ค้นหา :

บิ๊กตู่ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเป็นวาระแห่งชาติ ย้ำคนไทยต้องก้าวข้ามระบบค่านิยมอุปถัมป์

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 | 0 นาที 0 วินาที 5,726

นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม ย้ำคนไทยต้องก้าวข้ามระบบค่านิยมอุปถัมป์ สร้างความสุจริตให้เป็นวัฒนธรรม เดินหน้าปราบทุจริต พร้อมเอาผิดทั้งวินัย อาญา ย้ำไม่เคยก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หลักคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ซึ่งต้องรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความร้ายแรงจากการคอรัปชั่น ที่เราได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะไม่ยอมรับกับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีจุดยืนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของคนไทย เพราะการทุจริตนั้นสั่งสมมานาน ทำประเทศเสียหาย ทั้งการซื้อขายตำแหน่ง แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง การให้สินบน รวมถึงการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ เพราะทุกวันนี้หลายคนไม่สามารถแยกผลประโยชน์ส่วนตัวจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมารัฐบาลมีหลายอย่างที่ดีขึ้น โดยเห็นได้ชัดจากความสงบของบ้านเมือง ย้ำว่าตนเองเดินหน้าแก้ปัญหา ถ้าตนเองไม่ทำ แล้วใครจะทำ ก็อยากจะให้หลายคนไปหาคนที่สามารถแก้ปัญหาได้ 
 
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าขอให้ทุกคนติดตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่างๆ เพราะต่อไปใครที่จะไปรัฐบาลต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางไว้ หากไม่ทำก็ต้องมีเหตุผลชี้แจง แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมีบางคนที่ต้องการจะล้มยุทธศาสตร์ เพราะในต่างชาติเขาก็มียุทธศาสตร์เหมือนกัน วันนี้ตนพูดในนามรัฐบาลไม่ใช่นักการเมือง พูดได้ทุกเรื่อง เดี่ยวการเมืองเข้ามาผมก็พูดไม่ได้
 
วันนี้รัฐบาลได้เข้ามาดูแลผู้มีรายได้น้อยกว่า 10 ล้านคน แต่ทั้งหมดไม่ได้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณของกฎหมายที่มีอยู่ แน่นอนว่าเมื่อมีการใช้งบประมาณมากขึ้น การทุจริตก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาระมัดระวัง รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งแก้ไขจัดให้มองแล้วกฎหมายต่างๆให้ครอบคลุมการป้องกันปราบปรามการทุจริตการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ พร้อมหาวิธีให้ออกกฎหมายมา แล้วสามารถบังคับใช้ได้จริง 
 
 รัฐบาลนี้ดำเนินโครงการต่างๆ ออกมา และมีมาตราการไว้สำหรับในการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินโครงการได้อย่างสุจริต สามารถตรวจสอบได้ และการจะแก้ปัญหาการทุจริต จะต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบ และดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างจริงจัง โดยทุกคดีและมีบทลงโทษอย่างจริงจัง ทั้งวินัย และอาญา ตามกระบวนการยุติธรรมโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวล่วงในคดีความต่างๆ รวมถึง กระสร้างการรับรู้ของประชาชน ที่ต้องต่อต้านอย่างจริงจังให้เป็นวัฒนธรรมในสังคมไทย คนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมระบบอุปถัมป์ให้ได้
 
นายกรัฐมนตรีย้ำว่าวันนี้คนไทยต้องช่วยกันแก้ปัญหาทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจ ประชาธิปไตยก็แก้ไม่ได้ แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ประเทศชาติต้องสงบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับต่างชาติ
 
ก่อนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรี ได้นำกล่าวปฏิญาณ ต่อต้านการทุจริต แสดงเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่กระทำการทุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติพระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top