ค้นหา :

กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 20 พ.ค.นี้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 | 0 นาที 0 วินาที 1,872

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง การเริ่มตันฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562
 
ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เนื่อจาก
ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพาความขึ้นจากทะเลอันดามันเข้าปกดคุมประเทไทยอย่างต่อเนื่อง
 
ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้
 
อย่างไรก็ตามในบางช่วงของฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเลมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชษ์สูงสุด ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง
 
สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้บระชาชนได้ทราบทั่วกัน ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top