Comment Vote 0

คุณSaiyako Vlijmen แฟนข่าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่งภาพ "คืนวันลอยกระทงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์"
 


โดยแฟนข่าว บอกว่า "โดยในวันนี้ตรงกับวัน17พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่ลืมวัฒนธรรมไทยและยังคิดถึงเมืองไทยเสนอ"

25 พฤษภาคม 2558
19,050 19,150
18,768 19,550
  • USD 33.70 32.40
  • JPY 28.41 27.20
  • EUR 37.53 36.28
  • GBP 52.68 51.05
  • HKD 4.41 4.22