป็นการขัดรธน. ส่วนทางออกของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำตอนนี้ยังไม่มีทางออก แต่ทางที่ดีที่สุดอย่าทำให้ประเทศอยู่ในความเสี่ยง   ชูศักดิ์ ศิรินิล เพื่อไทย ระบุถ้าดู รธน.ดีๆการให้ ส.ว.พิจารณากม.ช่วง 5 ปี เกี่ยวกับการปฏิรูป ไม่ใช่กม.งบประมาณ นายไพบูลย์อาจมีเจตนาช่วยให้รัฐบาลปริ่มน้ำบริหารงานได้ แต่อย่าตีความให้เลยเถิด   วิษณุ เครืองาม ระบุใช้ ม.270 กับกม.งบประมาณและกม.ทุกฉบับที่เสนอไม่ได้ มองเป็นอันธพาลเสียงข้างมากลากไป มาตราดังกล่าวเป็นทางออกที่ใช้ได้กับกม.บางฉบับเท่านั้น 'ไพบูลย์' เสนอใช้มาตรา 270 แก้ปมรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ เชื่อลุงตู่ได้เสียงหนุนเกิน 500 เสียง 'วิษณุ - 3 พรรคการเมือง' ตอกกลับ 'ไพบูลย์' ชี้ ม.270 ใช้กับ กม.งบประมาณไม่ได้   -เปิดชื่อ 6 บิ๊กเนมประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิ มีทั้งกลุ่มเซ็นทรัล, คิงพาวเวอร์, ไมเนอร์, บางกอกแอร์เวย์, รอยัลออคิด เชอราตัน และเดอะมอลล์กรุ๊ป กำหนดยื่นข้อเสนอ 22 พ.ค.นี้ และประกาศผู้ชนะ 31 พ.ค. เปิดชื่อ 6 บิ๊กเนมยื่นซื้อซองประมูลดิวตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ   -ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาคดีเงินทอนวัดสำนวนแรก จำคุก 13 กระทง 39 ปี พระครูกิตติพัชรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดแค และอดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ฐานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาฟอกเงินทอนวัด แต่คำให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้าง ลดโทษเหลือจำคุก 26 ปี คอตกถอดจีวรเข้าเรือนจำ ยังไม่ได้ประกันตัว ศาลทุจริตฯ พิพากษาจำคุก 26 ปี 'อดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดน' คดีทุจริตเงินทอนวัด   -จับหนุ่มท้ายเรือขืนใจแหม่มสาวชาวอังกฤษวัย 21 ปี บนเกาะพีพี เห็นเมาหลับหน้าร้านอาหาร เอามีดไปกรีดเป้ากางเกงขาสั้น ก่อนปลดบิกีนี แล้วลงมือล่วงละเมิดทางเพศ เจ้าตัวให้การภาคเสธอ้างแค่ลูบคลำ ตร.ระบุหลักฐานชัดทั้งวงจรปิดและผลตรวจร่างกาย แจ้งข้อหาข่มขืน รวบทันควัน เด็กท้ายเรือเกาะพีพี ข่มขืนแหม่มสาวอังกฤษ ยังปฏิเสธอ้างแค่ลูบคลำ   -หนุ่มลูกจ้างฆ่าข่มขืนสาวริมหาดจอมเทียน ก่อนเอาทรายฝังกลบอำพราง เจ้าตัวปฏิเสธ อ้างสมยอมมีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายหญิงตายเอง ใช้ทรายกลบหวังดูดพิษไม่ใช่อำพราง ตร.ตามจับได้เพราะมีพิรุธ แอบนั่งมองตอน ตร.มาดูศพ ตัวเลอะทราย ซิปไม่รูด และที่อวัยวะเพศก็เลอะทราย หนุ่มลูกจ้างฆ่าข่มขืนสาวริมหาดจอมเทียน ก่อนฝังทรายอำพราง อ้างผู้ตายสมยอม แล้วชักดับเอง   -คดีเสี่ยเบนซ์เมาขับชน พ.ต.ท.และภรรยาเสียชีวิต ล่าสุดรอง ผบ.ตร.ยืนยันดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่า ระบุยังไม่ถอนข้อหาใดออก ศาลเพียงแนะนำให้เพิ่มข้อหาขับรถโดยประมาท รอง ผบ.ตร.ยันแจ้งข้อหาพยายามฆ่า-เจตนาฆ่า แก่ 'เสี่ยเบนซ์' เมาแล้วขับชนรองตี๋และภรรยา   -สธ.มีคำสั่งให้รถพยาบาลห้ามใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม.และห้ามฝ่าไฟแดงทุกกรณี ผู้โดยสารรวมคนขับในรถไม่เกิน 7 คน ทุกคนต้องขาดเข็มขัดนิรภัย พนง.ขับรถต้องผ่านหลักสูตรอบรม ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง รถต้องติด GPS-วงจรปิด-ทำประกันชั้น 1  เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติและจนท. สธ.สั่งรถพยาบาล 'ห้ามใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. -ห้ามฝ่าไฟแดงทุกกรณี'   -อย.ออกประกาศปลดล็อกให้ ปชช.ซื้อชุดตรวจคัดกรอง HIV ด้วยตัวเอง ช่วยให้รู้ผลตรวจไว ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ เข้าถึงการรักษาได้เร็วจากเดิมที่ต้องตรวจในสถานพยาบาลเท่านั้น ซื้อได้ในร้านขายยา แต่ถ้าพบการติดเชื้อ ต้องตรวจซ้ำที่ รพ. อย.ประกาศปลดล็อก ปชช.ซื้อชุดตรวจ hiv ได้ในร้านขายยา หากพบเชื้อให้ตรวจซ้ำที่ รพ.   -ฟ้าผ่ากลางสำนักปฏิธรรมที่ปากช่อง โคราช ไฟลุกไหม้ศาลาไม้มะค่ามูลค่า 30 ล้านเสียหายทั้งหมด พยานบอกก่อนเกิดเหตุมีพายุลมแรง ก่อนฟ้าผ่าลงมาหลังพระประธาน จนเกิดประกายไฟและลามไหม้ทั้งหลัง ฟ้าผ่าสำนักปฏิบัติธรรมโคราชไฟไหม้วอด ขณะที่อีกจุดเพลิงไหม้กุฏิพระวัดปราจีนฯเสียหายยับ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pe7tH6u3QK0

 4,559
พระราชสำนัก
18 เม.ย. 62

ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศน์ฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บรรยากาศการจัดริ้วขบวน เชิญคนโทน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร   โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา ของการเคลื่อนริ้วขบวน เชิญคนโทน้ำอภิเษก ทั้ง 86 ใบ จัดห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ระยะทาง 740 เมตร   โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการทั้ง 77 จังหวัด มาร่วมซักซ้อม ริ้วขบวนนี้ เริ่มเคลื่อนออกจากกระทรวง 06.30 น. โดยมีรถนำ ตามมาด้วยวงดุริยางค์กองทัพบก ผู้เชิญธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   จากนั้นจะมีการเชิญคนโทน้ำอภิเษก ทั้ง 86 ใบ จาก 77 จังหวัด สำหรับน้ำอภิเษก และ9 ใบ จาก 9 แหล่งน้ำ ที่ใช้ในการทำเป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษก มายังรถเชิญคนโทน้ำทั้ง 86 ใบ แล้วจึงตามด้วยขบวนขอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก และผู้ร่วมจะขบวน รวมประมาณ 500 กว่าคน   เส้นทางการเคลื่อนขบวน จะใช้เส้นทางถนนอัษฎางค์ และเลี้ยวเข้าถนนบำรุงเมือง และมาวนรอบเสาชิงช้า ก่อนเข้าไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีผู้ร่วมขบวนความยาวแถวประมาณ 92 เมตร   ทั้งนี้ในพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จะถือตามพระฤกษ์เวลาตั้งแต่ 17.19-21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งจะมีการประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/nE0pGdB-zeU

 1,246
ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18 เม.ย. 62

ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก เพื่อพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วัดสุทัศน์ฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บรรยากาศการจัดริ้วขบวน เชิญคนโทน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร   โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา ของการเคลื่อนริ้วขบวน เชิญคนโทน้ำอภิเษก ทั้ง 86 ใบ จัดห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ระยะทาง 740 เมตร   โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการทั้ง 77 จังหวัด มาร่วมซักซ้อม ริ้วขบวนนี้ เริ่มเคลื่อนออกจากกระทรวง 06.30 น. โดยมีรถนำ ตามมาด้วยวงดุริยางค์กองทัพบก ผู้เชิญธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   จากนั้นจะมีการเชิญคนโทน้ำอภิเษก ทั้ง 86 ใบ จาก 77 จังหวัด สำหรับน้ำอภิเษก และ9 ใบ จาก 9 แหล่งน้ำ ที่ใช้ในการทำเป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษก มายังรถเชิญคนโทน้ำทั้ง 86 ใบ แล้วจึงตามด้วยขบวนขอผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษก และผู้ร่วมจะขบวน รวมประมาณ 500 กว่าคน   เส้นทางการเคลื่อนขบวน จะใช้เส้นทางถนนอัษฎางค์ และเลี้ยวเข้าถนนบำรุงเมือง และมาวนรอบเสาชิงช้า ก่อนเข้าไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีผู้ร่วมขบวนความยาวแถวประมาณ 92 เมตร   ทั้งนี้ในพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จะถือตามพระฤกษ์เวลาตั้งแต่ 17.19-21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งจะมีการประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/nE0pGdB-zeU

 1,246
สังคม-อาชญากรรม
18 เม.ย. 62

ปิดถนน 7 สายช่วงเช้า 18 เม.ย. ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จาก ก.มหาดไทย ไปยังวัดสุทัศน์ฯ

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์ว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 18 เม.ย.2562 จะมีริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรบรามราชวรมหาวิหาร จึงจะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -11.00 น. จำนวน 7 สาย ได้แก่   1.ถนนอัษฎางค์ จากแยกผ่านพิภพถึงแยกสะพานช้างโรงสี 2.ถนนบารุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสาราญราษฎร์ 3.ถนนตะนาว จากแยกคอกวัว ถึง แยก สี่กั๊กเสาชิงช้า 4.ถนนดินสอ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า 5.ถนนเฟื่องนคร จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า 6.ถนนตีทอง จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า และ 7. ถนนอุณากรรณ จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AGVD6SXp938

 932
คู่มือประชาชน
18 เม.ย. 62

ปิดถนน 7 สายช่วงเช้า 18 เม.ย. ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จาก ก.มหาดไทย ไปยังวัดสุทัศน์ฯ

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์ว่า ในช่วงเช้าของวันที่ 18 เม.ย.2562 จะมีริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวรบรามราชวรมหาวิหาร จึงจะมีการปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -11.00 น. จำนวน 7 สาย ได้แก่   1.ถนนอัษฎางค์ จากแยกผ่านพิภพถึงแยกสะพานช้างโรงสี 2.ถนนบารุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสี ถึง แยกสาราญราษฎร์ 3.ถนนตะนาว จากแยกคอกวัว ถึง แยก สี่กั๊กเสาชิงช้า 4.ถนนดินสอ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง เสาชิงช้า 5.ถนนเฟื่องนคร จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า 6.ถนนตีทอง จากแยกเฉลิมกรุง ถึง แยกเสาชิงช้า และ 7. ถนนอุณากรรณ จากแยกอุณากรรณ ถึง แยกศิริพงษ์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/AGVD6SXp938

 932
พระราชสำนัก
18 เม.ย. 62

ถือพระฤกษ์ 17.19 น. จัดพิธีเสกน้ำอภิเษก รวม 86 คนโท เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18 เม.ย.นี้

ความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้ (18 เม.ย.62) จะมีขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ตามฤกษ์เวลาตั้งแต่ 17.19-21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม   ซึ่งจะมีการประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้จะมีการปิดถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3YsO4hPU8BI

 2,226
การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
18 เม.ย. 62

ถือพระฤกษ์ 17.19 น. จัดพิธีเสกน้ำอภิเษก รวม 86 คนโท เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 18 เม.ย.นี้

ความคืบหน้าการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้ (18 เม.ย.62) จะมีขบวนเชิญน้ำสรงพระมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ตามฤกษ์เวลาตั้งแต่ 17.19-21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม   ซึ่งจะมีการประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้จะมีการปิดถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3YsO4hPU8BI

 2,226

Top