ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

สธ.ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ปีติเผยภาพเช็คพระราชทาน 79 ล้าน รพ.ศูนย์สกลนคร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 | 2 นาที 16 วินาที 13,195

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาล สุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่ยังคงขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยจำนวน 27 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นเงิน 2,407,144,487.59 บาท

 

ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โรงพยาบาลสังกัด สธ.ได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 11 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงพยาบาลราชวิถี

2.โรงพยาบาลสงฆ์

3.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

4.โรงพยาบาลหัวหิน

5.โรงพยาบาลน่าน

6.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

7.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

8.โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

9.โรงพยาบาลศูนย์ปัตตานี

10.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

และ 11.โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

 

นพ.ปิยะสกล กล่าวอีกว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือ ที่พระองค์พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ลงมา ซึ่ง สธ.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามที่มีพระบรมราโชบายเพื่อให้เงินนี้ลงไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้อย่างเต็มที่ โดยจะเน้นเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับความต้องการการรับบริการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินมีหลายระดับ และกระจายในหลายภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

 

ขณะที่ฟซบุ๊กสกลนคร ซิตี้ เผยแพร่ภาพเช็คพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินจำนวน 79,957,680.00 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/RkhzY20gIfY

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top