ค้นหา :

สธ. เร่งผลิตพยาบาลเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 24 เมษายน 2562 | 0 นาที 0 วินาที 1,837

กระทรวงสาธารณสุข สั่งผลิตพยาบาลเพิ่ม รองรับสังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ไม่ให้กลายเป็นสังคมเดี่ยว ที่ส่งผลต่อความเครียด และส่งผลต่อสุขภาพตามมา 
 
(24 เม.ย.62) การประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ ซึ่งจัดขึ้น โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในที่ประชุม นอกจากจะแสดงความยินดีกับพยาบาลดีเด่นที่ได้รับรางวัล ศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบที่ยึดตามแนวทางการทำความดี ปฏิบัติหน้าที่การดูแลผู้ป่วย และพัฒนางานให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคมและประเทศชาติแล้ว ยังได้ย้ำถึงการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในยุคดิจิตัล ซึ่งจะกลายเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้น ส่งผลต่อการดำรงชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุเครียด เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมามากมาย โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ทั้งเบาหวาน ความดัน กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อให้สมารถดูแลผู้สูงอายุได้ดี สั่งให้มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญ อาจกำหนดให้สถานพยาบาล มีกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เพราะอย่างน้อย ยังได้ออกนอกบ้านมาเจอเพื่อน เจอมิตรสหาย เจอหมอ พยาบาล ที่จะคอยแนะนำการดูแลสุขภาพที่ดี และร่วมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ทั้งลีลาศ ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนด้วยเกมเบาสมอง คาดว่าในอนาคต ไทยจะเป็นต้นแบบสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top