ค้นหา :

ผลการค้นหา "แบนสารพาราควอต"

เศรษฐกิจ
03 ธ.ค. 62

เครือข่ายสนับสนุนแบน 3 สาร แถลง 5 ข้อ จ่อฟ้อง 'สุริยะ'

คืบหน้าการแบน 3 สารพิษ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เผยถึงมติให้ยืดเวลาการยกเลิกการใช้สารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ออกไป 6 เดือน และ จำกัดการใช้สารไกลโฟเสต เพื่อไม่ให้กระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการบริโภคเนื้อสัตว์ในประเทศ   นายสุริยะยืนยันว่า คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินอย่างรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้าน ส่วนกรณีที่เครือข่ายที่สนับสนุนการยกเลิก 3 สารพิษ จะยื่นฟ้องศาลนั้น พร้อมจะรับฟังทุกฝ่าย และหากขัดแย้งจริงก็เท่ากับว่า 161 ประเทศ ที่ยังใช้ไกรโฟเสตก็ทำผิดองค์การอนามัยโลกเช่นกัน ซึ่งตามมติคณะกรรมการฯที่ผ่านมา ได้ดำเนินการรูปของมติคณะกรรมการฯเสียงส่วนใหญ่ก็ออกมาในรูปแบบดังกล่าว และถูกต้องตามกฎหมาย   ด้านตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารเคมี 686 องค์กร แถลงจุดยืน คัดค้านมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่ขยายเวลาแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต โดยเตรียมยื่นฟ้องนายสุริยะ โดยมองว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   มีการเสนอ 5 ข้อคือ   1.เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด   2.ฟ้องศาลปกครองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อนายสุริยะ ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมิชอบ   3.เริ่มตรวจสอบการตกค้างของ 3 สารพิษในสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่ใส่ใจและมีนโยบายคุ้มครองสุขภาพของประชาชน   4.จะฟ้องคดีแบบกลุ่มให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจาก 3 สารพิษภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยความร่วมมือกับทีมทนายความที่ต่อสู้คดีให้กับนายดเวนย์ ลี จอห์นสัน ที่ชนะคดีไกลโฟเซตในสหรัฐอเมริกา   และ 5.เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยดำเนินการตามมติและข้อเสนอของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/3tmcfNJCS0k

 436
เศรษฐกิจ
28 พ.ย. 62

มติพลิก เลื่อนแบน 2 สาร 'พาราควอต-คลอไพรฟอส' ยืดต่อ 6 เดือน ส่วน 'ไกลโฟเซต' แค่จำกัดการใช้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้พิจารณาข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้ามาร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 ราย ให้ทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ด้วยการออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ ห้ามครอบครอง ห้ามใช้ จากเดิมอยู่ชนิดที่ 3   โดยให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาใช้บังคับเป็นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 จากมติเดิมกำหนดวันที่ 1 ธ.ค.62 เนื่องจากต้องรอให้กรมวิชาการเกษตร จัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ระหว่างนี้ห้ามมีการนำเข้าสารทั้ง 2 ชนิด โดยให้ใช้สารคงค้างที่อยู่ในประเทศประมาณ 23,000 ตันไปก่อน   ส่วนสารไกลโฟเซต ไม่ได้แบนการใช้ แต่ให้จำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่สามารถใช้ในพืช 6 ชนิด คือ อ้อย ยางพารา ข้าวโพด ปาล์ม มันสำปะหลัง ไม้ผล เนื่องจาก 161 ประเทศในโลก ยังคงใช้สารตัวนี้ มีแบนเพียง 9 ประเทศเท่านั้น และพบว่า ยังกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารสัตว์ ถ้าห้ามใช้สารตัวนี้ จะไม่สามารถนำเอาถั่วเหลือง ข้าวสาลี มาจากสหรัฐฯ บราซิล และประเทศอื่นๆได้ ก็จะกระทบต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์อีกด้วย   ยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติดังกล่าวอีกแล้ว เพราะทุกคนหวังว่าในวันที่ 1 มิ.ย.2563 จะประกาศใช้ บังคับตามกฎหมาย ไม่เลื่อนระยะเวลาอีกแล้ว ระหว่างนี้เกษตรกรยังใช้ได้อยู่ จนกว่าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมจะแล้วเสร็จ มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.2563 แต่ห้ามนำเข้าและให้ใช้สารคงค้างที่เหลือในประเทศอีก 23,000 ตัน การประชุมครั้งนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯว่า ได้หารือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่ รวมถึงผลกระทบอื่นๆ พบว่ามีข้อจำกัดในการปฏิบัติหากจะให้ยกเลิก 3 สาร ในวันที่ 1 ธ.ค. จึงได้ให้เลื่อนออกไปก่อน เพื่อทำทุกอย่างให้ครบ   ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังทราบผลการพิจารณาแบน 3 สารเคมีการเกษตร ว่า เมื่อมติออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับเท่ากับเราไม่เคารพกฎหมาย กระทรวงก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของตัวเอง ขอให้ทุกคนระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีให้มากขึ้น และยืนยันไม่กระทบกับการร่วมรัฐบาล   ด้านนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย พี่ชาย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวถึงมติดังกล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าเสร็จสิ้นหน้าที่ของ น.ส.มนัญญาแล้ว เราทำสุดกำลังความสามารถ แต่อำนาจไม่อยู่ในมือเรา อำนาจทั้งหมดอยู่ที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่ต้องไปตอบคำถามสังคมว่า เหตุใดจึงเลื่อนระยะเวลาการแบนสารพิษออกไป นายสุริยะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องทั้งหมด พร้อมยืนยัน น.ส.มนัญญา น้องสาวจะไม่ลาออก เพราะไม่ได้ทำผิด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IzBDN5nk3J8

 655
เศรษฐกิจ
28 พ.ย. 62

ยืดการแบน 2 สารพิษออกไป - 'สุริยะ' ยันไม่ใช่การหักหลังพรรค - 'อนุทิน' บอกแค่มองต่างมุมกัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และเป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติขยายการแบนสารอันตราย 2 ชนิดออกไป 6 เดือน และยกเลิกการแบนสารไกรโฟเซต ให้เหลือแค่จำกัดการใช้งาน นายสุริยะ บอกว่าคณะกรรมการทุกคนเห็นว่าสารเคมีทางการเกษตรสำหรับกำจัดวัชพืช คือ พาราควอตและคลอไพริฟอส นั้นอยู่ในวัตถุอันตรายประเภท 4 ห้ามใช้ ห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย ให้มีผลบังคับใช้ตามกฏหมายวันที่ 1 มิถุนายน 2563   ซึ่งนายสุริยะบอกอีกว่าหากให้มีการแบนสารพิษทันทีตามมติ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา จำกัดระยะเวลาเพียง 30 กว่าวัน สารเคมีที่ตกค้างยังอยู่กับพี่น้องเกษตรกร และร้านค้ายังครอบครองอยู่ ถ้าเราจะห้ามทันทีจะมีวิธีชดเชยเกษตรกรและร้านค้าอย่างไร อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทุกคนห่วงใยความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย ซึ่งการจะมีมาตรการอะไรต่างๆ นั้นก็ต้องมีระยะเวลาให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อม แม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ยืนยันจะให้มีการแบนทันทีในที่ประชุมครั้งแรก แต่มาครั้งนี้เมื่อฟังเหตุผลของทุกฝ่ายแล้วก็เลยมีความเห็นว่าจะแบบทันทีไม่ได้ และมีมติให้เลื่อนออกไป   เมื่อถามว่าแต่นายอนุทิน ชาญวีระกูล รมว.สาธารณสุข ยืนยันว่าตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมระบุว่าไม่ได้มีการลงมติ นายสุริยะ กล่าวว่า  ไม่เป็นความจริง เพราะว่าตนได้ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมติชัดเจนบนจอว่ามติคืออะไร ทุกคนก็เห็นชัดเจน อีกทั้งในที่ประชุมตนได้สอบถามว่ามีใครที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งทุกคนก็ต่างเห็นด้วย อีกทั้งบางคนยังอยากจะให้มีการเลื่อนออกไปให้นานกว่านั้นอีก สามารถไปสอบถามจากกรรมการในที่ประชุมได้เลย   โดยมติดังกล่าวไม่ได้เป็นการหักหลังมติของพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้สวนทางมติของนายกรัฐมนตรี และจะไม่มีปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาล หากทุกฝ่ายรับฟังด้วยเหตุและผล ถ้าเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง    ฝ่ายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง กรณีคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีการเปลี่ยนแปลงแบนสารพิษจากมติเดิม นายอนุทินยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง ตัวแทนแต่ละกระทรวงแค่มองต่างมุมกัน แต่ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล   ส่วนนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็บอกว่าเสียใจกับมติที่ออกมา จากนี้คงคืนกรมวิชาการเกษตรกลับไปยังรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ไปดูแล ตนเองจะดูแลกรมชลประทานแทน เมื่อผุ้สื่อข่าวถามว่าจะเสนอย้ายอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ คุณมนัยญาบอกว่าอธิบดีก็มีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่ส่อจะมีการทุจริตเกิดขึ้น แล้วก็กำลังถูกตรวจสอบอยู่    นอกจากนี้ มติดังกล่าวยังส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรที่รอฟังผลการประชุมไม่พอใจ และมีการหารือถึงแนวทางในการต่อสู้ต่อไป เพราะว่าผลการลงมติไม่ตอยโจทย์ต่อเกษตรกร ซึ่งพวกเขาต้องการให้มีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร แล้วก็อบกว่าจะใช้กระบวนการทางศาลดำเนินการต่อ   ขณะที่เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร ออกแถลงการผิดหวังกับมติดังกล่าว ระบุว่าการตัดสินใจมากจากการผลักดันและสนับสนุนของ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม และ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้นการตักสินใจที่เปื้อประโยชน์ต่อบริษัทสารพิษและผลักภาระความเสี่ยงให้กับประชาชนและเกษตรกร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ggnCyhmzznI

 414
เศรษฐกิจ
27 พ.ย. 62

ม็อบเกษตรกรชุดดำ ประกาศจุดยืนต้านแบน 3 สาร ไล่ 'มนัญญา' พ้น ก.เกษตรฯ

กลุ่มเกษตรกรกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ ยืนยันจุดยืนที่จะขอให้รัฐบาลพิจารณาการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดใหม่ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต โดยให้เหตุผลว่าสารเคมีทางการเกษตรทั้งสามชนิดอย่างมีความจำเป็นสำหรับเกษตรกร เสนอให้แก้ไขให้เป็นการจำกัดการใช้ แทนการยกเลิกตามมติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้   ชี้มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรสามชนิดถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 73 ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกว่า 2ล้านครัวเรือนไม่สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้   นอกจากนั้นการมีคำสั่งยกเลิก 3 สารเคมี โดยที่ไม่มีมาตรการรองรับ ยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ขาดซึ่งการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจึงเป็นข้อสรุปที่เกษตรกรมองว่า มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งการระบุการทำงานของรัฐมนตรีบางกระทรวงที่เป็นการชี้นำการทำงานของคณะกรรมการวัตถุตรายซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร   โดยบรรยากาศมีบางช่วงที่กลุ่มม็อบประกาศขับไล่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ออกจากตำแหน่งด้วย   ด้าน น.ส.มนัญญา กล่าวว่า การที่ม็อบคัดค้านการแบนสารพิษมากดดัน ไม่มีผลต่อการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและตามมติของคณะกรรมการก่อนหน้านี้ เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เรายื่นสุดมือแล้ว ขอให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการฯที่จะตัดสินว่าจะออกมาเป็นแบบไหน   ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ต้องรับฟังทุกฝ่ายและมาประเมินว่าควรจะทำอย่างไรให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการเมือง แต่เป็นเรื่องสุขภาพของประชาชน อย่าเอา การเมืองมาแลกกับชีวิตของประชาชนโหดร้ายเกินไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/0ZsEk6r3EK0

 461
เศรษฐกิจ
26 พ.ย. 62

ม็อบชุดดำจ่อบุกทำเนียบ ค้านแบน 3 สาร 'อนุทิน' ชี้ยืดเวลาแบน ทำเด็กไอคิวลด-พิการ

กรณีการแบน 3 สารเคมี ล่าสุดมีตัวแทนเกษตรกรจาก 19 องค์กรเกษตร ที่ได้รับความเดือดร้อนจะมาร่วมแสดงพลัง สะท้อนให้ภาครัฐได้เห็นถึงผลกระทบของการแบนสามสารเคมีเกษตรที่มีต่อเกษตรกรพืชไร่และไม้ผลต่างๆ เบื้องต้นเกษตรกรกว่า 5,000 ราย เตรียมเดินทางมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำเนียบรัฐบาลแล้วในวันที่ 26 พ.ย.2562 และจะปักหลักรอฟังผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ด้วย   ด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ไม่ว่าวันที่ 27 พ.ย.นี้ มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะออกมาอย่างไร ก็จะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้านโยบายแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิดดังกล่าว เพราะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการทำการเกษตรและลดการใช้สารเคมีในระยะยาว แม้ล่าสุดจะมีการขอยืดเวลาการแบนออกไปอีก 6 เดือน   ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ร่วมแถลงจุดยืนอีกรอบ ค้านการยืดเวลา 6 เดือนแบนสารเคมีอันตราย 3 ชนิด ชี้การยืดเวลาจะทำให้เด็กประมาณ 3.5 แสนคนเสี่ยงที่จะต้องมีไอคิวลดลงและพิการ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/anokscfNSVY

 950
เศรษฐกิจ
25 พ.ย. 62

'มนัญญา' จี้กรมวิชาการเกษตรแจงด่วน ปมยืดเวลาแบน 3 สารต่ออีก 6 เดือน

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าวันที่ จะสั่งการให้กรมวิชาการเกษตร ทำหนังสือชี้แจงโดยด่วนถึงข้อเสนอเรื่องการยืดเวลาบังคับใช้ในการจัดเก็บคืนสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3ช นิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 180 วัน หรืออีก 6 เดือน ว่าจริงหรือไม่ ที่เสนอคณะทำงานหามาตรการช่วยเหลือเกษตรให้พิจารณา โดยอ้างว่ามีสต็อกเหลือกว่า 2.8 หมื่นตัน หลังจากที่มีการประกาศแบน 3 สารวันที่ 1ธ.ค.62   โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ตนเองได้เรียกประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศกว่า 300 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในทุกขั้นตอนการจัดเก็บ3สารเคมี ซึ่งได้ถามย้ำถึง3รอบและใกล้จบการประชุมยังถามย้ำอีกว่าใครมีปัญหาในการลงพื้นที่จัดเก็บสารเคมีหรือไม่ ทุกคนบอกไม่มีปัญหา     แต่ปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กรมวิชาการเกษตร มาเสนอที่ประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรการเยียวยาผลกระทบเกษตรกรหลังเลิกใช้ 3สาร ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน กลับมีการเสนอขอยืดเวลาการบังคับใช้แบน 3 สาร ไปอีก 6 เดือน อ้างว่า 30 วันจัดเก็บสารส่งคืนบริษัทไม่ทัน   ทั้งนี้ยังมีเรื่องสต็อกสารคงเหลือยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยประชุมวันที่ 21 พ.ย.รายงานเหลือ 3.8 หมื่นตัน มาอีกวันเหลือ 2.8 หมื่นตัน ดังนั้นกรมวิชาการเกษตร ต้องทำหนังสือชี้แจงมาทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ทำไป เพราะต้องการรักษาสุขภาพเกษตรกร รักษาสุขภาพคนไทยให้เป็นของขวัญปีใหม่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/GuZ4l_g0DaQ

 396
เศรษฐกิจ
18 พ.ย. 62

ปธ.หอการค้าไทย ยื่นหนังสือนายกฯ แนะแนวทางแบน 3 สารอันตรายเริ่ม 1 ธ.ค.

จากกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่จะมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2562   นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ตนจะไปยื่นข้อเสนอแนะเรื่องการการดูแลของภาครัฐ หลังมีนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด   โดยจะเสนอแนะประมาณ 3-4 เรื่อง อาทิ แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการซื้อสารฯไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ รัฐจะมีการช่วยเหลืออย่างไร รวมถึงกฎเกณฑ์ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/8TQO-stiWPo

 777
เศรษฐกิจ
25 ต.ค. 62

เกษตรกรโต้รัฐให้เลิกใช้พาราควอต แต่กลับนำเข้าผักผลไม้จากจีนที่ใช้พาราควอต

หลังมีการประกาศแบน 3 สารเคมีสำหรับกำจัดวัชพืช ได้แก่ คลอร์ไพรีฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต มีผลทันทีวันที่ 1 ธ.ค.นี้ ที่ห้ามจำหน่าย ผลิต ครอบครอง นำเข้า ส่งออก   ล่าสุด น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 25 ต.ค.กระทรวงจะจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร หลังการแบนสารเคมีทางการเกษตร ที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการนำร่องตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ระบุให้ต้องรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน   ในส่วนสารทางเลือก กรมวิชาการเกษตร ได้เสนอ 16 ชนิดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มาอย่างต่อเนื่องและกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับรองไว้นานแล้วตั้งแต่ปี2554 ไม่ใช่สารเคมีตัวใหม่แต่อย่างใด   ขณะที่กลุ่มต่อต้านการแบนสาร ระบุว่า กลุ่มเกษตรกรผู้สนับสนุนให้ใช้สารเคมีเพื่อในการเกษตรภาคอุตสาหกรรม ไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอคุ้มครองกรณีฉุกเฉิน ในวันที่ 28 ต.ค.2562 เพราะ 3 สารยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตร   ที่ผ่านมาเกษตรกรทราบดีควรใช้ยาตัวไหน ช่วงไหน ปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งที่ผ่านมาส่งออกได้ไม่มีปัญหา เพราะเป็นไปตามมาตรฐานโลกเกษตรปลอดภัย ในขณะที่รัฐให้เลิกใช้พาราควอต แต่กลับนำเข้าผักผลไม้จากจีนที่ใช้พาราควอต ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JwOhtQJf6b0

 1,817
เศรษฐกิจ
22 ต.ค. 62

จับตา คกก.วัตถุอันตราย ลงมติแบน 3 สารเคมีวันนี้ ฝ่ายหนุน-ต้านกดดันหนักเคลื่อนไหววุ่น

จับตาการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีขึ้นวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่องการยกเลิกใช้สาร 3 ชนิดในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ สารคลอร์ไฟริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มทั้งฝ่ายหนุน-ต้านที่คาดจะเดินทางมากดดันการลงมติ   นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังรับหนังสือจากสมาคมเกษตรปลอดภัยและเครือข่ายเกษตรกร ผู้แทนสมาคมเกษตรกร แกนนำเกษตรกร และตัวแทนเกษตรกร 5 ล้านครัวเรือน ได้ยื่นหนังสือชี้แจงข้อจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯคัดค้านการแบน 3 สารเคมี โดยขอให้มีสารทดแทนก่อนเพราะหากแบนทันทีจะทำให้เสียหาย 8.2 แสนล้านบาท   ยันไม่ว่ามติคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะออกมาอย่างไร ต้องเตรียมมาตรการดูแลรองรับทั้งสองด้าน โดยมติของกระทรวงเกษตรฯให้แบน 3 สาร ซึ่งมีความชัดเจนก่อนหน้านี้แล้ว โดยได้สั่งให้กรมวิชาการเกษตร ทำบัญชีรายชื่อสารทดแทน มั่นใจข้าราชการระดับผู้บริหาร 5 คน ไปร่วมประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย แน่นอนเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครยื่นใบลาพักร้อน ใบลาราชการ มาที่ตน   ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรดาผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  ตัวแทนภาคเกษตรกร และภาคประชาชน ร่วมกันแสดงจุดยืนแบน 3 สารพิษทางการเกษตร ยันไม่ได้เพียงช่วยเกษตรกร แต่ช่วยประชาชนทุกคน ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/v-IwhT7mp2A

 664
เศรษฐกิจ
21 ต.ค. 62

จับตา 22 ต.ค.ชี้ชะตา 3 สารอันตราย กรมวิทย์ฯเผยผลตรวจผัก-ผลไม้ พบทั้งตกค้าง เกินมาตรฐานเพียบ

จับตาวันที่ 22 ต.ค.2562จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ในวาระพิจารณาแบน 3 สารวัตถุอันตรายทางการเกษตร พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต   ขณะที่กระทรวงเกษตรฯได้ประกาศมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิดได้แก่ คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเสต ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ 5 ฉบับที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 ก.พ.โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ต.ค.2562 จนกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติอื่นใด   โดยกำหนดให้ใช้พาราควอตและไกลโฟเสต เฉพาะเพื่อกำจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผลเท่านั้น ส่วนคลอร์ไพริฟอสให้ใช้เฉพาะกำจัดแมลงในการปลูกไม้ดอก พืชไร่ และเพื่อกำจัดหนอนเจาะลำต้นในไม้ผล รวมทั้งได้กำหนดพื้นที่ห้ามใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด   โดยห้ามใช้ในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่สาธารณะ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับหน่วยงานราชการ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท ที่ใช้สารกำจัดวัชพืช เพื่อกำจัดวัชพืชข้างทางรถไฟ และข้างถนน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย แต่ต้องมาขออนุญาตเพื่อใช้สารกำจัดวัชพืช ตามพื้นที่และปริมาณที่กำหนดโดยตรงต่อกรมวิชาการเกษตร   ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจในห้องปฎิบัติการ จากการเก็บผัก-ผลไม้ 240 ตัวอย่างใน 10 ตลาด พบสารเคมี 3 ชนิดในกลุ่มผักและผลไม้สดจำนวนมาก ขณะที่กรมควบคุมโรคเผยผลสำรวจเรื่องการใช้ 3 สารเคมี พบประชาชนจะมีส่วมร่วมในการเลิกซื้อผักผลไม้ที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร กว่าร้อยละ 73.7 รองลงมาคือเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร ร้อยละ 59.2   ด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า 9oจะเดินหน้าสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพต่างๆที่มีความปลอดภัยโดยคนไทยคิดค้นได้เองให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้สั่งให้ระงับการอบรมเกษตรกรที่ใช้สารเคมีไว้ก่อน แม้กฏกระทรวง 5 ฉบับ จำกัดการใช้ 3 สารมีผลบังคับใช้แล้ว   จากกรณีกลุ่มเกษตรกรหนุนใช้ 3 สารเคมี โจมตีการแบนสารเป็นทฤษฏีสมคบคิดเพราะมีนักการเมือง เจ้าสัว ได้ผลประโยชน์จากนำเข้าสารตัวใหม่ น.ส.มนัญญา กล่าวยืนยันว่าไม่ใช่อาชีพ และไม่เคยมีผลประโยชน์ทั้งปูมหน้าปูมหลัง มาดูได้ ไม่เคยคิดทำร้ายใคร ส่วนการหาสารทดแทนเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และสารเคมี ยังมีอีกเป็นร้อยชนิดในท้องตลาดที่เกษตรกร เลือกใช้ได้โดยต้นทุนไม่สูงอย่างที่พูดกัน จริงๆเกษตรกรมีจำนวนมากได้ปรับตัวทำเกษตรปลอดภัยกันก่อนหน้านี้แล้ว          ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/snfdJaGnBdo

 1,935
สรุปข่าว
21 ต.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 21 ต.ค.62 เหล้าสูตรคางคกกินแล้วตาย-สั่งย้ายกลับพลทหารเลี้ยงนก-อนาคตใหม่จ่อเชือดงูเห่า

-จับตา 22 ต.ค.ชี้ชะตา 3 สารเคมี พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส ให้เกษตรกรใช้ต่อหรือไม่ อาจให้โหวตเปิดเผย ขณะที่ ก.เกษตรฯไม่รอ ประกาศจำกัดการใช้แล้วตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นชอบ ฮึ่มไม่ทำผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายต้องการให้เลิกใช้ เผยผลตรวจในห้องปฎิบัติการ จากการเก็บผัก-ผลไม้ 240 ตัวอย่างใน 10 ตลาด พบสารเคมี 3 ชนิดตกค้างเพียบ     -สลด! พ่อตั้งวงก๊งเหล้าข้างบ้าน เมาหนัก ถูกเพื่อนร่วมวงเหล้าย่องข่มขืน บีบคอลูกสาววัย 13 ปี ถึงในบ้าน พ่อเด็กไม่รู้เรื่องเพราะเมาปลิ้น ส่วนแม่เด็กออกไปกรีดยางในสวน เพิ่งรู้เรื่องหลังกลับบ้าน ชี้ญาติคู่กรณีพยายามมาเคลียร์ แต่ไม่จริงใจ เคลียร์ไม่จบ ยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ตร.รอผลตรวจร่างกายเด็ก     -พรรคอนาคตใหม่จ่อเชือดงูเห่า ปมกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี โหวตสวนมติพรรค เห็นด้วยกับ พรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 63 ช่อ พรรณิการ์ บอกยังไม่ได้คุยกัน ตอนนี้ยังไม่ติดต่อกลับมาที่พรรค หลังเลือกตั้งซ่อมนครปฐมพรรคจะนัดหารือ แนวทางอาจขับออกจากพรรค-คว่ำบาตรในพรรค หรือลาออกไปเอง   ด้านกวินนาถบอกขออยู่ในที่ปลอดภัยก่อน ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะมีคนขู่ฆ่าผ่านเพจจนต้องปิดเพจ หากชัดเจนจะแถลงข่าวอีกครั้ง     -หาเสียงเลือกตั้งซ่อมนครปฐมดุเดือด ธนาธรขึ้นเวทีขอให้ผลเลือกตั้งชนะถล่มทลาย เป็นโดมิโน่ตัวแรกสั่นสะเทือนถึงรัฐบาล ด้านประชาธิปัตย์ จุรินทร์อ้อนชาวบ้านเลือกเพิ่มให้ 1 เสียงให้รัฐบาล หลังมีกระแสถ้าไม่อยากทนกับลุง ก็ให้เลือกพรรคฝ่ายค้าน ยันเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีผลกับการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล     -ตั้งเป้าให้ไทยเป็นสวรรค์แห่งการช็อปแบรนด์เนม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมหารือ ก.การคลัง พิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม จากปัจจุบันเก็บภาษีเฉลี่ย 30% ให้เหลืออัตรา 5% หวังดึงต่างชาติเที่ยวไทย โดยเฉพาะคนจีนที่นิยมไปเที่ยวญี่ปุ่น ให้มาใช้เงินในไทยช่วงตรุษจีน   -โจรแว่นทำทีเป็นลูกค้าขอดูสร้อย สบโอกาสวิ่งราวสร้อยทองร้านย่านวังหิน กทม. พยายาม 2 ครั้ง กวาดทองไป 6 เส้น รวม 24 บาท กล้องวงจรปิดจับภาพ โดยครั้งแรกวิ่งชนประตู ทำเขินบอกผมล้อเล่น ก่อนวางสร้อยคืน สุดท้ายกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ วิ่งออกประตูหลังพนักงานกดเปิดให้ลูกค้าออกไปได้ หลบหนีลอยนวล     -ลูกเจ้าของร้านเครื่องปั้นดินเผาเมืองพัทยา โต้กลับข่าวพ่อตกงานพาลูก 2 คนเดินเท้ากลับบ้านที่ จ.ระยอง ไม่มีเงินติดตัว หลังอ้างถูกให้ออกจากงานและบ้านพัก ยืนยันไม่ได้ไล่ออก แต่ลูกจ้างยืม จยย.พาลูกไปเที่ยวบางแสน แต่กลับไปพัทยา นายจ้างจึงต่อว่าไม่ชอบคนโกหก ทำให้ลูกจ้างหอบเสื้อผ้าออกจากร้านไป นายจ้างวอนให้คนงานพูดความจริง ตอนนี้ถูกโลกโซเชียลรุมด่าหนัก     -ชาวบ้านนครนายก ผวาขุดหลุมจะปลูกฝักทอง เจอระเบิด 9 ลูก ทิ้งจอบวิ่งหนีตาย โร่แจ้งจนท.เข้าตรวจ     -เตือนแล้วไม่ฟัง รถยนต์นทท. ฝ่าฝืนป้ายเตือนห้ามขับขึ้นสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่าน จ.พิษณุโลก จนเส้นสลิงหลุดออกจากหูคล้องพื้นสะพาน จนเกือบตกสะพานลงไปในแม่น้ำน่าน ส่งผลชาวบ้านเดือดร้อน เดินข้ามสะพานไม่ได้ ต้องอ้อมไปไกล 4 กม. จี้คนขับชดใช้ค่าซ่อมแซมสะพานทั้งหมดและรีบซ่อมโดยด่วน เพราะโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้ว หากใช้ระยะเวลายาวนานออกไปก็จะสร้างผลกระทบต่อเด็กนักเรียน     -เหล้ามรณะสูตรคางคกกินแล้วเสียชีวิตแล้ว 2 ราย คลื่นไส้อาเจียนเป็นเลือดต้องส่ง รพ.อีกเป็นสิบ คนทำขายเพิ่งมาอยู่ในซอยได้ 5 เดือน ก่อนหน้าทำมาแล้วหลายสูตร อ้างให้ช่วยชิมจะเปิดตลาด เตรียมนำเหล้าที่เหลือส่งตรวจสอบ     -โฆษกกองทัพเรือปัดส่งทหารช่วย พลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม บุกยึดคฤหาสน์ 40 ล้านลูกสาวร้านเพชร สั่งเรียกตัวทหารเรือกลับต้นสังกัด ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาดรู้จักกับพลเรือเอกบรรณวิทย์เป็นการส่วนตัว     -ปู่หื่นกามข่มขืนหลานวัย 13 ตร.ตามจับได้ทันควัน ชี้ถูกย่ำยีตั้งแต่ 9 ขวบ ฉวยโอกาสตอนที่แม่เด็กออกไปทำงาน โดนจับ 3 ข้อหา ผู้ต้องหาปากแข็ง แถมหัวหมอขู่ฟ้องกลับ อีกรายที่ระยอง รวบพ่อค้าไอศกรีม ข่มขืนเด็กสาวออทิสติก ในสวนยางพารา     -พลทหารเลี้ยงนกโพสต์อัดอั้นถูกนายใช้เลี้ยงนก ด่าทอหยาบคายเหยียดศาสนา ถูกยึดเบี้ยเลี้ยง โฆษกกองทัพอากาศยืนยันสั่งย้ายกลับสังกัดกองบริการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (กรก.อย.) กลับเข้ากอง และสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัด ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นาน     -รถอีแต๋นพังยับหลังพุ่งชนรถตู้กู้ชีพ รพ.ครบุรี อีแต๋นออกจากซอยกะทันหัน เลี้ยวตัดหน้ารถพยาบาลที่มาทางตรง เบรกไม่ทันชนยับ เจ็บสาหัสทั้งคู่     -คลื่นศรัทธาหลั่งไหลรับแจกเหรียญหลวงปู่รอด รุ่นรอดปลอดภัย 4 พันองค์ที่สุรินทร์ รถต่อคิวยาวเหยียด 10 กม. เพื่อย้ำเตือนการขับขี่ปลอดภัย ลดการสูญเสีย จากการขับขี่พบผู้ประสบเหตุหลายรายรอดตายจากอุบัติเหตุหลังแขวนเหรียญหลวงปู่รอดปลอดภัย รุ่นนี้     -นทท.ตื่นตาฝูงโลมาปากขวดกว่า 30 ตัวโผล่โชว์ตัวข้างเรือนำเที่ยวที่หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ชี้ทะเลอันดามันสมบูรณ์ หลังปิดฟื้นฟูนาน 5 เดือน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/nwu-34b8ZKA

 15,931
การเมือง
17 ต.ค. 62

ศึกแบนสารเคมีการเกษตรระอุดุเดือด! กลุ่มหนุนใช้สาร จ่อฟ้องศาลคุ้มครองฉุกเฉิน - สธ.ประชุมวอร์รูมซัดกลับ

กระทรวงเกรษตรฯส่งหนังสือแจ้งมติคณะทำงาน 4 ฝ่าย แบน 3 สาร  คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นที่เรียบร้อย โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ บอกว่าได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อย ยืนยันให้มีผล 1 ธ.ค.นี้   ด้านกลุ่มหนุนใช้สารจ่อฟ้องศาลปกครองคุ้มครองฉุกเฉิน นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย บอกว่า สารใหม่ที่แจ้งว่าจะให้เอามาใช้ทดแทน มันทำให้ต้นทุนของชาวสวนปาล์มสูงขึ้นถึง 12-14 เท่า ต้นทุนที่มากขึ้นใครจะรับผิดชอบ ถ้าพูดถึงเรื่องสารเคมีตกค้าง หากมีตกค้างจริงป่านนี้คนไทยตายกันหมดแล้ว   ด้านกระทรวงสาธารณะสุข ประชุมวอร์รูมซัดกลับ หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ถามกลุ่มหนุนใช้สาร ใช้ข้อมูลที่มาตรฐานหรือไม่ ถึงกล้ามาแย้งกลับหน่วยงานระดับประเทศ ย้ำสารพิษทำภูมิคุ้มันต่ำ ก่อมะเร็ง อัลไซเมอร์ เด็กสมาธิสั้น สารเคมีตกค้างไปถึงในรกเด็ก   ด้าน นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย โพสต์เดือด "อย่ามาทำอะไรน้องผม"(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรฯ) โดยสรุปข้อความจวกกลับไปที่กระทรวงเกษตรฯ บอกว่ามีบางหน่วยของกระทรวงเกษตร ทำตัวเป็นเอเย่นต์ขายสารเคมีปัดความรับผิดชอบ มันมีผลประโยชน์ที่ฝังลึกอยู่ในระบบราชการกับการแบน 3 สารพิษนี้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NuQteQ_ERGk  

 1,289
สรุปข่าว
17 ต.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 17 ต.ค.62 รวบเจ้าอาวาสบังคับสามเณรอมนกเขา-พ่อเลี้ยงโหดเตะลูกเลี้ยง 2 ขวบดับ-ปู่หื่นขืนใจหลานสาวมาราธอนนาน 5 ปี

-ศึกแบนสารเคมีการเกษตรระอุดุเดือด กระทรวงเกรษตรฯส่งหนังสือแจ้งมติคณะทำงาน 4 ฝ่าย แบน 3 สาร ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้ว ยืนยันให้มีผล 1 ธ.ค.นี้ ด้านกลุ่มหนุนใช้สารจ่อฟ้องศาลปกครอง คุ้มครองฉุกเฉิน ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ระบุ สารใหม่ที่เอามาใช้ทดแทน ทำต้นทุนสูงขึ้น 12-14 เท่าตัว ถ้าหากมีสารตกค้าง ป่านนี้คนไทยตายกันหมดแล้ว   ด้านกระทรวงสาธารณะสุข ประชุมวอร์รูมซัดกลับ หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ถามกลุ่มหนุนใช้สาร ใช้ข้อมูลที่มาตรฐานหรือไม่ ถึงกล้ามาแย้งกลับหน่วยงานระดับประเทศ ย้ำสารพิษทำภูมิคุ้มันต่ำ ก่อมะเร็ง อัลไซเมอร์ เด็กสมาธิสั้น สารเคมีตกค้างไปถึงในรกเด็ก         -ตร.บุกรวบเจ้าอาวาสวัดอินทาราม ขณะนอนพักรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล จ.กาญจนบุรี ขณะหนีการไต่สวนการกักขังสามเณรวัย 13 ปี บังคับอมนกเขา อดีตเจ้าอาวาสไม่ยอมกล่าวคำลาสิกขาบท สุดท้ายยอมเปลี่ยนผ้าเหลือง ใส่ชุดขาวแทน ลั่นพร้อมสู้คดีเพราะไม่ผิด ขอความเป็นธรรมเพราะยังไม่มีการสอบข้อเท็จจริง    ขณะที่บรรดาพระลูกวัด และญาติอดีตเจ้าอาวาส เดินทางมาเฝ้าดู คัดค้านการลาสิกขา ต่อว่าเจ้าหน้าที่ บอกความดีเขาก็มีเยอะ ทำไมไม่ยอมฟังกันบ้าง อยากให้ฟังหูไว้หู หวั่นมีคนอยู่เบื้องหลังให้สามเณรพูดใส่ร้ายกลั่นแกล้ง ด้านสามเณรยืนยันทั้งหมดเกินขึ้นจริง ถูกสั่งอมนกเขาตลอด 5 วันที่ถูกกักขัง ยอมทำตามเพราะกลัว เห็นมีดอยู่ใต้เตียง อดีตเจ้าอาวาสยังขู่ว่ามีปืน ย้ายไปอยู่วัดอื่น ยังถูกตามมาถึงที่          - สภาฯพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีวันนี้(17 ต.ค.) นายกฯแถลงรายละเอียดงบประมาณ 2 ชั่วโมง วิปสองฝ่ายขยายเวลาการอภิปรายเพิ่มเป็นฝ่ายละ 18 ชั่วโมง ประธานวิปฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง บอก พรรคฝ่ายค้านจะวิธีการแบบลูกเสือ มีผู้อภิปรายทั่วไป ก่อนายหมู่สรุปข้อมูลเติมเต็มเป็นช่วงๆ วางตัว 12 นายหมู่ ตามหมวดหมู่ เน้น 4 ประเด็น ใช้งบเกินประโยชน์กับประชาชนสูงสุดหรือไม่ ใช้งบแก้ปัญหาตอบโจทย์ประเทศสูงสุดหรือไม่ ใช้งบถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และใช้งบโปร่งใสหรือไม่ ยืนยันไม่ใช้งบประมาณเป็นเกมการเมืองจ้องล้มรัฐบาล เตรียมยืนศาลรัฐธรรมนูญตีความ ส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรี โหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ได้หรือไม่ เพื่อเป็นบรรทัดฐาน         -หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ติวเข้มลูกพรรคชี้จัดทำงบประมาณไม่ตอบสนองโจทย์ใหญ่ประเทศ งบประมาณไม่ตอบสนองการแก้ปัญหาความเหลือมล้ำความไม่มั่นคงในชีวิตและภาวะเศรษฐกิจซบเซา ขณะที่การตั้งงบกลาง ที่ไม่ต้องใส่รายละเอียดไว้ถึง 5 แสนล้านบาท เป็นการข้ามหัวสภาฯข้ามหัวประชาชน เสนอ 4 แนวทาง ย้ายงบส่วนกลางไปให้ส่วนท้องถิ่นบริหารอย่างอิสระมากขึ้น ปรับลดงบดำเนินการนำไปเพิ่มงบลงทุน การลงทุนต้องประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อคนไทยทุกคน  เคลื่อนย้ายถ่ายเทการลงทุนขนาดใหญ่บางส่วน ไปลงทุนเพื่อคนตัวเล็กในสังคม และสร้างรัฐสวัสดิการให้ครอบคลุม เพื่อความเสมอภาคไม่ใช่สวัสดิการแบบอนาถา         -รมว.คลัง และหัวหน้าพรรค พปชร. นายอุตตม สาวนายน ยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็น มั่นใจงบประมาณ ผ่านสภาฯแน่ เสียงปริ่มน้ำไม่มีปัญหา         -ศาล รธน. รับวินิจฉัย สถานภาพ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย หลังต้องโทษประหารชีวิต คดีจ้างวานฆ่าอดีตนายก อบจ.ขอนแก่น พร้อมสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย ไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์         -ศาลฎีกาพิพากษาแก้ สั่ง 3 แกนนำ นปช. นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นพ.เหวง โตจิราการ ชดใช้ 21 ล้านบาท ให้ผู้เสียหายเจ้าของอาคาร หลังเกิดเหตุการณ์เผาตึกย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันสลายการชุมนุม นปช. 19 พฤษภาคม 53 ฝ่าย นปช.ไม่มาฟังคำพิพากษา มีเพียงทนายความมาในฐานะผู้สังเกตการณ์ ระบุว่า เมื่อรวมค่าเสียหายรายเดือน และค่าฤชาธรรมเนียมแล้ว ต้องจ่ายค่าทั้งหมดที่ต้องชดใช้ 30 ล้านบาท   ประธาน นปช. นายจตุพร พรหมพันธุ์ ระบุว่า น้อมรับคำสั่งศาล ตั้งข้อสังเกตเป็นคดีที่จับผู้วางเพลิงไม่ได้ จำเลยมีทั้งรัฐบาล และนปช. แต่ นปช.เท่านั้นที่ต้องจ่ายค่าชดใช้ แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นคงต้องล้มละลาย หลายเดือนที่ผ่านมา ตัวแทน นปช. พันธมิตร และกปปส. พยายามพบปะพูดคุยกัน เพื่อหาทางยุติข้อขัดแย้งที่มีมากว่า 10 ปี           -ชิมช้อปใช้ เฟส 2 เข้า ครม.สัปดาห์หน้า 22 ต.ค.หากผ่านมติจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทันทีวันรุ่งขึ้น 23 ต.ค. ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้ ลงทะเบียนช่องทางเดิม www.ชิมช้อปใช้.com แต่เป็นช่วงเวลาทำการ ชี้ไม่มีการลดหย่อนภาษี ไม่แจกเงิน 1 พันบาท แต่เพิ่มคืนเงิน เป็น 20% จาก 15% ส่วนคนกลุ่มแรก 10 ล้านคนไม่ต้องกังวลได้สิทธิประโยชน์เท่าเฟส 2 แถมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะเปิดให้เติมเงินได้ ผ่านตู้ ATM             -ตร.บึงกาฬ บุกจับพ่อเลี้ยงโหดก่อเหตุเตะลูกเลี้ยงวัย 2 ขวบ จนปอดฉีก สุดท้ายเสียชีวิต แม่เด็กเข้าแจ้งความ เล่าเหตุการณ์ ขณะกำลังไกวเปลให้ลูกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ 7 วัน ซึ่งเกิดกับสามีใหม่ สามีใหม่เรียกตนแต่ไม่ได้ยิน จึงโมโหอาละวาด เข้าใจว่าตนเล่นเฟซบุ๊กกับสามีเก่า ก่อนถูกสามีใหม่เตะเข้าที่ลำตัวถึง 3 ครั้ง ลูกชายก็โดนด้วย ไม่หนำใจยังใช้พลั่วเหล็กตีซ้ำอีก 3 ที ตนหลบได้แต่ลูกโผเข้ากอด จึงโดนตีเข้าที่ศีรษะ จนสลบนำส่งโรงพยาบาล จนสุดท้ายเสียชีวิต         -ศาลไม่ให้ประกันตัว เสธ.ไบ๋ พล.อ.สมโภชน์ เงินเจริญ อดีตผู้ช่วยหัวหน้าเสนาธิการ รมว.กลาโหม ตุ๋น 7 บริษัท เสียหาย 44 ล้านบาท อ้างเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สามารถรับงานให้บริษัทเอกชน โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ใน 100 โรงเรียนจังหวัดขอนแก่น แต่ต้องจ่าย 30% ค่าต๋ง 7 บริษัทหลงเชื่อ โอนเงินให้ 44 ล้านบาท ตร.บุกรวบตัว ศาลไม่ให้ประกันส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ         - DSI ยืนยัน ครม.โยกย้าย พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ตรวจการณ์กระทรวงยุติธรรม เป็นการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ย้ำคดีบิลลี่โปร่งใสไม่มีการแทรกแซง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ยืนยัน การโยกย้ายไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นการให้รางวัลจากข้าราชการระดับ ซี9 เลื่อนขึ้นเป็น ซี 10 ที่สามารถปรับโยกไปดำรงตำแหน่งอื่น ในระดับอธิบดีได้ต่อไปในอนาคต         -พระแอบเข้าร้านขายของชำกลางดึก ขโมยแป้งสบู่ ถูกเจ้าของร้านยิงดับที่จังหวัดขอนแก่น เมียเจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์ ได้ยินเสียงผิดปกติ ตะโกนบอกสามี เห็นพระเปลือยท่อนล่างวิ่งเข้าหา ดันประตูกับสามี ตะโกนถามเป็นใคร พระตอบ "กูชื่อเคน กูไม่ใช่เพื่อนพ่อมึง" สามีบอกตอนแรก แค่จะยิงขู่ แต่ดันประตูสู้กัน จึงตัดสินใจยิงหลายนัด พอรู้เป็นพระตกใจ เพราะเห็นบิณฑบาตรทุกเช้า ไม่คิดว่าจะเป็นโจร          -ประสบการณ์สุดหวาดเสียว ผดส.หนุ่มเผยคลิปโชเฟอร์แท็กซี่ลุกลี้ลุกลน ขับไปหมอบไป บ่นพึมพำตลอดทาง เจ้าของโพสต์ระบุ ระหว่างทางคนขับรถมีอาการแปลกๆ แต่คิดว่าคุยโทรศัพท์ กระทั่งตนบอกให้ลงอุโมงค์ แต่คนขับไม่ทำตาม ยังยกมือไหว้ศาลที่ขับผ่าน ปล่อยมือทั้งสองข้าง หนักกว่าเดิมเริ่มผงกหัว ทำท่าหมอบ เหมือนหลบอะไรบางอย่าง ไม่ได้ขับเร็ว ไม่ได้กลิ่นเหล้า ด้านเจ้าของอู่ระบุ นายองอาจ เพิ่งมาเช่ารถได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์ ปกติแต่งตัวถูกต้อง ไม่เคยเห็นมีอาการเมาเหล้า คาดอาจป่วยทางจิต หรือเสพยาจนหลอน ไม่อยากฟันธง หลังเกิดเหตุคนขับนำรถมาจอดทิ้งไว้ แล้วหนีไป         -ปู่หื่นขืนใจหลานสาวมาราธอนนาน 5 ปี ตั้งแต่เด็กอายุ 9 ขวบ ที่ จ.นครพนม แม่เด็กบอกลูกไม่ร่าเริง เค้นถามจนรู้ความจริง ปู่ขู่เด็กถ้าไปบอกใครจะฆ่าทิ้งทั้งบ้าน เด็กกลัวหนักแค่ได้ยินชื่อก็มีอาการหวาดผวาแล้ว หลังแจ้งความ ปู่ยังประกาศ หากถูกจับจะเอายาเสพติดโยนใส่บ้าน ให้โดนจับไปตามๆกัน         -ชนแหลก รถเสียหลักฟาดเสาไฟฟ้าแรงสูง ริมถนนสายนครศรีธรรมราช-ท่าศาลา ช่วงตำบลปากพูน วงจรปิดจับภาพจุดเกิดเหตุพบรถกระบะตอนครึ่ง อยู่ในสภาพพังยับเยิน กระบะท้ายหลุดกระเด็นริมถนน มีชาย 2 คนออกมาจากรถได้ แต่อีก 2 คนติดอยู่ในซากรถ จนท.ต้องงัดซากลำเรียงผู้บาดเจ็บออกมา อาการสาหัส สุดท้าย 1 ใน 2 คน ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต เบื้องต้นทราบขณะเกิดเหตุมีฝนตก รถกระบะขับมาด้วยความเร็ว ก่อนเสียหลักพุ่งฟาดเสาไฟฟ้า หลังเกิดเหตุคนขับที่รอดชีวิตรู้ว่าเพื่อนเสียชีวิต เผ่นหนี         ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/y8IiFVconBw

 13,778
สรุปข่าว
16 ต.ค. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 16 ต.ค.62 สั่งรื้อคอนกรีตรุกล้ำคลองคีรีวง-วันหยุดพิเศษประชุมอาเซียน-ล่าแก๊งหมอผีขโมยกะโหลกผีตายโหง

-เร่งล่าแก๊งหมอผีขโมยกะโหลกผีตายโหงลุงหลานจากป่าช้าที่ศรีสะเกษ ตร.นำโลงมาตรวจสภาพศพส่งชันสูตร รอผลยืนยันว่าส่วนใดหายไปบ้าง หรืออาจไม่ได้หายไปเลยแต่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ถ้ามีการขโมย คนร้ายผิดฐานลักทรัพย์ ซ่อนเร้นทำลายศพ พ่อแม่คนตายร่ำไห้ วอนเอาหัวลูกมาคืน     -ผู้ว่านครศรีธรรมราชสั่งรื้อถอนคอนกรีตรุกล้ำคลองคีรีวง ลานสกา หลังถูกร้องเรียนร้านอาหารลักลอบเทคอนกรีต นายอำเภอลานสกาตรวจสอบพบมี 16 ร้าน รวมระยะทาง 500 ม.ลักลอบติดตั้งท่อน้ำประปา สั่งผู้ประกอบการรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดวันนี้ ด้านร้านค้ายอมรับผิด อ้างเทเพราะช่วงน้ำหลากมีน้ำป่ารุนแรง กัดเซาะทำลายพื้นที่ต่อเนื่อง จึงทำแนวคอนกรีตป้องกัน แต่ยินดีที่จะรื้อถอน     -นายกฯชี้การบรรยายของ ผบ.ทบ.เป็นการปลูกฝังความรักชาติ เพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง และผู้ฟังต้องแยกแยะเอาเอง     -บิ๊กป้อมพูดถึงกระแสวิจารณ์ ผบ.ทบ.ระบุทุกคนหวังดีกับบ้านเมืองทั้งนั้น ย้อนถามจะไปถอดถอน ผบ.ทบ.ด้วยเรื่องอะไร     -สุดารัตน์ชี้ ผบ.ทบ.และนายกฯไม่ควรมองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ควรสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชน ควรพูดคุยกันแบบฉันมิตรเพื่อแก้ไข รธน.     -เกษตรกรไร่มันสำปะหลังบุก ก.เกษตร มอบพวงหรีดให้มนัญญา จากกรณีแบน 3 สารพิษพาราควอต ระบุให้ข้อมูลบิดเบือน ไร่มันยังจำเป็นต้องใช้สารเหล่านั้น ผลตรวจปราศจากสารปนเปื้อน กินแล้วปลอดภัย ด้านนายกฯยันเคยแสดงจุดยืนตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ลด ละ เลิก ขณะนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะลงมติชี้ขาด 22 ต.ค.นี้     -สมาคมผู้ค้าทองคำยอมรับ ปีนี้ยอดขายทองรูปพรรณ ลดลง 20-30% จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจรอบด้าน คาดซึมยาวไปถึงปีใหม่ ปกติช่วงนี้บริษัทห้างร้านจะหาซื้อทองให้ลูกน้อง แต่ปีนี้เงียบ โรงงานขนาดเล็กทยอยปิดตัว ช่างทองตกงานหันไปทำทองโคลนนิ่งแทน ชี้ทองแท้ราคาถูกไม่มีจริง     -ครม.เคาะวันหยุด 4-5 พ.ย.เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะข้าราชการในพื้นที่ กทม.และนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรช่วงจัดประชุมอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ธปท.ประกาศเป็นวันทำการปกติของสถาบันการเงิน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ     -กลุ่มเจ็ทสกีชมวาฬบรูด้าที่แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี โต้กลับ ยันใช้ความเร็วช้าสุด คนเดินก็แซงเจ็ทสกีแน่นอน ปล่อยไหลตามน้ำ ชมวาฬระยะไกล 400-600 ม. อยู่หลังเรือลำใหญ่ ย้ำทำตามกฎระเบียบ ในทางกลับกันเรือลำใหญ่เสียงดังมาก ใบพัดเสี่ยงโดนหลังวาฬ ถ้าจะห้ามเจ็ทสกีก็ต้องห้ามเรือทุกชนิดเช่นกัน ด้านผู้ให้บริการเรือชมวาฬบรูด้าโต้ เจ็ทสกีก่อกวนวาฬ เสียงดัง ต่อไปวาฬคงหนีไปอยู่ที่อื่น     -ทหารยศ จ.ส.อ.คลุ้มคลั่งใช้ปืนบุกล็อกตัว พนง.ร้านสะดวกซื้อที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใช้ปืนจี้บังคับ พนง.ให้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก เรียกนักข่าว พนง.พยายามยื้อเวลาก่อนโทรแจ้งตร. สุดท้ายจ่อยิงขมับตัวเองตาย ผู้บังคับบัญชาระบุผู้ก่อเหตุป่วยซึมเศร้า สังกัดเชียงราย แต่ถูกส่งตัวมาอบรมที่เชียงใหม่     -มือปืนสุดเหี้ยมส่องปืนไรเฟิลจากรถเก๋งในสวนมะพร้าว ยิงทะลุกลางอกเจ้าของร้าน จยย.บนเกาะสมุยตาย คำพูดสุดท้ายบอกภรรยาหัวใจพี่แตกแล้ว ตร.ตรวจป่ามะพร้าวพบรอยล้อใหม่เชื่อเป็นจุดซุ่มยิง หญิงเป็นคนขับมีชายอยู่เบาะหลัง     -วิจารณ์ ส.ต.ต.โพสต์ภาพตัวเองในอดีตเป็นวัยรุ่นสายแว้น และภาพปัจจุบันใส่เครื่องแบบ ตร. ระบุจากเด็กแว้นที่มีแต่คนเคยด่าเคยว่า กลายมาเป็นสิบตำรวจตรีที่คนนับหน้าถือตา พร้อมคอมเมนต์จะไม่จับเด็กแว้นพวกเดียวกันแน่นอน เพราะผ่านมาก่อน สภ.บึงกาฬระบุ ตร.รายนี้เพิ่งเรียนจบ ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เตรียมปฐมนิเทศปรับทัศนคติ ตร.น้องใหม่     -พ่อแจ้งความจับเจ้าอาวาสวัดในกาญจนบุรี หลังบังคับเณรลูกชายบีบนวด ใช้ปากจนสำเร็จความใคร่ในกุฏิ 5 วัน เณรทนไม่ไหวโทรขอญาติให้พาย้ายวัด เณรบอกโดนข่มขู่สารพัด พระลูกวัดช่วยพาออกจากกุฏิ ก็โดนเจ้าอาวาสทำร้าย ด้านเจ้าอาวาสปฏิเสธไม่เคยล่วงละเมิดเณร ไม่เคยทำร้ายพระลูกวัด เจ้าคณะตั้งกรรมการสอบ ตร.เตรียมออกหมายเรียก     -ตร.ลำปางไล่ล่าปิคอัพต้องสงสัยขนยาเสพติดไกล 20 กม. ก่อนกระสุนถูกหัวเด็กชายวัย 13 ปีในรถตาย ค้นรถเจอเหล้าเถื่อนไม่เจอยาเสพติด พ่อเด็กคาใจทำไม ตร.ยิงปืนมั่ว แค่เคาะประตูให้ลงจากรถก็ได้ ขอความเป็นธรรมให้ลูกด้วย หลังเกิดเหตุ ตร.4 นายมามอบตัว ยังให้การภาคเสธ     -แท็กซี่เดือดต่อยนักธุรกิจกลางสนามหลวง เทศกิจเข้าห้ามก็ไม่ฟัง ต่างฝ่ายต่างเล่นเรื่องหนังคนละม้วน แท็กซี่ยันโดนต่อยก่อนเลยโกรธ ไม่มีเจตนาไปด่าชาวลาว แต่ที่พูดเพราะโกรธที่ถูกทำร้าย ด้านคู่กรณียันไม่ได้หาเรื่องก่อน แต่โดนชูนิ้วกลางใส่ ลูกน้องเข้าไปเคลียร์ก็โดนด่า เข้าต่อย     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/x56_4kNqQzE

 9,300
การเมือง
15 ต.ค. 62

'บิ๊กตู่' ปัดตอบจุดยืนยกเลิก 3 สารเคมีเกษตร ก่อนฮัมเพลงเป็นไปไม่ได้ เข้าประชุม ครม.

นายกรัฐมนตรี วาดภาพบนถุงผ้า รูปโลมา รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ชวนนักแสดงยักษ์มาเฝ้าประตูทำเนียบ จะได้ไม่วุ่นวาย ก่อนฮัมเพลงเป็นไปไม่ได้ เข้าประชุม ครม. พิจารณาแต่งตั้งบอร์ดรถไฟ อนุมัติเงินประกันรายได้ช่วยเหลือชาวสานยาง ปฏิเสธตอบคำถามสังคมจี้ นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนยกเลิก 3 สารเคมีเกษตร   วันที่ 15 ต.ค. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. ปฎิเสธตอบคำถามสังคมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนการยกเลิกใช้ สารเคมีเกษตร ก่อนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมฝากหัวใจใส่ถุงผ้า รณรงค์ลดโลกร้อน ใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกในหน่วยงานราชการ วาดภาพโลมาสีฟ้า และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรม มือที่สะอาดสำหรับทุกคน (Clean Hand Of All) เนื่องในวันล้างมือโลก 2562   โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสาธิตการล้างมือ พร้อมปฏิเสธตอบคำถาม ว่าเมื่อไหร่จะล้างมือในอ่างทองคำ ก่อนเยี่ยมชมผลงานวิจัยระบบข้อมูลคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในการวัด PM 2.5 ซึ่งรัฐบาลก็เป็นห่วงประชาชน จึงต้องเรียนรู้ว่าสาเหตุการเกิด PM 2.5 ทั้งเรื่องการจราจร การเผา ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งทุกอย่างจะแก้ได้ง่ายถ้าทุกคนร่วมกันแก้ ลำพังรัฐบาลทำอย่างเดียวไม่พอ ที่ผ่านมามีมาตราการต่างๆ ออกมา แต่ทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติ และสิ่งสำคัญอย่างตื่นตระหนกและดูแลกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กและสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ    จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ชมกิจกรรมการแสดงโขน สืบมรรครา ของมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศีลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชีนีนาถ พร้อมแซวนักแสดง ที่แสดงเป็นตัวยักษ์ว่า ว่างหรือไม่ ถ้าว่างก็อยากให้มาเฝ้าประตูทำเนียบรัฐบาลจะได้ไม่วุ่นวาย ก่อนที่จะไปเล่นกับนักแสดงตัวละครหนุมาน สอบถามท่าเกลาขนของหนุมานที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทำท่าประกอบด้วย และทักทายตัวละครทัศกัณฑ์ หน้าทอง พร้อมฮัมเพลง เป็นไปไม่ได้ ของเดอะอิมพาสสิเบิล ก่อนจะเดินขึ้นตึกประชุม ครม.    ส่วนวาระการประชุม ครม.วันนี้ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจะได้ลงนามการส่งมอบที่ดิน ที่จะมีการเซ็นต์สัญญารถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมต่อสนามบิน ในวันที่ 25 ต.ค.นี้ และรัฐบาลเตรียมจากเงินช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เดือน ต.ค.62 ถึง ก.ย.63 และพิจารณามาตราการกระตุ้นการท่องเที่ยว 16 มาตราการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เช่น คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายเวลาเปิดด่านชานแดนไทย-มาเลเชีย และไทย-ลาว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 6 เดือน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ ครม.พิจารณาโครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาวพารา ที่จะต้องจ่ายค่าส่วนต่างให้ชาวสวนยางในเดือนหน้า   ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'มนัญญา' มั่นใจมติคณะกรรมการสารพิษ ไม่พลิกโผสั่งแบน 3 สาร   

 1,594

Top