ค้นหา :

GC บริษัทจดทะเบียนไทยรายเดียวที่ได้รับคะแนน CG สูงสุด 5 อันดับแรกของอาเซียน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 | 0 นาที 0 วินาที 839

             นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน หรือ GC  เข้าร่วมรับรางวัล ASEAN CG Scorecard ระดับ TOP 5 ASEAN PLCs รางวัล TOP 50 ASEAN PLCs  และ รางวัล Top 3 PLCs ประจำปี 2561 จากกลุ่มคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ในงาน The 2nd ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย GC ได้รับทั้ง 3 รางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้คะแนน CG สูงสุด 5 อันดับแรกของอาเซียน

 

 

 

 

            รางวัล ASEAN CG Scorecard (ACGS) จัดขึ้นเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลกในการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ OECD และวิธีการ Validation Process ซึ่งเป็นการพิจารณาความสอดคล้องของการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติจริงจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก ได้แก่ KPMG   

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top