ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

เสื้อยืดสีแดง 3 รางวัล

 
1.กัลยา แย้งพินิต L  กทม 
 
2.ขนิตญา ไมตรีจิตร M จ.สมุทรปราการ 
 
3.บุศรา ยอมรำจวญ M จ.ตรัง 
 
 
Top