ค้นหา :

ผลการค้นหา "คุมค่ายา"

เศรษฐกิจเข้มแข็ง
29 เม.ย. 62

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ฟ้องศาลขอให้คุ้มครองชั่วคราว ปมคำสั่งควบคุมราคายา-เวชภัณท์

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราว กรณีคำสั่งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ให้โรงพยาบาลเอกชนส่งข้อมูลสินค้ายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ให้เหตุผลว่าการเข้ามาควบคุมราคายา ราคาเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ ทำให้ธุรกิจเสียหาย และบังคับใช้เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐไม่โดนด้วย รวมถึงสมาคมไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น    ด้าน นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่า ก่อนที่ กกร.จะอนุมัติให้เป็นสินค้าและบริการควบคุม และนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบนั้น ได้ขอความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงสมาคมประกันชีวิต ประกันวินาศภัย มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเอกชน ทั้งนี้ สมาคมจะให้เหตุผลอ้างว่าไม่มีส่วนแสดงความเห็นได้อย่างไร   นอกจากนี้ ประกาศของ กกร. ครอบคลุมทุกสถานพยาบาล ไม่ได้บังคับใช้เฉพาะกับโรงพยาบาลเอกชนตามที่สมาคมเข้าใจ แต่การที่กรมฯขอข้อมูลราคาซื้อ-ขาย ราคานำเข้าจากโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น เป็นเพราะกรมไม่มีข้อมูลของโรงพยาบาลเอกชน แต่ข้อมูลของโรงพยาบาลรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ กรมฯได้ขอจากกรมบัญชีกลางและส่งข้อมูลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9VLrB6TgEog

 1,012
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
01 เม.ย. 62

ขีดเส้น รพ.เอกชน ส่งข้อมูลราคายา ภายใน 4 เม.ย. ใครเพิกเฉยมีโทษทั้งจำ-ปรับ

กรมการค้าภายในได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชน 353 ราย ผู้ผลิต และผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ 339 ราย และร้านจำหน่ายยาขนาดใหญ่ ให้แจ้งข้อมูลซื้อ ขาย รวมถึงราคาซื้อ และขาย มายังกรมภายในวันที่ 4 เม.ย.นี้   เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน และราคาขายที่เหมาะสม และดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในการรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ   ผู้ใดยังไม่ส่งข้อมูลมาให้ จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจนถึงขณะนี้ มีผู้ส่งข้อมูลมาให้เพียงร้อยกว่ารายเท่านั้น   สำหรับมาตรการเพิ่มเติม ที่จะเสนอให้ กกร.พิจารณา เช่น การเผยแพร่ราคายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่กรมได้วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนแล้วทางเว็บไซต์ของกรมหรือกำหนดมาตรฐานของการให้บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร   เพื่อให้กรมสามารถมีราคาที่เป็นมาตรฐาน และบรรทัดฐานไว้ใช้อ้างอิงกรณีที่มีผู้ป่วยร้องเรียนว่าใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนแล้วคิดค่ายา ค่ารักษาแพงเกินจริง ก็จะได้หามาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับโรงพยาบาลเอกชนรายนั้นๆได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/DaWH_N2fqSk

 940

Top