ค้นหา :

แพทย์รับตัว 'น้องไอซ์' รักษาโรคลมชัก ก่อนตรวจอย่างละเอียด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 | 0 นาที 0 วินาที 6,665

ทีมแพทย์จากสถาบันประสาทวิทยา รับตัวน้องไอซ์รักษาโรคลมชักแล้ว เบื้องต้นตรวจอย่างละเอียด แต่ผลยังไม่ชัดเจน ต้องรอการวินิจฉัยของทีมแพทย์หลายสาขาวิชา เบื้องต้นรักษาด้วยการให้ยากันชัก ดูการตอบสนองของร่างกาย 

 

นางสาวอารดา วงศ์ดีเลิศ หรือน้องไอซ์ เดินทางมาพร้อมกับญาติที่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อรับการรักษาโรคลมชัก โดยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า วันนี้ตรวจอาการเบื้องต้น ทั้งเจาะเลือด เอ็มอาร์ไอ. และซักประวัติ เพื่อวิเคราะห์โรค เพราะที่ผ่านมายังไม่ทราบผลการตรวจรักษาอย่างละเอียดมาก่อน 

 

ด้านกระบวนการรักษาต้องรักษาอยางต่อเนื่อง จะเริ่มด้วยการให้ยา แล้วจึงประเมินผลร่วมวินิจฉัยของแพทย์หลายสาขาอีกครั้ง ซึ่งโรคลมชัก ปกติต้องให้ยารักษา 2 ชนิด รับประทานอย่างน้อย 2 ปี หากร่างกายไม่ตอบสนอง จึงมาสู่การประเมินเพื่อรับการผ่าตัดสมอง ส่วนใหญ่ผลของยาจะลดอาการชักเกร็งได้เพียง 1 ใน 3 หากไม่หายขาดก็ต้องผ่าตัดสมอง ควบคู่กับทานยากันชัก 2 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จะหายขาด ปัจจุบันนี้บ้านเราพบผู้ป่วยโรคลมชัก 20 ต่อ 2 แสนประชากร และพบในวัยเด็ก

 

ส่วนสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของสมอง จากอุบัติเหตุที่ได้รับความกระทบกระเทือน จนเกิดรอยโรค หรือความผิดปกติ โดยการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นใช้เวลาประมาณ 50 นาที นายแพทย์อุดม พร้อมทีมแพทย์ ได้สรุปผลการตรวจร่างกายของน้องไอซ์อีกครั้งว่า ถึงแม้จะตรวจอย่างละเอียด แต่ผลยังออกมาไม่ชัดเจน ตอนนี้การรักษาคงต้องให้ทานยากันชัก และดูการตอบสนองต่อยาของน้องไอซ์ เพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนระยะเวลาการรักษาจะนานแค่ไหน และรักษาแบบใด จะต้องนำผลตรวจทั้งหมดมาวิเคราะห์พิจารณาร่วมกันของทีมแพทย์ในหลายสาขา

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top