ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

พม.ส่งร่าง พ.ร.บ.อุ้มบุญ ให้คสช.พิจารณาแล้ว

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 | 1 นาที 37 วินาที 2,562

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เชิญตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภามาให้ข้อมูล เพื่อหาทางออกในการอุ้มบุญ โดยนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ระบุว่าปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามในร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และเสนอไปยังพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมของ คสช.แล้ว เพื่อพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของกฎหมาย เพื่อนำเข้าที่ประชุมใหญ่ของ คสช. ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top