ค้นหา :

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 เมษายน 2562 | 0 นาที 0 วินาที 2,227

 
 
วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ได้มีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
 
โดยมีการเชิญคนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก ที่มาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 86 ใบ ที่ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมในพิธี แบ่งเป็นน้ำสรงพระมุรธาภิเษก 9 ใบ และน้ำอภิเษก 77 ใบ ซึ่งจะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
 
โดยในเวลา 17.19 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทรงจุดเทียนชัย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดา อ่านประกาศชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ นายกรัฐมนตรีจุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายสมเด็จพระสังฆราช
 
จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ที่คนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก จากจังหวัดต่างๆ ภายในราชวัติ 
 
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายคันประทีป สั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่คนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษกภายในราชวัติ 
 
ต่อมา นายกรัฐมนตรี, ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ประธานศาลฎีกา ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรี ไปยังหน้าพระสวดภาณวาร จุดเทียนทอง-เงิน และเครื่องบูชากระบะมุก จุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัยซ้าย-ขวา เป็นอันเสร็จพิธี 
 
 
 
 
 

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top