ค้นหา :

รมช.คมนาคมบุกสนามบินดอนเมืองตรวจราคาอาหาร ทอท.แจงคุมราคาไม่ให้สูงกว่าราคาตลาดเกิน 25%

วันที่ 12 มกราคม 2561 | 0 นาที 0 วินาที 3,803

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สนามบินดอนเมืองเช้านี้ หลังมีการร้องเรียนถึงปัญหาราคาสินค้าที่มีราคาสูงเกินจริง พร้อมสั่ง ทอท. ทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์จุดบริการอาหารราคาประหยัด (ฟู้ดคอร์ท) และตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบราคาอาหารในสนามบินให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานกับ ทอท. อย่างเคร่งครัด
 
ขณะที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ชี้แจงว่าได้กำหนดเงื่อนไขสัญญาให้ผู้ประกอบการต้องควบคุมราคาสินค้าและค่าบริการ ไม่ให้สูงเกินกว่าราคาในท้องตลาดประมาณร้อยละ 20 - 25 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ท่าอากาศยานแต่ละแห่งตั้งอยู่ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือให้จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้สอดคล้องกับราคาของตลาด พร้อมทั้งติดป้ายแสดงราคาด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ทอท. ได้มีการสุ่มตรวจราคาอาหารของผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรการที่ ทอท. กำหนด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
 
กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพน้ำดื่มในสนามบินโดยนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ที่ระบุว่าน้ำดื่มขวดละ 40 บาทนั้นมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากร้านค้าภายในท่าอากาศยานจำหน่ายน้ำเปล่าที่บรรจุขวดขนาด 500 มล. ในราคาขวดละไม่เกิน 10 บาท ส่วนราคาน้ำแร่จะอยู่ระหว่างขวดละ 25-50 บาท ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้าแต่ละราย
 
นอกจากนี้ ทอท.ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารให้เพิ่มรายการอาหารจานเดียวหรืออาหารชุด ราคาประหยัดอย่างน้อย 1 รายการ และกำกับให้ผู้ประกอบการติดป้ายราคาสินค้าทุกรายการ โดย ทอท. ได้จัดบริการตู้น้ำดื่มกดฟรี และร้านอาหารสวัสดิการราคาประหยัดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร 
 
ขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เผยว่า ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้อนุญาตให้บริษัท คิง เพาเวอร์ สุววรณภูมิ จำกัด เป็นผู้รับสัมปทานประกอบกิจการ โดยตามเงื่อนไขสัญญากำหนดให้ ทอท. สามารถควบคุมราคาอาหารและเครื่องดื่มภายใน ทสภ. ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 25 ของราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานคร โดยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการตรวจสอบราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารผู้โดยสารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับราคาอาหาร และเครื่องดื่มของร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเขตกรุงเทพมหานคร หากท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิ ตรวจพบผู้ประกอบการร้านอาหารรายใดไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะมีหนังสือแจ้งเตือน ไปยังบริษัท คิง พาวเวอร์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทำการปรับลดราคาลงทันที สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นเมื่อสัญญาระหว่าง ทอท. กับผู้ประกอบการสิ้นสุดในปี 2563 ทอท.จะกำหนดในสัญญาเรื่องของการควบคุมราคาอาหาร และเครื่องดื่มให้เท่ากับร้านค้าภายนอก
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top