ค้นหา :

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 | 0 นาที 0 วินาที 1,790

           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู” ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู การส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์

          บัดนี้ คณะกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู” ประจำปี 2562 ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เรื่องที่ AI สอนเราไม่ได้” ของทีม เฉพาะกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “คนสำคัญที่ถูกลืม” ของทีม ขับบนฟุตบาทปรับสองร้อย และผลงาน “ครูเป็นผู้ให้” ของทีม twenty-three

และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน“เครื่องมือสร้างคน”  ของทีม ศิษย์เก่าช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ และชื่อผลงาน “น้อมรำลึกถึงพระคุณครู”  ของทีม ทานตะวัน

 

สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “2B TEACHER” ของทีม NIHILISM FILMS  

 

รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อม  เกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง” ของทีม ราหูฟิล์ม

 

และผลงาน “มากกว่าความเป็นครู”  ของทีม NipanStudio

 

และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน  “The Medal คุณครูเหรียญทอง”  ของทีม TOPMONSTER STUDIO

 

และผลงาน “ยางลบของครู”  ของทีม สื่อสารเทเวศร์

          สามารถติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa

หรือคลิกติดตามข่าวสารคุรุสภาได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/12/2519/

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top