ค้นหา :

เครือข่ายเยาวชนฯ ร้องเอาผิดศิลปินโพสต์ภาพโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 | 0 นาที 0 วินาที 5,402

เครือข่ายเยาวชนฯ กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนตรวจสอบเอาผิดกรณีศิลปินดาราโพสต์ภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
กลุ่มเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมเครือข่ายระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมสุรา เข้ายื่นหนังสือและหลักฐาน กรณีดาราโพสต์ภาพเบียร์ยี่ห้อดัง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบ โดยระบุว่าการกระทำลักษณะดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ที่ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม การกระทำดังกล่าวเป็นผลให้เยาวชนที่ชื่นชอบศิลปิน เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และอาจจะทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ 
 
ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบยังพบว่ามีการทำในลักษณะนี้อีกหลายยี่ห้อ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย จูงใจให้เด็ก และเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขจะต้องตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ เพราะบริษัทที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พยายามจะใช้การตลาด ในสื่อออนไลน์ เพราะกฎหมายยังไม่ได้เข้มงวดการเข้าถึงในพื้นที่สื่อออนไลน์ ขณะเดียวกัน การทำการตลาดในลักษณะทำง่ายลงทุนน้อย จึงทำให้บริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หันมาใช้ช่องทางการโฆษณาบนสื่อออนไลน์เพื่อทำการตลาด 
 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เบื้องต้นพบว่าการโพสต์ภาพดังกล่าวโดยดาราศิลปินอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา 32 โดยจะเชิญดาราที่เกี่ยวข้องและเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาชี้แจงเร็วๆนี้
 
 
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top