ค้นหา :

ปลัดมท.กำชับผู้ว่าฯทั่วปท.กวดขัน“จุดพลุ-ดอกไม้ไฟ”วันลอยกระทง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 | 0 นาที 0 วินาที 4,783

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กวดขัน การจุดพลุ ดอกไม้ไฟช่วง “วันลอยกระทง” เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบุหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษหนักตามกฎหมาย
 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงการจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยต้องรายงานผล กรณีมีเหตุการณ์สำคัญ หรือมีการจับกุมเกี่ยวกับการจุด และปล่อยพลุ ตะไลโคมลอยโคมไฟ โคมควัน ให้ส่วนกลางทราบทันที
 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าจังหวัด ต้องกำชับอำเภอ พิจารณาอนุญาตการจุด และปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน ตามหลักเกณฑ์การอนุญาต จากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27 / 2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆกำชับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ทราบอย่างต่อเนื่องว่า หากมีการฝ่าฝืนนั้นเป็นโทษ
 
ทั้งนี้ให้นายทะเบียนท้องที่และเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธพ.ศ. 2490 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบแนะนำร้านค้า ที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงและแหล่งผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้นายทะเบียนท้องที่กวดขันห้ามมิให้ จำหน่ายดอกไม้เพลิงนอกเหนือจากสถานที่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นอันขาด
 
ที่สำคัญ ทุกพิ้นที่ต้องกวดขันและตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง ท่าเรือ เรือและโป๊ะ สถานีขนส่ง โดยประสานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกำกับดูแลสอดส่องตรวจตราสถานที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งกำชับไม่ให้ท่าเรือ เรือ หรือโป๊ให้บรรทุกประชาชนผู้โดยสารหรือผู้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงจนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน และให้กำกับ ดูแลเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญในการเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25(4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top