ค้นหา :

เช็ครายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 69 ชื่อ จาก 45 พรรคการเมือง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 | 0 นาที 0 วินาที 2,377

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จำนวน 69 คน จาก 45 พรรคการเมือง

 

1.พรรคกรีน นายพงศา ชูแนม

2.พรรคกลาง นายชุมพล ครุฑแก้ว

3.พรรคกสิกรไทย นายทรรศชล พงษ์ภควัต

4.พรรคคนงานไทย นายธีระ เจียบุญหยก

5.พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย นายธนพร ศรียากูล

6.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง

7.พรรคคลองไทย นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

8.พรรคความหวังใหม่ นายชิงชัย มงคลธรรม

9.พรรคชาติไทยพัฒนา นางสาวกัญจนา ศิลปะอาชา

10.พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล และ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11.พรรคชาติพันธุ์ไทย นายโกวิทย์ จิรชนานนท์, นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ และ นายภราดร พรอำนวย

12.พรรคฐานรากไทย นายบวร ยสินทร และ ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล

13.พรรคทางเลือกใหม่ นายราเชน ตระกูลเวียง

14.พรรคไทยธรรม นายอโณทัย ดวงดารา, นายภูษิต ภูปภัสศิริ และ นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม

15.พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์, นายณัชพล สุพัฒนะ และ างสาวภคอร จันทรคณา

16.พรรคประชากรไทย นายสุมิตร สุนทรเวช และ นายคณิศร สมมะลวน

17.พรรคประชาชาติ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง และ นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม

18.พรรคประชาธรรมไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล และ นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

19.พรรคประชาธิปไตยใหม่ นายสุรทิน พิจารณ์

20.พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21.พรรคประชานิยม พันตำรวจเอกรวมนคร ทับทิมธงไชย, พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ และ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

22.พรรคประชาภิวัฒน์ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์, นางนันทนา สงฆ์ประชา และ ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

23.พรรคแผ่นดินธรรม ศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทบรรจบ บรรณรุจิ และ นายกรณ์ มีดี

24.พรรคพลเมืองไทย ายเอกพร รักความสุข

25.พรรคพลังชาติไทย พลตรีทรงกรด ทิพย์รัตน์

26.พรรคพลังท้องถิ่นไทย นายชัชวาลล์ คงอุดม และ ศาสตร์จารย์โกวิทย์ พวงงาม

27.พรรคพลังไทยดี นายสาธุ อนุโมทามิ

28.พรรคพลังไทยรักไทย พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29.พรรคพลังประชาธิปไตย นายพูลพิพัฒน์ นิลรังสี 

30.พรรคพลังประชารัฐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

31.พรรคพลังสังคม นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน

32.พรรคพัฒนาประเทศไทย นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

33.พรรคเพื่อคนไทย นายวิทยา อินาลา

34.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35.พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ นายชัยเกษม นิติสิริ 

36.พรรคเพื่อธรรม นางนลินี ทวีสิน

37.พรรคภราดรภาพ หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล

38.พรรคภาคีเครือข่ายไทย นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39.พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล

40.พรรคมหาชน นายอภิรัต ศิรินาวิน, นายพาลินี งามพริ้ง และ นายสุปกิจ คชเสนี

41.พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 

42.พรรคสยามพัฒนา นายอเนก พันธุรัตน์

43.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

44.พรรคเสรีรวมไทย พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

45.พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

Top