ค้นหา :

คุมเข้มสงกรานต์วันแรก! คสช.เผยพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการปลอดภัย ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ 3,339 ราย ยึดรถ146 คัน

วันที่ 12 เมษายน 2561 | 0 นาที 0 วินาที 2,498

คสช. เผย วันแรกเทศกาลสงกรานต์ พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการปลอดภัยดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” 3,339 ราย ยึดรถแล้ว 146 คัน ขอผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
 
พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผย สถิติตามมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในวันแรกเทศกาลสงกรานต์ 11 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับ 3,339 ราย แยกเป็นในส่วนรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 1,864 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 105 คัน ยึดใบขับขี่ 356 ใบ และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 1,457 คน 
 
สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 1,475 ครั้ง ยึดรถยนต์ 41 คัน เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 82 ใบ ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 1,259 คน
 
ทั้งนี้ จากการประเมินสภาพการจราจรวันแรกของการเดินทางช่วงสงกรานต์นี้ พบว่าประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างคล่องตัว ความคับคั่งของยานพาหนะมีเป็นช่วงๆ ในพื้นที่ผ่านชุมชนเมืองใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามแก้ปัญหาการจราจรที่ชะลอตัวหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจราจรเลื่อนไหลไปได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้เส้นทางได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังเน้นออกตรวจและดูแลความเรียบร้อยในภาพรวม ป้องปรามอาชญากรรม เพื่อให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกและได้เดินทางตามกำหนด

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top