ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

โซเชียลแห่ค้าน สนช.เห็นชอบ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ชี้เป็นการลิดรอนสิทธิ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 | 4 นาที 52 วินาที 11,726

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ด้วยมติเอกฉันท์ 133 : 0 เสียง งดออกเสียง 16 เสียง

 

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับนี้เป็นการกำหนดมาตรการ ป้องกัน และรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ที่เป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางทหาร

 

โดยให้หน่วยงาน สำหนักงานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กมช. ขึ้น มีกรรมการหนึ่งชุดที่ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ปลัดกระทรวงวการคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผบ.ตร. และ เลขา สมช.

 

สำหรับ กรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ นี้ มีหน้าที่ในการกำหนดแผนรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นอกจากนี้ยังให้มี คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ กกม. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯเป็นประธาน ทำหน้าที่รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง และมีหน้าที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล พร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และฟื้นฟูความเสียหายจากผลกระทบจากภัยคุกคาม

 

สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ถูกแบ่ง ออกเป็น 3 ระดับคือ

1.ระดับไม่ร้ายแรง คือภัยคุกคามที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพด้อยลง

 

2.ระดับร้ายแรง คือภัยที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ จนกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่นการเดินรถไฟฟ้า ระบบสัญญาณไฟจราจร หรือความปลอดภัยสารณะและ ระบบการบริหารของหน่วยงานรัฐต่างๆติดขัด

 

3.ระดับวิกฤต คือ เป็นโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจนทำให้ข้อมูลถูกทำลาย การทำงานต่างๆล้มเหลว และกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ

 

เมื่อเกิดภัยคุกคามทั้ง 3 ระดับ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ กกม. มีอำนาจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และตอบโต้การคุกคาม ตลอดจนแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล สกัดคัดกรองข้อมูล ยึดและอายัดคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม

 

สำหรับโทษการคุกคามทางไซเบอร์ ดังนี้

- ห้ามเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ฝ่าฝืนจำคุก 3ปี ปรับ 60,000 บาท

- ฝ่าฝืนคำสั่ง กรรมการ กกม. ในการควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ จำคุก 3ปี ปรับ 60,000 บาท

 

ด้านโลกออนไลน์มีการวิจารณ์และคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ จนทำให้ #พรบไซเบอร์ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 นอกจากนี้ยังมีร่วมลงชื่อคัดค้านผ่าน change.org นับหมื่นราย

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/QlNlcJ5IkOo

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top