ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

ก.คลังเล็งเสนอคสช.ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 | 3 นาที 10 วินาที 2,030

แหล่งข่าวจากก.คลังเล็งเสนอคสช.ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อม โดยจะเสนอเก็บภาษีจากเศษซากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยกฎหมายนี้จะคล้ายกับระเบียบว่าด้วยการกำจัดเศษซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของยุโรป ที่กําหนดให้นําชิ้นส่วนจากซากผลิตภัณฑ์ มาใช้ใหม่ให้มากที่สุด

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top