ค้นหา :

บ้านสมเด็จโพลเผยผลสำรวจคนกรุงกับปีใหม่ 2561 ระบุจะเปลี่ยนตัวเองโดยออมเงินให้มากขึ้น

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 | 0 นาที 0 วินาที 7,110

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ต่อเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 1,248 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 
 
ผลสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่จะไปฉลองเทศกาลปีใหม่มากที่สุด ร้อยละ 34.1 อันดับ 2 เดินทางไปต่างจังหวัด-ต่างประเทศ ร้อยละ 27.6 และอันดับ 3 ไปวัด-สวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 26.0
 
สำหรับสินค้าที่จะมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ อันดับแรก อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 26.0 อันดับ 2 ช็อกโกแลต คุกกี้ ขนมเค้ก กาแฟ ร้อยละ 23.1 อันดับ 3 เงินสด/บัตรแทนเงินสด ร้อยละ 15.1
 
ส่วนผลการสำรวจช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งความสุขปีใหม่ อันดับแรก ส่งข้อความผ่าน Line ร้อยละ 24.7 อันดับ 2 ไปพบด้วยตนเอง ร้อยละ 21.3 อันดับ 3 โทรศัพท์เพื่ออวยพร ร้อยละ 19.2
 
ต่อคำถามที่ว่า ปีใหม่นี้จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง ผลสำรวจอันดับแรกคือ จะมีการออมเงินให้มากขึ้น ร้อยละ 30.0 อันดับ 2 จะออกกำลังกายมากขึ้น ร้อยละ 24.1 อันดับ 3 จะให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ร้อยละ 19.9
 
และคิดว่าสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่าน และคนไทยมีความสุขมากขึ้นในปี 2561 อันดับแรก อยากให้คนไทยเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 33.1 อันดับ 2 อยากให้คนไทยเข้าใจสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 28.4 อันดับ 3 อยากให้คนในชาติมีความปรองดอง ร้อยละ 25.0

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top