ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

มติศาล รธน. ไม่รับคำร้องปมนายกฯถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ไม่มีองค์กรใดมีอำนาจตรวจสอบ

วันที่ 12 กันยายน 2562 | 2 นาที 1 วินาที 1,575

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่า ที่ประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งคำร้องของนายภาณุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย การกระทำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่าการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้นต้องเป็นการกระทำของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ มิใช่การกระทำของรัฐบาล นอกจากนี้ให้ความเห็นว่า การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี เป็นการกระทำทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นการกระทำของรัฐบาล

 

ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้ ประกอบกับภายหลังที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ได้น้อมนำเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเข้ารับพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสดังกล่าว ซึ่งทรงพระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย

 

การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

เช่นเดียวกับ คำร้องของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ของคณะรัฐมนตรี และการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีต่อรัฐสภา ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองและเป็นอันบังคับใช้มิได้ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อกระทำการล้มล้างการปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้คำขออื่นเป็นอันตกไป

ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/limqgBMSDC4

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top