ค้นหา :

ผลการค้นหา "ปชป"

สรุปข่าว
07 ธ.ค. 62

ประเด็นข่าวรอบวัน 7 ธ.ค. 62 'อีลอน มัสก์' ชนะคดีหมิ่นประมาท - ผู้เสียหายแชร์ 'บ้านแอนนี่' เข้าร้องทุกข์ สุดทนคดีไม่คืบ

ปชป. พิจารณาลงโทษ ส.ส. โหวตสวนมติพรรค   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปิดโครงการอบรมยุวประชาธิปัตย์ รุ่น1 ปี2562 พร้อมใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ คือ อุดมการณ์ในการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต      ซึ่งระบบรัฐสภาแตกต่างจากระบบประธานาธิบดี ที่ประชาชนเลือกมาโดยตรง อยู่ครบ 4 ปีไม่มียุบสภา ส.ส. สว. เลือกมาก็อยู่จนครบวาระ ไม่มียุบสภาต่างคนก็ต่างขึ้นกับประชาชน ไม่ต้องรับผิดชอบ เหมือนระบบรัฐสภา      ดังนั้นการลงมติหรือโหวตเสียงในสภาของระบบประธานาธิบดี เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวจะโหวตให้รัฐบาลแพ้หรือชนะก็ได้ ไม่มีผลให้ผู้นำต้องลาออก แต่ของไทยคือระบบรัฐสภา รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมาก เพราะรัฐบาลจัดตั้งได้ด้วยเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ไม่ได้ เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความสำคัญอย่างมากกับรัฐบาลในระบบรัฐสภา จึงต้องมีวิปรัฐบาลคอยรวบรวมเสียงให้รัฐบาลคงเสียงข้างมากไว้เสมอ      ดังนั้นการเป็นรัฐบาลผสมพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะมีมติพรรค แต่สุดท้ายมติพรรคต้องถูกนำไปหารือในวิปรัฐบาลเพื่อเป็นมติร่วมกัน ซึ่งเมื่อวิปรัฐบาลมีมติอย่างไร ต้องนำมาสู่ที่ประชุมพรรคแต่หากพรรคไม่เห็นด้วยก็ต้องนำไปหารือในวิปรัฐบาลอีกครั้ง จนกว่าจะมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งเมื่อเป็นมติของวิปรัฐบาลแล้วทุนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปิดโครงการอบรมยุวประชาธิปัตย์ รุ่น1 ปี2562      พร้อมใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ คือ อุดมการประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น อุดมการที่จะทำเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน และอุดมการณ์ในการทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งระบบรัฐสภาแตกต่างจากระบบประธานาธิบดี ที่ประชาชนเลือกมาโดยตรง อยู่ครบ 4 ปีไม่มียุบสภา ส.ส. สว. เลือกมาก็อยู่จนครบวาระ ไม่มียุบสภาต่างคนก็ต่างขึ้นกับประชาชน ไม่ต้องรับผิดชอบ เหมือนระบบรัฐสภา      ดังนั้นการลงมติหรือโหวตเสียงในสภาของระบบประธานาธิบดี เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวจะโหวตให้รัฐบาลแพ้หรือชนะก็ได้ ไม่มีผลให้ผู้นำต้องลาออก แต่ของไทยคือระบบรัฐสภา รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมาก เพราะรัฐบาลจัดตั้งได้ด้วยเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ไม่ได้ เพราะเมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเสนอกฎหมายไม่ผ่านก็ต้องยุบสภา เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความสำคัญอย่างมากกับรัฐบาลในระบบรัฐสภา จึงต้องมีวิปรัฐบาลคอยรวบรวมเสียงให้รัฐบาลคงเสียงข้างมากไว้เสมอ      ดังนั้นการเป็นรัฐบาลผสมพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะมีมติพรรค แต่สุดท้ายมติพรรคต้องถูกนำไปหารือในวิปรัฐบาลเพื่อเป็นมติร่วมกัน ซึ่งเมื่อวิปรัฐบาลมีมติอย่างไร ต้องนำมาสู่ที่ประชุมพรรคแต่หากพรรคไม่เห็นด้วยก็ต้องนำไปหารือในวิปรัฐบาลอีกครั้ง จนกว่าจะมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งเมื่อเป็นมติของวิปรัฐบาลแล้วทุกพรรคจะต้องทำตาม ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามเอกเทศของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคล      แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเสียงในสภาการเคารพมติพรรค มติวิป จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องฟังมติพรรค มติวิป เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตยกพรรคจะต้องทำตาม ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามเอกเทศของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคล      แต่ถ้าคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเสียงในสภาการเคารพมติพรรค มติวิป จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องฟังมติพรรค มติวิป เพราะนี่คือระบอบประชาธิปไตย     ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์คดีแชร์ 'บ้านแอนนี่' สุดทนเคยแจ้งความแล้วคดีไม่คืบ   เหยื่อแชร์บ้านแอนนี่ ร้องตำรวจ สน.ท่าข้าม ตามจับเท้าแชร์ ที่โกงเงินร่วมลงทุนนับสิบล้านบาท พบยังมีการตั้งวงแชร์หลอกลวงอย่างต่อเนื่อง     ผู้เสียหายกว่า 10 คน เข้าร้องพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ให้ดำเนินคดีกับนางจุไรพร บุญเต็ม เท้าแชร์บ้านแอนนี่ ที่มีพฤติการณ์หลอกร่วมลงทุน ก่อนจะอ้างว่าโดนโกง ไม่สามารถนำเงินมาปันผลให้กับลูกแชร์ได้ เหตุเกิดตั้งแต่ปี 2561 ก่อนหน้านี้ เคยไปร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรม แต่คดีไม่คืบหน้าและยังไม่อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา      หนึ่งในผู้เสียหาย บอกว่า คดีนี้มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายบางส่วน ถูกหลอกให้ทำสัญญาประนีประนอมหนี้ หลังถูกขู่ว่าหากดำเนินคดีต่อจะไม่ได้รับเงินคืน แต่เมื่อมีการทำสัญญา กลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกัน และขณะนี้ไม่สามารถติดต่อเท้าแชร์ได้แล้ว ส่วนที่อ้างว่าโดนโกงนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นอุบาย ที่จะบ่ายเบี่ยงไม่คืนเงินมากกว่า เพราะยังพบว่ามีการเปิดวงแชร์หลอกลวงผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง     ออกหมายจับครูพละล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ม.3   ศาลได้อนุมัติหมายจับครูพละโรงเรียนหนึ่ง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตั้งข้อหาเบื้องต้น 2 ข้อหา หลังจากไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนชั้นม.3      พ.ต.ท.จักรภัทร อิ่มหนำ รอง ผกก.สภ.วังทอง เจ้าของคดีความ เปิดเผยว่า ขณะนี้ศาลได้ออกหมายจับ นายธัญพิสิษฐ์ บัวสุด ในข้อหา 2 ข้อหา คือ กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี พรากผู้เยาว์ หลังได้รับผลการตรวจรับร่างของนักเรียนหญิงจากโรงพยาบาลวังทอง ที่ระบุว่าพบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมเป็นหลักฐานในการออกหมายจับ พร้อมทั้งให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวครูพละรายนี้มาดำเดินคดีตามกฎหมาย คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆ นี้     ญาติๆ ของเด็ก ม.3 บอกว่า บอกว่า ครูพละไม่น่าข่มขืนลูกศิษย์เป็นตราบาปไปตลอดชีวิต สภาพจิตใจของน้องแย่ลงมาก ไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อน และที่สำคัญก็คือเด็กไม่อยากจะไปโรงเรียน     อีลอน มัสก์ ชนะคดีหมิ่นประมาท เวิร์น อันสเวิร์ธ   อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งบริษัทสเปซเอ็กซ์ชนะคดีหมิ่นประมาทนายเวิร์น อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ วีรบุรุษที่ช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้ปลอดภัยเมื่อปีที่แล้ว โดยขณะลูกขุนสหรัฐฯได้มีคำวินิจฉัยไปเมื่อวานนี้     คดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของทั่วโลก ซึ่งนายอันสเวิร์ธเป็นโจทย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายอีลอน มัสก์เป็นเงิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากการที่มัสก์ทวีตข้อความว่า เขาเป็นพวกใคร่เด็ก ซึ่งทำให้เขาเสียชื่อเสียง      เมื่อวานนี้ลูกขุนศาลรัฐบาลกลางลอส แองเจลิส จำนวน 5 ต่อ 3 พิจารณาแล้วว่า ไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาท      ทั้งนี้ในระหว่างที่ให้ปากคำในศาล อีลอน มัสก์ได้แก้ต่างว่า ถ้อยคำที่เขาทวีตไม่ได้ตั้งใจให้มีความหมายตามตัวอักษร เป็นเพียงคำสบถเท่านั้น ขณะที่ทนายความของอันสเวิร์ธ ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ที่มีน้ำหนักมากพอได้     อีลอน มัสก์กล่าวว่า การพิจารณาของคณะลูกขุน สามารถเรียกคืนศรัทธาต่อมนุษยธรรมของเขากลับมาได้-ขณะที่อันสเวิร์ธบอกว่า เขาเคารพในคำตัดสินของคณะลูกขุน ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น และชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป     ข้อพิพาทระหว่างอีลอน มัสก์และอันสเวิร์ธ เริ่มขึ้นในช่วงของภารกิจช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี่ 13 คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอนช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งอันสเวิร์ธ เป็นคนระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการดำถ้ำเข้ามาช่วยเหลือ ขณะที่มัสก์ก็ส่งวิศวกรของเทสล่า และเรือดำน้ำขนาดเล็กมาช่วยปฏิบัติการกู้ภัย แต่เรือดำน้ำของมัสก์ไม่ได้ถูกนำมาใช้      จากนั้นทั้งสองคนได้ตอบโต้กันด้วยคำพูดผ่านสาธารณะมาตลอด ซึ่งอันสเวิร์ธโจมตี การเข้ามาช่วยเหลือของอีลอน มัสก์ว่า เป็นเพียงการโฆษณาทางธุรกิจ ขณะที่มัสก์ก็ทวีตพาดพิงอันสเวิร์ธว่า เป็นพวกใคร่เด็ก โดยทวีตเตอร์ของมัสก์ มีผู้ติดตามเกือบ 30 ล้านคน แต่จากนั้นไม่นานมัสก์ก็ลบข้อความที่ทวีตออกไป     ออสเตรเลียประกาศภาวะฉุกเฉินวิกฤตไฟป่า   ที่ออสเตรเลีย ทางตอนเหนือของซิดนีย์น่าห่วง เพราะว่าไฟป่ากำลังวิกฤติหนัก ส่วนที่รัฐควีนส์แลนด์ มีทอร์นาโดไฟป่าเกิดขึ้นใกล้กับแหล่งชุมชน     ไฟร์เนโด หรือทอร์นาโดไฟ ที่เมืองบุนแดมบ้า รัฐควีนส์แลนด์ ตอนนี้ทางการประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองดังกล่าวแล้ว เนื่องจากไฟร์เนโด ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชน ส่วนที่รัฐนิว เซาท์เวลส์ เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำดับไฟตก ขณะกำลังปฏิบัติการที่เมืองเกอร์แวน เคราะห์ดีนักบินหนีออกมาจากเครื่องได้     ขณะที่สถานการณ์ทางเหนือของนครซิดนีย์วิกฤตหนัก ไฟป่าที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นกำแพงไฟขนาดใหญ่ อยู่ห่างซิดนีย์เพียง 60 กิโลเมตร นักผจญเพลิงยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ท้องฟ้าในซิดนีย์ตอนนี้คละคลุ้งไปด้วยหมอกควัน และเริ่มส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนแล้ว

 922
การเมือง
18 พ.ค. 62

ประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ลุยเลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่ 'คุณหญิงกัลยา' ลงทุนช่วยชาวบ้านล้างจานงานวัด

วันที่ 18 พ.ค. 62 พรรคประชาธิปัตย์ลุยเลือกตั้งซ่อมจังหวัดเชียงใหม่ จัด 3 ทีม ลงพื้นทีโดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค  นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ สส. ระบบบัญชีรายชื่อ พบประชาชน อำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง    ขณะที่ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค และคณะกลุ่มสตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง เขตดอยอินทนนท์ ร่วมทำบุญพร้อมล้างจานช่วยชาวบ้านที่วัดศิริชัยนิมิตรด้วย        

 1,530
การเมือง
18 ก.พ. 62

ปชป.ลั่นเป็นพรรคเดียวที่ไม่เคยถูกยุบ 'ชวน' ชม 'ไอติม' ฉลาดเหมือน 'อภิสิทธิ์' อนาคตอาจได้เป็นนายกฯ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ช่วยสมาชิกพรรคลงพื้นที่หาเสียง พร้อมกล่าวว่าขึ้นอยู่กับประชาชนว่าอยากจะพ้นปัญหาเรื่องตัวบุคคลได้หรือยัง หากอยากพ้นจากปัญหาเรื่องตัวบุคคลต้องสนับสนุนพรรคที่มีความเป็นสถาบันที่ใช้มาตรฐานแบบ สากล พรรคที่มีมาตรฐาน อุดมการณ์จะทำการเมืองให้เป็นระบบ ทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ เพราะจะไม่มีเรื่องผลประโยชน์ของบุคคลอีกต่อไป   ด้านนายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ถ้ามองพรรคการเมืองที่อยู่มาอย่างยาวนาน มีเพียงพรรคเดียวที่ไม่โดนยุบพรรค ขณะที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบ เราจึงเข้มงวดมากว่าอย่ากระทำผิด พูดได้ว่าเราเป็นพรรคที่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ เพราะไม่เคยทำชั่ว ตนไม่สามารถทำให้ทุกคนรวยเหมือนกันหมด แต่ทุกคนต้องเท่าเทียม เมื่อประชาธิปัตย์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะทำนโยบายเพื่อประชาชน ตนถือสัจจะ รักษาคำพูด มากกว่าความต้องการจะเป็นนายกฯ   สิ่งที่ตนพูดไม่ได้พูดหาเสียงเพื่อเอาใจชาวบ้านจนบ้านเมืองพัง หรือประชานิยมเกินเหตุ แต่บ้านเมืองต้องมีสวัสดิการ ยึดหลักเที่ยงธรรม เที่ยงตรง ขอแรงพี่น้องประชาชน อย่ามองข้าม 1 คะแนน เพื่อส่งนายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ครั้งที่ 2 ขอให้ประชาชนมั่นใจพรรคที่มีประสบการณ์มายาวนานท่ามกลางประชาธิปไตย ที่ลุ่มๆดอนๆ วนเวียนแต่การยึดอำนาจ แม้เราจะเคยประกาศว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการทำประชามติ แต่ต้องทำตาม ลงสมัครรับเลือกตั้ง ใช้ความเป็นประชาธิปัตย์ เพียงหนึ่งเดียว จะไม่แยกพรรค ไม่รวมสาขาเพื่อตั้งบริษัทใหญ่ เพราะเราให้เกียรติประชาชน   นอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 13 บางกะปิ-วังทองหลางว่าฉลาดเหมือนลุงอภิสิทธิ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาคนแบบนายอภิสิทธิ์ได้ จบการศึกษาในคณะปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ เพื่อมาเป็นนักการเมือง ได้เกียรตินิยมสูงสุดของไทยมากกว่านายอภิสิทธิ์ และยังเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เมื่อตัดสินใจทำงานการเมือง ไม่แน่ว่าในอนาคตข้างหน้า คนคนนี้อาจจะเป็นนายกฯได้ ไม่กล้าพยากรณ์แต่นับเป็นบุคคลที่พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นตัวแทนของพี่น้อง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3GNERnib-5w

 1,531
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
18 ก.พ. 62

ปชป.ลั่นเป็นพรรคเดียวที่ไม่เคยถูกยุบ 'ชวน' ชม 'ไอติม' ฉลาดเหมือน 'อภิสิทธิ์' อนาคตอาจได้เป็นนายกฯ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ช่วยสมาชิกพรรคลงพื้นที่หาเสียง พร้อมกล่าวว่าขึ้นอยู่กับประชาชนว่าอยากจะพ้นปัญหาเรื่องตัวบุคคลได้หรือยัง หากอยากพ้นจากปัญหาเรื่องตัวบุคคลต้องสนับสนุนพรรคที่มีความเป็นสถาบันที่ใช้มาตรฐานแบบ สากล พรรคที่มีมาตรฐาน อุดมการณ์จะทำการเมืองให้เป็นระบบ ทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ เพราะจะไม่มีเรื่องผลประโยชน์ของบุคคลอีกต่อไป   ด้านนายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ถ้ามองพรรคการเมืองที่อยู่มาอย่างยาวนาน มีเพียงพรรคเดียวที่ไม่โดนยุบพรรค ขณะที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบ เราจึงเข้มงวดมากว่าอย่ากระทำผิด พูดได้ว่าเราเป็นพรรคที่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ เพราะไม่เคยทำชั่ว ตนไม่สามารถทำให้ทุกคนรวยเหมือนกันหมด แต่ทุกคนต้องเท่าเทียม เมื่อประชาธิปัตย์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะทำนโยบายเพื่อประชาชน ตนถือสัจจะ รักษาคำพูด มากกว่าความต้องการจะเป็นนายกฯ   สิ่งที่ตนพูดไม่ได้พูดหาเสียงเพื่อเอาใจชาวบ้านจนบ้านเมืองพัง หรือประชานิยมเกินเหตุ แต่บ้านเมืองต้องมีสวัสดิการ ยึดหลักเที่ยงธรรม เที่ยงตรง ขอแรงพี่น้องประชาชน อย่ามองข้าม 1 คะแนน เพื่อส่งนายอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ครั้งที่ 2 ขอให้ประชาชนมั่นใจพรรคที่มีประสบการณ์มายาวนานท่ามกลางประชาธิปไตย ที่ลุ่มๆดอนๆ วนเวียนแต่การยึดอำนาจ แม้เราจะเคยประกาศว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการทำประชามติ แต่ต้องทำตาม ลงสมัครรับเลือกตั้ง ใช้ความเป็นประชาธิปัตย์ เพียงหนึ่งเดียว จะไม่แยกพรรค ไม่รวมสาขาเพื่อตั้งบริษัทใหญ่ เพราะเราให้เกียรติประชาชน   นอกจากนี้ยังกล่าวชื่นชมไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 13 บางกะปิ-วังทองหลางว่าฉลาดเหมือนลุงอภิสิทธิ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาคนแบบนายอภิสิทธิ์ได้ จบการศึกษาในคณะปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ เพื่อมาเป็นนักการเมือง ได้เกียรตินิยมสูงสุดของไทยมากกว่านายอภิสิทธิ์ และยังเป็นประธานรุ่นของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เมื่อตัดสินใจทำงานการเมือง ไม่แน่ว่าในอนาคตข้างหน้า คนคนนี้อาจจะเป็นนายกฯได้ ไม่กล้าพยากรณ์แต่นับเป็นบุคคลที่พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นตัวแทนของพี่น้อง ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3GNERnib-5w

 1,531
การเมือง
08 ก.พ. 62

ปชป.ส่งครบ 150 ปาร์ตี้ลิสต์ 'มาร์ค' เมินข่าวลือรัฐบาลแห่งชาติ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมแกนนำพรรค อาทิ นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายกรณ์ จาติกวณิช เข้ายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน และยื่นชื่อนายอภิสิทธิ์เสนอเป็นนายกฯของพรรคชื่อเดียว   นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สมาชิกพรรคส่วนใหญ่ไม่ติดใจในลำดับ 150 รายชื่อ แต่หากคะแนนพรรคได้เท่ากับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ส.ส.เขตของพรรคจะได้ประมาณ 100 คน ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อประมาณ 40 คน   ส่วนประเด็นข่าวการการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ที่มีการพูดถึงนั้นชี้ว่า เราเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ควรให้ประชาชนได้ตัดสินใจก่อนว่าอยากให้ใคร พรรคการเมืองใดเป็นผู้แทน อยากให้ใครมีคะแนนเสียงมาก และสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งว่าตามกระบวนการควรปล่อยให้กระบวนการการเลือกตั้งเดินไปแล้วทุกคนมุ่งสู่ตรงนั้น   ส่วนตัวเห็นมีข่าวทำนองนี้ตลอดเวลา ในเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ รัฐบาลเฉพาะกาล รัฐบาลเฉพาะกิจ แต่จากที่เราสัมผัสกับประชาชนพบว่า รอคอยการมีส่วนร่วมที่จะกำหนดอนาคตว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oOX8jqo5o7w

 1,502
เลือกตั้ง62-ข่าวเลือกตั้ง
08 ก.พ. 62

ปชป.ส่งครบ 150 ปาร์ตี้ลิสต์ 'มาร์ค' เมินข่าวลือรัฐบาลแห่งชาติ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมแกนนำพรรค อาทิ นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายกรณ์ จาติกวณิช เข้ายื่นสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 150 คน และยื่นชื่อนายอภิสิทธิ์เสนอเป็นนายกฯของพรรคชื่อเดียว   นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า สมาชิกพรรคส่วนใหญ่ไม่ติดใจในลำดับ 150 รายชื่อ แต่หากคะแนนพรรคได้เท่ากับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ส.ส.เขตของพรรคจะได้ประมาณ 100 คน ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อประมาณ 40 คน   ส่วนประเด็นข่าวการการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ที่มีการพูดถึงนั้นชี้ว่า เราเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ควรให้ประชาชนได้ตัดสินใจก่อนว่าอยากให้ใคร พรรคการเมืองใดเป็นผู้แทน อยากให้ใครมีคะแนนเสียงมาก และสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งว่าตามกระบวนการควรปล่อยให้กระบวนการการเลือกตั้งเดินไปแล้วทุกคนมุ่งสู่ตรงนั้น   ส่วนตัวเห็นมีข่าวทำนองนี้ตลอดเวลา ในเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ รัฐบาลเฉพาะกาล รัฐบาลเฉพาะกิจ แต่จากที่เราสัมผัสกับประชาชนพบว่า รอคอยการมีส่วนร่วมที่จะกำหนดอนาคตว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/oOX8jqo5o7w

 1,502
การเมือง
24 ม.ค. 62

'อภิสิทธิ์' ชี้ต้องเลือกตั้งสุจริต ไม่ใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบ ฝากสังคมกดดัน กกต.ทำงาน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.)เลือกตั้งก็ประกาศแล้ว ต้องมาทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม หรือสุจริตเที่ยงธรรมเสียก่อน ถ้าเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งที่ทุจริต ไม่ว่าจะด้วยการใช้เงิน ไม่ว่าจะด้วยการใช้อำนาจรัฐ ตนรับรองได้ว่าเรากำลังเพาะเชื้อสำหรับปัญหาวิกฤติทางการเมืองครั้งต่อไป   ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ต้องทำหน้าที่ แต่สำคัญไม่แพ้กันก็คือทุกฝ่ายในสังคม ต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีการกดดันให้องค์กรอิสระนี้ ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างแท้จริง   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่: https://youtu.be/ZXS3jWYFGsw  

 1,093
การเมือง
14 ม.ค. 62

'อภิสิทธิ์' คิกออฟคาราวาน 350 ผู้สมัคร ปชป. ลั่นพาประเทศออกสู่วังวนรัฐประหาร

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมแกนนำพรรค จัดคิกออฟแคมเปญปล่อยขบวนรถคาราวานว่าที่ผู้สมัครส.ส. 350 เขตทั่วประเทศ รวมถึงขบวนรถว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ทั้ง 30 เขต     พร้อมนำแถลงจุดยืนของพรรคว่า แม้วันนี้ยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง แต่ประเทศ ไทยไม่มีทางเลือกอื่น ต้องเดินกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ พอแล้วกับวังวนวัฏจักรเดิมๆ วนกลับไปสู่การรัฐประหาร ต้องถือคติสำคัญ “ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต”     แม้กติกาในรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นประชาธิปไตย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่คนไทยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งสัญญาณให้ดังพอจะทำให้ ส.ว. 250 คน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ต้องเคารพเสียง ไม่ประสงค์จะเห็นรัฐบาลที่ฝืนเจตนารมณ์ประชาชน มั่นใจว่าพร้อมที่สุดที่จะนำพาประเทศออกจากวังวน เรายังมีภารกิจสำคัญคือ “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” ความยากจน ความเหลื่อมล้ำรอคอยการแก้ไข   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BlRMO_1zta0

 1,462
การเมือง
07 ม.ค. 62

ประชาธิปัตย์พร้อมมาก ได้ผู้สมัครแล้ว 346 เขต ตกลงส่ง 'ลูกหมี' ลงชุมพร แต่มีเงื่อนไข

ความเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ที่ประชุมได้มีการอนุมัติว่าที่ผู้สมัครไปแล้ว 346 เขต เหลือ 3 จังหวัด 4 เขตเลือกตั้ง ที่จะต้องคัดสรรตัวผู้สมัครให้เสร็จเนื่องจากยังมีปัญหาทางด้านเทคนิคในบางพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้รองหัวหน้าพรรคภาคอีสานไปรับฟังความเห็นประชาชน และกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ม.ค.นี้   ส่วนพื้นที่ภาคใต้ได้ผู้สมัครครบทุกเขตแล้ว โดยนายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี อดีต ส.ส.ชุมพร ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติให้ลงสมัครได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับพรรค แต่ต้องไปดำเนินการหาวิธีทำให้ประชาชนไม่สับสน ต้องประกาศให้คนชุมพรทราบทั้งหมดว่าลงในนามพรรค และต้องไปช่วยเขตอื่นๆหาเสียงในนามพรรคด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/9Twlxd8XKkw

 1,521
การเมือง
07 ธ.ค. 61

'อภิสิทธิ์' แฉเลือกตั้งรอบนี้ ดูด ส.ส.-ใช้เงินมากที่สุด แต่สุดท้ายปชช.จะลงโทษเอง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมงานงานเลี้ยงให้แก่ว่าที่ผู้สมัครของพรรคภาคกลางในกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์   โดยนายอภิสิทธิ์ได้ขึ้นกล่าวในงานว่า การเลือกตั้งรอบนี้มีการดูด ส.ส.มากที่สุด และใช้เงินมากที่สุด แต่สุดท้าย ปชช.จะลงโทษเอง ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสั่งสอนบางพรรคว่ามีอำนาจแค่ไหนก็สู้ศรัทธาของประชาชนไม่ได้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/B0dAm4Y7ilw  

 1,276
การเมือง
07 ธ.ค. 61

ปชป.แจง 4 เหตุผลไม่ร่วมถกวงหารือนายกฯ แต่พร้อมรับกติกา

ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ นายธนา ชีรวินิจ โฆษกพรรคแถลงเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแม่น้ำห้าสาย ร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเพื่อชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ในการเลือกตั้ง   โดยทางพรรคประชาธิปัตย์ มีเหตุผล 4 ข้อคือ 1.หัวหน้า คสช.เป็นผู้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 52/2560 เอง แต่กลับไม่เคารพคำสั่งที่ตัวเองออกมาที่กำหนดให้รับฟังความเห็นจากพรรคการเมือง   2.การประชุมนี้พรรคการเมืองไม่สามารถไปชี้แจง หรือร่วมทำความเห็นชี้ให้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่แรกมีปัญหาแล้ว และเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย   3.ท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสม ที่แสดงความเป็นเจ้าของการเลือกตั้ง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิวัติยึดอำนาจมาร่วม 5 ปี ก็มีหน้าที่ต้องคืนการเลือกตั้งให้ประชาชน และต้องคืนให้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด การเลือกตั้งไม่ใช่ของท่านเพียงผู้เดียว จึงขอให้เคารพและให้เกียรติประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ   และ 4.การที่ พล.อ.ประยุทธ์ มีหลายสถานะทั้งนายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. และ สถานะที่สาม คือ จะเป็นหนึ่งในรายชื่อที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)จะเสนอเป็นนายกฯอีก จึงมีส่วนได้เสียโดยตรงกับการเลือกตั้ง ถือว่านายกฯ ไม่ได้เคารพ และไม่ได้ยึดมั่นในธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง   ทั้งนี้โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ผลสรุปการประชุมในวันนี้และกติกาจะออกมาอย่างไร พรรคพร้อมยอมรับและจะเข้าร่วมการเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ.62 แต่ต้องชี้ให้ประชาชนเห็นว่า มีอะไรที่ไม่ชอบธรรม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/e0WxrN1ZkzA

 936
การเมือง
11 ต.ค. 61

'อลงกรณ์' โชว์วิสัยทัศน์ศึกหยั่งเสียง หน.ปชป. ลั่นไม่รับนายกฯคนนอก

ศึกหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลัง 2 ผู้ท้าชิง หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พูดถึงแนวทางของตัวเองไปแล้ว   ล่าสุดนายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้ท้าชิงเบอร์ 3 ออกมาแสดงวิสัยทัศน์บ้าง ชี้ต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่ ต้องไม่มีเรื่องเด็กของใครอีกต่อไป มองว่านายกฯ คนนอกเป็นชนวนวิกฤต ใครมาแบบคนนอกก็ไม่รับ ถ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาต้องอยู่ในบัญชี 3 ชื่อของพรรค และหากตนได้เป็นหัวหน้าพรรค จะไม่มีการบอยคอตการเลือกตั้ง   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/9LO4PrXvV4I  

 1,169
การเมือง
08 ต.ค. 61

ศึกหยั่งเสียง หน.ปชป.เข้มข้น 'อภิสิทธิ์' เดินสายสงขลา 'หมอวรงค์' ไปอุบลฯ

ความเคลื่อนไหวศึกหยั่งเสียงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ฐานเสียงของนายถาวร เสนเนียม ที่ประกาศหนุนหมอวรงค์   โดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เริ่มเป็น ส.ส.มาตั้งแต่อายุ 27 ปัจจุบันอายุ 54 แล้ว ตนไม่ขอเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อหัวหน้าพรรค ปชป.เท่านั้น แต่ผมขอทำหน้าที่เป็นผู้นำพรรคไปสู่ชัยชนะ บอกได้ว่าพรรคยืนอยู่ตรงไหน ทำอย่างไรให้หลุดพ้นความขัดแย้งแบ่งแยก การเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นผู้นำที่ตอบโจทย์ได้ เลิกคิดอยู่ข้างทหารหรือฝ่ายใด ให้คิดถึงประชาชน อยู่กับเศรษฐกิจให้ได้ ตนได้เตรียมแนวทางไว้แล้ว ที่จะทำให้ผู้มีอาชีพยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมงอยู่ได้   พรรคคู่แข่งไม่สามารถบริหารจัดการได้ พรรค ปชป.จึงเป็นหลักของประเทศ หัวหน้าพรรคเป็นผู้บริหารประเทศ สามารถนำประเทศสู่ความเป็นมหานครในภูมิภาค ตนสัญญาว่าตนขอทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จ จึงได้ชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับอดีต สส. เพื่อนำพรรค ปชป.ไปสู่อนาคตที่ดี   ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี   โดยชูไฮไลต์แนวทางการดำเนินงานของตน ที่จะทำให้ความยากจนหมดไปจากพื้นที่ภาคอีสาน ตามโครงการปั้นข้าวเหนียว ปรับโครงสร้างหนี้พี่น้องประชาชน ถ้าพี่น้องยังเป็นหนี้ก็จะไม่สามารถหนีความจนได้ โดยจุดเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/tsCg_nHFE2M

 1,172
การเมือง
05 ต.ค. 61

'มาร์ค' ลงใต้ - 'หมอวรงค์' ไปอีสาน ชิงศึกหยั่งเสียง หน.พรรค ปชป.

ความคืบหน้าศึกหยั่งเสียงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะผู้สมัครหัวหน้า จะเดินสายพบสมาชิกพรรคที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 7 ต.ค.นี้  ซึ่งเป็นถิ่นของนายถาวร เสนเนียม ที่ให้การสนับสนุนหมอวรงค์ และได้ลงพื้นที่มาก่อนเป็นที่แรก   อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน นพ.วรงค์ พร้อมกลุ่มเพื่อนหมอวรงค์ จะเดินสายยังจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นถิ่นของนายอิสระ สมชัย ที่ออกมาสนับสนุนนายอภิสิทธิ์อย่างเต็มตัว โดยทางหมอวรงค์เพื่อประกาศนโยบายปั้นข้าวเหนียวเพื่อชาวอีสาน และพบประธานหอการค้าจังหวัด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/11LqvQf28_U

 1,067
การเมือง
04 ต.ค. 61

'จุติ' จวกคนแคปไลน์กลุ่ม ปชป.ไปแฉออกสื่อ 'อภิสิทธิ์' ตั้ง 'จุรินทร์' รักษาการ หน.พรรค

นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่อดีต ส.ส.พรรคตอบโต้กันดุเดือดเรื่องการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคผ่านไลน์ ส.ส.พรรค ชี้ผู้ที่นำข้อความไปเผยแพร่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่มีวิจารณญาณ เพราะอาจทำให้คนภายนอกที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของพรรค มองว่ามีการทะเลาะกันในพรรค ทั้งที่เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเสรีเท่านั้น   พร้อมกันนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีหนังสือแต่งตั้ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค เป็นรักษาการแทนหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจาก นายอภิสิทธิ์ ประสงค์ลงสมัครแข่งขันเป็นหัวหน้าพรรค ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค จึงขอหยุดการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการหยั่งเสียงฯนี้ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/aDv1EYazzFc  

 1,138

Top