ค้นหา :

รองผบช.น.ฟิต จัด 16 โครงการเร่งด่วนด้านจราจร – เล็งห้ามรถเก่าเกิน 7 ปีวิ่งในกทม.แก้รถติด

วันที่ 7 ตุลาคม 2556 | 0 นาที 0 วินาที 40,234

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กำกับดูแลงานด้านการจราจร กล่าวถึงแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบการจราจร ในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 โดยระบุว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้วางยุทธศาสตร์ 11 ยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรอย่างเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดทำโครงการเร่งด่วนไว้ทั้งหมด 16 โครงการ ดังนี้

 

1. โครงการถวายความปลอดภัยและการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

2. โครงการหมอจราจร  

3. โครงการสัมมนาแก้ไขปัญหารถติด  

4. โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในถนนสายหลัก

5. โครงการแก้ไขปัญหาจราจรกรณีน้ำท่วมขังและอุทกภัย

 

6. โครงการบังคับใช้กฎหมายโดยการเคลื่อนย้ายรถที่จอดผิดกฎหมายออกจากผิวจราจร

7. โครงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายจราจร และการออกระเบียบเปรียบเทียบปรับอิเล็คทรอนิกส์

8. โครงการจัดตั้งศาลจราจร

9. โครงการปรับปรุงกายภาพและพัฒนาเทคโนโลยีศูนย์ควบคุมและการสั่งการจราจร

10. โครงการลดอุบัติเหตุ

 

11. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการจราจร

12. โครงการประชาสัมพันธ์งานจราจร

13. โครงการจัดระบบการบริหารสั่งงานจราจรและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

14. โครงการผู้พิทักษ์ถนน

15. โครงการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในงานจราจร

16. โครงการเหลื่อมเวลาการทำงานและสถานศึกษา

 

ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติต่อไป

 

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อดุลย์ ระบุถึงกรณีการเตรียมนำรถยกมาใช้นั้นจะเป็นการใช้ข้อกฎหมายเดิมคือความผิดพ.ร.บ.จราจรมาตรา 57และ 59 ห้ามจอดในที่ห้ามฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท รวมทั้งเสียค่าเคลื่อนย้าย 500 บาท และค่าดูแลอีกวันละ 200 บาท โดยเปลี่ยนวิธีการบังคับใช้จากการบังคับล้อเป็นการใช้รถยก และจะบังคับใช้เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น 

 

นอกจากนี้เตรียมการเสนอโครงการจำกัดอายุการใช้งานรถยนต์ต่อรัฐบาล อาทิ รถอายุเกิน 7-10 ปี ห้ามนำเข้ามาวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งหากนำเข้ามาวิ่งจะต้องเสียภาษีเทียบเท่ารถใหม่ โดยโครงการนี้ได้นำแนวคิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจร

 

 ส่วนกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจร อาทิ การเสียค่าปรับกรณีทำการจราจรติดขัดนาทีละ 100 บาท พล.ต.ต.อดุลย์ เปิดเผยว่า สำหรับแนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาพัฒนาได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการนำมาหารือและบังคับใช้ได้ในอนาคต

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top