ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

วงการเบเกอรี่สะเทือน! ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ สธ. ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส์ มีผลบังคับใช้อีก 6 เดือน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 | 2 นาที 42 วินาที 10,923

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศห้ามผลิต จำหน่าย และนำเข้ากรดไขมันทรานส์ มีผลบังคับใช้อีก 180 วันหรือ 6 เดือนข้างหน้า เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนว่าส่งผลต่อความเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือด

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ.2561 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 (8)แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น้ำเข้า หรือจำหน่าย

 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ทั้งนี้อาหารที่มีส่วนประกอบของกรดไขมันทรานส์ อาทิ ขนมปัง โดนัท เนยเทียม ครีมเทียมหรือคอฟฟีเมต มาการีน เนยขาว นมข้นจืด วิปปิ้งครีม น้ำมันทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ เฟรนช์ฟราย รวมถึงอาหารสำเร็จรูป เช่น ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ ซึ่งมีราคาถูก เวลารับประทานจะรู้สึกติดลิ้น ติดปาก ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกด้วย 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/swnYbtq33Y8

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top