ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพทซีที เทคโนโลยีช่วยรักษามะเร็ง แห่งแรกในเอเชีย

วันที่ 21 มกราคม 2562 | 1 นาที 17 วินาที 17,566

ด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดตั้งและเสด็จเปิด ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

 

ต่อมาได้เปิดตัวนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยมะเร็ง ระบบประสาท และหัวใจ Digital PET/CT Biograph Vision แห่งแรกในเอเชีย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

โดยดิจิทัลเพทซีที (Digital PET/CT) Biograph Vision เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดที่มีคุณสมบัติสามารถทำการเก็บข้อมูลแบบ dynamic whole body แบบ real time ได้ เพื่อนำมาสร้างภาพและสามารถบ่งชี้ถึงระดับเมตตาบอลิซึมของสารเภสัชรังสีออกมาเป็นค่าเชิงตัวเลข (quantitative) ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ทำให้สามารถประเมินผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/GiXoe0RBub4

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

Top