ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

องค์การอนามัยโลกลงมติ พฤติกรรม 'ติดเกม' ถือเป็นอาการป่วย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 | 2 นาที 2 วินาที 43,781

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ ที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ลงมติรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่า พฤติกรรมติดเกม เป็นอาการป่วย โดยจะมีผลในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยได้ให้คำนิยามอาการติดเกมว่าเป็นพฤติกรรมความบกพร่องด้านการควบคุมการเล่นเกม ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมมากกว่ากิจกรรมอื่น และเล่นเกมอย่างต่อเนื่องหรือมากขึ้นแม้จะมีผลเสียตามมา

 

ทั้งนี้ การวินิจฉัยว่าติดเกมผิดปกติจะต้องมีรูปแบบพฤติกรรมที่รุนแรงมากพอจนส่งผลให้เกิดความบกพร่องด้านบุคลิกภาพ ครอบครัว สังคม การศึกษา การทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพที่สำคัญด้านอื่น ๆ และต้องปรากฎเป็นหลักฐานชัดอย่างน้อย 12 เดือน

 

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

Gaming disorder is now considered a disease. อาการติดเกมถือว่าเป็นโรคอย่างเป็นทางการแล้ว

disorder (n.) ความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ อ่านว่า ดิโซ่ร์เดอร

gaming disorder โรคติดเกม

Gaming becomes their number one priority. การเล่นเกมกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

priority (n.) ลำดับความสำคัญ อ่านว่า ไพร โอ้ หริ ที

number one priority ลำดับความสำคัญที่หนึ่ง

Let's not jump to conclusions. เราไม่ควรด่วนสรุป

If you're gamer, it doesn't mean you have a disease. ถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกม ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นโรค

Moderation in all things. ความพอประมาณในทุกเรื่อง ดีที่สุดแล้ว

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/aKfQ0fQeoZs

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top