ค้นหา :

งงเลย! เพื่อไทยไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์สักคน ดาวดังสอบตกอื้อ 'หญิงหน่อย-เสนาะ-เฉลิม' โดนด้วย

วันที่ 25 มีนาคม 2562 | 0 นาที 0 วินาที 21,022

จากการเช็คผลเลือกตั้งล่าสุด (10.30 น.) ของวันที่ 25 มีนาคม 2562 พบว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว เนื่องจากระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม จะมีผลให้พรรคที่ได้ ส.ส.เขต จำนวนมากไม่ได้ ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งตรงข้ามกับพรรคอนาคตใหม่ที่ได้จำนวน ส.ส.เขตไม่มากเท่าที่ควร แต่กลับได้ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจำนวนมาก

 

ทั้งนี้การที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว ส่งผลให้ดาวเด่นและบิ๊กเนมของพรรคกลายเป็น ส.ส.สอบตกไปโดยปริยาย ซึ่งเพื่อไทยส่งรายชื่อ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวม 97 คน  ตามลำดับดังนี้

 

1.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค

2.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค

3.นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค

4.นายภูมิธรรม เวชยชัย

5.นายเสนาะ เทียนทอง

6.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี

8.นายโภคิน พลกุล

9.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

10.นายเกรียง กัลป์ตินันท์

11.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

12.นายชูศักดิ์ ศิรินิล

13.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

14.นายนพดล ปัทมะ

15.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

16.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

17.นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์

18.นายพินิจ จันทรสุรินทร์

19.นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

20.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

21.พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภาภรณ์

22.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

23.อดิศร เพียงเกษ

24.ธนิก มาสีพิทักษ์

25.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

26.นายปวีณ แซ่จึง

27.นายพนัส ทัศนียานนท์

28.พล.ต.อ.วิรุฬฬ์ พื้นแสน

29.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

30.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์

31.นายชุมพร พลรักษ์

32.พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์

33.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล

34.พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี

35.นายชุมสาย ศรียาภัย

36.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

37.นางดวงแข อรรณนพพร

38.นายวิจักร อากัปกริยา

39.นายนิสิต สินธุไพร

40.นางชานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ

41.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

42.นายสมบัติ รัตโน

43.นายจักรพงษ์ แสงมณี

44.นางนราภรณ์ ไวยนิยมพงศ์

45.นายธวัชชัย สุทธิบงกช

46.นางสาวภูวนิดา คุณผลิน

47.นายวิชัย สามิตร

48.นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล

49.นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก

50.นายชาญยุทธ เฮงตระกูล

51.นายปรีชา ธนานันท์

52.นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ

53.นายทรงพล เกียรติวินัยสกุล

54.พล.ต.ท.วิเชียนโชติ สุกโชติรัตน์

55.นางนันทนา ตันติทวีโชค

56.นายนิยม ประสงค์ชัยกุล

57.นายศุภณัฐค์ น้อยโสภณ

58.นายวัฒนา เซ่งไพเราะ

59.นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

60.นายไพโรจน์ วงศ์พรหม

61.นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์

62.นายประสพ สารสมัคร

63.นางสาวทิพย์สุดา กิจจาพิพัฒน์

64.นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน

65.นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ

66.นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร

67.นายจำนงค์ ไชยมงคล

68.นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท

69.พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร

70.พ.อ.ประวัติ นิกาญจน์กูล

71.นายวิบูลย์ แช่มชื่น

72.นายเณริน จันทกร

73.พล.อ.อ.ชูชาติ ชวนชม

74.นายกมล บันไดเพชร

75.นายเอกกฤษ อุณหกานต์

76.นายณกฤช เศวตนันทน์

77.นายโกวิทย์ ดอกไม้

78.พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์

79.นางสิริภา มะดากะกุล

80.นายยุ้ง จักรไพศาล

81.นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ดี

82.นายอลงกรณ์ ทวีรักษา

83.พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง

84.นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล

85.นายนพชัย ศรีสุวนันท์

86.นายภัทร ภมรมนตรี

87.นายปิยชาติ วีรเดชะ

88.นายอาคม สุวรรณนพ

89.นางพิมพ์ชนา โหสกุล

90.นายวรกร คำสิงห์นอก

91.นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์

92.นางสาวชัชฏา ชัยชูชนะภัย

93.นายเทอดธนัท สีเขียว

94.นายเอกรัฐ สมันตรัฐ

95.นายอภิวัฒน์ กองมณี

96.นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์

97.นางสาวน้ำฝน นุตมา

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top