ค้นหา :

#TMark ช่วยติดปีกธุรกิจไทยได้อย่างไร

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 | 0 นาที 0 วินาที 23,253

         ประเทศไทย ได้ชื่อว่าประเทศที่มีสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เผยตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ระบุว่า มีมูลค่าถึง 21,553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 5.91% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวเลขนำเข้าอยู่ที่ 17,591 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (มติชน 21 มีนาคม 2562) นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าการส่งออกไทยเติบโตเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปตลอดอีกด้วย

 

          อย่างที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การส่งออกโตก็คือ คุณภาพของสินค้าที่ต้องได้รับการยอมรับ นำมาสู่การสร้างสรรค์แบรนด์ไทยคุณภาพ ที่ซึ่งผู้ประกอบการไทยในปัจจุบันเริ่มมีความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ดิ้งมากขึ้น มีสินค้าจากแบรนด์ไทยสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมากมาย ทว่า การเพิ่มขึ้นจะนี้จะต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปด้วย กอปรกับภาวะตลาดโลกก็มีการแข่งขันทางการค้าสูงมาก ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นไปอีก แต่จะปล่อยให้ผู้บริโภคสู้เพียงลำพังก็คงไม่ได้ รัฐบาลซึ่งทราบและตระหนักถึงข้อนี้ดีจึงตัดสินใจคิดกลยุทธ์สุดเฉียบในการช่วยติดปีกให้สินค้าไทยไปไกลได้มากขึ้น

 

          อย่างที่กล่าวไว้ว่า รัฐบาลเข้าใจในภาวะของการแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้น หน่วยงานรัฐโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ คำนึงถึงเรื่องการสร้างมาตรฐานที่จะทำให้แบรนด์ไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก จึงเกิดไอเดียในการสร้างตราสัญลักษณ์ไทยที่เรียกว่า Thailand Trust Mark หรือ T Mark ขึ้นมาก  

 

Thailand Trust Mark (T Mark) คืออะไร?

 

 

     Thailand Trust Mark หรือ T Mark คือ ตรารับรองคุณภาพมาตรฐานโลก ตราสัญลักษณ์ที่สร้างความน่าเชื่อถือและการันตีสินค้าและบริการไทย โดยกำหนดเป็น “Trusted Quality” ที่การันตีคุณภาพสินค้าไทยที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติ ได้แก่  

 

  1.  1. คุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (Intermational standard)
  2.  2. คุณภาพเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย (Fair Labour)
  3.  3. คุณภาพเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
  4.  4. คุณภาพในการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) 
  5.  5. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Heartmade Quality ผลิตด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่เลิศออกมา
     

        ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK แล้วกว่า 700 บริษัท ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 2.อุตสาหกรรมหนัก 3.อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 4.อุตสาหกรรมแฟชั่น 5.ธุรกิจรักษาพยาบาล 6.ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ 7.ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ และ 8.ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ซึ่งตรารับรองคุณภาพนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและลดข้อกังขาให้กับผู้ประกอบการไทยได้หลายเรื่อง เช่น ด้านแรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

          จะเห็นได้ว่าแบรนด์ดังๆ ของไทยหลายราย ต่างก็ใช้ตราสัญลักษณ์นี้เพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศ  จนสามารถสร้างตลาดที่ยิ่งใหญ่ ทำให้มีที่ยืนในระดับโลกมาแล้ว  เช่น เครื่องแกงสำเร็จรูปเจ้าดังอย่าง  Blue Elephant  ที่สามารถวางขายไปไกลกว่า 20 ประเทศทั่วโลก, ผลิตภัณฑ์สปาจากแบรนด์  Panpuri ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียมาแล้ว, กะทิชาวเกาะ, เครื่องดื่มทิปโก้, UFC, เฟอร์นิเจอร์ดีสวัสดิ์ ฯลฯ  https://youtu.be/SwDXPHsTyFw

 

T Mark ช่วยผู้ประการไทยได้อย่างไร?

 

 

         สัญลักษณ์ T Mark จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในใจตลาดโลกได้ เพราะทำให้เกิดความชัดเจนถึงมาตรฐานการรับรองที่หน่วยงานรัฐบาลไทยให้รับรองแบรนด์ของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทย เมื่อต่างชาติเห็นสัญลักษณ์นี้ก็สามารถรับรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นเลิศ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องออกแรงเพิ่มในการ
โปรโมทเรื่องคุณภาพ

 

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดตลาดต่างประเทศ แต่สินค้าและบริการยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ตราสัญลักษณ์ T Mark จะเป็นเครื่องหมายการันตีว่า นี่คือสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับสากล ผ่านกระบวนการผลิตที่ดี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้แรงงานที่เป็นธรรม ซึ่งผู้บริโภคในหลายประเทศนั้นต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ และต้องการสนับสนุนสินค้าและบริการเหล่านี้เป็นพิเศษ ดังนั้น การติดสัญลักษณ์ T Mark ก็เสมือนเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

          และท้ายที่สุด ผลดีก็จะตกอยู่กับการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชาติไทยให้เติบโตในภาพรวมขึ้นได้ ไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่ ประเทศไทยจะมั่นคงแข็งแกร่งและเติบโตไปข้างหน้าในที่สุด

 

          หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตราสัญลักษณ์  T MARK สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandtrustmark.com  หรือ https://www.facebook.com/TMark.DITP/

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top