ค้นหา :

พาณิชย์ประเมินการค้าไทยได้รับผลกระทบจาก BREXIT น้อย

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 | 0 นาที 0 วินาที 1,730

กระทรวงพาณิชย์ประเมินการค้าและการลงทุน ไทยได้รับผลกระทบน้อยจากกรณี BREXIT เนื่องจากสัดส่วนที่ไทยส่งออกไปสหราชอาณาจักร มีเพียงร้อยละ 2 ขณะที่การลงทุนทางตรงที่ไทยไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.4 จากการลงทุนทางตรงทั้งหมดของไทย 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ประจำในประเทศยุโรป รวมถึงในสหราชอาณาจักร ติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานสถานการณ์ทุกวัน หลังมีมติ BREXIT แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะยังคงดำเนินการตามแผนผลักดันการส่งออก ในภาพรวมให้ได้ตามเป้าหมายเติบโตร้อยละ 5 
 
ทั้งนี้ ในเอกสารรายงานผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการออกเสียงประชามติ ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ของสหราชอาณาจักร ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์วิเคราะห์ว่า ระยะสั้น ค่าเงินปอนด์อาจจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วโลก และ BREXIT อาจกระทบกับตลาดหุ้นยุโรปและส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ 
 
ส่วนการค้าขายระหว่างประเทศ ไทยได้รับผลกระทบน้อย จากสัดส่วนที่ไทยส่งออกไปสหราชอาณาจักรเพียงร้อยละ 2 ของการส่งออกทั้งหมด ผู้ส่งออกจะส่งออกได้ในปริมาณลดลงซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่ลดลงโดยเฉพาะธุรกิจอาหารไก่แปรรูป,รถยนต์และส่วนประกอบ,และแผงวงจรไฟฟ้า ด้านผู้นำเข้าจะนำเข้าลดลงจากปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น 
 
สำหรับการลงทุนในสหราชอาณาจักร ใครๆก็ได้รับผลกระทบน้อยเช่นกันเนื่องจากการลงทุนทางตรง ที่ไทยไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.4 จากการลงทุนทางตรงทั้งหมดของไทย 
 
ส่วนผลกระทบในระยะยาว หลังสหราชอาณาจักรแยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรป จะส่งผลให้สัญญาทางการค้าของไทยกับสหราชอาณาจักรทำโดยตรงได้ง่ายขึ้น แต่ในส่วนของต้นทุนการดำเนินการก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแยกประสานงานระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรป และการส่งออกของไทยมีแนวโน้มลดลงซึ่งมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยง การแยกตัวของสหราชอาณาจักร อาจจะเป็นตัวอย่างให้สมาชิกอื่นในสภาพยุโรปต้องการทำประชามติในลักษณะเดียวกัน
 
สหราชอาณาจักรถือเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับต้นๆของไทยในสภาพยุโรป โดยมูลลค่าเฉลี่ยของการส่งออกไทยไปสาราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 อยู่ที่ 3,872  ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยได้ดุลการค้าเฉลี่ย 992 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในปี 2558 มีมูลค่าการส่งออก 3,823 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าลำดับที่ 3 ของไทยในสภาพยุโรป มีอัตราขยายตัวของการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.5 จากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 4,006 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2559 ส่งออกไปเป็นมูลค่า 1,153 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top