Comment Vote 0

คุณSaiyako Vlijmen แฟนข่าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่งภาพ "คืนวันลอยกระทงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์"
 


โดยแฟนข่าว บอกว่า "โดยในวันนี้ตรงกับวัน17พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่ลืมวัฒนธรรมไทยและยังคิดถึงเมืองไทยเสนอ"

01 เมษายน 2558
18,100 18,200
17,843 18,600
  • USD 32.70 31.40
  • JPY 27.93 26.72
  • EUR 35.39 34.34
  • GBP 48.80 47.32
  • HKD 4.28 4.09