ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 | 4 นาที 27 วินาที 2,544

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพ จำนวน 184 นาย เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
 
โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานว่า การอำนวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรม และทางด้านกฎหมายนั้น ไม่ว่าทหารหรือพลเรือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน หน้าที่ของตุลาการศาลทหาร ก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมาย แต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการจัดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฎี มนุษย์เราก็สามารถจะทำความผิดได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษา มีการให้ความยุติธรรม และมีการแก้ไขในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิด เพราะฉะนั้น การอำนวยการยุติธรรม ขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในด้านกฎหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจในชีวิต ในสังคม ในอุดมการณ์ของชาติ เพราะกฎหมายนั้น ใช้ให้ถูกก็ดี ใช้ให้ไม่ถูกก็เสียมาก เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีวุฒิภาวะแล้ว ย่อมพิจารณาออกว่า อะไรควร อะไรไม่ควร และนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เพื่อระงับทุกข์ แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูก หรือมีบทพิพากษาให้เกิดความยุติธรรมได้
 
ต่อมาทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 84 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 
ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสว่า คำปฏิญาณที่ได้กล่าวมา สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ครอบคลุมหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา ถ้าเผื่อได้นำคำปฏิญาณนั้นไปพิจารณาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะหน้าที่ของเราคืออำนวยความยุติธรรม และความเป็นธรรม ตลอดจนความสุขให้แก่ประชาชน อันกฎหมายนั้นผู้ใดศึกษาก็ย่อมศึกษาได้ แต่ข้อที่จะท้าทายคือนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะแก่โอกาส เหมาะกับกาลเทศะด้วยความเที่ยงตรง ก็ขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ กำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณไว้ และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปมีประสบการณ์เพิ่ม ได้เห็นอะไรต่างๆ ทฤษฎีที่ได้เรียนที่ได้เห็นก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการใช้วิจารณญาณต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rkHSz1FN7Sk
 
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top