ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

การบินไทยออกประกาศเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 | 0 นาที 45 วินาที 2,227

การบินไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสำหรับบัตรโดยสารที่ออกโดยสำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และมีวันเดินทางระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ถึงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกโดยสำนักงานขายและตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร ส่วนการคืนบัตรโดยสาร (Refund) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1goO5Hq

ท่านผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่สำนักงานขายการบินไทย (http://bit.ly/TGOffice) หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top